Præsentationen i Studieretningsfolderen 2013 - Nørre Gymnasium

norreg.dk

Præsentationen i Studieretningsfolderen 2013 - Nørre Gymnasium

Nørre Gymnasium

Mørkhøjvej 78

2700 Brønshøj

44 94 27 22

www.norreg.dk

ng@norreg.dk

32

Nørre Gymnasium

2013/2014


Indholdsfortegnelse:

Nørre G på kryds og tværs ......................................... s. 3

Supersproglig Studieretning ....................................... s. 16

Kommunikation og medier ........................................ s. 17

Sprog, kultur og kunst ............................................ s. 18

Virkelighedens drama og dramaets virkelighed ....................... s. 19

Den Globale Verden ............................................. s. 20

Naturvidenskab med Fysik ........................................ s. 21

Naturvidenskab med Kemi ........................................ s. 22

Krop og psyke .................................................. s. 23

Biotek ......................................................... s. 24

Samfund og medier .............................................. s. 25

Mellemøsten og Europa .......................................... s. 26

Krop, kultur og identitet .......................................... s. 27

Musik og sprog ................................................. s. 28

Musik og matematik ............................................. s. 29

Pre-IB ........................................................ s. 30

The IB diploma ................................................. s. 31

Farveforklaring til studieretningsskemaerne

som findes under de enkelte studieretninger:

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag

Obligatoriske forløb

Nørre G

– et gymnasium med mange muligheder

Vi har studieretninger inden for de naturviden

skabelige, samfundsfaglige, sproglige

og musisk­ kreative fag.

Nørre G lægger vi vægt på, at du får mulighed

for at afprøve og udvikle dine kompetencer

i åbne læringsmiljøer på en faglig og kreativ

måde.

Lige fra begyndelsen af 1g er der faglige og

sociale aktiviteter, der giver dig mulighed for at

falde godt til på vores skole og møde mange nye

venner.

De følgende sider viser livet på Nørre G i glimt

– velkommen!!

Kik ind på Nørre G…

2 3

Vi valgte Nørre Gymnasium, fordi Nørre har sjæl. Atmosfæren

Nørre er åben og velkommende, og man føler sig aldrig

udenfor eller malplaceret. Her er plads til alle. Det betyder

meget for motivationen, at man føler sig godt tilpas og har

lyst til at komme i skole. Her er mange engagerede lærere og

elever, som styrker det sociale liv på Nørre.

Nørre har mange spændende studieretningslinjer med blandt

andet mediefag, drama og musik – linjer som vægter de kreative

fag højt. Bioteknologi, som vi har, er også en speciel og

spændende studieretning. Den blander biologi og kemi, og er

meget tidssvarende. Vi har blandt andet arbejdet med gensplejsede

bakterier og beskæftiger os med relevante problemstillinger.

Bioteknologilinjen åbner mange muligheder inden

for de naturvidenskabelige videregående uddannelser. Linjen

er meget aktuel med hensyn til de teknologiske udviklinger, der

sker indenfor den naturvidenskabelige forskning.

Vi kan klart anbefale Nørre Gymnasium!

Laura og Tine 3w


Studieretninger på

Nørre G

Her følger en oversigt over de studieretninger,

vi tilbyder.

Fagene i en studieretning arbejder sammen om

fælles mål og er på den måde med til at tydeliggøre

faglige sammenhæng.

Sprog

• Sprog, kultur og kunst

• Kommunikation og medier

• Supersproglig studieretning

• Samfundsfag, sprog og drama

• Den globale verden

Naturvidenskab

• Naturvidenskab med fysik

• Naturvidenskab med kemi

• Krop og psyke

• Biotek

Samfundsfag

• Mellemøsten og Europa

• Samfund og medier

• Krop, kultur og identitet

Musik

• Engelsk og musik

• Musik og matematik

Vælg dine favoritfag

Nørre G

Nogle valg af fag foregår på tværs af studieretningerne

– du kan frit finde frem til de fag,

du synes lyder mest interessante, eller som du

vurderer, du vil få mest gavn af senere. På den

måde kan du sætte dit helt eget præg på dit gymnasieforløb

Nørre G.

Vi tilbyder mange valgfag. Vi udbyder alle

kunstneriske fag som valgfag, herunder også

dans. Du har også mulighed for at vælge astronomi

eller erhvervsøkonomi, idræt eller psykologi.

Klik ind på vores hjemmeside og se mere

om hvilke fag, vi udbyder som valgfag. Du vælger

dine valgfag i 2 eller 3g.

Hvor mange valgmuligheder, du har, er afhængig

af bl.a. valg af studieretning – se mere

herom i de enkelte studieretningsbeskrivelser

senere i denne folder.

Alt dette kan du også læse meget mere om på

Nørre G’s hjemmeside under studieretninger

2013/14.

Der øves til årets store drama-stykke.

Operation Dagsværk - gymnasieorganisationen der kæmper for unges uddannelse i den 3. verden.

”OD er fedt, fordi man bliver venner med folk på tværs af klasser og årgange på skolen, og samtidig gør en forskel for andre unge i

verden. Vi er 62 medlemmer, der sammen kæmper for at planlægge dagen og caféaftenen, som afholdes her på Nørre.”

Gurbhej 1z, Patrick 2w, Simon 2w, Stine 3d og Line 3d

4 5


Alle klasser på Nørre G får i den første uge

en grundig introduktion til de tre fag, der er

karakteristiske for de enkelte studieretninger,

og du får således med det samme en fornemmelse

af studieretningens faglige mål og profil.

Elever fra 2g og jeres idrætslærer tager jer med

på en introtur, hvor I bliver rystet sammen.

Nørre G tilbyder vi flere forskellige lektiecaféer

mandag og onsdag eftermiddag. Der er

både fagfaglige caféer, hvor du kan få hjælp

til matematik og sprog, og vi har caféer, der

fokuserer på både skriftlighed og mundtlighed.

Vores to læsevejledere giver dig metoder

til at læse lektier mere effektivt.

Din start på

Nørre G

Mit navn er Mikkel. Jeg går i 1a på Nørre. Det er bare for fedt.

Jeg har en sproglig studieretning og samtidig også billedkunst.

