Nick STARKs huskeseddel og råd til medarbejderne - Emu

emu.dk

Nick STARKs huskeseddel og råd til medarbejderne - Emu

aros kommunikation

CASE 5:

Kassedifferencen som ikke ville forsvinde

Nu er det ikke ualmindeligt med kassedifferencer i STARK. Der går

mange penge gennem kassen, og der er ofte travlhed og mange

transaktioner. 50 øre er ikke ualmindeligt, 1 kr. forekommer ikke

sjældent og 9 eller 16 kr. er heller ikke så sjældent. Men i denne

STARK-forretning var kassedifferencen typisk 106 kr., 302 kr. og 521

kr. Det er ualmindeligt!

Ledelsen spekulerede og kiggede, og alle medarbejderne var i princippet

under mistanke. Hurtigt samlede opmærksomheden sig om

én speciel medarbejder, men de fældende beviser manglede.

Puha! Så var der heldigvis sommerferie, og så skete der noget afgørende.

Mens den mistænkte medarbejder havde ferie, forsvandt

problemerne med kassedifferencen fuldstændig.

Vel hjemme igen begyndte problemerne igen, og trælastdirektøren

konfronterede nu medarbejderen, som indrømmede, at han havde

fået en uvane med at supplere sin løn fra kasseapparatet.

Medarbejderen fik en regning - og fem tæer i bagdelen. Bortvist!

Nick STARKs huskeseddel

og råd til medarbejderne

• Ekspedér aldrig dig selv – det er forbudt

• Få altid en følgeseddel, inden medarbejderkøb

forlader forretningen

• ”Lån” aldrig penge i kassen – heller ikke

midlertidigt

• Husk at forretningen er videoovervåget

• Videoovervågningen fungerer også om natten

• Spørg din chef, hvis du er i tvivl

Nick STARKs tips og tricks

• Pas på kundernes penge – ogSTARKs

• En gammel ven af huset kan være en gammel tyv

• Lidt skepsis er godt for svindkontoen

• Brug overvågningsudstyret, hvis du er i tvivl

• Medarbejdere får supergode rabatter – men kun til

husstanden

• Aftal rabatten med din chef, når dine venner vil

handle i STARK

• Kontakt din chef, hvis du har mistanke til en kollega

• Tyveri giver plettet straffeattest

• Det er svært at få nyt job uden en reference

• Lån aldrig udstyr uden kvittering

• Reglerne er ens for alle medarbejdere

også chefer

Medarbejdersvind

HEJ-HEJ

VI SES..!

GO’

WEEKEND..!

8 1


Af Lars Hansen, Adm. direktør, STARK

STARK er ikke en tilfældig byggematerielhandel.

STARK er en kæde af selvstændige

tømmerhandler, som er slået sammen

til én stor og stærk kæde. Vi har mange

professionelle kunder, og vores motto er:

”Sammen bygger vi professionelt”. Det

lyder flot, men det forpligter. Vi skal kunne

matche vores kunder og indgå i en professionel

dialog med håndværkerne. Vi skal

vise det gode eksempel og give et professionelt

modspil, og kunderne elsker, når vi

kan hjælpe dem med alternative løsninger

eller materialer, som gør arbejdet nemmere

for dem.

Det stiller krav til alle,

som er ansat

som

CASE 1:

STARK har medarbejdere,

ikke ansatte

Avanceret

personalekøb

STARK har nogle regler for personalekøb,

endda nogle meget favorable regler, som næppe findes

meget bedre i branchen. Alligevel er der medarbejdere, for hvem

de rabatter, man kan opnå som medarbejder, ikke er tilstrækkelige.

Det hele startede under en lille fest, og ud på de små timer fortalte

en af deltagerne om det store flisearbejde, han havde gang i ved sit

hus. Trælastdirektøren spidsede ører, og senere tjekkede han systemet

for at se, om STARK havde leveret fliserne. Det havde STARK,

og de var oprettet som personalekøb, hvor medarbejderen havde

ekspederet sig selv.

Det er brud på reglerne for personalekøb og dermed bedrageri.

Senere blev købet skubbet 3 måneder i systemet, og pludselig

optrådte der ikke fliser i papirerne, men vinduer og andre varer. Nu

var det heller ikke længere medarbejderen, som var modtager af

varerne, men en håndværker, som var en af medarbejderens gode

bekendte.

