24.07.2013 Views

Kirkebladet - Holbæk - Udby - Voer - Estruplund sogne

Kirkebladet - Holbæk - Udby - Voer - Estruplund sogne

Kirkebladet - Holbæk - Udby - Voer - Estruplund sogne

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

”De store hænder”<br />

af Arne Haugen Sørensen.<br />

Fra Søren Nielsen’s bog:<br />

Meditationer, Kirke- & Kunstguide<br />

”Og der blev glæde på jorderig<br />

lig glæden i engles Himmel;<br />

Livskongen løfter op med sig<br />

til livet sin børnevrimmel.”<br />

DDS 408 v.6 B.S.Ingemann<br />

Læs om<br />

Liv eller ørken ............. s. 2<br />

Konfirmation 2011 ..... s. 3<br />

Fastelavnsfamiliegudstjeneste<br />

.... s. 4<br />

Sogneudflugt ............... s. 5<br />

Sigurd i<br />

Allingåbrohallen ........ s. 6<br />

Liv i kirken.................. s. 7<br />

Hospitalsklovn<br />

i Sognegården ............. s. 8<br />

Gospel i kirken............ s. 9<br />

Sogneindsamling ...... s. 10<br />

Bonderøven .............. s. 11<br />

Nyt kors i kirken ....... s. 12<br />

Årets konfirmander ... s. 13<br />

<strong>Kirkebladet</strong><br />

Ørsted • <strong>Holbæk</strong> • <strong>Udby</strong> • <strong>Voer</strong> • <strong>Estruplund</strong><br />

marts, april og maj 2011 / Nr. 2 / 40. årgang


<strong>Holbæk</strong> – <strong>Udby</strong> – <strong>Voer</strong><br />

– estrUplUnd <strong>sogne</strong><br />

Sognepræst Inga Søndergaard<br />

<strong>Holbæk</strong>vej 17, <strong>Holbæk</strong>, 8950 Ørsted<br />

tlf. 86 48 50 50<br />

E-mail: inms@km.dk<br />

Liv eller ørken<br />

Af Inga Søndergaard<br />

Nu forårsbebuderne myldrer frem<br />

af jordens allermørkeste vinterhjem,<br />

pynter vore stuer, oplyser vor jord,<br />

årets allerdejligste blomsterflor;<br />

vidner om vår og sommertid,<br />

at alt snart igen vil grønnes med flid!<br />

Tænk, om vi boede nær golde ørkner,<br />

ved foden af bjerge, hvor lavaen størkner!<br />

Tænk, om vi boede i de fattigste riger,<br />

hvor mennesker drukner, når floderne stiger!<br />

Tænk, om vi boede, hvor hvert et hus,<br />

af jordens skælven ka’ lægges i grus!<br />

Tænk, om vi boede i det største slum<br />

med sult og sygdom i et usselt rum!<br />

Ja, tænk, om vi boede, hvor man manglede alt,<br />

og så om paradiset havde hørt fortalt!<br />

Ja, tænk, om livet ku’ blomstre på jord<br />

overalt, hvor mennesker lever og bor!<br />

Sådan gik der engang en ensom mand<br />

gennem ørkenens varme og gule sand.<br />

Han gik med så mange tanker i sind,<br />

også fristeren langsomt listed’ sig ind:<br />

”Hvad med at bruge din guddomsmagt,<br />

så hele jorden bliver under dig lagt?<br />

Så du kan flytte med men’sker som du vil,<br />

ja, så de bli’r brikker i et kæmpespil<br />

- du bli’r Herre – de slaver, ja, hør mine ord,<br />

Du bli’r den største hersker på jord!”<br />

Men manden var ikke sådan at friste,<br />

skønt sulten og tørstig, ku’ ingen liste<br />

ham til at bruge sin guddomsmagt,<br />

til at få alle mennesker under sig lagt.<br />

”Vig bag mig, Satan!” – så hårde var hans ord,<br />

da Djævelen fristed’ ham med at bli’ stor.<br />

Skønt ørkner ku’ blomstre, floder opdæmmes,<br />

rigdomme deles, friheden glemmes,<br />

og mennesker leve som i et teaterspil,<br />

så var det ikke det, manden vil’.<br />

Nej, men’sker skal dele og hjælpe hinanden,<br />

ingen skal undertrykke den anden.<br />

Og den vej vil han selv med mennesker gå,<br />

så de LIVET finde og vinde må.<br />

Har du, menneske, prøvet en ørkentid,<br />

få eller mange gange i livets strid,<br />

en tid, hvor du hverken vidste ud eller ind,<br />

følte, du af andre blev kastet omkring,<br />

oplevede sorger, den dybeste smerte,<br />

kæmped’ med sygdom, følte af hele dit hjerte,<br />

at livet visnede på din vej,<br />

så hør: ”Det bliver’ forår igen for dig!”<br />

2 <strong>Holbæk</strong>, <strong>Udby</strong>, <strong>Voer</strong>, <strong>Estruplund</strong> Sogne / marts, april og maj 2011<br />

