UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

uu.aarhus.dk

UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

Samarbejde

Vejledning i sig selv kan hverken gøre unge parate til uddannelse eller bringe unge gennem uddannelse. Vejlederen

må derfor kunne samarbejde med en lang række at parter – skole, ungdomsuddannelse, kommunale aktører,

forældre mv.

UU vejlederen kender sit samarbejdslandskab og kan agere relevant i feltet og på den måde hjælpe den unge til

at få den nødvendige støtte. Det er i den sammenhæng vigtigt, at UU vejlederen ser det at have indsigt i, hvad

samarbejdsparterne laver, og hvad de kan, samt hvor grænsefladerne er som en vigtig del af sin professionalitet.

Det er i den forbindelse en del af vejlederens faglighed at være blæksprutte mellem mange parter og skabe forbindelse

og sammenhæng.

UU vejlederen er god til at samarbejde, dele viden og sparre med andre fagpersoner og god til at holde et professionelt

netværk ved lige.

Administration

Det hører med til UU vejlederens praksis og dermed faglighed at kunne håndtere en række it-redskaber herunder

også administrative værktøjer som UVvej og Workbase.

Vejlederen har viden om det kommunale system og om jobcentrets tilbudsflade og indsigt i de rammer, der sættes

for vejledningen i lov og bekendtgørelser herunder indsigt i regler for forskellige former for forsørgelse og

muligheder for at få støtte. Og UU vejlederen har kompetencer inden for evaluering, proces og projektstyring.

Det hører også med til dette billede, at vejlederen er en god planlægger. At levere vejledning på 2-3 grundskoler

og løbende at kunne prioritere egne meget forskelligartede opgaver kræver evner til at koordinere og lede egen

arbejdssituation.

Organisatoriske konsekvenser af Ungepakkerne

Af afdelingsleder Marie Thodberg

Organisering af vejledningen 2010-2011.

Vejledere i UU Århus-Samsø har hidtil været opdelt i to afdelinger: Vejledning af elever i grundskolen og vejledning

af unge op til 25 år.

I forlængelse af ny lovgivning har vejledere i grundskolen fra dette skoleår nu opgaver med vejledning af unge

fra 7. klasse, op til den unge fylder 18 år. Herefter overgår den unge til vejledere, der varetager opgaven til den

unge fylder 25 år. Enkelte vejledere i UU har opgaver i hele forløbet fra 7. klasse til 25 år.

Denne organisering falder i tråd med intentionerne i Ungepakkerne, der gennem ny lovgivning sætter fokus på

de 15 – 17 årige og de unges pligt til at følge deres uddannelsesplan.

Møde for skoleledere 30. august 2010

Den 30. august var alle ledere i grundskolerne i Århus samlet til møde om Ungepakkerne og ny lovgivning.

UU kom ind på baggrunden for Ungepakkerne med orientering om de elementer i den nye lovgivning om unge

og ungdomsuddannelse, der direkte angår vejledningen i grundskolen:

• Uddannelsesparathed og overvejelser over kriterier for parathed og nye procedurer i samarbejdet

med grundskolen om elevernes uddannelsesplan.

• Samarbejdet mellem skole og UU om udveksling af information mellem uddannelsesplan-elevplan i

forbindelse med vurdering af parathed.

• Orientering om en kommende e-vejledning som iværksættes landet over af Undervisningsministeriet

fra 1. januar 2011.

• Orientering om kommende dialogmøder der som tema har uddannelsesparathed som udgangspunkt

for en dialog med ungdomsuddannelserne. (Møderne er afholdt i sep. /okt.).

På mødet deltog ledere fra kommunale og private skoler, samt ledere og koordinatorer fra UU Århus-Samsø.

3

More magazines by this user
Similar magazines