Produkt Guide

sggs.com

Produkt Guide

Produkt Guide

K L A RT B R A N D B E S K Y T T E N D E G L A S

K KL L A RT B R A N D B E S K Y T T E N D E G L A S

We

We Know

Know Fire

Fire

SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT

SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT


2

2

INTRODUKTION

Saint-Gobain har produceret glas siden 1665, og er idag Europas

største glasproducent, som producerer et bredt spekter af glas til byggeriet,

transportsektoren samt til specielle applikationer.

Saint-Gobain er aktiv i mere end 59 lande og er een af verdens “Top 100”

industrivirksomheder. Med mere end 209.000 ansatte, deriblandt ca.

10.000 i Norden og Baltikum, er vi markedsledende indenfor produktion og

distribution af glas og andre højteknologiske byggematerialer.

Som en del af Saint-Gobain gruppen, er Vetrotech Saint-Gobain

verdens største og mest innovative producent af brandbeskyttende glas

til både bygge- og marine/off-shore sektoren.

Mere end 25 års erfaring indenfor brandbeskyttende glas gør os i stand til

at tilbyde assistance til at løse konkrete projektkrav, eller sammen med

en systempartner at udvikle og markedsføre helt nye designapplikationer.

Vetrotech SG Nordic & Baltic har kontor i København med ansvarsområde

for de nordiske og baltiske lande. Ud over Danmark har vi repræsentanter

i både Sverige, Norge, Finland og Estland, alle fuldt dedikerede og fokuseret

på teknisk salg og markedsføring af brandbeskyttende glas.

Vores produkter produceres under licens på autoriserede Saint-Gobain

selskaber fordelt over det meste af verden, bl.a. i Sverige, Tyskland, Polen,

Schweiz og Estland.

Yderligere information om Vetrotech Saint-Gobain findes på

www.vetrotech.com

Yderligere information om Vetrotech Saint-Gobain findes på

www.vetrotech.com

Schweiz og Estland.

Vores produkter produceres under licens på autoriserede Saint-Gobain

selskaber fordelt over det meste af verden, bl.a. i Sverige, Tyskland, Polen,

Saint-Gobains hovedkontor

(Paris)

i både Sverige, Norge, Finland og Estland, alle fuldt dedikerede og fokuseret

på teknisk salg og markedsføring af brandbeskyttende glas.

Vetrotech SG Nordic & Baltic har kontor i København med ansvarsområde

for de nordiske og baltiske lande. Ud over Danmark har vi repræsentanter

en systempartner at udvikle og markedsføre helt nye designapplikationer.

Mere end 25 års erfaring indenfor brandbeskyttende glas gør os i stand til

at tilbyde assistance til at løse konkrete projektkrav, eller sammen med

til både bygge- og marine/off-shore sektoren.

Som en del af Saint-Gobain gruppen, er Vetrotech Saint-Gobain

verdens største og mest innovative producent af brandbeskyttende glas

10.000 i Norden og Baltikum, er vi markedsledende indenfor produktion og

distribution af glas og andre højteknologiske byggematerialer.

Saint-Gobain er aktiv i mere end 59 lande og er een af verdens “Top 100”

industrivirksomheder. Med mere end 209.000 ansatte, deriblandt ca.

transportsektoren samt til specielle applikationer.

Saint-Gobain har produceret glas siden 1665, og er idag Europas

største glasproducent, som producerer et bredt spekter af glas til byggeriet,

INTRODUKTION

Saint-Gobains hovedkontor

(Paris)

INDHOLD

Introduktion Side 2

Vælg det rigtige produkt Side 4–5

Produktsortiment Side 6–7

Fordelene ved at anvende hærdet glas Side 8–9

■ SGG PYROSWISS® Side 10–11

■ SGG PYROSWISS® EXTRA Side 12–13

■ SGG VETROFLAM® Side 14–15

■ SGG CONTRAFLAM® LITE Side 16–17

■ SGG SWISSFLAM® Side 18–19

■ SGG CONTRAFLAM® Side 20–21

■ SGG CONTRAFLAM® STRUCTURE Side 22–23

■ Tekniske specifikationer Side 24–25

Alle Vetrotech produkter er CE mærkede og

produceret på selvstændigt auditerede produktionsenheder.

3


4

VæLG DET RIGTIGE PRODUKT

Brug skemaet til at finde frem til det rigtige produkt

Ønskes

beskyttelse mod

varmestråling ?

JA

EI30

NEJ

Hvilken brandklasse

kræves

i.h.t EN 1363 ?

Kræves

kun

røgbeskyttelse ?

JA

Kræves der røggardin med mere

end 30 min. brandmodstand

eller er røgtemp. over 650°c ?

EI120

EI90

NEJ

EI60 Skal glasset monteres

vertikalt i en

NEJ

skillevæg eller dør ?

JA

Skal glasset monteres

vertikalt i en

skillevæg eller dør ?

Hvilken brandklasse

kræves i.h.t

EN 1363 ?

E60

NEJ

JA

NEJ

JA

Ønskes

rammen udført

i træ ?

Kræves

der lamineret

glas ?

Kræves

der lamineret

glas ?

JA

NEJ

JA

NEJ

E30

NEJ

JA

Skal glasset

opbygges som

termorude ?

Ønskes

fuldglasløsning med

silikonefuger ?

Horisontal

eller

skrå montage

Ønskes

fuldglasløsning med

silikonefuger ?

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

Kræves strålingsreduktion ?

Horisontal eller skrå montage

NEJ

Skal glasset

opbygges som

termorude ?

NEJ

Ønskes

fuldglasløsning

NEJ

JA

med silkonefuger ?

JA

JA

sgg pyroswiss®

sgg pyroswiss® climaplus

sgg contraflam® lite

sgg contraflam® structure lite 30

sgg pyroswiss® extra

sgg vetroflam® climaplus

sgg contraflam® lite

sgg pyroswiss®

sgg pyroswiss® extra

sgg contraflam® 120

sgg contraflam® 90

sgg contraflam® 60

sgg swissflam® 60

sgg contraflam® 60

sgg contraflam® structure 60

sgg contraflam® 30

sgg swissflam® 30

sgg contraflam® 30

sgg contraflam® structure 30

Side 10–11

Side 10–11

Side 16–17

Side 22–23

Side 12–13

Side 14–15

Side 16–17

Side 10–11

Side 12–13

Side 20–21

Side 20–21

Side 20–21

Side 18–19

Side 20–21

Side 22–23

Side 20–21

Side 18–19

Side 20–21

Side 22–23

5


6

PRODUKTSORTIMENT

Det rigtige produkt til ethvert behov

Det brede produktsortiment fra

Vetrotech Saint-Gobain er baseret på fors

kellige teknologier og produktions -

processer, som er blevet udviklet med et

højt niveau af engagement og innovation.

