UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

uu.aarhus.dk

UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

Personalia

3 UU vejledere har med udgangen af september forladt UU Århus-Samsø. Else Aagaard, Else Eriksen og Jørgen

Møller Jensen har valgt at gå på pension.

Jørgen Møller Jensen Else Eriksen Else Aagaard

UU Århus-Samsø tog afsked med de 3 vejledere ved en reception på Jægergården onsdag den 23. september.

UU Århus mister dermed en betydelig vejledererfaring. De 3 kolleger har arbejdet med vejledningen af unge i

Århus Kommune i mange år. De er alle startet som vejledere i skolevejledningen, for siden at kombinere vejledningen

i grundskolen med vejledningen af unge 15-19 årige i Århus Kommunes Ungdomsvejledning.

Siden 2004, da Ungdommens Uddannelsesvejledning blev etableret, har Else Aagaard, Else Eriksen og Jørgen

Møller Jensen været ansat i UU Århus-Samsø. I UU Århus-Samsø har de 3 kolleger endvidere arbejdet i Jobcenter

Århus, hvor de har vejledt unge uden ungdomsuddannelse op til 25 år.

Ved siden af de store vejledningsfaglige kompetencer, som de 3 kolleger er i besiddelse af,

har vi UU også taget afsked med 3 kolleger, som er positive, udadvendte, festlige og samvittighedsfulde. De har

alle gennem årene været samlingspunkter i de kollegiale relationer – i hverdagen og ved mere festlige lejligheder.

Der kan fx ikke sættes tal på det antal kvindelige kolleger i Beskæftigelsesforvaltningen som Jørgen Møller –

sveddryppende – har ført rundt i dansen på Arosgården og på Jægergården.

Else Eriksens befriende og hjertelige latter runger fortsat i vore ører.

Else Aagaards rejseberetninger og den stille og underfundige humor, som Else kan benytte sig af, må vi for

fremtiden nøjes med at stifte bekendtskab med ved fremtidige kollegiale sammenkomster.

Jørgen og de 2 x Else har igennem årene været i stand til at opbygge et kæmpe-stort netværk, som har udgjort

et betydeligt fundament i deres vejledning af de unge, og de har alle 3 haft et ”godt tag” i de unge. De unge har

aldrig været i tvivl om, at de 3 vejledere var drevet af at se og høre dem.

Kollegerne i UU Århus-Samsø ønsker Else, Else og Jørgen held og lykke i deres ”nye liv” – og på gensyn.

Poul Bøg, afdelingsleder

Den 30. september havde Tine L. Sønnichsen sidste arbejdsdag i UU. Tine har siden sin ansættelse i december

2009 arbejdet med vejledning både i grundskolen og med de unge. Hun har deltaget i UU´s udviklingsarbejde,

været i JOB INFO samt været udstationeret på Aarhus Tech. Tine ønskede nye udfordringer og har fået arbejde

i en privat virksomhed med opgaver inden for beskæftigelsesområdet.

17

More magazines by this user
Similar magazines