Trælastdirektøren trak tekniske data på medarbejderen for det sidste

halve år, og deraf fremgik det, at han havde faktureret varer til

sig selv via håndværkervennen.

Det er momssvindel.

Fliserne var nu forsvundet helt ud af systemet, men en sviptur forbi

medarbejdernes hus afslørede, at de godt nok var blevet lagt ud.

Det er tyveri.

Trælastdirektøren var sur, ledergruppen var rystet, og medarbejderen

var fortid i STARK. Bortvist!

rådgivere og ekspedienter i STARK. Det

kræver produktkendskab og faglig ekspertise.

Og det kræver, at vi er serviceorienterede

og parate til at gå en mil ekstra, så vi

får kunderne til at føle sig godt tilpas - og

godt vejledt.

Medarbejdere

Kravene afspejler medarbejdersammensætningen.

STARK har rigtig mange medarbejdere

med høj anciennitet, og det adskiller

os fra de fleste af vores konkurrenter.

STARK har medarbejdere, ikke ansatte, og

medarbejdere er en del af forretningen og

en del af det produkt, som kunderne køber.

Medarbejdere er med til at gøre en forskel,

de giver en del af deres egen person på

arbejdspladsen. Ansatte skal tjekkes og

kontrolleres, mens medarbejdere har ledelsens

tillid og får opgaver og ansvar.

I den senere tid har pressen skrevet spalte

op og spalte ned om ansatte, som stjæler

fra deres arbejdsplads. Arbejdsgivernes

modtræk er øget kontrol, og man kan mærke

mistilliden brede sig i forretningerne.

Også i STARK har vi desværre

eksempler på uærlige

medarbejdere.

Det er

CASE 2:

Elev på gale veje

Dette Nick STARK-tema er medarbejdertyveri.

Vi ved godt, at

langt de fleste medarbejdere er

gode og ærlige medarbejdere.

Men der findes desværre og

uærlige medarbejdere.

Derfor er dette tema nødvendigt.

ærgerligt, for vi lægger stor vægt på tillid

mellem ledelse og medarbejdere. Desuden

har vi gjort det muligt for vores medarbejdere

at købe byggematerialer til en meget

favorabel pris.

Vi håber, at vi også i fremtiden kan opretholde

tilliden mellem virksomhed og medarbejdere,

så vi fortsat har medarbejdere

og ikke blot ansatte. Medarbejdere der

arbejder sammen med virksomheden om

excellent kundebetjening og sikrer tilfredse

kunder og gode forretningsresultater, og

dermed forretninger som kan overleve og

i dårlige tider og beholde arbejdspladserne

til de stabile medarbejdere.

I STARKs ledelse gør vi

vores for, at det skal

blive ved med at

være sådan – er du

en god medarbejder

for STARK?

Også elever kan være kreative på den mørke side

af skalaen. I et specielt tilfælde var der tale om en dygtig elev,

men efter nogen tid i STARK syntes trælastdirektøren, at eleven

begyndte at opføre sig mærkeligt. Han virkede utilpas, sky og svedende.

Eleven blev kaldt til samtale, men han bedyrede, at alt var i

den skønneste orden. Ja, han takkede endda chefen for at være så

opmærksom.

Da opførslen fortsatte, tjekkede trælastdirektøren eleven på videoen.

Her blev det hurtigt afsløret, hvad det var, han havde gang i. Han

kiggede sig rigtig, rigtig godt omkring for at sikre sig, at der ikke

var kolleger i nærheden, og så tog han penge op ad kassen, når han

følte sig sikker på, at han ikke var overvåget. Tyverierne blev kamufleret

med fiktive kreditnotaer.

Så blev der indkaldt til endnu en samtale, og nu erkendte eleven de

ulovlige forhold, hvorefter han blev bortvist fra arbejdspladsen.

Om STARKS superfede

medarbejderkøbsordning

STARKs personalekøbsregler er meget favorable for medarbejderne,

så der er ingen grund til, at en ansat burde stjæle

varer i STARK og udsætte sig for fyring og dårligt omdømme.

Reglerne kort

• Rabatkøb kan kun foretages over en

medarbejderkøbskonto.

• Kun varer til egen husstands private

forbrug.

• Medarbejdere må ikke selv registrere

egne varekøb.

• Der skal udskrives følgeseddel/faktura

eller kassebon, inden varerne forlader

forretningen.

Nick STARK:

Det er tyveri

Tyveri er det eneste ord, der dækker det at

tage varer eller genstande med hjem fra arbejdspladsen.

