A WORLD OF HUMIDIFICATION - ML System a/s

condairsystems.com

A WORLD OF HUMIDIFICATION - ML System a/s

A WORLD OF HUMIDIFICATION


KORREKT LUFTFUGTIGHED ER EN ESSENTIEL FAKTOR

Luftfugtighed er et vigtigt parameter i de klimatiske forhold her på jorden. Naturen og klimaet iværksætter i sig selv en

meget skiftende luftfugtighed. Dette påvirkes af mange faktorer, hovedsageligt kulde og varme. Men også en række andre

faktorer påvirker luftfugtigheden både ude og inde. Dette har især konsekvens for industrielle produktionsmiljøer, der er

afhængige af organisk baserede grundmaterialer og industrier, der traditionelt er disponeret for problemer med statisk elek­

tricitet. Fødevareindustrien og detailhandelsmiljøer påvirkes også, idet fordampning indvirker på holdbarhed og kvalitet.

ML System har flere årtiers erfaring med udvikling og produktion af højkvalitative luftbefugtningsløsninger. Vi rådgiver om,

producerer, installerer og servicerer luftbefugtningsanlæg til virksomheder og supermarkeder worldwide.

ML System a/s har en række forskellige moduler skabt til alle rum­ og produktionstyper. Modulerne styres gennem

individuelle betjeningspaneler og en central forsyningsenhed.

02 > 03


En bred vifte af forretningsområder og industrier er afhængige af

præcis styring af den tilførte luftfugtighed. Eksempelvis den grafiske

industri. Alle, der kender til trykkerivirksomhed, kender til problemer

med nedsat hastighed på maskiner, mispasning, statisk elektricitet,

krymp mm. Alle disse problemer kan afhjælpes ved hjælp af konstant

styring af luftfugtigheden. Et andet eksempel er detailhandlens frugtog

grøntafdelinger. Frugt og grøntsager består hovedsageligt af vand.

Hvis frugter og grøntsager ikke får tilført tilstrækkelig luftfugtighed,

indtørres de alt for hurtigt med stort spild til følge. Og i den mere

rustikke afdeling er der hele træindustrien. Her sprækker træet

simpelt hen, hvis det udtørres for hurtigt. Ligeledes giver det store

problemer både i lim- og lakprocesser, hvis ikke der opretholdes en

konstant luftfugtighed. Men også andre industri- og produktionsområder

er afhængige af korrekt luftfugtighed. Især teknologisk

prægede miljøer med risiko for statisk elektricitet, der ofte skyldes en

for tør luft. Generelt kan for tør luft i kontorer og arbejdsmiljøer være

medvirkende til dårligere helbred og trivsel. Hos ML System fokuserer

vi altid på den optimale individuelle løsning til vore kunder. Vi er

overbeviste om, at vi også kan gøre en forskel for indeklimaet i jeres

virksomhed. n


RENT VAND ER IKKE NOGEN SELVFØLGE ...

ML System a/s er som den eneste producent af luftbefugtningssystemer i verden ISO 22000 certificeret. Vores

ISO 22000 certificerede hygiejnestyringssystem garanterer dimensionering af luftbefugtningsanlæg, hvor der

er fuld kontrol over vandhygiejnen under drift.

04 > 05


Hygiejnestyring af vandkvaliteten er en meget vigtig detalje, der

nemt kan blive overset, når der skal vælges luftbefugtningssystem.

I nogle brancher er det et ufravigeligt krav, at der skal være styring

på vandhygiejnen, medens man i andre brancher er tilbøjelige til

ikke at tillægge dette nogen særlig betydning. Hos ML System har

vi gjort det til en mærkesag at gøre opmærksom på dette område.

I forbindelse med forstøvning af vand fra befugtningsanlæg er det

af afgørende betydning, at vandet, som anvendes til forstøvning, er

rent og bakteriefrit, således at der ikke kan opstå sundhedsrisiko for

de mennesker, der opholder sig i de lokaler, der befugtes. Derfor har

ML System som den første producent af luftbefugtningssy stemer i

verden gennemført først en HACCP­certificering og derefter en recertificering

efter ISO 22000 af sit hygiejnestyringssystem. Der er

således faste hygiejneinstruktioner og procedurer for salg, produktion,

montage og service på anlæg, og systemet omfatter også

påvisning af bakterier i bestående anlæg. Her anvender ML System

den patenterede BQ metode til vandkvalitetsmålinger. Vores specialuddannede

servicemontører medbringer mobilt udstyr til udførelse

af mikrobiologiske vandkvalitetsmålinger. Resultatet ligger klart efter

kun ca. 30 minutter. Bliver der påvist for høje bakterietal, kan luftbefugtningsanlægget

omgående blive desinficeret. n


CO2-BESPARENDE LUFTBEFUGTNING

ML System har været pionerer inden for udviklingen af højtryksluftbefugtning. De nye højtryksanlæg er både

energibesparende og miljørigtige. Det kan ofte betale sig at udskifte bestående befugtningsanlæg så som

damp eller trykluft med de nye højtryksanlæg, således at alene energibesparelsen finansierer nyanskaffelsen

inden for en kort periode – ofte under to år. Dette gavner både miljø, produktion og økonomi.