Produkterne spænder fra specialhærdet

enkeltglas til opskummende interlayerprodukter,

hvilket giver Vetrotech Saint-Gobain

muligheden for at kunne tilbyde arkitekten/

designeren det mest E optimale = Integritet glas til enhver

tænkelig brandsikring.

Med udgangspunkt i vores produkt program

kan vi altid tilbyde en konkurrencedygtig

løsning som giver beskyttelse mod ild, røg og

varmespredning.

Kombineret med det brede produkt sortiment

fra Saint-Gobain Glass, kan brandbeskyttende

glas fra VETROTECH opfylde en lang række

forskellige behov. Eksempelvis silketryk, store

dimensioner, lydre duktion og energibesparelse.

EW = Integritet og strålingsreduktion

EI - Integritet og isolering

= successfuldt testet

= Kontakt venligst Vetrotech Saint-Gobain

Brandmodstandsevne (i minuttter) Brandmodstandsevne Brandmodstandsevne produktoversigt(i

(i minuttter) (i minuttter) (i minuttter) produktoversigt

produktoversigt

Klasse 30’ 60’ 90’ 120’

e

e

ew

ew

ei

ei

ei

forbliver

trans parent

i tilfælde

E = E Integritet = Integritet

E = Integritet af brand

15 kW/m2 15 kW/m2 Klasse Klasse 30’ 30’ 30’ 60’ 60’ 60’ 90’ 90’ 90’ 120’

120’ 120’

sgg pyroswiss®

sgg sgg pyroswiss®

sgg pyroswiss®

pyroswiss®

Beskyttelse mod ild, røg og giftige gasser. Mulighed for multifunktion Beskyttelse Beskyttelse mod mod ild, ild, røg ild, røg og røg og og giftige og giftige gasser. gasser. Mulighed Mulighed for for multifunktion

for multifunktion

e

ee

uden at gå på kompromis med sikkerheden. Udføres både som uden uden at at gå at gå på gå på kompromis på kompromis med med sikkerheden. sikkerheden. Udføres Udføres både både som

som som

enkeltglas, lamineret glas og som termorude.

enkeltglas, enkeltglas, lamineret lamineret glas glas glas og og som og som som termorude.

termorude.

sgg pyroswiss® extra

forbliver

forbliver sgg sgg pyroswiss® sgg pyroswiss® pyroswiss® extra

extra

Specialhærdet brandbeskyttende sikkerhedsglas med trans et trans parent

parent Specialhærdet Specialhærdet brandbeskyttende brandbeskyttende sikkerhedsglas sikkerhedsglas med med et

et et

e

ee

højere smeltepunkt og en mindre længdeudvidelse i end i tilfælde

i tilfælde i normalt tilfælde højere højere smeltepunkt smeltepunkt og og en og en mindre en mindre længdeudvidelse længdeudvidelse end end end normalt

normalt

hærdet glas.

af af brand

af brand hærdet hærdet glas.

glas.

sgg vetroflam®

sgg sgg vetroflam®

sgg vetroflam®

vetroflam®

1 m mDelvist

strålingsreducerende ew

ew på grund af en farveneutral belægning. Delvist Delvist strålingsreducerende strålingsreducerende på på grund på grund af af en af en farveneutral en farveneutral belægning.

belægning.

Udføres som enkeltglas, lamineret glas og som termorude. Udføres Udføres som som som enkeltglas, enkeltglas, lamineret lamineret glas glas glas og og som og som som termorude.

termorude.

sgg contraflam® lite

sgg sgg contraflam® sgg contraflam® contraflam® lite

lite

Hærdet glas gør produktet meget robust ved håndtering, transport Hærdet Hærdet glas glas glas gør gør produktet gør produktet produktet meget meget robust robust ved ved håndtering, ved håndtering, håndtering, transport

transport

ew

ew

og montering. Produktet er UV stabilt og giver et utal af forskellige og og montering. og montering. Produktet Produktet er er UV er UV stabilt UV stabilt stabilt og og giver og giver et et utal et utal utal af af forskellige

af forskellige

EW EW = EW = Integritet = Integritet = Integritet og og strålingsreduktion

og strålingsreduktion

kombinationsmuligheder med bl.a. design- og andre sikringsglas. kombinationsmuligheder kombinationsmuligheder med med bl.a. bl.a. bl.a. design- design- og og andre og andre sikringsglas.

sikringsglas.

sgg contraflam®

sgg sgg contraflam®

sgg contraflam®

contraflam®

skummer

op og

danner et

opakt,

Opfylder de højeste krav til brandbeskyttelse. Hærdet glas Opfylder Opfylder de de højeste de højeste krav krav krav til til brandbeskyttelse. til brandbeskyttelse. Hærdet Hærdet glas

glas glas

skummer

skummer

gør produktet meget ei

ei eirobust

ved håndtering, transport og gør gør produktet gør produktet produktet meget meget robust robust ved ved håndtering, ved håndtering, håndtering, transport transport og

og og

op op og

op og og

montering. Produktet er UV stabilt og giver et utal af forskellige montering. montering. Produktet Produktet er er UV er UV stabilt UV stabilt stabilt og og giver og giver et et utal et utal utal af af forskellige

af forskellige

danner danner et

et et

kombinationsmuligheder med bl.a. design- og andre sikringsglas. kombinationsmuligheder kombinationsmuligheder med med bl.a. bl.a. bl.a. design- design- og og andre og andre sikringsglas.

sikringsglas.

opakt,

opakt,

uigennemuigennemuigennemuigennemsigtigt

lag

sigtigtsigtigtsigtigt lag

lag lag lag

i tilfælde af

brand

sgg swissflam®

i i i tilfælde tilfælde i tilfælde i tilfælde af

af af sgg af sgg sgg swissflam®

sgg swissflam®

swissflam®

Opbygget med ei

SGG ei ei STADIP® (lamineret glas), hvilket giver brand

brand

brand Opbygget Opbygget med med SGG SGG STADIP® SGG STADIP® (lamineret (lamineret glas), glas), hvilket hvilket giver

giver

en forbedret lydreduktion.

EI - EI - Integritet EI - Integritet - Integritet og og isolering

og isolering

en en forbedret en forbedret lydreduktion.

lydreduktion.

= successfuldt = successfuldt = successfuldt testet

testet

= Kontakt = Kontakt = Kontakt venligst venligst Vetrotech Vetrotech Vetrotech Saint-Gobain

Saint-Gobain

Saint-Gobain

sgg contraflam structure®

sgg sgg contraflam sgg contraflam contraflam structure®

structure®

Fuldglasløsning med vertikale silikonefuger. Produktet er UV stabilt Fuldglasløsning og Fuldglasløsning med med vertikale vertikale silikonefuger. silikonefuger. Produktet Produktet er er UV er UV stabilt UV stabilt stabilt og

og og

ei

ei ei

giver et utal af forskellige kombinationsmuligheder med bl.a. design- giver giver et et utal et utal utal af af forskellige af forskellige kombinationsmuligheder kombinationsmuligheder med med bl.a. bl.a. bl.a. design-

designog

andre sikringsglas.

og og andre og andre sikringsglas.

sikringsglas.

