UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

uu.aarhus.dk

UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

Status på udviklingsarbejde i UU

Af projektmedarbejder Marie Lassen og afdelingsleder Marie Thodberg

UU har i det sidste år haft gang i udviklingsområder i forlængelse af ny lovgivning.

Hermed en status på to af udviklingsområderne der knytter an til ny lovgivning i forlængelse af Ungepakkerne;

• vurdering af uddannelsesparathed,

• styrkelse af vejledningsindsatsen i forbindelse med overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

og samarbejde med ungdomsuddannelse om fastholdelse i uddannelse.

Vurdering af uddannelsesparathed

Lovgivningen om uddannelsesparathed træder i kraft 1. januar 2010 og gør sig gældende for elever i 9. og 10.

klasse, der ved dette skoleårs slutning søger gymnasium eller erhvervsuddannelse.

Kriterierne for parathed er udviklet i dialog med ungdomsuddannelserne og Børn & Unge. Idet der skal foregå

en vurdering med konsekvenser for de unge, har det været afgørende for UU, at kriterierne er formuleret konkrete

og gennemsigtige for elever og forældre. Derfor udpindes en række kompetencerelaterede begreber i

konkrete kriterier, der knytter sig til, hvad de unge gør og kan og dermed kan lære.

Dette giver både eleverne en viden om, hvad de bliver vurderet på og en mulighed for gennem grundskolens

vejledningsproces at blive klogere på konkret, hvor de har brug for at udvikle sig i et uddannelsesmæssigt

perspektiv.

Kriterierne ligger færdige medio november og sendes til UUs samarbejdspartnere, ligesom de vil blive præsenteret

for elever og forældre i en pjece.

Styrkelse af overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelsen

Udviklingsarbejdet fokuserer på en kvalificering og tydeliggørelse af arbejdsgangene mellem UU og den

modtagende institution i overgangen til og forankring på ungdomsuddannelsen.

Her arbejdes på at præcisere og systematisere arbejdsgange i forhold til:

• overlevering af viden til ungdomsuddannelsen om den enkelte elevs forudsætninger og evt. behov

for støtte ved start på uddannelsen.

• anvendelsen af bekymringsmærker/besked om elever der er i risiko for afbrud.

Dette arbejde udvikles i samarbejde med ungdomsuddannelserne og vil fortsætte ind i det nye år.

8

More magazines by this user
Similar magazines