UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

uu.aarhus.dk

UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

Dialogmøder 2010

Af afdelingsleder Marie Thodberg og konsulent Ruth Jensen

UU Århus-Samsø har i løbet af september og oktober afholdt dialogmøder mellem grundskolerne og ungdomsuddannelserne

i Århus Kommune. Møderne er lovbestemte og afholdes som et led i regeringens 95 % målsætning.

UU Århus-Samsø har ansvaret for afholdelse af møderne, som i år havde fokus på uddannelsesparathed:

Var årgang 2009 uddannelsesparat til ungdomsuddannelse?

Møderne afholdtes i fire områder svarende til socialdistrikterne: Nord, Vest, Syd og Midt hvor de enkelte distrikters

skoleledere og medarbejdere fra udskolingen mødtes til en dialog med repræsentanter fra ungdomsuddannelserne.

Alle møder blev indledt med et oplæg fra UU Århus-Samsø om det udviklingsarbejde, der er i gang i UU omkring

uddannelsesparathed, og om vigtigheden af samarbejdet omkring dette med Børn og Unge, Århus Kommune

og ungdomsuddannelserne.

Herefter lagde hver ungdomsuddannelse ud med et bud på, hvordan det er gået årgangen af elever, der forlod

grundskolen i 2009 set i lyset af krav til uddannelsesparathed.

I den efterfølgende dialog med grundskolens repræsentanter kan følgende opsummeres fra de fire møder:

• Fremmøde

Bekymrende fravær bliver noget, vi alle skal arbejde med.

HG oplever ofte, at ”nissen flytter med.” Ofte pjækkeri, der startede allerede i grundskolen. Jævnlige

samtaler med eleverne om dette, men nogle kan ikke få et normalt fremmødemønster.

TEK. EUD oplever, at nogle bryder mønstret, mens andre fortsætter. EUD sender bekymringsbreve A-B-

C ved fravær.

SOSU fremhæver, at det er godt, hvis der er bemærkninger i Uddannelsesplanen om, at der skal være

opmærksomhed på manglende fremmødekompetencer.

• Robusthed

Det kræver robusthed at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Grundskolen skal gerne skabe robuste børn. (Evt. støtte/ få det ved hjælp af fritidsklubber, SFO etc.)

• Faglige og personlige kompetencer

Grundskolerne ser gerne FU-tilbud om kurser til de unge som led i at blive uddannelsesparate fagligt og

personligt. Nye samarbejdspartnere i dette arbejde: Klubliv, fritidsinteresser, FU, Ung-til-ung vejledning

etc. Overveje også at inddrage produktionsskolerne.

• Dansk

Vigtigt med kompetencer i dansk fremstilling – mundtligt og skriftligt

• Lærersamarbejde

Lærersamarbejde mellem grundskolerne og ungdomsuddannelserne skal opprioriteres for at forstå hinandens

virkelighed. Der er ressourcer til det i B og U. 25 lærere kan få op til 20 timer hver for at deltage i

samar bejdet. Anmodning om at det tages op i Uddannelsesrådet igen.

Lærerne med ud på fx introkurser og brobygning.

Udslusningslærerne i grundskolen skal være godt og up-to-date orienteret om ungdomsuddannelserne.

• Brobygning

Der blev spurgt til sammenhængen mellem brobygning og afbrud: Er der flere afbrud blandt elever, der

ikke har været i brobygning på uddannelsen og derfor ikke kender den?

Det er ikke undersøgt.

• De sårbare og de almindelige

Kan vi spotte dem allerede i 1. klasse?

Er der faglige og personlige fællesnævnere, som vi skal blive bedre til at håndtere?

• Forældre

Vigtigt med forældresamarbejde i forhold til udviklingen af de personlige kompetencer.

Vigtig dialog med forældrene om uddannelsesplanen.

10

More magazines by this user
Similar magazines