Det er skønt også at kunne være kreativ i skoletiden. Vi har

spansk og skal også på en studietur til Spanien i 2g. Ellers er

det fedt at være sammen med vennerne, der er en masse fede

fester og andre arrangementer på skolen. Livet på Nørre er fedt

– det er ikke kun lektier og skole. Nørre Gymnasium kan klart

anbefales. Og gutter: ”Der er ikke kun piger i 1a!” (:

Mikkel 1a yderst til højre

(På billedet ses også Mikael, Liljan og Julie, - alle 1a)

Jeg går på Nørre Gymnasium, da det ligger tæt på mit hjem.

Alle mine kammerater går her eller har gået her. Det er lidt

samlingspunktet for folk i min omgangskreds.

Jeg går på idrætslinjen, da jeg elsker sport. Jeg elsker den

måde, at alle fag samler sig om at fokusere på forskellige

sportsgrene. Jeg har desuden masser af krudt i røven, det

samme har mine klassekammerater. Lærerne er indstillet på,

at de får en klasse med masser af energi, så de er super gode

til at vise hensyn.

Patrick 2y yderst til venstre

(På billedet ses også Kathrine og Marco 2y)

Jeg valgte Nørre Gymnasium, fordi de havde den studieretning, som jeg ønskede. Min studieretning er samfundsvidenskabelig, hvor

der bliver lagt mest vægt på samfundsfag, mediefag og matematik. Jeg fik topkarakterer i samfundsfag og matematik i folkeskolen,

så derfor ville jeg gerne fortsætte med samfundsfag og matematik. Jeg havde aldrig haft mediefag i folkeskolen, men jeg havde dog

hørt gode ting om mediefag fra mine venner, som også går på Nørre. Derfor ønskede jeg også at have mediefag, og jeg kan love jer

for, at det er et vildt spændende fag, hvor man få lov til at se film og analysere dem ud fra en mediefaglig måde, som I kommer til at

lære. Selvom jeg synes, at en halv times vej til skolen er lidt træls, synes jeg, at det er det værd, fordi Nørre er helt klart det bedste

gymnasium. Man bliver undervist af nogle søde og erfarne lærere, som går meget op i, at vi forstår det, vi bliver undervist i. Alle folk

Nørre er de sødeste mennesker. De tog rigtig godt imod os og inviterede os til fester, allerede de første dage. Man føler sig som en

del af skolen allerede den første dag.

Kort og godt vil jeg gerne anbefale jer at starte på Nørre Gymnasium og især 1.d, som helt klart er Nørres bedste klasse.

Enes 1d yderst til højre

Jeg valgte Nørre G, fordi jeg har hørt mange gode ting om skolen. En af de vigtigste grunde er, at jeg bor i nærheden, og de har en

studieretning med samfundsfag og mediefag.

Da jeg bor i nærheden af Nørre G, behøver jeg ikke at tage bus, cykel eller andre lignende transportmidler. Så jeg går faktisk til skole.

Det synes jeg er meget behageligt, da det er meget dejligt at gå om morgnen.

Jeg er personligt meget glad for at gå på Nørre G. Så jeg vil anbefale Nørre G til alle unge, som skal til begynde på et gymnasium.

Muhammed 1d ”yderst til venstre (På billedet ses også Michelle og Andreas 1d)

6 7


Elevindflydelse på

Nørre G

Elevrådet på Nørre G er med til at sikre et

demo kratisk og åbent miljø. Elevrådet består

af to repræsentanter fra hver klasse, og alle kan

stille op til valg. Hvert år arrangerer elevrådet

et fællesarrangement for alle skolens elever,

hvor elevdemokratiet bliver sat under lup.

Nørre G

– i udlandet

Nørre G har en international profil, og alle

vores studieretninger indeholder en studierejse

– nogle af studierejserne er sprogskoleophold

eller udvekslingsrejser.

Vi opererer altid i mange forskellige

højder. Elevrådet på Nørre G.

Rasmus 2c, Maria 2d og Serge 3z

(til højre): Drama elever øver til årets

teateropsætning:” Forvandlinger”,

bygget over Ovids Metamorfoser.

Nørre G

har mange ekstra valgmuligheder

Nørre G – i noder

Musik er en stor del af livet på Nørre G. Hvis

du er til musik, kan du synge i kor sammen

med andre elever. Du kan spille eller synge i

Nørre G’s Showband eller i bandet All Stars.

Du har også mulighed for at øve med dit eget

band i vores øvelokaler.

Nørre G – på scenen

Hvert år opfører interesserede elever en musical

eller en dramaforestilling. I år opfører elever på

tværs af årgange og klasser en forestilling bygget

over Ovids Metamorfoser.

Nørre G – i billeder

En gang om ugen har du mulighed for til frivillig

billedkunst at udvikle eller opdyrke dine

kreative sider. Og en gang om året kan du deltage

i en billednat.

8 9

Nørre G – på film

Den røde løber er rullet ud på den årlige filmfestival,

hvor vi viser alle filmelevernes produktioner

for en fyldt og spændt festsal med en

kendt æresgæst i spidsen. Eksempelvis har filminstruktøren

Anders Morgenthaler og Nicolo

Donato blandt mange andre været æresgæster.

Nørre G – international skole

Nørre G kan du tage en international studentereksamen

– The IB Diploma. IB–elever

kommer fra alle mulige steder i verden eller

er danskere som senere vil uddanne sig i udlandet.

IB- og STX-elever mødes gennem de

forskellige aktiviteter på skolen og er med til

at give skolen et internationalt perspektiv.

Se mere information på næste side


Pre­IB and The International Baccalaureate

Diploma Programme

At Nørre Gymnasium, students have the

choice of graduating at an internationally

recognized level by enrolling in the Englishlanguage

‘pre-IB’ programme (equivalent to

the Danish stx 1.g) or the International Baccalaureate

Diploma Programme (IB). Nørre

Gymnasium has offered this educationally

challenging and rewarding programme since

1991. The programme’s clientele is internationally

mobile students, notably foreign students

living in Denmark and Danes returning

after several years in schools abroad, as well

as Danish students who have finished 1g. Our

graduates continue their studies at universities

both abroad and in Denmark, many of

them at highly prestigious institutions in the

UK and USA.

Nørre G

– an international school

Admission to the one-year ‘pre-IB’ requires

completion of years 9/10 in primary schools; admission

to the two-year IB Diploma Programme

requires completion of grade 11 in Anglo-American

types of secondary school programmes

or a Danish 1g with excellent academic results.

Since both teaching and examinations are conducted

in English, applicants must be proficient

in English. Preferably students should also have

some knowledge of Danish as IB and stx students

mix in joined extracurricular activities,

thus giving the school an international atmosphere

and perspective.

