24.07.2013 Views

Kampagnemodeller inkl. priser - Lilje-huset A/S

Kampagnemodeller inkl. priser - Lilje-huset A/S

Kampagnemodeller inkl. priser - Lilje-huset A/S

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Kampagnemodeller</strong><br />

til meget attraktive <strong>priser</strong>*<br />

Med udgangspunkt i nogle af vores<br />

mest populære hustyper har vi udviklet<br />

tre meget veludnyttede familie<br />

fritidshuse, som indeholder alt det<br />

nødvendige, men intet overflødigt. Vi<br />

har desuden <strong>inkl</strong>uderet det mest almindelige<br />

ekstraudstyr.<br />

Resultatet er nogle fantastiske fritidshuse<br />

til meget attraktive <strong>priser</strong>*.<br />

Fyrbo Classic 60<br />

Nordsø 72<br />

<strong>Lilje</strong>-<strong>huset</strong> A/S ● Jarlsberggade 10 ● 5000 Odense C<br />

Tlf. 66144677 ● fax 66142247<br />

www.lilje-<strong>huset</strong>.dk ● lilje-<strong>huset</strong>@lilje-<strong>huset</strong>.dk<br />

Tryghed i dit byggeri<br />

Betal først<br />

ved aflevering<br />

Nordsø 60<br />

* 10.11.2012. Priserne er <strong>inkl</strong>. moms og som<br />

nøgleklart hus jf. materialebeskrivelse og<br />

leveringsbetingelser. Priserne gælder på<br />

Sjælland, Fyn og i Jylland samt øer der har<br />

fast broforbindelse herfra. På øer, der skal<br />

besejles fra ovenstående landsdele. afgives<br />

individuelt tilbud.<br />

<strong>Kampagnemodeller</strong>ne kan ikke kombineres<br />

med andre kampagner eller tilbud og er kun<br />

gældende så længe de er repræsenteret på<br />

vores website. Begrænset mulighed for<br />

ændringer. Alle modeller kan leveres spejlvendt.


Fyrbo Classic 60<br />

Kampagnemodel<br />

Huset tager udgangspunkt i Fyrbo Classic 63, men med ændringer<br />

ifølge stueplan og facader. Huset <strong>inkl</strong>uderer det sædvanlige Fyrbo 63<br />

Herudover har vi <strong>inkl</strong>uderet følgende ekstraudstyr:<br />

Classic udstyr jf. materialebeskrivelse samt leveringsbetingelser og som<br />

• 13 m<br />

eksempler kan nævnes:<br />

2 træterrasse<br />

• Udvendig facademaling 2 gange<br />

• Tagrender og nedløb i hvid plast<br />

• 3-lags lavenergiglas i døre og vinduer • Opvaskemaskine fra Electrolux<br />

• Alle synlige remme udført i limtræ og afsluttet med aluafdækninger<br />

i enderne<br />

• Stern, vindskeder og underbrædder malet fulddækkende<br />

• Indvendig beklædning 16x120 mm i gran med hvidtoning<br />

• Indvendige bjælker, skyggelister, fodlister, gerigter og dørkarme<br />

malet i fulddækkende hvid<br />

• Ludbehandlede gulvplanker i fyr<br />

• Hvidevarepakke med stort køle/frys, indbygningsovn, nedfældet<br />

kogeplade og udtræksemhætte<br />

• Gulvvarme i primære badeværelser og TV-stik i stue<br />

• Udvendigt frostsikret vandhane<br />

• Bortskaffelse af byggeaffald<br />

• Entrepriseforsikring (all-risk)<br />

• Komplet myndighedsbehandling (ekskl. bygningsgebyr, energimærkning<br />

og landinspektør)<br />

<strong>Lilje</strong>-<strong>huset</strong> A/S ● Jarlsberggade 10 ● 5000 Odense C<br />

Tlf. 66144677 ● fax 66142247<br />

www.lilje-<strong>huset</strong>.dk ● lilje-<strong>huset</strong>@lilje-<strong>huset</strong>.dk<br />