7

7 7 7


8

FORDELENE VED HæRDET GLAS

Størsteparten af vores produkter

produceres af hærdet glas,

hvilket generelt medfører lettere og

mere robuste produkter end konkurrende

alternativer på markedet.

Vetrotechs hærdede glasløsninger

minimerer derfor risikoen for

bekostelige forsinkelser i tilfælde af

transport- og montageskader.

SGG PYROSWISS® SGG VETROFLAM® SGG CONTRAFLAM®

Fordele

• Mere hårdfør ved montering, transport og afl æsning.

• Mere robust produkt betyder mindre risiko for skade eller brækage ved opbevaring på byggeplads.

• Montørerne har større sikkerhed ved håndtering af hærdet glas, fremfor brandglas bestående

af fl ere tynde lag almindeligt fl oatglas.

Bellahøj Svømmestadion, København

Arkitekt: Bellahøj Arkitema Svømmestadion, København

Arkitekt: Arkitema

Vetrotech

Vetrotech

Saint-Gobain

Saint-Gobain

Protect

99


10

■ SGG PYROSWISS®

• Klart brandbeskyttende sikkerhedsglas, 30 minuters integritet (E30)

• Personsikkerhedsglas i højeste klasse, EN 12600 1(C)1

• Heat Soak testet for at undgå spontangranulering

Produktbeskrivelse

SGG PYROSWISS® kan anvendes både indvendigt og udvendigt.

Dette tynde, elegante brandbeskyttende glas har forbedrede integritets-

og brækageegenskaber sammenlignet med almindeligt hærdet glas.

I mere end 25 år det originale, klare brandbeskyttende sikkerhedsglas.

Enkeltglas Lamineret glas Termorude – KOMBINATIONSMULIGHEDER

Tykkelse

• 5, 6, 8, 10 & 12 mm

Basisglas

• SGG Planilux®

• SGG Parsol®

• SGG Satinovo®

• SGG Masterglass®

SGG PYROSWISS®

Standardtykkelse

• 13 mm

Kombinationer

• SGG Stadip® Colour

• SGG Stadip® Silence

Sikkerhed & sikring

• SGG Securit®

• SGG Stadip® & Stadip Protect®

Energi

• SGG Planitherm Ultra®

Lydreduktion

• SGG Stadip Silence®

Solafskærmning

• SGG Antelio®

• SGG Cool Lite®

• SGG Parsol®

Design

• SGG Masterglass®

• SGG Satinovo®/SGG Satimat®

• SGG Emalit®

• SGG Privalite®

SGG PYROSWISS® STADIP SGG PYROSWISS® CLIMAPLUS

Statens Museum For Kunst

Arkitekt: CF Møllers Tegnestue

SPECIFIKATION

Egenskaber ved brand

SGG PYROSWISS® forbliver klart

og gennemsigtig i tilfælde af

brand.

Produktet er specielt forarbejdet

med henblik på at modstå

høje temperaturer. Glasset er

dermed tilført egenskaber,

som gør, at det tåler de store

belastninger, som en brand

medfører. Herudover opfylder

SGG PYROSWISS® kravene

til personsikkerhed i højeste

klasse 1(C)1.

Anvendelse

SGG PYROSWISS® er testet i

forskellige rammetyper. For at

opnå de oplyste brandegens

kaber, skal produktet monteres i

en godkendt rammekonstruktion.

Brug i en ikke-godkendt

rammekonstruktion kan medføre,

at produktet ikke besidder

de oplyste brandegenskaber.

Kontakt venligst Vetrotechs

salgskontor for nærmere

information.

PERSONSI KKERT I

HØJ ESTE SI KRI NGSKL ASSE

11


12

■ SGG PYROSWISS® EXTRA

• Klart brandbeskyttende sikkerhedsglas, 30-120 minutters integritet

(E 30–E 120)

• Personsikkert i højeste sikkerhedsklasse, EN 12600, 1(C)1

• Heat Soak testet for at undgå spontangranulering.

Produktbeskrivelse

SGG PYROSWISS®EXTRA er et specialhærdet brandbeskyttende sikkerhedsglas

med et højere smeltepunkt og en mindre længdeudvidelse end

normalt hærdet glas.

Med en standardtykkelse på 6 mm er SGG PYROSWISS EXTRA® et af de

letteste produkter på markedet som kan opfylde brandkrav op til E 120.

Enkeltglas Designmuligheder Fordele

Tykkelse

• 6 mm

• Silketryk • Hærdet sikkerhedsglas

• UV- og temperaturstabilt

• Til indvendig brug

• Høj brandmodstandevne op til

120 minutters integritet

SGG PYROSWISS® EXTRA

enkeltglas

Københavns Lufthavn

Arktitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

SPECIFIKATION

Egenskaber ved brand

SGG PYROSWISS®EXTRA forbliver

klart og gennemsigtig i tilfælde

af brand. Produktet er specielt

forarbejdet med henblik på

at modstå høje temperaturer.

Glasset er dermed tilført

egenskaber, som gør, at det tåler

de store belastninger, som en

brand medfører. Herudover

opfylder SGG PYROSWISS® EXTRA

kravene til personsikkerhed i

højeste klasse 1(C)1.

Anvendelse

SGG PYROSWISS EXTRA® anvendes

primært i stålrammer, med

brand modstand i op til 120 minut

ter. For at opnå de oplyste

brand egens kaber, skal produktet

monteres i en godkendt rammekonstruktion.

Brug i en ikke-godkendt rammekonstruktion

kan medføre,

at produktet ikke besidder de

oplyste brandegenskaber.

Kontakt venligst Vetrotechs

salgskontor for nærmere information.

ANvEN dT SOm E60

(SAS LOu NGEN)

13


14

SGG VETROFLAM®

• Strålingsreducerende klart brandbeskyttende sikkerhedsglas

• 30–60 minutters brandmodstandsevne (EW30–EW60)

• Hærdet glas med multifunktion (lyd, sikring, energi og design)

Produktbeskrivelse

SGG VETROFLAM® er et specialhærdet glas med en

strålingsreflekterende belægning klassificeret i brandklasse E30/E60/

EW30/EW60.

Denne belægning medfører, at den farlige varmestråling reduceres

under en brand.

Derudover beskytter glasset mod flammer og varme gasser i op til 60

minutter.