Nørre G does not charge tuition or examination

fees due to its status as state school.

Please note: a valid residence status/Danish

CPR number is required.

Detailed information can be found on our homepage

http://www.norreg.dk/ibdp (on IB DP) and

http://www.norreg.dk/node/160 (on pre-IB).

I chose the pre- IB given I wished to improve my English and learn about different cultures and people. Besides that, I knew that my

opportunities to get accepted at a university abroad would increase if I took the IB-program. When the school year started, I got an

extremely positive impression of the school. The atmosphere at the school is great, and my class was welcomed very openly among the

other IB-students. The teachers are very inspiring, however I must admit I am looking forward to choose my subjects next year, as we

currently have quite a lot of different subjects compared to the IB Diploma Programme.

This year two pre-IB classes were established, which means that we are basically one big class of 56 students; that has given us better

opportunities to get a good social life here at school.

I am very happy about my choice of school, and will highly recommend the pre-IB to any outgoing and dedicated person who wishes

to get a year with a lot of different experiences and new relations.

Naja 1i

10 11


Fle-fest

Galla på Nørre G

Hvert år holder vi en Gallafest, hvor forældre,

lærere og elever er samlet til en stor fest:

FLE-festen. Alle spiser festmiddag sammen

i klasserne, og senere er der gallaindmarch,

lancier og bal.

12 13

Studentermiddag

Din afslutning på Nørre G er både festlig, sjov

og rørende. Når du er blevet student bliver du

inviteret til skolens festlige studentermiddag,

hvor rektor og vicerektor rapper en lykønskning

til studenterne, og lærerne holder taler

for og om deres klasser.


Delawande og Klaudia 3i

Rasmus og Hanna 2u

Emre og Emira 2u

Hilsen fra

redaktionen

Vi er selvfølgelig selv meget begejstrede for

Nørre G og håber, at vi har givet dig et indtryk af

de mange muligheder, du tilbydes på Nørre G.

Vi har elever fra mange forskellige skoler, så der

er også på den måde mange muligheder for at få

gode venner og for at falde godt til.

Du kan også tale med dine lærere og/eller vejleder

på din nuværende skole. Det er vigtigt,

at dine skolemæssige forudsætninger og personlige

motivation svarer til de faglige krav,

du møder på et gymnasium som Nørre G.

Det er også en god idé at tale med andre, du

måske kender på Nørre G, som kan fortælle om

deres egen oplevelse af skolen.

Du er velkommen til at ringe med spørgsmål

til Nørre G på 44942722 eller maile til

ng@norreg.dk.

På gensyn

Dorte Rosenvinge og Ida Diemar

Jeg valgte Nørre G, fordi jeg havde nogle venner på skolen i forvejen, som talte godt om stedet. Der var også en masse gode historier

om Nørre. Jeg valgte studieretningen kinesiske områdestudier, fordi det lød spændende og anderledes. Jeg cykler ca. 4 km i skole hver

dag :-) Det er super fedt at gå på Nørre G, jeg er kommet i en rigtig god klasse, hvor der er en rigtig god stemning både i og udenfor

skoletiden. Jeg har et par ’gamle’ venner på tværs af klasserne, men jeg har også fået mange nye venner på grund af det gode sociale

ved skolen.

Lasse 1k, til højre

Jeg har valgt Nørre, fordi det er et gymnasium, der ligger tæt på mig, og jeg blev meget overrasket over, hvor flot det var indeni til

orienteringsaftenen. Jeg havde et bedre indtryk af Nørre end af de andre gymnasier, jeg besøgte og vidste med det samme, at det var

her jeg skulle gå.

Jeg har valgt studieretningen ”den globale verden”, fordi jeg er fascineret af Kina og dets kultur. Jeg er også meget glad for sprog, så

engelsk på A-niveau var en rigtig god grund til at vælge den linje som jeg har nu.

Jeg cykler herhen, og jeg har 5 km til skole.

Mads Emil 1k, til venstre

Links, hvis du vil dykke dybere:

www.norreg.dk - Nørre G’s egen hjemmeside

www.ungetalenter.dk - Nørre G’s samarbejde med Unge Talenter

www.uvm.dk - Undervisningsministeriet

www.genvej.nu - Københavns Kommunes information om gymnasier og ungdomsuddannelser

www.optagelse.dk - Her søger du optagelse

14 15


1. Supersproglig Studieretning

Spansk A, Engelsk A, Fransk fortsætter B

eller Tysk fortsætter B

Er du vild med sprog? Her får du muligheden

for at tilegne dig tre af verdens største sprog.

Du bliver rutineret i at tale, forstå og formidle

alle tre sprog. Dermed får du også på globalt

plan indblik i kunst, kultur, politik og samfundsforhold.

Den daglige undervisning fokuserer

på sprogindlæring, men der vil også være

meget tekstanalyse, så du skal kunne lide at læse

og arbejde med både skønlitteratur og sagprosa.

Vi undersøger, hvordan forskelle i kultur ytrer

sig gennem sproglige særtræk. Vi vil også undersøge,

om der knytter sig særlige sprogkoder

til ungdomskulturer og subkulturer generelt. Vi

belyser endvidere, hvordan samfund på tværs af

kontinenter påvirker det kunstneriske udtryk.

Endelig er det relevant at forholde sig til det engelske

sprogs indflydelse i global sammenhæng

– og i dansk.

Vi lægger vægt på, at du i hele gymnasieforløbet

udvikler dine praktiske sprogfærdigheder via

e-learning: multimedie-programmer, podcast,

active-boards, e-books etc.

Vi arbejder på en udvekslingsrejse med et venskabsgymnasium

både i Spanien og hhv. Tyskland

og Frankrig. Dette vil indebære, at du vil

skulle deltage i undervisningen på venskabsgymnasiet

og bo privat hos eleverne, ligesom de

bor hos os, når de besøger Nørre G.

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Spansk A, Engelsk A

Engelsk A

Spansk A

Dansk A

Historie A

Fortsættersprog B

Samfundsfag C

Matematik C

Biologi C

Kunstnerisk fag C

Naturgeografi C

Fysik C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Naturvidenskab B

Valgfag B

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g

2/3. Kommunikation og medier

Engelsk A, Fransk/Tysk Fortsætter A,

Mediefag B

Denne studieretning er internationalt orienteret,

og vi beskæftiger os med kultur og medier

i Europa og USA. Du vil igennem de 3 år få

mange muligheder for at kommunikere internationalt

i autentiske situationer.

