UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

uu.aarhus.dk

UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

Aspirantkursus på Ingeniørhøjskolen

Et samarbejde mellem VUC og Ingeniørhøjskolen

Af afdelingsleder Poul Bøg og konsulent Christian Bang Kristensen

”Når man kommer hjem, kan man altid tage sin mappe frem og lave lektier,” siger Issa, da vi snakker med ham,

Joan og Mohamad om at gå på Ingeniørhøjskolens aspirantkursus. De tre unge har vidt forskellig baggrund,

men alle har den samme drøm om at blive ingeniør engang.

Issa Firas er 20 år. Han gik ud

af 10. klasse efter et halvt år.

Tog grundforløbet som IT– supporter

på teknisk skole, men

måtte stoppe, da han ikke kunne

få en praktikplads. Derefter tog

Issa Handelsskolens Grundforløb

(HG) med studieretning innovation,

men måtte atter stoppe

på grund af manglende praktikplads.

Issas interesse for matematik

samt inspirationen fra HG

fik ham til at tænke på en uddannelse

som ingeniør.

Mohamad Hafed er 29 år. Da

han kom til Danmark for 13 år

siden, gik han direkte på arbejdsmarkedet.

Det seneste job

var som driftstekniker på Grundfos,

indtil han blev fyret på

grund af finanskrisen.

Inden Mohamad blev optaget på

aspirantkurset, tog han 9. klasse

på VUC for at opkvalificere sine

skolekundskaber.

5

Joan Ishaia er 18 år. Joan har

boet tre år i Danmark og afsluttede

i sommer 10. klasse i Ungdomsskolen

i Odder.

Det var Joans UU vejleder, der

fortalte om aspirantkurset på

Ingeniørhøjskolen. Det passer

Joan fint, for hun vil koncentrere

sig om de centrale fag i uddannelsen.

Joan fortæller, at

hendes forældre spiller en stor

rolle for hendes lyst og ønske

om at tage en uddannelse.

Issa, Joan og Muhamad fortæller om at gå på aspirantkurset:

Alle tre fremhæver fordelen ved de små

hold, hvor der er hurtig hjælp at hente fra lærerne.

Efter ca. en måned på holdet mærker de unge, at

de faglige krav i undervisningen vokser, så der

skal laves lektier hver dag. Ingen af dem benytter

sig dog af lektiecafeen.

De unge er glade for studiemiljøet og føler sig

hjemme både på Ingeniørhøjskolen og VUC.

Deres plan på nuværende tidspunkt er at fortsætte

på adgangskurset efter afslutning af aspirantkurset.

Aspirantkursus på Ingeniørhøjskolen kan være første trin på vejen til en ingeniøruddannelse eller en anden

teknisk uddannelse. Kurset varer et halvt år, og derefter kan man fortsætte på adgangskursus på Ingeniørhøjskolen

eller evt. læse HF.

Adgangskrav: Folkeskolens afgangsprøve i matematik, dansk, engelsk og fysik/kemi med karakteren 02. Man

skal være fyldt 18 år, og optagelse kræver en personlig samtale med en vejleder. På kurset undervises i matematik,

naturvidenskab og dansk. Desuden er der en projektuge og praktikdage i laboratorier. Kurset udbydes i

samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen og VUC.

Keld L. Bak er projektleder på aspirantkurset. Keld pointerer, at der er tre mål med aspirantkurset:

Faglig opgradering af folkeskolens fag, faglig afklaring for de studerende med

hensyn til at kunne vælge den rigtige uddannelse og endelig studiekompetence som fx det

at kunne møde til tiden hver dag og kunne fungere i et studiemiljø.

Ansøgerne til kurset et typisk unge og voksne mænd, der ikke tidligere har overvejet uddannelse.

På holdene er der en overvægt af tosprogede. Den aldersmæssige spredning går fra

18 år og op til 40. De fleste er dog mellem 18 og 25 år.

De unge, som påbegynder aspirantkurset, kommer ofte efter samtaler med UU vejledere,

vejledere på Jobcentre, produktionsskoler og VUC. Og så er der en stor del, der kommer,

fordi de har hørt om kurset fra tidligere deltagere.

More magazines by this user
Similar magazines