Enkeltglas Lamineret glas Termorude - KOMBINATIONSMULIGHEDER

Tykkelse

• 6 mm

SGG VETROFLAM®

Enkeltglas

Tykkelse

• 13 mm

Kombinationer

• SGG Stadip Colour

SGG VETROFLAM® STADIP

Lamineret glas

Sikkerhed & sikring

• SGG Securit®

• SGG Stadip® & Stadip Protect®

Lav-energi

• SGG Planitherm Ultra®

Lydreduktion

• SGG Stadip Silence®

Solafskærmning

• SGG Antelio®

• SGG Cool Lite®

• SGG Parsol®

Design

• SGG Masterglass®

• SGG Satinovo®/SGG Satimat®

• SGG Emalit®

• SGG Privalite®

SGG VETROFLAM® CLIMAPLUS

Termorude

Silo bygget, Oslo (Norge)

Arkitekt: HRTB arkitekter

SPECIFIKATION

Egenskaber ved brand

SGG VETROFLAM® forbliver klart

og gennemsigtig i tilfælde af

brand. Produktet er specielt forarbejdet

med henblik på at modstå

høje temperaturer. Glasset

er dermed tilført egenskaber,

som gør, at det tåler de store

belastninger, som en brand medfører.

Herudover opfylder

SGG VETROFLAM® kravene til personsikkerhed

i højeste klasse

1(c)1.

Anvendelse

SGG VETROFLAM® er testet i

forskellige rammetyper.

For at opnå de oplyste brandegenskaber,

skal produktet

monteres i en godkendt rammekonstruktion.

Brug i en ikke-godkendt rammekonstruktion

kan medføre,

at produktet ikke besidder de

oplyste brandegenskaber.

Kontakt venligst Vetrotechs

salgskontor for nærmere information.

SPEcIAL cOATEd GL AS TI L

dELvIS STR åLI NGSREdu KTION

15


16

16

SGG SGG CONTRAFLAM® LITE

• Strålingsreducerende • Strålingsreducerende og og delvist delvist isolerende klart klart brandbeskyttende

sikkerhedsglas

• 30–60 • 30–60 minutters brandmodstandsevne (EW30–EW60)

• Hærdet • Hærdet glas glas med med multifunktion (lyd, (lyd, sikring, energi og og design)

Produktbeskrivelse

SGG SGG CONTRAFLAM® LITE LITE er er et et klart klart brandbeskyttende glas, som består

af 2 af hærdede 2 hærdede sikkerhedsglas samt samt 1 gellag, 1 gellag, som som i en i en brandsituation

skummer op op og og danner et et uigennemsigtigt, delvist varmeisolerende

skjold skjold i op i op til 60 til 60 minutter.

Enkeltglas Enkeltglas Termorude – – KOMBINATIONSMULIGHEDER Fordele

Tykkelse Tykkelse

• • SGG

SGG CONTRAFLAM® CONTRAFLAM® LITE LITE 30: 30: 13 13 mm mm

• • SGG

SGG CONTRAFLAM® CONTRAFLAM® LITE LITE 60: 60: 14 14 mm mm

SGG CONTRAFLAM® LITE

SGG CONTRAFLAM®

Enkeltglas

LITE

Enkeltglas

Sikkerhed Sikkerhed & & sikring sikring

• SGG • SGG Securit® Securit®

• • SGG

SGG Stadip® Stadip® & & Stadip Stadip Protect® Protect®

Lav-energi

Lav-energi


• SGG

SGG Planitherm

Planitherm

Ultra®

Ultra®

Lydreduktion

Lydreduktion

• SGG Stadip Silence®

• SGG Stadip Silence®

Solafskærmning

Solafskærmning

• SGG Antelio®

• SGG Antelio®

• SGG Cool Lite®

• SGG Cool Lite®

• SGG Parsol®

• SGG Parsol®

Design

Design

• SGG Masterglass®

• SGG Masterglass®

• SGG Satinovo®/SGG Satimat®

• SGG Satinovo®/SGG


Satimat®

SGG Emalit®

• SGG


Emalit®

SGG Privalite®

• SGG

Glasgulv

Privalite®

Glasgulv • SGG Lite Floor®

• SGG Lite Floor®

SGG CONTRAFLAM® LITE CLIMAPLUS

SGG CONTRAFLAM®

Termorude

LITE CLIMAPLUS

Termorude

• • Hærdet personsikkerhedsglas

EN EN 12600 12600 1(B)1. 1(B)1.

• • MultifunktionUV

UV

stabilt

stabiltMulighed

Mulighed

for

for

store

store

dimensioner

dimensionerVelegnet

Velegnet

til

til

anvendelse

anvendelse

i

i

såvel

såvel

gulv- og tagkonstruktioner

gulv- og tagkonstruktioner

Arkitekter: Lundgaard & Tranberg

Foto: Jens Markus Lindhe

Skuespilhuset, København

Arkitekter: Lundgaard & Tranberg

Foto: Jens Markus Lindhe

Egenskaber ved brand

I tilfælde af brand bliver

lemliggende gellag uige

SPECIFIKATION

sigtigt, og danner en bar

som effektivt reducerer

sion af strålingsvarmen.

Herudover opnås fuld in

Egenskaber ved mod brand brandflammer

og varme

I tilfælde af brand bliver det mel-

i op til 60 minutter (EW6

lemliggende gellag uigennemsigtigt,

og danner en barriere,

som effektivt reducerer Anvendelse transmission

af strålingsvarmen. SGG CONTRAFLAM® LITE k

Herudover opnås benyttes fuld integritet såvel indvendig

mod flammer og som varme udvendigt, gasser og er tes

i op til 60 minutter

forskellige

(EW60).

rammetyper.

Til udvendig brug skal

Anvendelse

SGG CONTRAFLAM® SGG CONTRAFLAM® LITE kan LITE o

benyttes såvel indvendigt som termorude.

som udvendigt, og er testet i

forskellige rammetyper. For at opnå de oplyste b

Til udvendig brug egenskaber, skal skal produkt

SGG CONTRAFLAM® LITE opbygges

monteres i en godkendt

som termorude.

konstruktion.

For at opnå de oplyste Brug i brand- en ikke-godkendt

egenskaber, skal konstruktion produktet kan medfø

monteres i en godkendt at produktet rammerammeikke besidd

konstruktion. oplyste brandegenskabe

Brug i en ikke-godkendt rammekonstruktion

kan medføre,

at produktet ikke Kontakt besidder venligst de Vetrote

oplyste brandegenskaber. salgskontor for nærmere

mation.

Kontakt venligst Vetrotechs

salgskontor for nærmere information.

STR åLI NGSREduc

STR åLI NGSREducEREN GL AS mEd dE mu LTI f

GL AS mEd mu LTI fu N KTION

17


18

SGG SWISSFLAM®

• Klart brandbeskyttende personsikkerhedsglas

• 30–60 minutes integritet og isolering (EI 30–EI 60)

Produktbeskrivelse

SGG SWISSFLAM® er et klart brandbeskyttende glas, som består af 2 eller

fl ere lag laminerede sikkerhedsglas, som i en brandsituation skummer

op og danner et uigennemsigtigt, varmeisolerende skjold i hhv. 30 og 60

minutter.