Alle andre beskrivelser, holdninger

eller fortolkninger er blot at snyde

sig selv. I STARK bliver tyveri behandlet som

tyveri, og vi gør ingen forskel på ungarbejdere

og trælastdirektører.

Tyveri udløser en bortvisning, hvis vi på

nogen måde kan bevise det, og det sker

desværre en gang imellem, ja endda alt for

ofte.

Medarbejdere med chefansvar har en særlig

forpligtelse til at vise et godt eksempel,

for der er en tendens til, at medarbejderne

•Også skaffevarer og projektkøb skal

registreres på medarbejderkøbskontoen.

•Medarbejdere må ikke modtage varer

fra STARKs leverandører uden beregning

eller til symbolsk pris.

(Læs de regler og vilkår for medarbejderkøb,

som du har fået udleveret!)

Regler skal overholdes!

Reglerne i STARK er kædens ”færdselsregler”,

og de skal overholdes. Reglerne skal

følges til punkt og prikke, uanset

om man er afløser eller trælastdirektør.

Det er nemt at forstå, at der bliver

kaos i trafikken, hvis nogen laver

særregler og begynder at køre i

venstre side af vejen. På samme

måde bliver der kaos i STARK, hvis

nogen begynder at bryde eller bøje

reglerne. Derfor skal reglerne altid

holdes til punkt og prikke!

Overtrædelser vil medføre lukning

af medarbejderkøbskontoen og kan

medføre opsigelse af ansættelsesforholdet.

gør som chefen: Hvis han eller hun ikke

kan kende forskel på dit og mit, så opfatter

medarbejderne det som en selvfølge, at de

har lov at gøre det samme.

I STARK har vi lønforhandlinger med fastsatte

intervaller, og selv om man som

medarbejder synes, at man har gjort en

god indsats, ja, måske endda en meget god

indsats, så må man naturligvis ikke bevilge

sig selv en skjult lønforhøjelse ved at tage

af varerne i forretningen. Uanset indsatsen

bliver det opfattet som tyveri og behandlet

derefter.

Og det er ikke svært at trække en tydelig

linje i sandet. Der er ingen gråzone. Det er

helt forbudt at tage varer med hjem. Det

gælder også restvarer og beskadigede varer.

VOXPOP

Hvad ville du gøre, hvis du så en kollega

tage varer eller penge fra STARK?

”Jeg ville nok gå videre

med det til dem højere

oppe. Jeg håber ikke,

at jeg kommer til det.

Til gengæld har jeg haft

mistanke til nogle kunder.

Vi har også snuppet nogen stykker.”

Heino Møller, Vejle

”Jeg er nok en af dem

personalet normalt vil

til, men jeg vil selv

til min chef.

I mine 15 år har jeg

endnu ikke oplevet

medarbejdere, der stjæler.

Til gengæld har vi nogle kunder på en

observationsliste, og de får ekstra opmærksomhed,

når de kommer i butikken. Medarbejderne

har kendskab til de folk, som vi ser

som potentielle snydere.”

Torben Christensen, Butikschef Aalborg

”Jeg ville stoppe vedkommende,

og alt efter

hvad det er, vedkommende

har taget, vil jeg

gå videre med det.

Når vi har mistanke til

kunder, tjekker vi dem på kameraet, og vi

har da også taget nogen på den måde. Men

kameraerne har også præventiv effekt, og

situationer, hvor det er nødvendigt at tjekke,

er faldende. Det er højest en gang om måneden,

at jeg er oppe at kigge.”

Uffe Vedel, Vesterbro Århus

”Jeg vil gå til trælastdirektøren

og sige det,

men det er i højere

grad kunderne vi har

fokus på, og der er et

par enkle, som vi holder

øje med. Specielt østeuropæer kan have

tendenser. Men vi holder øje med dem, og

spørger om de skal bruge hjælp, og følger

dem eventuelt lidt rundt i butikken.”

Jørgen Døj, Assens

”Jeg ville tage fat i min

chef og fortælle det,

men jeg har heldigvis

aldrig oplevet det”.

Anni Jensen, Middelfart

2 3


Svindel i detailhandelen

Det går hårdt for sig i dansk

detailhandel i øjeblikket

Finanskrisen kradser, og indtægterne svigter.

I den anden ende stjæler og bedrager

både kunder og medarbejdere fra forretningerne,

som på denne måde er presset fra

to sider.