Overalt i naturen det pibler og gror,<br />

livet vil spire og sætte sig spor,<br />

mennesker vil faste og tænke på andre,<br />

kun kærlighed kan livet forandre.<br />

Kun lys og varme kan kalde LIVET frem<br />

i naturen og menneskers ørkenhjem.<br />

Og faste betyder at give afkald på en del<br />

for at livet for andre kan bli’ hel.<br />

Afkald på mad eller penge eller magt<br />

virkelig at dele – så let er det sagt.<br />

Men svært er det at leve op til fastens ord<br />

for rige og magtsyge mennesker på jord,<br />

for overflodssamfundets forkælede flok,<br />

der mer’ eller mindre i sig selv har nok.<br />

Men nu er det faste- og deletid,<br />

til hvem vil du da sætte al din lid?<br />

Til ham, der frister med rigdom og magt,<br />

så du for dine fødder alting får lagt?<br />

Eller til ham der befaler med kærlige ord,<br />

LIVET er at leve som søster og bror,<br />

i tillid og ansvar og glæde i flok<br />

og ingen sinde i sig selv at ha’ nok.<br />

At dele med andre i vest og i øst,<br />

og med dem med den ganske lille høst,<br />

med dem, der er nær og dem i det fjerne.<br />

Følge vil vi, vor ledestjerne,<br />

Jesus af Nazareth, manden, der ville<br />

at livet skulle være som et bryllupsgilde,<br />

og mennesker leve i fællesskab med hinanden.<br />

Så vil du faste – til liv for en anden?


Påske – opstandelse<br />

På forsiden kan ses ét af de mange billeder, kunstneren<br />

Arne Haugen Sørensen har malet. Billedet er af altertavlen<br />

i Øster Hjerm kirke, og opstandelsesbilleder<br />

med store hænder, kan også ses i Skelagerkirke i Århus<br />

og Ringkøbing kirke.<br />

Guds store hænder når fra himmel til jord og løfter<br />

det lille menneske op i Guds lyse himmel. Det er et<br />

stærkt billede, der fortæller om Guds magt og kærlighed,<br />

når vort liv på denne jord er til ende.<br />

I påskedagene kan vi i kirkerne følge det store<br />

drama som påsken er. Stemningsmæssigt er glæden på<br />

sit højeste palmesøndag og påskemorgen, mens Jesus<br />

skærtorsdag tager afsked med sine disciplene og en<br />

af hans disciple forråder ham. Langfredag korsfæstes<br />

han, men påskemorgen lyder en glædessang uden ende.<br />

Kristus opstod fra de døde. Graven var tom. Velkommen<br />

til gudstjenester i vore smukke kirker – også i<br />

påsken hvor dette store drama oprulles i sang, musik,<br />

tekster og prædiken.<br />

Inga Søndergaard<br />

Konfirmation<br />

Søndag den 10. april kl. 9.15<br />

konfirmeres følgende<br />

i <strong>Holbæk</strong> kirke:<br />

Sara Cianne Sørensen, <strong>Holbæk</strong>gårdsvej 12, <strong>Holbæk</strong>,<br />

Emma Svinth Møller Brinch, <strong>Holbæk</strong>vej 22, <strong>Holbæk</strong><br />

Jannie Dalsgaard Rasmussen, Gammeljord 2, <strong>Holbæk</strong><br />

Kamilla Kristoffersen, <strong>Voer</strong> Færgevej 82, <strong>Voer</strong><br />

Kl. 11.00 konfirmeres følgende i <strong>Voer</strong> kirke:<br />

Kharen Madeleyn Simonsen,<br />

<strong>Holbæk</strong>gård Mark 10, <strong>Holbæk</strong><br />

Patricia Fly Nedergaard, <strong>Voer</strong> Færgevej 121, <strong>Voer</strong><br />