Enkeltglas Termorude - KOMBINATIONSMULIGHEDER Fordele

Tykkelse

• SGG SWISSFLAM® 30: 17 mm

• SGG SWISSFLAM® 60: 25 mm

SGG SWISSFLAM® 30

Enkeltglas

Sikkerhed & sikring

• SGG Securit®

• SGG Stadip® & Stadip Protect®

Lav-energi

• SGG Planitherm Ultra®

Lydreduktion

• SGG Stadip Silence®

Solafskærmning

• SGG Antelio®

• SGG Cool Lite®

• SGG Parsol®

Design

• SGG Masterglass®

• SGG Satinovo®/SGG Satimat®

• SGG Emalit®

• SGG Privalite®

SGG SWISSFLAM® 30

Termorude

• Lamineret glas, 1(B)1

• UV stabilt

• God lydreduktion

Operaen, København

Arkitekt: Henning Larsen

SPECIFIKATION

Egenskaber ved brand

I tilfælde af brand skummer

det mellemliggende gellag op

og bliver uigennemsigtigt.

SGG SWISSFLAM® giver optimal

beskyttelse mod flammer

og varme gasser og forbliver et

uigennemsigtigt, varmeisolerende

skjold i op til 60 minutter

(EI 60).

Anvendelse

SGG SWISSFLAM® kan benyttes

såvel indvendigt

som udvendigt, og er testet

i for skellige rammetyper.

Til udvendig brug skal

SGG SWISSFLAM® opbygges

som termorude.

For at opnå de oplyste brande

genskaber, skal produktet

monteres i en godkendt rammekonstruktion.

Brug i en ikke-godkendt rammekonstruktion

kan medføre,

at produktet ikke besidder de

oplyste brandegenskaber.

Kontakt venligst Vetrotechs

salgskontor for nærmere information.

GOdE LYdREducEREN dE

EGENSK ABER

19


Koncerthuset, DR-Byen, København

Arkitekt: Jean Nouvel

Fotograf: • Jan Klart Lykkebrandbeskyttende

personsikkerhedsglas

• 30–120 minutters integritet og isolering (EI 30–EI 120)

20

SGG CONTRAFLAM®

Produktbeskrivelse

SGG CONTRAFLAM® er et klart brandbeskyttende glas, som består af 2

eller fl ere lag hærdede sikkerhedsglas samt 1 eller fl ere gellag, som

i en brandsituation skummer op og danner et uigennemsigtigt, varmeisolerende

skjold fra 30 til 120 minutter.

Antallet af hærdede glas samt gellag afhænger af ønsket brandmodstandevne.

SPECIFIKATION

Egenskaber ved brand

I tilfælde af brand skummer det

mellemliggende gellag op

og bliver uigennemsigtigt.

SGG CONTRAFLAM® giver optimal

beskyttelse mod flammer

og varme gasser og forbliver et

uigennemsigtigt, varmeisolerende

skjold i op til 120 minutter

(EI 120).

Enkeltglas Termorude - KOMBINATIONSMULIGHEDER

Anvendelse

SGG CONTRAFLAM® kan benyttes

såvel indvendigt som udvendigt,

Fordele og er testet i forskellige rammetyper.

Til udvendig brug skal

Tykkelse

• SGG CONTRAFLAM® 30: 16 mm

Sikkerhed & sikring

• SGG Securit®

• SGG Hærdet CONTRAFLAM® personsikkerhedsglas opbygges

som EN 12600 termorude. 1(B)1.

• SGG CONTRAFLAM® 60: 25 mm

• SGG CONTRAFLAM® 90: 36 mm

• SGG CONTRAFLAM® 120: min. 58 mm

• SGG Stadip® & Stadip Protect®

Lav-energi

• SGG Planitherm Ultra®

Lydreduktion

• SGG Stadip Silence®

Solafskærmning

• SGG Antelio®

• SGG Cool Lite®

• SGG Parsol®

• Multifunktion

• For UV at stabilt opnå de oplyste brand-

• e Mulighed genskaber, for skal store produktet dimensioner

• monteres Velegnet i til en anvendelse godkendt ramme- i såvel

konstruktion.

gulv- og tagkonstruktioner

Brug i en ikke-godkendt rammekonstruktion

kan medføre, at

produktet ikke besidder de oplyste

brandegenskaber.

Design

• SGG Masterglass®

• SGG Satinovo®/SGG Satimat®

• SGG Emalit®

• SGG Privalite®

Glasgulv

• SGG Lite Floor®

Kontakt venligst Vetrotechs

salgskontor for nærmere information.

SGG CONTRAFLAM® 30

Enkeltglas

SGG CONTRAFLAM® 30

Termorude

dET u LTIm ATIvE BR AN dGL AS

mEd mu LTI fu N KTION

21

Koncerthuset, DR-Byen, København

Arkitekt: Jean Nouvel

Fotograf: Jan Lykke

SPECIFIKATION

Egenskaber ved brand

I tilfælde af brand skummer det

mellemliggende gellag op

og bliver uigennemsigtigt.

SGG CONTRAFLAM® giver optimal

beskyttelse mod flammer

og varme gasser og forbliver et

uigennemsigtigt, varmeisolerende

skjold i op til 120 minutter

(EI 120).

Anvendelse

SGG CONTRAFLAM® kan benyttes

såvel indvendigt som udvendigt,

og er testet i forskellige rammetyper.

Til udvendig brug skal

SGG CONTRAFLAM® opbygges

som termorude.

For at opnå de oplyste brande

genskaber, skal produktet

monteres i en godkendt rammekonstruktion.

Brug i en ikke-godkendt rammekonstruktion

kan medføre, at

produktet ikke besidder de oplyste

brandegenskaber.

Kontakt venligst Vetrotechs

salgskontor for nærmere information.

dET u LTIm ATIvE BR AN dGL AS

mEd mu LTI fu N KTION

21


22

SGG CONTRAFLAM® STRUCTURE

• 30–120 minutters brandbeskyttende glas

• Fuldglasløsning med vertikale silikonefuger

• Brandmodstandsklasse fra EW 30 til EI 120

Produktbeskrivelse

SGG CONTRAFLAM® STRUCTURE er et brandbeskyttende glas, som er

ideelt til realisering af interiøre, rammeløse fuldglasløsninger.

Produktet består af to eller fl ere hærdede glas som indeslutter en vandbaseret

gel. I tilfælde af brand skummer gelen op og skaber et isolerende

og beskyttende værn.

Den brandbeskyttende gel er UV-stabil og giver en ekstrem høj lystransmission.

De profi lfri, vertikale silikonefuger mellem glassene skaber

indtryk af en kontinuerlig glasfl ade, samtidig med at væggene opfylder

brandkrav op til klasse EI 120.