I forretningen mærker mange medarbejdere

de nye tider. Nogle mærker krisen direkte

på tegnebogen, fordi ægtefællen måske har

mistet sit job. Andre mærker den på nervesystemet,

fordi de er bange for deres eget

job, og om de kan få privatøkonomien til at

hænge sammen.

Hånden i kassen

Når krisen kradser, tænker nogle medarbejdere

udelukkende på sig selv, og så er det,

at hånden finder ned i kassen og tager et

fast greb om nogle af de mange rare penge,

som ligger dér.

”De penge har jeg mere brug for end forretningen”,

tænker medarbejderen måske, og

kort efter ligger sedlerne i medarbejderens

lomme. Rigtig god økonomi for medarbejderen,

set på meget kort sigt.

Måske resulterer det direkte i et underskud

i kassen, mens andre er udspekulerede nok

til at skjule tyveriet på forskellig vis. Fx ved

at medarbejderen udskiver kreditnotaer på

varer, som ikke er leveret retur, eller ved at

placere beløbet på en tilfældig kundekonto.

Dejlige varer

Det kan også gå ud over varerne. Hvis man

nu lige står og mangler et eller andet, så

kan man jo vælge at købe det – måske

endda med medarbejderrabat. Men nogle

medarbejdere bliver yderligere fristet og

lægger varerne ud i bilen, når de nu alligevel

har et ærinde på P-pladsen.

Set med forretningens øjne er det klart tyveri,

men nogle medarbejdere ser det som et

velfortjent løntilskud. ”Vi har nu også arbejdet

usædvanlig hårdt i den senere tid, og vi

må løbe ekstra stærkt, fordi nogle kolleger

er blevet fyret. Så er det vel kun retfærdigt,

VOXPOP

Hvad ville du gøre, hvis du så en kollega

tage varer eller penge fra STARK?

”Jeg vil sige det til chefen.

Jeg har oplevet det,

og det er ikke specielt

rart at skulle angive en

medarbejder, men det

er jo noget, vedkommende

selv har valgt.”

Nikolai Houmann, Køge

”Vi havde en kollega,

som stjal varer i forretningen.

Det var bestemt

ikke nogen sjov

situation at blive sat i,

men han blev ved, selv

om han må have vidst, at flere af kollegerne

havde alvorlig mistanke til ham.

Til sidst var vi nødt til at fortælle det til

ledelsen. Det medførte, at kollegaen blev

bortvist, men vi kunne jo ikke blive ved med

at se på, at han stjal fra arbejdspladsen.”

STARK Y-by, redaktionen kender kilden.

”Jeg ville henvende

mig til min direktør og

forvente, at han gjorde

noget ved det. Jeg har

ikke oplevet det her,

men jeg har tidligere

været i Jem&Fix, og der oplevede jeg det.

Men jeg har haft mistanke til kunder. Jeg

ekspederer i arbejdstøj, og jeg har fx fundet

gamle sko i æskerne. Jeg har også oplevet,

at nogen tog noget i lommerne, men så har

jeg spurgt, om han ikke havde glemt noget.

Det er heller ikke ualmindeligt, at vi ser

nogen, som lægger billige plader oven på

dyre plader i en stak på bilen.”

Tina Gregersen, Vejle

”Jeg ville forvente, at

det blev meldt til politiet,

for det er jo ulovligt,

men jeg har ikke oplevet det her”.

Samir Selimotic, Middelfart

at indsatsen bliver honoreret med nogle

gratis varer...”

Den rundhåndede rabat

Eller måske udnytter man situationen til at

hjælpe venner, bekendte eller kunder, som

man har et særligt forhold til, ved at give

dem klækkelige rabatter. Så kan de jo gøre

én en tjeneste en anden gang. Det er faktisk

så almindeligt, at det har fået et særligt

navn: ”sweethearting” eller ”kæresterabatter”.

Der er også den mere koldblodige medarbejder,

som kan finde på at alliere sig med

en uærlig kunde og lade ham slippe af sted

med større eller mindre varepartier, som

man så senere kan dele i porten. Eller man

kan fakturere varerne på kundekonti, hvor

man erfaringsmæssigt ved, at kunderne

ikke er så opmærksomme – og levere

varerne til egen adresse.

Mulighederne er desværre mange,

men på længere sigt bliver

tyveri og bedrageri opdaget!

