Teksten (31 sider) som skærmlæsnings-pdf - Morten Jacobsen

morten.jacobsen.dk

Teksten (31 sider) som skærmlæsnings-pdf - Morten Jacobsen

Lars von Trier

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i ti sekunder står navnet der. Fire sekunder

mere end titlen, man har tid til orientere sig. En sort, slidt tavle

danner baggrund for den hvide, ekspressive maniske skrift, med sin

hidsige kridt-skravering rundt om navnet. Der er en hurtighed og

præcision i skriften, et ’her-og-nu!’

Den slidte tavle og kridtets materiale indikerer en historie, en

fortid. Noget er hånligt og hurtigt visket ud til fordel for navnet.

John Lockes tabula rasa har levet forgæves. Skriften; selvsikker,

overlegen, indgyder med det samme respekt. Den emmer af autoritet,

von Triers lektion er begyndt, stille!

It’s better to see the fiction first (...), when you see a lot of

actors’ names, you are transported back to reality again and the

fiction is subordinate to the names’[TOVT, s. 115].

Her er ingen forstyrrende skuespillernavne. Fiktionen underlægger

sig kun personagen Lars von Trier. Den gamle filmskolekammerat Åke

Sandstrøm har til Nils Thorsen udtalt at: ’Lars von Trier handler

dybest set om én ting: iscenesættelse. Den omfatter alt, filmene,

hans fremtræden og hans dyrkelse af alle mulige ritualer. Det er

alt sammen én stor film(...) En helt nødvendig iscenesættelse.’[G,

s. 169].

Distancen der ligger i von Triers forskellige ritualer, harmonerer

med det aristokratisk klingende navn. Den er modsætning til den

protestantiske afvisning af det ceremonielle og hierarkiske;

’dutteri’ kalder Nietzsche det: ’Og hvor bund-usmageligt er dette

vedvarende dutteri med Gud! (...) Der findes i Østasien små, foragtede

’hedningefolk’, som disse første kristne kunne have lært noget vigtigt

af, noget ærefrygtig takt’. [MO, s. 159]

Man skal iflg. instruktørens ofte brugte klipper Tómas Gislason:

’kunne mytologisere sig selv’, hvis man skal sætte sig igennem i

filmverden, som i Lars von Triers tilfælde. Mit ærinde er ikke, at

afdække mytologien som værende falsk. Det er dens natur, at være

falsk.

Mytens intime forbindelse med værkerne er interessant, fordi den er

formende for perceptionen. ANTICHRIST står ikke alene, men er smurt

9

More magazines by this user
Similar magazines