06 > 07


ML System giver jer en enestående mulighed for både at være en

miljøbevidst virksomhed og øge produktiviteten på én og samme tid.

Vores højtryksluftbefugtningsanlæg er en stor landvinding på luftbefugtningsområdet.

Teknologien er væsentlig bedre end de øvrige

luftbefugtningsmetoder – på alle måder. Højtryksbefugtning giver

reduceret energiforbrug, reducerede kølingsomkostninger, nedsat

CO2-udslip og forbedret økonomi. Uanset om jeres virksomhed er

førstegangskøber af luftbefugtningsanlæg eller overvejer udskiftning

af bestående anlæg, tilbyder vi rådgivning og garanterer på forhånd, at

I vil blive tilfreds med jeres valg af et ML luftbefugtningsanlæg. n

Energiforbrug i watt pr. liter

600-800 W

50-75 W

30-50 W

6-7 W

Damp Ultralyd Trykluft Højtryk


SERVICE OG AFTERSALES

ML System garanterer en optimal aftersales service. Vort specialuddannede korps af servicepersonale og

montører står til rådighed over hele verden døgnet rundt.

08 > 09


ML System har installeret mere end 4.000 anlæg worldwide og på

alle kontinenter – i 42 lande. Vi stiler efter at være verdens mest seriøse

og mest kvalificerede leverandør af luftbefugtnings anlæg. Vi

vægter ikke blot rådgivning, udvikling, produktion og installation af

anlæggene. Vi lægger også stor vægt på, med ultrakort varsel, at

kunne servicere vore anlæg, uanset hvor i verden de er installeret.

Således står vort servicepersonale til rådighed alle døgnets timer

worldwide med service og akut tilkald inden for 24 timer. Vi har telefo-

nisk hotline service døgnet rundt og leverer reservedele fra dag til dag.

Vores service udføres i overensstemmelse med ISO 22000. Og vores

servicepersonale kan udtage vandprøver og aflæse bakterieniveau

direkte on location hos vores kunder efter BQ metoden. Herudover

udføres supervising i forbindelse med installation og service på vores

anlæg. På denne måde minimeres risikoen for bakterievækst, og der

sikres lang, driftsikker levetid på anlægget. n


TO ÅRTIER SOM PIONEERER ...

ML System a/s udvikler og leverer luftbefugtningsanlæg til styring af indeklima, modvirkning af udtørring og

gener ved tør luft. ML System står i dag som én af de mest kompetente producenter af luftbefugtningssystemer

i verden. Virksomhedens kultur er funderet på oprigtighed, ildhu, loyalitet og professionalisme, og kunderne

tæller både mellemstore og store internationale virksomheder og butikskæder.

Virksomheden blev grundlagt i 1987 af duoen Marianne Jager og Leo Rasmussen på en drøm om

at udvikle verdens teknisk bedste og mest driftsikre luftbefugtningssystem.

ML System har gennem årene været pionerer inden for udviklingen af luftbefugtning og var de

første til at udnytte en ventilators bæreevne til at fordele det forstøvede vand fra højtryksdyserne.

Dette resulterede i det velkendte ML Princess modul.

10 > 11


Marianne Jager og Leo Rasmussen startede i 80´erne med at producere

luftbefugtningsanlæg til gartneribranchen og fik meget hurtigt

succes med bl.a. eksport til både Japan og USA. Ret hurtigt fandt de

ud af, at også andre brancher har stor gavn af luftbefugtningsanlæg

med højtryk. Siden er det gået hurtigt med udviklingen inden for

luftbefugtning, og markedsområderne er udvidet til en lang række

andre industrier bl.a. træ, papir, elektronik og plast. I 1998 udviklede

ML System bl.a. det velkendte anlæg til befugtning af frugt­ og grøntafdelinger

i supermarkeder. ML System har været med til at revolutionere

markedet med den nye miljørigtige højtryks teknologi.

ML System er som den eneste producent af luftbefugtnings anlæg i

verden HACCP certificeret efter ISO 22000 for at kunne sikre og

dokumentere hygiejnesikre anlæg både ved installation og ved efterfølgende

servicebesøg.

ML System besidder en stor specialviden, ligesom staben tæller en

lang række kompetencer inden for rådgivning, dimensionering,

montering og servicering af luftbefugtningsanlæg.

ML System sælges via forhandlernetværk worldwide eller direkte fra

hovedkontoret. Se vor forhandlerliste på www.ml­system.com eller

I er velkomne til at kontakte os på telefon +45 8788 2100 eller

e­mail ml@ml­system.dk. n


ML System a/s

Tlf.: +45 8788 2100 · ml@ml-system.dk · www.ml-system.com

ML.080214-1-1

Similar magazines