Haderslev Stift 3. november kl. 10 - 15

haderslevstift.dk

Haderslev Stift 3. november kl. 10 - 15

Haderslev Stift

3. november kl. 10 - 15

Stiftskursus om folkekirkelig kristendomsundervisning i dag

Undervisning og læring har altid været en kristen kernedisciplin. Det

gælder også i en luthersk sammenhæng, der jo som bekendt er ledet

af tanken om det almindelige præstedømme. I dag er behovet

for undervisning i kirke og kristendom ikke blevet mindre. Tværtimod!

Målet med dagen er at orientere om religionspædagogisk forskning

og give indblik i moderne læringsteorier. Det skal ske med henblik

på at drøfte de muligheder for undervisning i kirke og kristendom,

som er relevante i en dansk folkekirkelig sammenhæng.

Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

Folkekirkens Pædagogiske Institut Præstehøjskolen


Program

Kl. 10.00: Velkomst

Kl. 10.15: Hvordan og hvornår lærer man noget? Nyere

forskning i læreprocesser har ført til et pædagogisk paradigmeskift

fra undervisning til læring. Hvad ligger der i dette paradigmeskift,

hvilke konsekvenser har det, og hvad kan vi lære af det i en

folkekirkelig sammenhæng? ved lektor Povl Götke

Kl. 11.15: Kaffe

Kl. 11.30: Konfirmander - hvad skal de lære if. præsterne? Hvad

vil de gerne lære om? Hvad lærer de rent faktisk? Hvordan lærer

de? Er der forskel på at lære som dreng og som pige? Hvilke undervisningsmetoder

er frugtbare? Mødes konfirmanders og underviseres

horisonter nogensinde?

I oplægget vil indgå de foreløbige resultater fra et internationalt

konfirmandforskningsprojekt, der pågår lige nu, med deltagelse af

1250 danske konfirmander fordelt over land, lille by, by og hovedstadsområde.

Hvad kan tallene fra denne undersøgelse muligvis være

med til at fortælle os om folkekirkens undervisning af konfirmander?

ved lektor Leise Christensen

Kl. 12.30: Frokost

Kl. 13.30: Køn og minikonfirmandundervisning

Indsamlede tal kunne tyde på, at der er flere piger end drenge, der

går til minikonfirmandundervisning, ligesom flere drenge end piger

dropper ud efter et par undervisningsgange. Hvorfor gør de det?

Kan undervisningen gøres mere interessant for drenge? Er vi på vej

til at feminisere drengene ud af kirken, som det af og til påståes?

Oplæg til debat ved Povl Götke og Leise Christensen

Ca. 14.30: Afsluttende udblik til nye muligheder for undervisning

i folkekirken


Tilmelding til:

Haderslev stift

Lis Lind

7352 4584 / ll@km.dk

Ved tilmelding bedes oplyst

Navn og titel, sogn, adresse, telefon og e-mail

Tilmeldingsfrist: den 27.oktober 2008

Deltagere: Præster, sognemedhjælpere, andre kirkelige

medarbejdere og lærere

Kursussted:

Gl. Haderslev Sognehus

Storegade 93

6100 Haderslev

Pris: 150,00, som bedes indbetalt på konto nr. 0994 2012073

(Haderslev Stiftsfond) inden kursets start.

Kurset arrangeres af

Teologiske Pædagogisk Center (www.tpcloegumkloster.dk)

i samarbejde med stiftsudvalg og stiftskonsulenter

More magazines by this user
Similar magazines