Vi lægger vægt på, at du i hele gymnasieforløbet

udvikler dine praktiske sprogfærdigheder via

e-learning: multimedie-programmer, podcast,

active-boards, e-books etc.

Studieretningen rummer i alt 2 studierejser. I

1g får du mulighed for at fremme dine sproglige

kompetencer i en uge på sprogskole i Paris/Berlin.

I 2g skal du på en udvekslingsrejse

til Frankrig/Tyskland. Du kommer til at bo

privat hos tyske eller franske gymnasieelever.

De to studierejser kommer til at koste 6.500

kr. (Vi tilbyder en opsparingsordning.)

De to studierejser giver dig indsigt i personlige

og politiske aspekter indenfor kultur og

samfund i både nationalt og internationalt

perspektiv.

16

17

Udover de to sprogfag består studieretningen

af mediefag, hvor de kulturelle perspektiver, du

arbejder med i sprogfagene, illustreres gennem

blandt andet fiktions­ og dokumentarfilm. Du

lærer både at afkode film og tv og at producere

dine egne film. Undervisningen i mediefag foregår

i vores biograf, og vi arbejder med professionelle

redigeringsprogrammer, fx Final Cut

Xpress til Mac, og vi analyserer film i Blu Ray

og surround sound kvalitet.

Vælg på ansøgningsskemaet: Nørre Gymnasium: Engelsk A,

Fransk/Tysk Fortsætter A

Du kan kun vælge denne studieretning, hvis du har haft Tysk/

Fransk i folkeskolen i min. 3 år.

Tysk A/Fransk A

Dansk A

Historie A

Engelsk A

Mediefag B

Samfundsfag C

Matematik C

Biologi C

Naturgeografi C

Fysik C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Naturvidenskab B

Valgfag B/C

Valgfag B/C

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g


Engelsk A, Spansk A, Billedkunst B

Hvordan kan man forvandle en industriby til en

kulturel hovedstad, som man har set det i Bilbao

med Guggenheim Museet? Hvordan ser street

art-scenen ud i London og København lige nu?

Hvilken indflydelse har latinokulturen på amerikansk

kultur i Californien? Og hvorfor ser vi

hellere amerikanske tv-serier fremfor at læse

tykke romaner?

Det er nogle af de mange spørgsmål, der stilles

og tages op i denne studieretning, hvor spansk

og engelsk spiller sammen med billedkunst.

Studieretningens internationale profil åbner nye

verdner for dig og giver dig mulighed for at koble

sprog, kultur og kunst.

Studieturen i 2g er en udvekslingstur til Spanien,

hvor vi bl.a. deltager i undervisningen på

vores venskabsgymnasium i Bilbao og bor privat

hos de baskiske elever, ligesom de bor hos

os, når de besøger Nørre G.

Du bliver i løbet af de tre år rutineret i at tale,

forstå og kommunikere på spansk, engelsk og

selvfølgelig også på dansk. Din analytiske sans

skærpes – det gælder inden for såvel billedmedier,

litteratur, musik, arkitektur som politik og

samfundsforhold.

Studieretningen arbejder fokuseret med diverse

IT-værktøjer, og det forventes derfor, at alle elever

har en bærbar computer. Det betyder at en

skriftlig opgave kan være en videopræsentation

af et forfatterskab eller en spansk ”telenovela”. I

billedkunst arbejder vi med egne kunstproduktioner

både på traditionel og computerbaseret

vis.

4. Sprog, kultur og kunst

Eksempler på problemstillinger vi arbejder

med:

• Hvilken sammenhæng er der mellem Stephenie

Meyers ”Twilight””-romaner og Bram

Stokers gotiske gyser ”Dracula”?

• Byfornyelse og innovation: Hvilke udfordringer

står bydelen Nordvest overfor i sin overgang

til attraktiv byzone, og hvordan kan de

løses på en innovativ måde?

• Hvordan afspejler den nye arkitektur det senmoderne

menneskes livsformer?

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Engelsk A, Spansk A

Engelsk A

Spansk A

Dansk A

Historie A

Billedkunst B

Samfundsfag C

Matematik C

Biologi C

Fysik C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Naturvidenskab B

Valgfag C

Valgfag B

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g

Engelsk A, Drama B, Samfundsfag B

I hvilke retninger udvikler den globaliserede

verden sig? Hvordan fungerer samfund og

stater indadtil og i samspil med omverdenen

– og hvordan udtrykkes det scenisk? Hvordan

udfolder den dramatiske verden sig i og

omkring os? Disse og tilsvarende spørgsmål

undersøger vi i studieretningen, hvor de bærende

fag er engelsk, samfundsfag og drama.

Du lærer at anvende to globale sprog: engelsk

– og kroppens sprog.

Alle fag har et særligt fokus på kreative arbejdsmetoder,

og de tre studieretningsfag især samarbejder

om de engelsksprogede landes kulturelle,

litterære og samfundsmæssige forhold.

Faget drama har specifikt fokus på at skabe

og realisere kunstneriske ideer, og i løbet af

2g samarbejder hele klassen med en professionel

dramatiker om selv at opsætte en teaterforestilling.

Fagets praktiske dimension suppleres

af en ligeså vægtig teoretisk del, hvor

du skal se og analysere forestillinger fra det

københavnske teaterliv.

Engelskfaget rummer sprog, litteratur og

forskellige engelsksprogede kulturer, og vi

arbejder med forskellige medier og arbejdsformer

– bl.a. creative writing, rollespil og

paneldebatter.

Samfundsfag arbejder med politik, økonomi

og sociologi, og også her vil du møde mange

af de metoder, som du præsenteres for i drama,

fx når der skal samarbejdes om fremlæggelser

i klassen.

5. Virkelighedens drama

og dramaets virkelighed

18 19

Studieturen er en udvekslingsrejse til USA,

idet vi har venskabsskole i Washington. Turen

går også til New York. I NY vil du opleve

byens sprudlende teaterliv og komme på besøg

på en af byens førende teaterskoler: Lee

Strasburg Theatre and Film Institute.

Udgifterne til rejsen er 5.500 kr. (Skolen tilbyder

opsparingsordning.)

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Engelsk A, Drama B

Engelsk A

Dansk A

Historie A

Sprog B

Drama B

Samfundsfag B

Matematik C

Biologi C

Fysik C

Naturgeografi C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Naturvidenskab B

Valgfag C

Valgfag A

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g


Engelsk A, Samfundsfag B,

Kinesiske områdestudier C

Er du klar til globaliseringen?

