UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

uu.aarhus.dk

UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

Vi holder Fast…

Af konsulent Ruth Jensen

Hvad er det nu Hold Fast er…

Projekt HOLD FAST, som alle ungdomsuddannelser og produktionsskoler er med i sammen med UU Odder-

Skanderborg, UU Favrskov og UU Århus-Samsø og enkelte 10. klasse centre, er et fælles EU-projekt mellem

Region Syddanmark og Region Midtjylland i 2010-2012. Hold Fast skal forebygge frafald fra ungdomsuddannelserne

i overgangen fra grundskole til uddannelse og sikre, at afbrud bliver til "omvalg og fortsat uddannelse" og

ikke afbrud til ingenting.

Projekt HOLD FAST skal omfatte aktiviteter for 12.000 unge, der skal starte på en ungdomsuddannelse i 2010

eller 2011, fordelt på 6 indsatsområder.

Så er vi i gang…

I vores lokale område er 29 partnere gået sammen i ”Konsortium Østjylland”, hvor der i august måned er igangsat

10 projekter fordelt på 4 indsatsområder med deltagelse af i gennemsnit 4,7 partnere pr. aktivitet. Det vil sige,

alle aktiviteter er tværgående med deltagelse af institutioner fra forskellige sektorer.

De ti projekter i Konsortium Østjylland i skoleåret 2010-11:

Indsatsområde Antal projekter Antal elever 1. år

1 Indslusning 4 321 i alt

2 Mentor 2 570 i alt

3 Introduktion 3 1199 i alt

4. Praktikpladser 1 500 i kærnegruppen

I alt 10 2590 elever involveres

Ud over den forventede fastholdelsesgevinst medvirker de tværgående aktiviteter også til at udbygge og opkvalificere

de lokale samarbejdsnetværk, som også i fremtiden kan være med til at sikre bedre overgange og omvalg,

så de unge ikke ”tabes” mellem systemerne. Institutioner og vejledere får et bedre kendskab til hinandens verdener

og bliver derved i stand til at hjælpe de unge på en mere erfaringsbaseret måde, hvilket er helt i tråd med de

nyligt vedtagne ”Unge-Pakker” om uddannelsesplaner, uddannelsesparathed og fastholdelse, samt 2015 målene

om 95 % af en ungdomsårgang med gennemført ungdomsuddannelse.

Følg med her…

Hold Fast har en omfattende hjemmeside med mange livlige og spændende projekt-glimt fra både Region Syd

og Region Midt, og hvor alle praktiske oplysninger og dokumenter findes og kan downloades.

Link: http://viholderfast.nu/

7

More magazines by this user
Similar magazines