Teksten (31 sider) som skærmlæsnings-pdf - Morten Jacobsen

morten.jacobsen.dk

Teksten (31 sider) som skærmlæsnings-pdf - Morten Jacobsen

Alt er viklet ind i psykologi, selv forståelsen af Demokrits atom

bygger på psykologi. Jeg gør mig hverken illusioner om, eller plæderer

for, et objektivt slutpunkt.

Dette speciale er lavet ud fra et lystbetonet behov, snarere end en

moralsk nødvendighed. Parentesen er idealet.

’Fornufts-fordommen’, der i sidste ende er moralsk, tvinger os til

at antage enhed, identitet, bestandighed, væren. Jeg har fravalgt

den ’kritiske’ analyse af både von Trier og Nietzsche, da de begge

frasiger sig denne moralske habitus, og fordi denne analytiske eller

teoretiske ’praksis’ altid forholder sig til det moralske, og dermed

sker en forringelse af både Nietzsches og von Triers værker. I et

nyere filosofisk værk, skrevet af Ph.d. Mette Block har Nietzsche

sågar ufrivilligt lagt navn til titlen: Nietzsche som etiker. At

Block tager Nietzsches ’filosofiske status op til overvejelse og søger

at rehabilitere ham som etiker’, mener jeg blot understreger min

pointe. At give Nietzsche status som etiker, lugter ikke bare af

opbyggelighed, det smager af det. Jeg gider ikke opbyggeligheden,

denne blist i munden!

’This is where the concept of arrogance comes in, in a refusal to

discuss things and analyze them.’[TOVT, s. 252] Arrogancens koncept

er også specialets, jeg vil som Grace i Dogville besinde mig på

den moralske dømmesyge, følge tekstens udvikling med overlegent

blik uden at protestere mod det åbenlyse. Specialet slutter som det

slutter. Uden en frelsende konklusion. Teksten er ikke tænkt som et

sobert punktum, men som et temperamentsfuldt udråbstegn.

Dette har voldt mig det største besvær og gør det fortsat: at indse,

at det kommer usigeligt meget mere an på hvad tingene kaldes end hvad

de er. Ry, navn og udseende, gyldighed, almindelige mål og vægt af en

ting (...) ender næsten altid med at blive til dens væsen og virker

som sådan! [F. Nietzsche Den muntre videnskab, s.78]

Teksten er bygget op omkring konnotationerne af titlen ANTICHRIST,

Lars von Trier-tavlen, lavet af Per Kierkeby, og dedikationen til

Andrej Tarkovsky.

Navnet Lars von Trier og titlen ser jeg som forlængelser af hinanden.

Dedikationen er et markant greb, der gør sammenligningen af de to

instruktører uundgåelig. ANTICHRIST bliver ofte sammenlignet med

vi

More magazines by this user
Similar magazines