Produktfakta

Glastype SGG Securit® hærdet glas

Brandmodstandsevne EW 30/EI 30/EI 60/EI 90/EI 120

Hjørneløsninger Ja – kontakt venligst Vetrotech for yderligere information

Godkendte systemer Kontakt venligst Vetrotech for yderligere information

Personsikkerhedsklasse EN 12600, klasse 1(B)1

UV stabilitet Ja – uden yderligere glaslag og UV stoppende folier

Silikone til vertikal fugning Anvend kun frigivet/godkendt silikonemateriale

Fordele

• robust og håndterbart (hærdet glas)

• mulighed for ekstremt store dimensioner

• multifunktion (lyd, design, sikring)

SGG CONTRAFLAM® STRUCTURE LITE SGG CONTRAFLAM® STRUCTURE 30 SGG CONTRAFLAM® STRUCTURE 60

Skat & Miljø Center, Roskilde

DEKO

Skat &

FG

Miljø

FIRE

Center, Roskilde

Foto:

DEKO

Venligst

FG FIRE

udlånt af DEKO

Foto: Venligst udlånt af DEKO

SPECIFIKATION

SPECIFIKATION

SGG CONTRAFLAM® STRUCTURE er

SGG det CONTRAFLAM® oplagte valg for STRUCTURE arkitekter er

det der oplagte vil kombinere valg for lys arkitekter og åbenhed

der med vil kombinere høj brandsikkerhed. lys og åbenhed Systemet

med giver høj mulighed brandsikkerhed. for anvendelse Systemet

giver af ekstremt mulighed store for anvendelse glas, som

af kan ekstremt kombineres store glas, med som designglas

kan fra kombineres Saint-Gobain med Glass. designglas

fra Saint-Gobain Glass.

For at opnå de oplyste brandegen-

For skaber, at opnå skal de produktet oplyste brandegen- monteres

skaber, i en godkendt skal produktet rammekonstruktion.

monteres

i en Brug godkendt i en ikke-godkendt rammekonstruktion. ram-

Brug mekonstruktion i en ikke-godkendt kan medføre, ram- at

mekonstruktion produktet ikke kan besidder medføre, de oplyste at

produktet brandegenskaber. ikke besidder de oplyste

brandegenskaber.

Kontakt venligst Vetrotechs salgs-

Kontakt kontor venligst for nærmere Vetrotechs information. salgskontor

for nærmere information.

Fordele

Fordele • Fuldglasløsning med

• Fuldglasløsning brandbeskyttende med egenskaber.

brandbeskyttende

• Ingen vertikale profiler.

egenskaber.

• Ingen

• Gode

vertikale

lyddæmpende

profiler.

egenskaber.

• Gode

• Kan

lyddæmpende

kombineres med

egenskaber.

design &

• Kan kombineres med design &

andre funktionsglas.

andre funktionsglas.

Silikonefuget

Silikonefuget

fuldglasløsning

fuldglasløsning

fu fuLdGL LdGL ASLØSN I NG I NG

23 23


24

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER

Kan ændre Kan ændre sig løbende. sig løbende. På www.vetrotech.com Kan På ændre www.vetrotech.com sig løbende. findes På www.vetrotech.com findes altid opdateret altid opdateret version findes version altid opdateret version

Produkt Produkt

Produkt

BrandmodBrandmod- Tykkelse/type Tykkelse/type Brandmodstandsklassestandsklassestandsklasse

(mm) (mm)

Tykkelse/type

(mm)

Tykkelses- Størrelses- Vægt

tolerance tolerance

(mm) (mm) (kg/m2 Lystransmittans Lydreduktion U-værdi

) (EN 410)

(Rw dB) EN 673 (W/m2 Tykkelses- Størrelses- Vægt

Temperatur Personsikker hedsklasse UV stabil

tolerance tolerance

interval

(mm) (mm) (kg/m k) EN 673 (°C)

(EN ISO 12543-4,p

2 Lystransmittans Lydreduktion U-værdi

) (EN 410)

(Rw dB) EN 673 (W/m2 Tykkelses- Størrelses- Vægt

Temperatur Personsikker hedsklasse UV stabil

tolerance tolerance

interval

(mm) (mm) (kg/m k) EN 673 (°C)

(EN ISO 12543-4,part 6aq)

2 Lystransmittans Lydreduktion U-værdi

) (EN 410)

(Rw dB) EN 673 (W/m2 Temperatur Personsikker hedsklasse UV stabil

interval

k) EN 673 (°C)

(EN ISO 12543-4,part 6aq)

SGG PYROSWISS® SGG PYROSWISS® SGG PYROSWISS® E30 E30 6 PY 6 PY E30 6 PY ±0,2 ±0,2 ±2 ±2 15 ±0,2 1589% ±2 89% 32 15 3289% 5,7 5,7 32Ikke temp. Ikke følsom temp. 5,7 følsom 1(C)1 1(C)1 Ikke temp. følsom NA 1(C)1 NA

NA

SGG PYROSWISS® SGG PYROSWISS® SGG PYROSWISS® E30 E30 8 PY 8 PY E30 8 PY ±0,3 ±0,3 ±2 ±2 20±0,3 2088% 88% ±2 34 20 3488% 5,7 5,7 34Ikke temp. Ikke følsom temp. 5,7 følsom 1(C)1 1(C)1 Ikke temp. følsom NA 1(C)1 NA

NA

SGG PYROSWISS® SGG PYROSWISS® SGG PYROSWISS® E30 E30 10 PY 10 PY E30 10 PY ±0,3 ±0,3 ±2 ±2 25 ±0,3 2588% 88% ±2 36 25 3688% 5,6 5,6 36Ikke temp. Ikke følsom temp. 5,6 følsom 1(C)1 1(C)1 Ikke temp. følsom NA 1(C)1 NA

NA

SGG PYROSWISS® SGG PYROSWISS® SGG PYROSWISS® E30 E30 12 PY 12 PY E30 12 PY ±0,3 ±0,3 ±2 ±2 30±0,3 3087% 87% ±2 37 30 3787% 5,5 5,5 37 Ikke temp. Ikke følsom temp. 5,5 følsom 1(C)1 1(C)1 Ikke temp. følsom NA 1(C)1 NA

NA

SGG PYROSWISS® SGG PYROSWISS® SATINOVO SATINOVO SGG PYROSWISS® E30 SATINOVO E30 6 PY SATINOVO 6 PY SATINOVO E30(Satimat) (Satimat) 6 PY SATINOVO (Satimat) ±0,2 ±0,2 ±2 ±2 15 ±0,2 15 — — ±2 32 15 32— 5,7 5,7 32Ikke temp. Ikke følsom temp. 5,7 følsom 1(C)1 1(C)1 Ikke temp. følsom NA 1(C)1 NA

NA

SGG PYROSWISS® SGG PYROSWISS® STADIP STADIP SGG PYROSWISS® E30 STADIP E30 13 PY STADIP 13 PY STADIP E30 13 PY STADIP ±0,4 ±0,4 ±2 ±2 31 ±0,4 3185% 85% ±2 38 31 3885% 5,5 5,5 38Ikke temp. Ikke følsom temp. 5,5 følsom 1(B)1 1(B)1 Ikke temp. følsom NA 1(B)1 NA

