Fugt i bygninger - sva

sva.it.engineering.dk

Fugt i bygninger - sva

Fugt i bygninger

Indholdsfortegnelse

1. Fugt i luft..................................................................................................................................... 3

1.1. Vanddampdiagram ............................................................................................................... 3

1.2. Damptryksdiagram ............................................................................................................... 5

1.3. Dugpunktstemperatur ........................................................................................................... 5

2. Temperatur og relativ fugtighed .............................................................................................. 7

2.1. Rumklimaklasser og fugtighedsklasser ................................................................................ 7

3. Fugttransportmekanismer ...................................................................................................... 10

3.1. Diffusion ............................................................................................................................ 10

3.2. Konvektion ......................................................................................................................... 10

3.3. Kapillarsugning .................................................................................................................. 10

4. Temperaturforløb gennem en konstruktion .......................................................................... 11

5. Damptryk gennem en konstruktion ....................................................................................... 12

6. Grafisk bestemmelse af evt. kondens ..................................................................................... 13

6.1. Fremgangsmåde: ................................................................................................................ 13

7. Grafisk bestemmelse af nødvendig dampdiffusionsmodstand ............................................ 14

8. Overfladekondens – forenklet metode efter DS/EN ISO 13788 ........................................... 15

8.1. Eksempel: dobbeltmur af tegl ............................................................................................ 15

9. Kondens i bygningsdel – forenklet metode efter DS/EN ISO 13788 ................................... 17

9.1. Eksempel: dobbeltmur af tegl ............................................................................................ 17

10. Kondensophobning i konstruktion ......................................................................................... 21

10.1. Overslagsberegning af fugtophobning og udtørring ...................................................... 22

10.2. Kondensophobning og udtørring efter DS/EN ISO 13788 ............................................ 23

11. Referencer og nyttige links ...................................................................................................... 26

Bilag A. Eksempel: Tagkonstruktion uden dampspærre........................................................ 27

Bilag B. Øvelser........................................................................................................................... 30

B.1. Generelle spørgsmål ........................................................................................................... 30

B.2. Vanddampdiagram ............................................................................................................. 30

B.3. Fugtbergning ...................................................................................................................... 31

Bilag C. Vanddamp- og damptrykdiagrammer ....................................................................... 32

Bilag D. Vanddamp- og damptryktabeller og analytiske udtryk ........................................... 33

Bilag E. Dugpunktstemperatur ................................................................................................. 34

Bilag F. Materialedata ............................................................................................................... 35

Bilag G. DMI-vejrdata for Ødum 1961-1990 ........................................................................... 36

Steffen Vissing Andersen, sva@viauc.dk - april 2009

Side 2 af 36

More magazines by this user
Similar magazines