Engelsk er adgangsbilletten til globalt samarbejde,

udveksling og udvikling. Som verdenssprog

tales engelsk af alle nationaliteter; vi

kommunikerer på nettet, de sociale medier,

i computerspil, i film og i litteratur. Derfor

tilbyder denne studieretning engelsk på A-niveau,

hvor du opnår de kommunikationskompetencer,

du får brug for i fremtiden, skriftligt

og mundtligt.

Samfundsfag giver et grundigt teoretisk og

konkret casebaseret indblik i de revolutionerende

omvæltninger den internationale verden

gennemgår i disse år med BRIK-landenes

kraftige økonomiske vækst.

Kinas magt i det globale samfund er stigende.

Kina får en ny politisk, militær og kulturel

rolle. Faget kinesiske områdestudier på C -niveau

er et projektfag, hvor du får introduktion

til kinesisk historie, politik, økonomi, kultur

og religion, samfund og sprog. Som projektfag

kommer kinesiske områdestudier til at

indgå i samarbejde med de øvrige studieretningsfag

og med bl.a. historie og religion.

I studieretningen indgår en studierejse til

Kina. Turen koster 8000 kr.(Vi tilbyder en

opsparingsordning.)

6. Den globale verden

20

Eksempler på forløb:

• Økonomisk krise og økonomisk vækst: Vesten

og Kina

• Økonomiske modeller i Vesten og Kina

• Demokrati og økonomi: bliver Kina et demokrati?

• De elektroniske mediers engelsk

• Kulturimperialisme

• Uddannelsessystemer i ’Øst og Vest’

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Engelsk A, Samfundsfag B

Engelsk A

Dansk A

Historie A

Samfundsfag B

Matematik B

Mediefag C

Sprog B

Kinesiske områdestudier C

Kemi C

Naturgeografi C

Fysik C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Valgfag A

Naturvidenskab B

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g

7. Naturvidenskab med Fysik

Matematik A, Fysik A, Kemi B

Hvor stor er verden? Hvorfor kan en raket flyve,

hvor en propelmaskine ikke kan? Hvordan

bliver energien i et damplokomotiv til bevægelse?

Hvor meget krudt skal der til at affyre

en raket? Hvor hurtigt nedbrydes en hovedpinepille

i kroppen, og hvordan fremstiller man

bioethanol?

Går du og undrer dig over, hvordan verden

hænger sammen? Og er du nysgerrig efter at

vide, hvordan man kan konstruere og undersøge

verden. Med en naturvidenskabelig studieretning

kan du selv være med til at finde

svarene ved hjælp af fagene fysik, kemi og

matematik.

Du skal lave forsøg, hvor du selv har hands

on, det er fundamentalt i både fysik og kemi.

Vi har helt nye laboratorier, hvor vi kan lave

avancerede forsøg. Matematik spiller en central

rolle i behandlingen af såvel forsøgsresultater

som øvrige problemstillinger i fysik og

kemi og for at kunne behandle problemerne

på en præcis og logisk måde.

Du får brug for din bærbare computer – IT er

en fast bestanddel af undervisningen, og du

lærer at bruge software til dataopsamling som

f.eks. LoggerPro og til beregning som f.eks.

Maple eller TI-Nspire.

I undervisningen besøger vi universiteter,

virksomheder og forskningslaboratorier, hvor

du får en forsmag på, hvad din studieretning

kan bruges til efter studentereksamen.

21

I 2g foldes dine studieretningsfag ud i forhold

til den store verden. Klassen tager på studietur

til Island for at undersøge naturvidenskabelige

fænomener som fx vulkaners aktivitet

og saltindholdet i helbredende kilder.

I 3g skifter undervisningsemnet i fysik, således

at du møder de mest aktuelle forskningsområder:

laser, stjerner og partikler.

Naturvidenskab er sjovt – det handler om de

store spørgsmål i din hverdag. Med denne

studieretning står alle naturvidenskabelige

uddannelser åbne for dig.

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Matematik A, Fysik A

Matematik A

Fysik A

Dansk A

Historie A

Kemi B

Engelsk B

Sprog B

Samfundsfag C

Kunstnerisk fag C

Naturgeografi C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Valgfag C

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g


8. Naturvidenskab med Kemi

Matematik A, Kemi A, Fysik B

Hvor meget krudt skal der til at affyre en raket?

Hvor hurtigt nedbrydes en hovedpinepille

i kroppen, og hvordan fremstiller man bioethanol?

Hvor stor er verden? Hvorfor kan en

raket flyve, hvor en propelmaskine ikke kan?

Hvordan bliver energien i et damplokomotiv til

bevægelse?

Går du og undrer dig over, hvordan verden

hænger sammen? Og er du nysgerrig efter at

vide, hvordan man kan konstruere og undersøge

verden. Med en naturvidenskabelig studieretning

kan du nemlig selv være med til at

finde svarene ved hjælp af fagene fysik, kemi

og matematik.

Du skal lave forsøg, hvor du selv har hands

on, det er fundamentalt i både fysik og kemi.

Vi har helt nye laboratorier, hvor vi kan lave

avancerede forsøg. Matematik spiller en central

rolle i behandlingen af såvel forsøgsresultater

som øvrige problemstillinger i fysik og

kemi og for at kunne behandle problemerne

på en præcis og logisk måde.

Du får brug for din bærbare computer– IT er

en fast bestanddel af undervisningen, og du

lærer fx at bruge software til dataopsamling

som f.eks. LoggerPro og til beregning som

f.eks. Maple eller TI-Nspire.

I undervisningen besøger vi universiteter,

virksomheder og forskningslaboratorier, hvor

du får en forsmag på, hvad din studieretning

kan bruges til efter studentereksamen.

I 2g foldes dine studieretningsfag ud i forhold

til den store verden. Klassen tager på studietur

til Island for at undersøge naturvidenskabelige

fænomener fx vulkaners aktivitet og

saltindholdet i helbredende kilder.

Naturvidenskab er sjovt – det handler om de

store spørgsmål i din hverdag. Med denne

studieretning står alle naturvidenskabelige

uddannelser åbne for dig.