NA

SGG PYROSWISS® SGG PYROSWISS® CLIMALIT CLIMALIT SGG PYROSWISS® E30 CLIMALIT E30 6 PY – 14 6 PY Argon – E30 14 Argon – 6 PY – 6 PY 6 PY – 14 Argon – 6 ±1 PY ±1 ±2 ±2 31 ±1 3179% 79% ±2 NPD* 31 NPD* 79% 2,6 2,6 NPD* Ikke temp. Ikke følsom temp. 2,6 følsom 1(C)1 1(C)1 Ikke temp. følsom NA 1(C)1 NA

NA

SGG PYROSWISS® SGG PYROSWISS® EXTRA EXTRA SGG PYROSWISS® E60–E120 EXTRA E60–E1206 PYE 6 PYE E60–E120 6 PYE ±0,2 ±0,2 ±2 ±2 16 ±0,2 1689% 89% ±2 32 16 3289% 5,7 5,7 32Ikke temp. Ikke følsom temp. 5,7 følsom 1(C)1 1(C)1 Ikke temp. følsom NA 1(C)1 NA

NA

SGG VETROFLAM® SGG VETROFLAM® SGG VETROFLAM® EW60 EW60 6 VF 6 VF EW60 6 VF ±0,2 ±0,2 ±2 ±2 15 ±0,2 1580% 80% ±2 32 15 3280% 3,9 3,9 32Ikke temp. Ikke følsom temp. 3,9 følsom 1(C)1 1(C)1 Ikke temp. følsom NA 1(C)1 NA

NA

SGG VETROFLAM® SGG VETROFLAM® STADIP STADIP SGG VETROFLAM® E30 E30 STADIP 13 VF STADIP 13 VF E30 STADIP 13 VF STADIP ±1 ±1 ±2 ±2 31 ±1 3177% 77% ±2 38 31 3877% 5,5 5,5 38Ikke temp. Ikke følsom temp. 5,5 følsom 1(B)1 1(B)1 Ikke temp. følsom NA 1(B)1 NA

NA

SGG VETROFLAM® SGG VETROFLAM® CLIMAPLUS CLIMAPLUS SGG VETROFLAM® EW60 EW60 CLIMAPLUS 6 Float 6 – Float 14 Argon EW60 – 14 Argon – 6 VF – 6 VF Float – 14 Argon – ±1 6 VF ±1 ±2 ±2 31 ±1 3173% 73% ±2 NPD* 31 NPD* 73% 1,5 1,5 NPD* Ikke temp. Ikke følsom temp. 1,5 følsom 1(C)1 fra 1(C)1 Ikke brandglassiden fra temp. brandglassiden følsom NA 1(C)1 fra NAbrandglassiden

NA

SGG CONTRAFLAM® SGG CONTRAFLAM® LITE LITE SGG CONTRAFLAM® EW30 EW30 LITE 13 CFL 13 CFL EW30 13 CFL +2/–1 +2/–1 ±2 ±2 30+2/–1 3087% 87% ±2 37 30 3787% 5,2 5,2 37 +45/-10 +45/-10 5,2 1(B)1 1(B)1 +45/-10 Ja1(B)1

Ja

Ja

SGG CONTRAFLAM® SGG CONTRAFLAM® LITE CLIMAPLUS LITE SGG CLIMAPLUS CONTRAFLAM® EW30 EW30 LITE CLIMAPLUS 6 Planitherm 6 Planitherm EW30 Ultra/14 Ultra/14 Argon/13 6 Argon/13 Planitherm CFL CFL Ultra/14 +3/–2 Argon/13 +3/–2 ±2 CFL ±2 45 +3/–2 4575% 75% ±2 TBC* 45 TBC* 75% 1,1 1,1 TBC* +60/-40** +60/-40** 1,1 1(B)1 fra 1(B)1 +60/-40** brandglassiden fra brandglassiden Ja1(B)1

fra Ja brandglassiden Ja

SGG CONTRAFLAM® SGG CONTRAFLAM® LITE LITE SGG CONTRAFLAM® EW60/EI15 EW60/EI15 LITE 14 CFL 14 CFL EW60/EI15 14 CFL +2/–1 +2/–1 ±2 ±2 31 +2/–1 3185% 85% ±2 38 31 3885% 5,1 5,1 38+45/-10 +45/-10 5,1 1(B)1 1(B)1 +45/-10 Ja1(B)1

Ja

Ja

SGG CONTRAFLAM® SGG CONTRAFLAM® LITE CLIMAPLUS LITE SGG CLIMAPLUS CONTRAFLAM® EW60 EW60 LITE CLIMAPLUS 6 Planitherm 6 Planitherm EW60 Ultra/14 Ultra/14 Argon/14 6 Argon/14 Planitherm CFL CFL Ultra/14 +3/–2 Argon/14 +3/–2 ±2 CFL ±2 46+3/–2 4675% 75% ±2 TBC* 46 TBC* 75% 1,1 1,1 TBC* +60/-40** +60/-40** 1,1 1(B)1 fra 1(B)1 +60/-40** brandglassiden fra brandglassiden Ja1(B)1

fra Ja brandglassiden Ja

SGG SWISSFLAM® SGG SWISSFLAM® 30 30 SGG SWISSFLAM® EI30 30 EI30 17 SF 17 SF EI30 17 SF +2/–1 +2/–1 ±2 ±2 35 +2/–1 3585% 85% ±2 40 35 4085% 4,7 4,7 40+45/-10 +45/-10 4,7 1(B)1 1(B)1 +45/-10 Ja1(B)1

Ja

Ja

SGG SWISSFLAM® SGG SWISSFLAM® 30 CLIMAPLUS 30 CLIMAPLUS SGG SWISSFLAM® EI30 30 EI30 CLIMAPLUS 6 Float 6 Planitherm Float EI30 Planitherm Ultra N Ultra – 6 14 Float Argon N – Planitherm 14 Argon – 17 SF – +3/–2 17 Ultra SF N +3/–2 – 14 ±2 Argon ±2 – 17 SF 50+3/–2 5074% ±2 74% 42 50 4274% 1,1 1,1 42+60/-40** +60/-40** 1,1 1(B)1 fra 1(B)1 +60/-40** brandglassiden fra brandglassiden Ja1(B)1

fra Ja brandglassiden Ja

SGG SWISSFLAM® SGG SWISSFLAM® 60 60 SGG SWISSFLAM® EI60 60 EI60 25 SF 25 SF EI60 25 SF ±2 ±2 ±2 ±2 52 ±2 5283% 83% ±2 43 52 4383% 4,2 4,2 43+45/-10 +45/-10 4,2 1(B)1 1(B)1 +45/-10 Ja1(B)1

Ja

Ja

SGG CONTRAFLAM® SGG CONTRAFLAM® 30 30 SGG CONTRAFLAM® EI30 EI30 30 16 CF 16 CF EI30 16 CF +2/–1 +2/–1 ±2 ±2 34 +2/–1 3486% 86% ±2 38 34 3886% 4,8 4,8 38+45/-10 +45/-10 4,8 1(B)1 1(B)1 +45/-10 Ja1(B)1

