Nyhedsbrev nr. 39 - Danish Farmers Abroad

danishfarmersabroad.dk

Nyhedsbrev nr. 39 - Danish Farmers Abroad

Den russiske landbrugsstøtte vil være uændret i 2012. Det fastslog Ruslands Premierminister

Vladimir Putin under et møde med regionerne fredag den 21. oktober.

Rusland havde i 2011 budgetteret med at give 140 mia. rubler i støtte til landbruget.

Der er blevet bevilget yderligere 30 mia. rubler i løbet af året og den samlede

støtte til landbruget når dermed op på 170 mia. rubler. De 170 mia. rubler er regeringen

klar til at give i støtte til landbruget igen i 2012. Der vil ikke blive ændret

i de nuværende støtteordninger, forklarede Putin. Dette indebærer at støtte til

indkøb af gødning og energi, rente på investeringer og leasing af landbrugsredskaber

opretholdes også i 2012.

EU og Rusland fik i fredags afklaret de sidste bilaterale uoverensstemmelser i forbindelse

med Ruslands optagelse i WTO. Det meddeler EU’s kommissær for handel

Karel De Gucht. Kun Georgien har nu et bilateralt mellemværende med Rusland.

EU opfordrer de to lande til at finde en hurtig løsning på uoverensstemmelserne.

Hvis disse forhandlinger kommer på plads og de afsluttende multilaterale forhandlinger

går som forventet, vil vejen være banet for at Ruslands endelige optagelse

kan ske ved det store WTO møde i december.

Link til EU-kommissionens pressemeddelelse vedrørende WTO forhandlingerne:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1231&format=HT

ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Bemærkning:

Rammebetingelserne for udviklingen af den russiske landbrugsproduktion og fødevaremarkedet

for 2012 og fremefter begynder hermed at tage form. Rusland forventes på kort sigt

at opretholde beskyttelsesforanstaltninger for produktion af kød og mælk. Kvotesystemet

for kødimport opretholdes ligeledes i en overgangsperiode. Der foreligger en større opgave,

der skal sikre overensstemmelse mellem de russiske SPS regler og internationale standarder.

Der er lidt usikkerhed omkring konsekvenser, herunder behov for at aftale nye

certifikater mellem EU/Rusland-Toldunionen. Umiddelbart er der en overgangsperiode indtil

2013, hvor gamle certifikater kan anvendes, hvis ikke der er aftalt nye certifikater med

toldunionen.

For investorer i russisk fødevareproduktion forventes opretholdelsen af omfanget af landbrugsstøtten,

sammenholdt med opretholdelsen af beskyttelsesforanstaltninger for den

russiske fødevareproduktion på kort sigt at betyde gunstige investeringsmuligheder.

Kina

Kineserne vil have danske fødevarer

Kina kan blive det helt store væksteventyr for danske fødevarer. I år og

næste år forventes eksporten til Kina at vokse med hele 20% pr. år, vurderer

Landbrug & Fødevarer

Ny rapport fra Landbrug & Fødevarer viser, at Kina de kommende år bliver et af de

store væksteventyr for Danmark. Især landbrugs- og fødevareeksporten, som allerede

står for 42% af den samlede danske eksport til Kina, vokser stødt. De nye tal

6

More magazines by this user
Similar magazines