DOK%5CFUNKBSK%20FHV%5CHVE270%5CFHV%20HVE%20270%20LED%20GS.pdf

www3.hjv.dk

DOK%5CFUNKBSK%20FHV%5CHVE270%5CFHV%20HVE%20270%20LED%20GS.pdf

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN NOV 2012

FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR

LEDER GROUND SUPPORT (GS)

FLYVERHJEMMEVÆRNSESKADRILLE

270 (Flyvende)

FLYVERHJEMMEVÆRNET

1. GENERELT FOR FUNKTIONEN

Værn: FHV

Funktionsbetegnelse:

Grad: OS/LT

SF/DF (Chief of Ground Operations (CG) Post holder Ground Operations)

Sikkerhedsgodkendelse: UKL, må dog behandle materiale klassificeret TTJ i

nødvendigt omfang.

Nærmeste foresatte: EC

Direkte underlagt personel: NIL (Indtil Operational Manualer foreligger for HVE 270)

I øvrigt foresat for: Ingen.

Almene opgaver:


HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN NOV 2012

Generelle opgaver:

Specifikke opgaver:


HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN NOV 2012

Særlige forhold:

Ansvar:

Pligter:


CGO er direkte udpeget af Accountable Manager (AC) (for nuværende CH FHV) med

baggrund i hans erfaring og kvalifikationer. Udpegningen skal være godkendt af

Trafikstyrelsen. CGO refererer direkte til AC og er ansvarlig for de opgaver, der er ham

pålagt. CGO er autoriseret til at instruere andre luftfartøjers piloter for at kunne fuldende sit

arbejde. Delegering af ansvar og opgaver fritager ikke CGO for de overordnede pligter

Opsætter driftsspecifikke opgaver indenfor jordoperationer, leder og moniterer

relevante jordoperationsaktiviteter og koordinerer jordoperationer med andre operative

procedurer for at tilsikre sikker håndtering af alle luftfartøjer på jorden.

Sikrer at jordpersonellet er tilstrækkeligt trænet og har en grundig forståelse af deres

ansvar og tjeneste indenfor FHV operationer.

Udarbejder og administrerer brugerhåndbogen “Ground Operations Manual” og

koordinerer dennes indhold med andet operativt personel i FHV.

Holder forbindelse med relevante afdelinger i FHV for at sikre hensigtsmæssig afvikling

af flyveoperationer.

Udarbejder og administrerer FHV alarmplan, som for eksempel at beskrive hvordan

man kan handle og hvad man skal gøre i tilfælde af en opstået nødsituation i hangaren,

på flyvepladsen, ved detachementet eller i området omkring operationernes

jordfaciliteter.

Holder øje med at kontrakterne for FHV luftfartsforsikringer overholdes og opfylder

lovens krav.

Sørger for passende faciliteter for at sikre sikker håndtering af luftfartøjer og sikrer at

faciliteterne for besætninger og planlægning lever op til såvel love som interne regler.

Sikrer at underleverandører som yder service til enhver jordoperation overholder

reglerne i henhold til EU-OPS, national lovgivning og interne bestemmelser i FHV.

Udvælger jordoperativt personel, som lever op til specifikationerne og minimumskrav

fastsat i OM-D og moniterer samt evaluerer Jordpersonellet arbejde.

2. INDIVIDUELT FOR FUNKTIONEN

Forvaltningsansvarlig myndighed:

Indgår i underafdeling:

Indgår i enhed:

Lokale opgaver:

Lokal uddannelsesaftale:

3. KVALIFIKATIONSKRAV FOR FUNKTIONEN

Jf. gældende C-objekt.


HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN NOV 2012

4.

AUTORISATION

DATO:

UNDERSKRIFT:

(Nærmeste foresatte chef)

5. GENNEMGÅET MED

FUNKTIONSINDEHAVER DATO:

UNDERSKRIFT:

(Funktionsindehaver)

More magazines by this user
Similar magazines