Ja

Ja

SGG CONTRAFLAM® SGG CONTRAFLAM® 30 CLIMAPLUS 30 SGG CLIMAPLUS CONTRAFLAM® EI30 EI30 30 CLIMAPLUS 6 Planitherm 6 Planitherm EI30 Ultra/14 Ultra/14 Argon/16 6 Argon/16 Planitherm CF CF Ultra/14 +3/–2 Argon/16 +3/–2 ±2 CF ±2 49+3/–2 4975% 75% ±2 42 49 4275% 1,1 1,1 42+60/-40** +60/-40** 1,1 1(B)1 fra 1(B)1 +60/-40** brandglassiden fra brandglassiden Ja1(B)1

fra Ja brandglassiden Ja

SGG CONTRAFLAM® SGG CONTRAFLAM® 60 60 SGG CONTRAFLAM® EI60 EI60 60 25 CF 25 CF EI60 25 CF ±2 ±2 ±2 ±2 52 ±2 5282% 82% ±2 NPD* 52 NPD* 82% 4,3 4,3 NPD* +45/-10 +45/-10 4,3 1(B)1 1(B)1 +45/-10 Ja1(B)1

Ja

Ja

SGG CONTRAFLAM® SGG CONTRAFLAM® 60 CLIMAPLUS 60 SGG CLIMAPLUS CONTRAFLAM® EI60 EI60 60 CLIMAPLUS 6 Planitherm 6 Planitherm EI60 Ultra/14 Ultra/14 Argon/25 6 Argon/25 Planitherm CF CF Ultra/14 ±3 Argon/25 ±3 ±2 CF ±2 67±3 67 72% 72% ±2 44 67 4472% 1,1 1,1 44+60/-40** +60/-40** 1,1 1(B)1 fra 1(B)1 +60/-40** brandglassiden fra brandglassiden Ja1(B)1

fra Ja brandglassiden Ja

SGG CONTRAFLAM® SGG CONTRAFLAM® 90 90 SGG CONTRAFLAM® EI90 EI90 90 36 CF 36 CF EI90 36 CF +3/–2 +3/–2 ±2 ±2 72 +3/–2 7280% 80% ±2 45 72 4580% 3,7 3,7 45+45/-10 +45/-10 3,7 1(B)1 1(B)1 +45/-10 Ja1(B)1

Ja

Ja

SGG CONTRAFLAM® SGG CONTRAFLAM® 120 120 SGG CONTRAFLAM® EI120 EI120 120 60 CF 60 CF EI120 60 CF +3/–2 +3/–2 ±2 ±2 108+3/–2 108 67% 67% ±2 46 108 4667% 2,2 2,2 46+45/-10 +45/-10 2,2 1(B)1 1(B)1 +45/-10 Ja1(B)1

Ja

Ja

SGG CONTRAFLAM® SGG CONTRAFLAM® LITE STRUCTURE LITE SGG STRUCTURE CONTRAFLAM® EW30 EW30 LITE STRUCTURE 20 CFS 20 LITE CFS EW30 LITE 20 CFS LITE +2/–1 +2/–1 ±2 ±2 46+2/–1 4682% 82% ±2 40 46 4082% 4,9 4,9 40+45/-10 +45/-10 4,9 1(B)1 1(B)1 +45/-10 Ja1(B)1

Ja

Ja

SGG CONTRAFLAM® SGG CONTRAFLAM® STRUCTURE STRUCTURE SGG CONTRAFLAM® 30 EI30 30 EI30 STRUCTURE 23 CFS 30 23 CFS EI30 23 CFS ±2 ±2 ±2 ±2 52 ±2 5281% 81% ±2 NPD* 52 NPD* 81% 4,8 4,8 NPD* +45/-10 +45/-10 4,8 1(B)1 1(B)1 +45/-10 Ja1(B)1

Ja

Ja

SGG CONTRAFLAM® SGG CONTRAFLAM® STRUCTURE STRUCTURE SGG CONTRAFLAM® 60 EI60 60 EI60 STRUCTURE 31 CFS 60 31 CFS EI60 31 CFS ±2 ±2 ±2 ±2 69±2 69 78% 78% ±2 NPD* 69 NPD* 78% 4,3 4,3 NPD* +45/-10 +45/-10 4,3 1(B)1 1(B)1 +45/-10 Ja1(B)1

Ja

Ja

* NPD/TBC: Produktdata ikke tilgængelig * NPD/TBC: Produktdata ikke tilgængelig

** Efter montage i opvarmet bygning. ** Efter Opbevaring montage inden i opvarmet montage bygning. max +45/-10° Opbevaring C inden montage max +45/-10° C

24

25


Restaurant Nimb

Tivoli, København

Foto: Kim Wendt

26 27


vetrotecH saint-goBain

international vetrotecH saint-goBain ag

international ag

Stauffacherstrasse 128

CH-3000 Stauffacherstrasse Bern 22 128

Tel.

CH-3000

+41 31 336

Bern

81

22

81

Tel. +41 31 336 81 81

Fax +41 31 336 81 19

Fax +41 31 336 81 19

infoVSGI.vetrotech@saint-gobain.com

infoVSGI.vetrotech@saint-gobain.com

www.vetrotech.com

www.vetrotech.com

Vetrotech SAINT-GOBAIN

Vetrotech SAINT-GOBAIN

For further information:

For www.vetrotech.com

further information:

www.vetrotech.com

vetrotecH saint-goBain norDic & Baltic

vetrotecH Branch Branch of saint-goBain Vetrotech SG norDic International & Baltic AG, AG, Switzerland

Switzerland

Branch Branch Havnegade of of Vetrotech 39, DK SG 1058 International København AG, Switzerland K

Havnegade Tel. Tel. +45 70 39, 225 DK 1058 258 København K

Tel. Fax +45 +45 70 225 70 258 225 259

Fax infoVSGNB.vetrotech@saint-gobain.com

+45 70 225 225 259

infoVSGNB.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain International AG, SGG AG, PYROSWISS®, SGG PYROSWISS®, SGG VETROFLAM®, SGG VETROFLAM®, SGG SWISSFLAM®, SGG SWISSFLAM®,

SGG SGG CONTRAFLAM®, and all and devices all devices and logos and are logos registered are registered trademarks trademarks of Saint-Gobain. of Saint-Gobain.

October

October

2009.

2009.

The information

The information

contained

contained

in this publication

in this publication

is correct

is

at

correct

the time

at

of

the

going

time

to

of

print.

going

Such

to

information

print. Such

may

information

be subject

may

to change

be subject to change

and products may be modifi ed, supplemented or withdrawn by Vetrotech Saint-Gobain without prior knowledge.

and products may be modifi ed, supplemented or withdrawn by Vetrotech Saint-Gobain without prior prior knowledge. knowledge.

Printed in Switzerland by Schlaefli & Maurer AG AG • 790936

More magazines by this user
Similar magazines