”Så ville jeg gå ind til

chefen og sige det.

Jeg har én gang set en

kollega tage varer. Han

blev fyret. Hvis nogle

af kollegerne stjæler,

ender det jo med, at vi andre også bliver

mistænkt”.

Torben Hansen, Fredericia

”Vi havde en medarbejder,

som efter lang

tids mistanke tilstod at

have fået den uvane at

tage af kassen. Nogen

af kollegerne havde

haft mistanke til vedkommende, og de begrundede

det med, at medarbejderen havde

haft store humørsvingninger i perioden op til

afsløringen og et stigende antal sygedage.

De fleste kolleger reagerede med undren

og overraskelse, over at vedkommende var

blevet afskediget, men der var bred enighed

om, at det han havde gjort, var idiotisk.

Episoden, som fandt sted i sommers, har

haft en præventiv effekt. Siden dengang har

vi ikke oplevet differencer meget større end

et par kroner, så det er klart noget medarbejderne

har fået mere fokus på.”

STARK X-købing, redaktionen kender kilden

Sådan forholder det sig

heldigvis ikke i STARK?

Nick STARK smiler skævt. Han har set det

meste, og kender til alle mulige unoder.

Han følger med i, hvad der sker i samtlige

STARK-forretninger, og selvom STARK har

rigtig mange gode medarbejdere med

mange års ansættelse i tømmerhandelen,

så sker der også uregelmæssigheder i

STARK. Det sker ugentligt, at

medarbejdere bliver

taget i bevidst

at bryde reglerne,

og der

er alt for mange sager, hvor medarbejdere

snyder eller stjæler fra vores forretninger.

Tænk på fremtiden

Det er rigtig dumt at bedrage eller stjæle

fra arbejdspladsen. Der er meget stor

risiko for, at det bliver opdaget. Sker det

ikke i dag, så sker det måske i morgen

eller om en måned, og konsekvenserne

er store.

Uærlige medarbejdere bliver

bortvist, sagerne bliver grundigt

undersøgt, og i mange tilfælde står

medarbejderen med en stor efterregning,

som skal betales

straks.

Nogle sager

bliver politianmeldt,

og

står

medarbejderne

med

en plettetstraffeattest,

og

straffeattesten

er blevet et meget

vigtigt papir. Uden

en ren straffeattest

kan man ikke engang

blive kassemedarbejder i et

supermarked. Og når en

medarbejderne søger arbejde,

vil de fleste arbejdsgivere

ringe til den forrige

arbejdsplads for at høre,

om man har været tilfreds

med indsatsen.

Hvad tror du Nick STARK

svarer, hvis medarbejderen

har bedraget, taget

af kassen eller stjålet af

varerne?

VOXPOP

Hvad ville du gøre, hvis du så en kollega

tage varer eller penge fra STARK?

”Det er vi nødt til at gå

direkte til chefen med,

ellers stjæler vi jo selv.

Men jeg har heldigvis

ikke været ude for det.”

Karsten Lind Andersen, Middelfart

”Jeg vil gå til nærmeste

foresatte. Det er heldigvis

ikke noget, jeg har

oplevet. Det ville og

være en grim situation.

Jeg har oplevet mistænkelige

kunder, men har endnu ikke taget

nogen på fersk gerning. Jeg følger de mistænkelige

og holder fokus på dem, kontakter

dem for at vise, at man er til stede.”

Lena Nielsen, Aalborg

”Jeg ville sige det til

min foresatte. Vi har oplevet

det her i forretningen,

men det var ikke

mig, der så det. Når det

gælder kunder, holder vi

specielt øje med østlændinge, for dem har

vi en del af i forretningen. Forleden var der

én, der skruede et armatur ud af væggen og

forsvandt med det, uden at nogen så det.”

Jørgen Andersen, Vejle

”Jeg vil tage fat i vedkommende,

og spørge

hvad han har gang i. Og

så vil jeg gå til min chef,

men det er ikke noget

jeg har oplevet.

Når der er mistænkelige kunder, tager jeg

fat i driftschefen og beder ham om at tjekke

kameraerne. Vi oplever det ind imellem, ca.

1-2 gange om måneden.”

Brian Møller Larsen, Køge

”Jeg vil sige det til

øverste foresatte den

dag, men det er ikke

noget jeg har oplevet.

Til gengæld er der 1-2

kunder, som vi har

mistanke om ikke er helt fine i kanten. Så

holder vi ekstra øje med dem - på en pæn

måde, og de får ikke lov til at gå alene i

butikken.”