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Matematik A, Kemi A

Matematik A

Kemi A

Dansk A

Historie A

Fysik B

Engelsk B

Sprog B

Samfundsfag C

Kunstnerisk fag C

Naturgeografi C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Valgfag C

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g

9. Krop og psyke

– samspillet mellem biologi og psykologi

Biologi A, Psykologi B, Matematik B

Vi ved, at menneskets fysiske og psykiske udvikling

er påvirket af gener og miljø herunder

kultur, men hvordan spiller arv og miljø

sammen? Hvorfor bliver nogen psykisk syge?

Hvad sker der, når man ikke sover nok? Kan

man tænke sig rask? Noget tyder på, at psyken

kan påvirke kroppens funktioner, men hvordan

hænger det egentlig sammen?

Studieretningen ’Krop og Psyke’ kommer med

nogle bud på disse og andre store spørgsmål som

fx: hvad forstår man ved intelligens og kan man

måle den? Er standardiserede intelligensprøver

”kulturfri”? Kan en persons intelligenskvotient

ændres? Hvilke psykologiske intelligensteorier

findes der, og har de indflydelse på indretning

af undervisning? Hvad betyder det for læring og

hukommelse, at hjernen hele tiden bombarderes

med indtryk fra medier? Neuropsykologi giver

dig indblik i, hvordan hjernen er opbygget, hvilke

dele af hjernen der bruges, når vi læser eller

løser matematikopgaver, og hvordan man kan se

ind i den arbejdende hjerne. Ligeledes arbejdes

der med, hvordan viden om hjerneskade bruges

til at forstå den raske hjerne, fx i forhold til hukommelse

og glemsel.

Et tema om ’Sundhed’ arbejder med spørgsmål

som: Hvad er sund livsstil? Hvordan virker

motion? Hvorfor er nogle mere sunde end

andre? Hvordan påvirker brugen af rusmidler

som alkohol og tobak det biologiske system

på kort og langt sigt, og hvorfor bliver man

afhængig af dem? Et andet spørgsmål kunne

være, hvordan alkohol opfattes i forskellige

kulturer. Ligeledes kan der arbejdes med

spise forstyrrelser, fx hvorfor det er et stigende

22 23

problem i den vestlige verden. Og er der kulturforskelle

i opfattelsen af kropsidealer?

Problemstillinger som ovenstående står centralt

i studieretningen, hvor fagene sammen bidrager

til belysning af forskellige temaer herunder

indsamling og behandling af data i forbindelse

med eksperimenter og feltundersøgelser.

Undervisningen i de tre år er tilrettelagt sådan,

at der er mulighed for at tage fysik eller kemi

på B-niveau, og dermed udvide adgangen til de

videregående uddannelser. (Dette vil betyde et

ekstra fag på B-niveau.)

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Biologi A, Psykologi B

Biologi A

Dansk A

Historie A

Matematik B

Psykologi B

Engelsk B

Sprog B

Samfundsfag C

Drama C

Fysik C

Kemi C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Valgfag A

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g


Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Hvordan kan man kurere uhelbredelige sygdomme?

Hvad kan løse klodens klimaproblemer?

Måske kan vi prøve med selvlysende

grønne proteiner eller enzymer fra jordbakterier.

Bioteknologi giver svar på, hvordan viden

om naturens processer og levende organismer

kan være med til at løse nogle af verdens største

udfordringer.

Du vil i denne studieretning lære om de

natur videnskabelige hemmeligheder bag alt

fra ølbrygningens ældgamle kunst til moderne

medicinsk forskning. Vi dyster mod

andre gymnasier om at designe fremtidens

lægemidler.

Matematik indgår i studieretningen på Aniveau.

Her behandles den matematiske teori

og bevisførelse samt den logiske tankegang,

der kendetegner faget. Vi bruger matematiske

modeller til at løse bioteknologiske problemstillinger

som fx bakteriers væksthastighed

eller virkningen af medicin. Fysik B er endnu

et eksperimentelt fag i studieretningen, der

således spiller sammen med bioteknologi.

Hvordan viser farven på en blodprøve, om du

er i god form? Det giver fysik og bioteknologi

svar på. Hvordan virker en MR-skanning og

andre metoder indenfor medicinsk fysik?

Hver dag hjælper enzymer dig til at få en lettere

hverdag. Juice har den rigtige konsistens,

fordi den er behandlet med enzymer. Dit tøj er

rent, fordi der er enzymer i vaskepulveret. Vi

undersøger, hvorfor enzymer virker.

10. Biotek

24

Med bioteknologi kan man slukke for et gen i

en mus, så den ikke bliver fed, eller vi kan designe

vores babyer, så de får det rigtige køn –

men der gemmer sig nogle etiske dilemmaer:

et er hvad vi kan gøre – et andet er, hvad vi

bør gøre.

Med biotek kører du på mulighedernes motorvej.

En studentereksamen i bioteknologi

giver dig adgang til alle sundhedsvidenskabelige

uddannelser og utallige naturvidenskabelige

uddannelser.

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Bioteknologi A, Matematik A

Matematik A

Biotek A

Dansk A

Historie A

Fysik B

Engelsk B

Sprog B

Kemi C

Biologi C

Samfundsfag C

Kunstnerisk fag C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Valgfag C

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g

Samfundsfag A, Mediefag B, Matematik B

Hvordan fremstilles den politiske virkelighed

i dokumentarudsendelser, fiktionsfilm og nyhedsudsendelser,

og hvordan producerer man

selv en film? Hvilken magt har medierne f.eks.

i forbindelse med en valgkamp? Hvilke internationale

politiske brændpunkter og konflikter

foregår lige nu, hvorfor er de opstået og hvilke

aktører er involveret? Hvilken rolle spiller sociale

medier som fx Facebook for identitetsdannelsen?

Disse og mange flere spørgsmål kommer du til

at arbejde med i studieretningen Samfund og

medier.

Her får du indgående viden om det politiske system,

økonomi og sociologi og lærer at opstille

matematiske modeller vedrørende økonomi

og statistik. Matematik og samfundsfag arbejder

sammen om at belyse emner i fx økonomi

samt andre samfundsfaglige temaer, der kræver

statis tiske modeller.

Du opnår også kundskaber om forskellige former

for kommunikation, forholdet mellem medier

og det politiske system samt mediernes

sproglige og æstetiske udtryksformer.

I denne studieretning har vi etableret et Akademi,

der omfatter de tre årgange, der har Samfund

og medier. Her er der en række fællesarrangementer,

hvor du fx kan få mulighed for at

diskutere med politikere og mediefolk og høre

om, hvordan TV-stationer eller dagblade tilrettelægger

deres nyheder.

