Boligpolitisk Arbejds- og principprogram - Lejernes LO

lejerneslo.dk

Boligpolitisk Arbejds- og principprogram - Lejernes LO

Samarbejde

For at fremme målsætningen er det helt afgørende, at Lejernes Landsorganisation har samarbejde med andre organisationer, såvel på nationalt som på

internationalt plan. Lokalt er det vigtigt, at Lejernes Landsorganisation er repræsenteret og samarbejder i råd og nævn, bl.a. Det sociale Forbrugerråd i

de kommuner hvor et sådant forefindes.

Lejernes Landsorganisation vil arbejde for en samling af lejerbevægelsen i Danmark.

Internationalt er det vigtigt, at Lejernes Landsorganisation er tilsluttet den Internationale Lejeralliance, for dermed at drage nytte af de øvrige

organisationers erfaringer, samt for i fællesskab at få en større international forståelse for boligsagen.

Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres 2012 22

More magazines by this user
Similar magazines