Peder Edlefsen, Assens

4 5


Klare regler for medarbejderne...

Medarbejderne skal have klare regler, ellers risikerer forretningen at ende på en glidebane

Hos STARK har vi ingen illusioner om, at

svind går væk af sig selv. Vi tror ikke, at det

kun forekommer hos naboen eller konkurrenten.

Efter mange år i branchen har Nick

STARK set det meste.

Personalesagerne skal kommunikeres

STARK har desværre oplevet en hel del

tilfælde, hvor medarbejdere har stjålet fra

STARK, og det er helt uacceptabelt.

Et eksempel er både tankevækkende og lidt

pudsigt. En forretning havde ansat en mormon,

og direktøren tænkte, at så kunne det

næppe blive sikrere, for mormoner drikker

ikke, de lyver ikke, og de stjæler ikke! Desværre

viste det sig, at der også blandt mor-

moner er sorte får. Kort efter ansættelsen

begyndte der er at opstå kassedifferencer,

og antallet af kreditnotaer steg. Det viste

sig, at det var den nye medarbejder, som

berigede sig. Trælastdirektøren tog en samtale

med medarbejderen, og resultatet blev,

at han blev smidt ud og måtte tilbagebetale

det beløb, som han havde snydt for.

Medarbejderne i forretningen fik besked om,

hvad der var sket, for det er vigtigt, at alle

forstår, at det har konsekvenser, når man

stjæler fra arbejdspladsen.

Den bortviste person var i øvrigt ikke så

lidt fræk. Kort tid senere søgte han job i en

anden STARK-forretning. Her tog man ham

selvfølgelig ikke ind, men det understreger

bare, at det er vigtigt at tage referencer,

inden man ansætter nye medarbejdere.

Gråzone, kuglepenne og hobbyknive

Hvis man definerer tyveri 100 % skarpt, vil

man opleve, at stort set alle medarbejdere

tager ting med hjem. Ikke altid med vilje,

men som et naturlig led i dagligdagen. Hvil-

ken STARK-medarbejder har ikke STARKkuglepenne

i hjemmet, og hobbyknive er

en anden artikel, som medarbejderne ofte

glemmer at efterlade i forretningen. Ikke for

at stjæle, og ikke af ond vilje, men fordi det

er en naturlig del af ”uniformen” for mange

STARK-medarbejdere.

De fleste tager dem også med tilbage, for

hvad skal man bruge 12 kuglepenne til

eller 7 hobbyknive. Med hobbyknive er der i

øvrigt nu det særlige, at ”knivloven” gør det

forbudt at have dem med hjem.

- Jeg vil anbefale, at ledelsen tager diskussionen

op med medarbejderne på et fællesmøde,

så man er helt enige om, hvad der

er tilladt, og hvad der er forbudt. Det skylder

man sine medarbejdere, siger Nick STARK.

Måske er kaffe og kildevand et personalegode

i STARK-forretningen. Og hvis

sælgeren tager en flaske kildevand med i

bilen, så er det måske helt ok. Men hvis han

tager en 6-pack med, når han skal hjem,

kan det være tyveri. Derfor er det vigtigt, at

den enkelte butik får kridtet banen tydeligt

op. Ingen medarbejdere skal være i tvivl om,

hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert.

Loyalitet med forretningen

Hvad gør man som medarbejder, hvis man

oplever en kollega stjæle varer eller penge

i STARK? Man kontakter sin overordnede –

punktum! Sker det ikke, vil der hurtigt brede

sig en misstemning i forretningen. Alle bliver

mistænkt, og alle føler sig overvåget og dårligt

tilpas. Derfor er der ingen vej udenom.

Mistanke om tyveri skal meldes til direktøren

eller den nærmeste overordnede.

...og kunderne

Erfaringen viser, at der er uærlige kunder i

alle forretninger. Heldigvis er de ærlige og

gode kunder klart i overtal, men de uærlige

findes, og de ødelægger forretningen og

tillidsforholdet mellem forretningen og kunderne.

Derfor skal de stoppes!

Der er en tendens til, at man tænker, at vel stjæler nogle af kunderne, men

det sker primært hos konkurrenterne. Sådan er det ikke. Også STARK

oplever dagligt tyverier, nogle bliver opdaget, men de fleste slipper fra det

uden at blive opdaget.