11. Samfund og medier

25

Vi har kontakter til film­ og mediebranchen, og

vi anvender den seneste forskning på området.

Vi arbejder med professionelle redigeringsprogrammer,

fx Final Cut Xpress til Mac, og vi

analyserer film i Blu Ray og surround sound

kvalitet – i vores biograf.

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Samfundsfag A, Mediefag B

Vælger du begyndersprog i denne studieretning, skal du være

opmærksom på, at du får et ekstra fag på A-niveau.

Samfundsfag A

Dansk A

Historie A

Mediefag B

Matematik B

Engelsk B

Sprog B

Kemi C

Fysik C

Informations teknologi C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Naturvidenskab B

Valgfag A

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g


12. Mellemøsten og Europa

Samfundsfag A, Religion B, Matematik B

Samfundsfag og religion er de centrale fag i

denne studieretning, hvor kultur i europæisk

og mellemøstlig kontekst er omdrejningspunktet.

Vi beskæftiger os indgående med de tre store

monoteistiske religioner (kristendom, jødedom

og islam) og ser på, hvordan de har formet

og defineret kulturen i Europa og Mellemøsten.

Vi undersøger hvordan religion i dag har indflydelse

på den kulturelle, politiske og samfundsmæssige

udvikling i hele området.

Vi stiller spørgsmål som:

• Hvilke konsekvenser vil ”Det arabiske forår”

få for de mellemøstlige landes udvikling?

• Vil religion indtage en mere betydningsfuld

rolle i fremtiden i denne del af verden? Og

hvordan vil Europa/EU håndtere forandringerne

i naboområdet?

• Hvad sker der med selvforståelsen i regionerne

– skabes der et tættere samarbejde og

større forståelse, eller øges spændingerne

mellem de to ”civilisationer”.

Derudover skal vi arbejde med stormagterne

i det internationale politiske system udenfor

Europa/Mellemøsten og deres indflydelse på

regionerne – især supermagterne USA og Kina.

Konkrete aktuelle temaer kunne være udviklingen

i Egypten og Syrien, og vi arbejder på

at etablere et samarbejde mellem Nørre G og

et gymnasium i Cairo.

Dit kulturelle udsyn og bevidsthed styrkes

og udvikles, og du opnår en forståelse for de

sammenhænge og muligheder, der er opstået

gennem de seneste års globalisering.

Der er en bred vifte af uddannelsesmuligheder

efter studentereksamen, og du er med matematik

på B-niveau sikret adgang til mange

studier.

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Samfundsfag A, Religion B

Vælger du begyndersprog i denne studieretning, skal du være

opmærksom på, at du skal have et ekstra fag på A-niveau.

Samfundsfag A

Dansk A

Historie A

Matematik B

Religion B

Fortsættersprog B

Engelsk B

Kemi C

Naturgeografi C

Billedkunst C

Fysik C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Naturvidenskab B

Valgfag A

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g

13. Krop, kultur og identitet

Samfundsfag A, Idræt B og Matematik B

Vil du arbejde med følgende spørgsmål:

• Hvilken betydning fysisk aktivitet har for

folkesundheden, og hvordan kan disse sammenhænge

modelleres matematisk?

• Hvordan takles livsstilssygdomme i Danmark

og den vestlige verden, og hvilke tiltag

forbedrer levevilkår for mennesker med

eksempelvis type II diabetes?

• Hvad sammenhængen er mellem en udøvers

sociale klasse og den idrætsgren, individet

dyrker?

• Hvordan afspejler den internationale politiske

scene sig i store sportsbegivenheder så

som OL?

• Hvilke fysiologiske krav idrætsdisciplinen

stiller til udøveren, og hvordan han bør træne?

…så skal du vælge denne studieretning.

I samfundsfag har vi fokus på internationale

forhold, økonomi og politik. Vi undersøger

påvirkningen mellem større nationale og internationale

idrætsarrangementer og det omgivende

samfund.

Idræt fremmer din indlæringsevne og er en fantastisk

måde at lære dig selv og dine nye klassekammerater

bedre at kende. Faget består både

af praktisk og teoretisk undervisning, og du vil

blive mødt af helt nye kropslige udfordringer.

Matematikundervisningen er anvendelsesorienteret

gennem undersøgelser af forskellige

idræts- og samfundsfaglige sammenhænge.

F.eks. behandles målinger af elevernes fysik

til at opstille modeller, der belyser sundhedsmæssige

konsekvenser af fysisk aktivitet.

26 27

Studieretningen lægger op til flere ture ud af

huset. Det kunne eksempelvis være skitur,

idrætshøjskoleophold og endagsudflugter til

forskellige forestillinger og sportsbegivenheder.

Studierejsen vil oftest have adventuresport

som omdrejningspunkt.

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Samfundsfag A, Idræt B

Vælger du begyndersprog i denne studieretning, skal du være

opmærksom på at du skal have et ekstra fag på A-niveau.

Samfundsfag A

Dansk A

Historie A

Matematik B

Idræt B

Fortsættersprog B

Engelsk B

Biologi B

Kunstnerisk fag C

Fysik C

Religion C

Oldtidskundskab C

Kemi C

Valgfag A

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g


Engelsk A, Musik A, Samfundsfag B

Studieretningen er for dig, som brænder for musik,

politik og det engelske sprog. Vi udforsker

samspillet mellem sprog, litteratur, musik og

samfund.

I musikfaget spiller vi musik sammen og arbejder

benhårdt analytisk. Når vi udøver musik,

arbejder vi bl.a. med rytmisk træning, sammenspil,

sang og korsang, og du får mulighed for at

optræde i større og mindre sammenhænge, fx

til vores koncerter, akustisk aften, bandaftener

og meget mere. I den teoretiske del kommer du

dels til at fordybe dig i klassisk musikteori, dels

til at arbejde med samspillet mellem musik og

historiske og kulturelle forhold. Endelig kommer

du til at lære at arrangere musik på computerprogrammer.

I engelsk læser og diskuterer vi engelske og

amerikanske klassikere, analyserer helt ny litteratur,

film og dagsaktuelle emner. Vi træner

både skrift- og talesproget, så du kan begå dig

i en globaliseret verden. I samfundsfag arbejder

vi med mediernes betydning for det politiske system.

Vi arbejder med sociologi, hvor vi typisk

beskæftiger os med identitetsdannelse og kulturelle

mønstre.

