udbudsmaterialet her - Morbærhaven

morbaerhaven.dk

udbudsmaterialet her - Morbærhaven

AUB ønsker tilbud på flg. Opgaver:

1. Aktivt udstyr – Analog VoIP Gateways og switch

Opgavebeskrivelse

AUB ønsker tilbud på levering af 50 stk. AudioCodes MP124D Analog VoIP Gateway samt 3 stk

HP ProCurve Switch 2610-48-PWR. Tilbudsgiveren forpligter sig til at levere udstyr og serviceaftale

til AudioCodes.

Prisen på AudioCodes MP124D Analog VoIP Gateway skal være inkl. flg.:

- Levering og installering af MP124D

- Konfiguration og test af udstyret mod levering af informationer fra telefoni leverandøren

og AUB

- Dokumentation på konfigurationen af udstyret

- Leveringsomkostninger

Prisen på serviceaftalen på MP124D skal være inkl. flg.:

- Påbegyndelse af fejlsøgning senest 4 timer indenfor normal arbejdstid (8-16) efter den

er registreret

- Såfremt der er flere fejl, svarende til mere end 1 AudioCode, skal fejlsøgning også påbegyndes

senest 4 timer efter den er registreret på alle ugens dage fra 8-16.

- Fra konstatering af defekt hardware som skal udskiftes, skal hardwaren senest være

skiftet efter 5 arbejdsdage

- Samarbejde med vores ”single point of contact” som ligger i opgave 3

- Udskiftning og konfiguration af defekt hardware

- Maksimal opsigelsesvarsel på 6 måneder

- Bindingsperiode på maksimalt 3 år ved indgåelse af aftale

Prisen på HP ProCurve Switch 2610-48-PWR skal være inkl. flg.:

- Leveringsomkostninger

Derudover skal leverandøren oplyse udstyrets strømforbrug sådan, at der på sigt er mulighed

for at beregne dimensionering af backupbatteri på telefonanlægget i de krydsfelter.

Det skal pointeres at leverandøren har det fulde ansvar for produktet til det er leveret/modtaget

af AUB.

Derudover skal det oplyses hvordan fremgangsmåden af evt. defekt udstyr håndteres. Således

at AUB oplever mindst mulig gene.

Udførelsen af opgaven vil foregå i 2011 og vil blive koordineret i tilknytning til de to andre udbud,

så der opleves mindst mulig nedetid for beboerne.

2. Kabling til nyt telefonanlæg

Opgavebeskrivelse

AUB ønsker tilbud på udskiftning af eksisterende LSA rækker til udtagspaneler for 1200 forbindelser

samt tilslutning til 50 stk. AudioCodes MP124D Analog VoIP Gateway fordelt på 3 fysiske

lokationer. Tilbudsgiveren forpligter sig til, at montere, installere, levere og dokumentere nødvendig

kabling, paneler og rackskabe.

Prisen på udskiftning af LSA rækker til paneler skal være inkl. flg.:

- Udskiftning af LSA rækker 1200 opkoblinger fordelt på 3 racks til RJ45 paneler.

- Levering og montering af paneler til de 1200 opkoblinger.

5

More magazines by this user
Similar magazines