UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

uu.aarhus.dk

UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

Samarbejdskonference om unge i Århus

Af konsulent Christian Bang Kristensen

Konferencen den 16. november viste tydeligt, at interessen for samarbejde om de unge er stor i Århus. Næsten

alle ungdomsuddannelsesområder var repræsenteret sammen med en række af de uddannelsesforberedende

tilbud og initiativer. Der var ca. 100 deltagere, som talte både ledere og vejledere.

For at inspirere og sætte konkrete billeder/eksempler på, hvad samarbejdet handler om, var der i dagens løb

forskellige oplæg af både informativ og underholdende art. (Nogle gange er man så heldig, at de to ”ting” går

op i en højere enhed. Red.)

UU Århus-Samsø råder over et rollemodelkorps bestående af i øjeblikket 20 unge med anden etnisk baggrund

end dansk, og fra rollemodelkorpset kom dagens første indslag.

Muna Abdullahi (billedet til venstre) og Ahmad Sheta fortalte engageret og humoristisk

om deres vej fra folkeskole til studentereksamen - og for Ahmads vedkommende

efterfølgende uddannelse som socialpædagog.

Det var især kulturmødet i gymnasiet, der gav udfordringer til de to unge. Mødet

med visse danske unges festkultur i uddannelsesverdenen stod i modsætning til

deres egen familiemæssige baggrund og kultur. Det gav konflikter i forhold til rollemodellernes

ønske om at bruge energi og ressourcer på studierne.

Derefter præsenterede Charlotte Jonasson, Phd. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, et forskningsprojekt

om frafald - konkret på erhvervsuddannelsesområdet.

Projektets titel er fastholdelse gennem deltagelse og identitet, og det handler om fravær, faglig identitet og engagement

på en teknisk skole.

Det er projektets mål at nå frem til nogle bud på, hvad skolekulturbegrebet kan bidrage med i praksis.

16

I frokostpausen underholdt 20 elever fra Århus

Produktionsskoles Teaterlinje med en

kabaret med tekster af Halfdan Rasmussen

og Benny Andersen. (Billedet til venstre).

Holdets lærer, Kramer, fortalte, at de unge

har arbejdet med forestillingen i 2 måneder

og allerede har været ude og vise den flere

steder.

Efter frokost var der oplæg om særlige forløb og støttemuligheder på nogle af uddannelsestilbuddene i Århus:

Århus Købmandsskole, Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Langkær Gymnasium og HF og Århus

Social- og Sundhedsskole.

Ledere og vejledere fortalte om tiltag og forløb, som er målrettet at gøre de unge uddannelsesparate og dermed

medvirke til at fastholde unge i uddannelsen og øge deres muligheder for at gennemføre.

Konferencens sidste programpunkt foregik i workshops. Målet med disse workshops var at få øje på alle samarbejdsparter

og via dialogen i gruppen - suppleret med dagens indlæg - opdage nye muligheder for samarbejde

og inspiration.

Det er udviklingsmedarbejderne i UU Århus-Samsø, der har tilrettelagt konferencen, og de har også stået for

den praktiske afvikling af dagen.

Med konferencen håber UU, at der er skabt motivation og interesse at intensivere samarbejdet i Århus på

tværs af uddannelsesinstitutioner og vejledertilhørsforhold.

More magazines by this user
Similar magazines