14. Sprog og musik

I både 2g og 3g starter vi året med en musiktur,

hvor vi spiller musik døgnet rundt og efterfølgende

laver årets længste morgensamlingskoncert.

Nørre G har også et musikhus, hvor man

kan få øvetid med sit band. Måske bliver I efter

bandaftenen udtaget til KULT-bandmøde i Lille

Vega sammen med bands fra de andre KULTgymnasier.

Og sidst men ikke mindst laver vi

hvert andet år musical på tværs af klasserne;

den mest spektakulære musikalske begivenhed

Nørre G.

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Engelsk A, Musik A

Engelsk A

Musik A

Dansk A

Historie A

Fortsættersprog B

Samfundsfag B

Matematik C

Biologi C

Kemi C

Fysik C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Naturvidenskab B

Valgfag C

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g

Matematik A, Musik A, Samfundsfag B

Denne studieretning er for dig, der er glad for

både kreativitet og matematik på højt niveau.

Her udforsker vi samspillet mellem matematik,

musik og samfund.

I musikfaget er der plads til både at lave musik

sammen og til at arbejde benhårdt analytisk.

Når vi udøver musik, arbejder vi bl.a.

med rytmisk træning, sammenspil, sang og

korsang, og du får mulighed for at optræde i

større og mindre sammenhænge, fx til vores

koncerter, akustisk aften, bandaftener og meget

mere. I den teoretiske del kommer du dels

til at fordybe dig i klassisk musikteori, dels

til at arbejde med samspillet mellem musik

og historiske og kulturelle forhold. Endelig

kommer du til at lære at arrangere musik på

computerprogrammer.

I matematik beskæftiger vi os med matematikkens

udvikling og matematikkens betydning

for samfund og kultur. Vi analyserer

mønstre og strukturer samt problemer og

modeller af virkeligheden. Gennem eksperimenter

opnår du indsigt om matematiske genstande

(tal, trekanter, ligninger, geometriske

former). Du får indsigt i, hvad et matematisk

bevis er og det særegne og enestående ved

matematikken: at regler, formler og sætninger

(fx Pythagoras sætning) er sande, fordi de

kan bevises.

I samfundsfag arbejder vi med mediernes betydning

for det politiske system. Vi arbejder

med sociologi, hvor vi typisk beskæftiger os

med identitetsdannelse og kulturelle mønstre.

15. Matematik og musik

28 29

I både 2g og 3g starter vi året med en musiktur,

hvor vi spiller musik døgnet rundt og

efterfølgende laver årets længste morgensamlingskoncert.

Nørre G har også et musikhus,

hvor man kan få øvetid med sit band. Måske

bliver I efter bandaftenen udtaget til KULTbandmøde

i Lille Vega sammen med bands

fra de andre KULT-gymnasier. Og sidst men

ikke mindst laver vi hvert andet år musical

på tværs af klasserne, den mest spektakulære

musikalske begivenhed på Nørre G.

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Matematik A, Musik A

Matematik A

Musik A

Dansk A

Historie A

Fortsættersprog B

Samfundsfag B

Engelsk B

Biologi C

Kemi C

Fysik C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Naturvidenskab B

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g


The International Programmes at Nørre

Gymnasium

The pre-IB is aimed at students who are interested

in an international education but who

have not completed 11 years of schooling. It is

a one-year course for Danish and international

students prior to the International Baccalaureate

Diploma Programme (IB DP), the actual “IB”.

Students in the pre­IB class at NØRRE G follow

a programme that is equivalent to 1g in the

Danish gymnasium (stx), but are also prepared

for the methods, approaches, and formats used

in the IB DP. This makes it possible for a student

to change to the Danish system after the autumn

term; i.e. after Christmas, or after the completed

year if they do not wish to continue in the IB

Diploma Programme.

Students must qualify for continuation to the IB

DP.

16. Pre­IB

Subjects taught in the pre-IB year:

• Danish A or English A (“A” denotes mother

tongue or best language)

• Danish B or English B (“B” denotes foreign

language, not level !)

• German B or French B (foreign language: approx.

3 yrs of prior experience expected)

• Social Science (C­level stx)

• History

• Physics (C­level stx),

• Biology (C­level stx)

• Chemistry (C­level stx)

• Mathematics

• Visual Arts (C­level stx) or Drama (C­ level stx)

• Physical Education (C­level stx)

Additional basic course (autumn term) in:

• General Linguistics

• General Science

• General Studies

Both the pre-IB and the IB Diploma Programme are taught in

English; all material used in class is in English. There are no

tuition fees. Students must hold a valid residence permit and/

or CPR number.

17. The IB Diploma Programme

The International Baccalaureate Diploma

Programme (IB DP)

is a rigorous pre-university course of studies

that meets the needs of the highly motivated secondary

school students between the ages of 16

and 19 years.

The diploma course covers two years, corresponding

to the second and third year of the

Danish gymnasium. Students choose a subject

from each of the groups of the hexagon

(see below) – for detailed information, see our

homepage: www.norreg.dk. The subject combinations

chosen are binding for the two-year

duration of that programme.

GROUP 2

Language B

GROUP 4

Experimental

Sciences

English B HL

Danish B HL/SL

French B SL

Spanish B ab initio SL

Biology HL/SL

ChemistryHL/ SL

Physics HL/SL

GROUP 1

Language A1

English A1 HL/SL

Danish A1 HL/SL

Self-taught A1 SL

Extended Essay

Theory of Knowledge

Creativity, Action

& Service

Art & Design HL/SL

Extra subject from

group 1, 2, 3 or 4

GROUP 6

The Arts and Electives

30 31

The following core subjects are mandatory for

all diploma candidates:

Theory of Knowledge (TOK) is an interdisciplinary

course intended to stimulate critical

reflection upon the knowledge and experience

gained inside and outside of the classroom.

Creativity, Action, Service is known by its

acronym CAS and is a fundamental part of the

diploma curriculum. CAS involves students in

experimental learning through a range of artistic,

sporting, physical and service activities outside

the classroom.

Diploma candidates are required to undertake

original research and write an Extended Essay

of 4000 words. This project offers the opportunity

to investigate a topic of special interest

and acquaints the student with the kind of independent

research and writing skills expected at

university.

Economics HL/SL

History HL/SL

Psychology HL/SL

Mathematics HL

Mathematics SL

MathStudies SL

GROUP 3

Individuals

and Societies

GROUP 5

Mathematics

More magazines by this user
Similar magazines