En dag observerede medarbejderne i en STARK-forretning en kunde,

som gik rundt med et bundt tommestokke i hånden. Men da sælgeren

senere kiggede på kundens følgeseddel, var der ingen tommestokke.

Personalet tjekkede videoovervågningen, og her kunne man se kunden

komme op til ekspeditionen med et bundt lister over skulderen, og

tommestokkene i den anden hånd. Ved skranken kunne man ikke se

tommestokkene, fordi de var skjult under kanten af skranken. Da

kunden havde fået skrevet sine lister lavede han en elegant manøvre

med benet, så han i en bevægelse fik listerne op på skulderen, og

pakken med tommestokke gemt under listebundtet.

En medarbejder ringede til kunden, som hævdede, at han da

havde vist tommestokkene til ekspedienten, men hans

adfærd ved skranken viste tydeligt, at han var ude på at

snyde. Forretningen fakturerede murermesteren for en

pakke tommestokke uden den sædvanlige rabat.

Østeuropæere

I øjeblikket døjer en del forretninger med østeuropæere,

som forsøger at stjæle varer i butikkerne. For nylig fandt

personalet i en STARK-forretning tom emballage fra nogle

dyre savklinger, og videoovervågningen viste en mand,

som stak savklinger ind på maven og ned i bukserne.

Videoen blev vist på et personalemøde, og medarbejderne

blev bedt om at være opmærksomme. Så let

som det så ud, kunne det ikke udelukkes, at manden

ville dukke op igen. Det skete allerede samme

dag, hvor der pludselig kom en melding om, at nu

var han der igen, ”savmanden”.

For at fange en tyv, skal han tages på fersk

gerning, eller man skal have gode beviser fx

fra videoovervågningen. Derfor skulle medarbejderne

lade manden forlade butikken med

varerne, inden han blev stoppet. Desværre

opdagede han overvågningen, og han blev

mistænksom og forlod forretningen.

Resultatet blev, at tyven ikke blev fanget,

men han fik sig en forskrækkelse, som forhåbentlig

får han til at holde sig fra STARKforretningen

i fremtiden.

Moralen er, at kilden til svindreduktion

ligger hos medarbejderne. Først feje for

egen dør og derefter holde godt øje med

kunderne.

CASE 4:

CASE 3:

”Jamen, det var bare et lån”

En medarbejder i en STARK-forretning havde tjansen med at lægge

pengene i pengeskabet efter kasseoptællingen. Desværre havde medarbejderen

lavvande i husholdningsbudgettet, og derfor havde han fået

den dårlige vane at låne penge af STARK weekenden over. Trafikken

blev opdaget ved et tilfælde, og medarbejderen konfronteret med

”problemet”.

- Jamen, det er jo bare et lån, og jeg lægger pengene tilbage

igen, forsikrede medarbejderen, som havde svært ved at forstå,

at det kunne være et problem for STARK.

Men det er det. Det er helt uacceptabelt, og trafikken blev

straks standset, og den betroede medarbejder var herefter ikke

betroet længere.

”Den fiffige systemrytter”

Også STARK-medarbejdere er selvbyggere, og en meget ”dygtig” medarbejder

havde samlet nogle varer sammen, som han skulle bruge til sit private byggeri. Han

stod ved computeren sammen med en kollega og tastede varerne ind i systemet.

Han brugte kollegaens navn som sagsbehandler, man må jo ikke udskrive varer til sig

selv. Bagefter bad han kollegaen om at bære varerne ud i bilen, og den hjælpsomme

kollega gav da gerne en hånd med. Mens kollegaen var ude slettede systemrytteren

hurtigt sagen i systemet.

Hokuspokus – gratis varer til far!

Men her stoppede selvbyggeren ikke. Vi går jo en kold vinter i møde, og det kræver isolering

– masser af isolering. Derfor havde medarbejderen fået leveret to paller isolering

på hjemmeadressen, men det viste sig at være vel rigeligt, og derfor returnerede han den

ene palle. Det skal jo registreres i systemet, og det ordnede han selv – ingen grund til at

ulejlige kolleger med det. Tilfældigvis ”kom han til” at fortælle systemet, at begge paller var

blevet returneret.

Heldigvis fattede kørselsafdelingen mistanke, og chefen tjekkede medarbejderens transaktioner

via videoovervågningen.

Medarbejderen blev selvfølgelig bortvist.

6 7

More magazines by this user
Similar magazines