24.07.2013 Views

PLUDSELIG ER MAN BLEVET TIL EN KO.

PLUDSELIG ER MAN BLEVET TIL EN KO.

PLUDSELIG ER MAN BLEVET TIL EN KO.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PLUDSELIG</strong> <strong>ER</strong><br />

<strong>MAN</strong> <strong>BLEVET</strong><br />

<strong>TIL</strong> <strong>EN</strong> <strong>KO</strong>.<br />

Niels Hausgaard, nordjyde<br />

FOTO: MARTIN MARTIN JUUL<br />

.


ET SAMFUND, hvor ingen læser aviser, er et<br />

nollert samfund. Det gode ved aviserne er,<br />

at de rusker op i os og gi’r os noget relevant<br />

at snakke om. Ellers ender det nemt i Miss<br />

Topløs fra det lokale sommermarked, eller<br />

”du har da fået en ny jak’, har du ikk’?”.<br />

JEG HAD<strong>ER</strong> at havne i en<br />

bar eller ved siden af nogen<br />

til en middag, der ikke har<br />

en holdning til noget som<br />

helst. Det er frygteligt anstrengende.<br />

Pludselig bliver<br />

man til en ko, der sidder og<br />

taler ko-snak, som er sådan<br />

noget, hvor man sidder og<br />

gylper det samme drøv op, tygger lidt på det<br />

og synker det igen. Det er jo spild af liv.<br />

D<strong>ER</strong> <strong>ER</strong> BARE FOR FÅ, der gider ødelægge<br />

den gode stemning. ”Nu vil vi ikke diskutere<br />

politik, mens vi spiser”. Hvor er det<br />

befriende, hvis en eller anden rundt om<br />

bordet pludselig siger ”Hvor er det bare<br />

dejligt, at vi er med i EU”. Så sker der noget.<br />

Så presser livet på. Så dirrer dobbelthagerne,<br />

mens sandkagen klamrer sig til ganen.<br />

VI <strong>ER</strong> NØDT <strong>TIL</strong> hele tiden at følge med<br />

og kæmpe mod vores egen ligegladhed.<br />

Ellers går der havegrill i lortet. Der bliver<br />

OM AT<br />

HA’<br />

HOLD-<br />

NING<strong>ER</strong><br />

ved med at være døre, man skal lukke op<br />

hele livet. Det stopper aldrig. Medmindre<br />

man bliver senil, så er man bare glad for at<br />

få sukker i kaffen.<br />

DET GODE VED AVIS<strong>ER</strong> er, at man ikke<br />

på forhånd ved, hvad man får — og så kan<br />

man endda ligge ned, mens<br />

man læser dem. Jeg vil nødigt<br />

opfattes som en, der<br />

sidder med en løftet pegefi<br />

nger og siger, at aviser er<br />

det eneste, der dur. Det er da<br />

også vigtigt at se tv, ellers<br />

melder man sig jo også ud af<br />

samfundet. Bare det ikke<br />

lige pludselig bliver en vane. For når tv bli’r<br />

en vane, kan det slå alt ihjel - også parforhold.<br />

<strong>MAN</strong>GE SIG<strong>ER</strong>, at de ikke har tid til at<br />

læse avis. Det er løgn. Det er bare et<br />

spørgsmål om at prioritere. Dem, der siger<br />

sådan, har garanteret set Columbo - og har<br />

man tid til Columbo, så har man tid nok.<br />

DYBEST SET er jeg ligeglad med, om andre<br />

gider læse avis. Bare jeg ikke skal sidde ved<br />

siden af dem til en middag.<br />

VIND TID <strong>TIL</strong> DIG SELV PÅ AVISTID.DK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!