Boligareal 60 m 2<br />

Overdækket 0 m 2<br />

Hems 0 m 2<br />

Træterrasse 13 m 2<br />

• Topbetjent vaskemaskine fra AEG<br />

• IVT luft/luft varmepumpe 12 LRN i stedet for el-radiatorer i<br />

stue, køkken og entre<br />

Kr. 639.000*


Nordsø 60<br />

Kampagnemodel<br />

Huset tager udgangspunkt i Nordsø 54 nøgleklart,<br />

men med ændringer ifølge stueplan og facader.<br />

Huset <strong>inkl</strong>uderer det sædvanlige Nordsø 54 udstyr jf.<br />

”Nordsø-serien Fakta & Betingelser” og som eksempler<br />

kan nævnes:<br />

• 3-lags lavenergiglas i døre og vinduer<br />

• Alle synlige remme udført i limtræ og afsluttet<br />

med alu-afdækninger i enderne<br />

• Udvendig facadebeklædning malet fulddækkende<br />

• Stern, vindskeder og underbrædder malet<br />

fulddækkende<br />

• Zinktagrender med nedløb<br />

• Træterrasse med specielprofilerede og rustikke<br />

brædder på 32x145 mm<br />

• Stor hems med stige og gelænder<br />

• Indvendig beklædning 16x120 mm i gran<br />

med hvidtoning<br />

• Indvendige bjælker, skyggelister, fodlister,<br />

gerigter og dørkarme malet i fulddækkende<br />

hvid<br />

• Ludbehandlede gulvplanker i fyr<br />

• Hvidevarepakke med stort køle/frys, indbygningsovn,<br />

nedfældet kogeplade og udtræksemhætte<br />

• Gulvvarme i primære badeværelser og TVstik<br />

i stue<br />

• Udvendigt frostsikret vandhane<br />

• Bortskaffelse af byggeaffald<br />

• Entrepriseforsikring (all-risk)<br />

• Komplet myndighedsbehandling (ekskl.<br />

bygningsgebyr, energimærkning og landinspektør)<br />

Herudover har vi <strong>inkl</strong>uderet følgende ekstraudstyr:<br />

Boligareal 60 m 2<br />

Overdækket 0 m 2<br />

Hems 6 m 2<br />

Træterrasse 15 m 2<br />

• Opvaskemaskine fra Electrolux<br />

• Vaskemaskine fra Electrolux Alternativ indretning<br />

• IVT luft/luft varmepumpe 12 LRN i stedet<br />

med 3 værelser til<br />

for el-radiatorer i stue, køkken og entre<br />

samme pris. Hemsen<br />

udgår.<br />

<strong>Lilje</strong>-<strong>huset</strong> A/S ● Jarlsberggade 10 ● 5000 Odense C<br />

Tlf. 66144677 ● fax 66142247<br />

www.lilje-<strong>huset</strong>.dk ● lilje-<strong>huset</strong>@lilje-<strong>huset</strong>.dk<br />

Kr. 689.000*


Nordsø 72<br />

Kampagnemodel<br />

Huset tager udgangspunkt i Nordsø 80, men med ændringer ifølge<br />

stueplan og facader. Huset <strong>inkl</strong>uderer det sædvanlige Nordsø 80 udstyr<br />

jf. Nordsø-serien ”Fakta og Betingelser” og som eksempler kan nævnes:<br />

Boligareal 72 m 2<br />

Overdækket 10 m 2<br />

Hems 6 m 2<br />

Træterrasse 17 m 2<br />

• Bortskaffelse af byggeaffald<br />

• Entrepriseforsikring (all-risk)<br />

• Komplet myndighedsbehandling (ekskl. bygningsgebyr, energimærkning<br />

og landinspektør)<br />

• 3-lags lavenergiglas i døre og vinduer Herudover har vi <strong>inkl</strong>uderet følgende ekstraudstyr:<br />

• Alle synlige remme udført i limtræ og afsluttet med aluafdækninger<br />

i enderne<br />

• Opvaskemaskine fra Electrolux<br />

• Udvendig facadebeklædning malet fulddækkende • Vaskemaskine fra Electrolux<br />

• Stern, vindskeder og underbrædder malet fulddækkende • IVT luft/luft varmepumpe 12 LRN i stedet for el-radiatorer i<br />

• Zinktagrender med nedløb<br />

stue, køkken og entre<br />

• Stor hems med stige og gelænder<br />

• Indvendig beklædning 16x120 mm i gran med hvidtoning<br />

• Indvendige bjælker, skyggelister, fodlister, gerigter og dørkarme<br />

malet i fulddækkende hvid<br />

• Ludbehandlede gulvplanker i fyr<br />

•<br />

•<br />

Hvidevarepakke med stort køle/frys, indbygningsovn, nedfældet<br />

kogeplade og udtræksemhætte<br />

Gulvvarme i primære badeværelser og TV-stik i stue<br />

Kr. 799.000*<br />

• Udvendigt frostsikret vandhane<br />

<strong>Lilje</strong>-<strong>huset</strong> A/S ● Jarlsberggade 10 ● 5000 Odense C<br />

Tlf. 66144677 ● fax 66142247<br />

www.lilje-<strong>huset</strong>.dk ● lilje-<strong>huset</strong>@lilje-<strong>huset</strong>.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!