Mathias Johan Rothmann,<br />

Hevring Møllevej 25, St.Sjørup<br />

Julie Madsen, Havvejen 20, <strong>Udby</strong>høj<br />

Trine Bojer, Stenaltvej 19, <strong>Voer</strong><br />

Frederik Hammer Elsborg, Stenaltvej 9, <strong>Voer</strong><br />

Telegrammer – konfirmation<br />

Telegrammer til konfirmanderne kan afleveres i våbenhuset<br />

forud for konfirmationsgudstjenesten, eller<br />

man kan selv komme dem i de poser, der er fremlagt<br />

til hver enkelt konfirmand i våbenhuset.<br />

Menighedsrådet holder vagt i våbenhuset.<br />

<br />

Døbte:<br />

Silas Væring Schnefeldt, <strong>Voer</strong><br />

Matilde Brix Pedersen, <strong>Voer</strong><br />

Lærke Pedersen, <strong>Holbæk</strong><br />

Jens Kristian Skovgaard Revsbech, <strong>Estruplund</strong><br />

Nadja Johansen, <strong>Voer</strong><br />

Viede:<br />

Marie- Louise Sørensen og René Pedersen, <strong>Holbæk</strong><br />

Hanne Line Revsbech og<br />

Søren Skovgaard Pedersen, <strong>Estruplund</strong><br />

Lone Nielsen og John Josephsen, <strong>Estruplund</strong><br />

Døde og begravede:<br />

Martine Pilgaard, <strong>Voer</strong><br />

Grethe Jensen, <strong>Estruplund</strong><br />

Erik Albert Hansen, <strong>Holbæk</strong><br />

Ester Jensen Thuun, <strong>Holbæk</strong><br />

Anna Margrethe Kathrine Thomsen, <strong>Holbæk</strong><br />

Otto Arling Gade, <strong>Holbæk</strong><br />

Ib Aarslev Nielsen, <strong>Voer</strong><br />

<strong>Holbæk</strong>, <strong>Udby</strong>, <strong>Voer</strong>, <strong>Estruplund</strong> Sogne 3


<strong>Holbæk</strong> – <strong>Udby</strong> – <strong>Voer</strong><br />

– estrUplUnd <strong>sogne</strong> DE UHELDIGE HELTE – i Blichers fodspor<br />

Fastelavnsfamiliegudstjeneste<br />

<strong>Holbæk</strong> kirke<br />

Søndag den 6. marts kl. 14.00 er<br />

der familiefastelavnsgudstjeneste<br />

i <strong>Holbæk</strong> kirke.<br />

Mød gerne udklædt op.<br />

Efter gudstjenesten går vi<br />

over i Forsamlingshuset,<br />

hvor vi slår katten af tønden.<br />

Tilmelding til:<br />

Benedikte Nejmann tlf. 40 75 16 88<br />

eller Susanne Gotfredsen tlf. 21804766<br />

Vivildkoret i <strong>Udby</strong> kirke<br />

Mandag den 28. marts inviteres<br />

til forårskoncert med Vivildkoret<br />

kl. 19.30 i <strong>Udby</strong> kirke.<br />

Alle er hjertelig velkomne<br />

Det danske Bibelselskab<br />

<br />

<br />

I forbindelse med indsamlingen i kirkerne til nytår,<br />

indkom der 564 kr., som vi siger hjertelig tak for.<br />

4 <strong>Holbæk</strong>, <strong>Udby</strong>, <strong>Voer</strong>, <strong>Estruplund</strong> Sogne / marts, april og maj 2011<br />

Sogneaften<br />

i <strong>Holbæk</strong> Sognegård<br />

torsdag den 10. marts kl. 19.30<br />

en fortælling om præsten fra Vejlby<br />

og søren kanne v/formidlingschef<br />

brita Mosdal, grenå Museum<br />

To historiske personer fra Djursland<br />

er på grund af digteren Steen Steensen<br />

Blicher blevet gjort landskendte.<br />

Med digterisk frihed har digteren<br />

berettet om deres gerninger i hhv.<br />

det 16./17. århundrede og det 19.<br />

århundrede. Hvad fortalte Blicher,<br />

og hvordan var det i virkeligheden?<br />

Var præsten en skurk eller en<br />

from uskyldighed?<br />

Hvorfor blev Søren Kanne udråbt<br />

til helt? De to personer sættes i foredraget<br />

ind i en tidsmæssig og lokal<br />

sammenhæng.<br />

Velkommen til en spændende aften, hvor alle er hjertelig<br />

velkomne.<br />

Sogneaften<br />

i <strong>Voer</strong> Forsamlingshus<br />

Mandag den 4. april kl. 19.30 inviteres til en aften med<br />

Flemming Kofod-Svendsen,. der vil fortælle om den dag i<br />

2004 tsunamien ramte hans familie.<br />

Han mistede sin søn, svigerdatter og 2 børnebørn.<br />

Hvordan kommer man videre?<br />

Flemming Kofod-Svendsen fortæller om døden, sorgen<br />

og håbet – hans egen oplevelse, men også om døden, sorgen<br />

og håbet som et almenmenneskeligt grundvilkår, og deler<br />

ud af den trøst, som det kristne budskab har givet ham.<br />

Alle er hjertelig velkomne til denne aften.<br />

Menighedsrådsmøde<br />

Rougsø Nord Menighedsråd afholder møder<br />

i Sognegården i <strong>Holbæk</strong> kl.19.30:<br />

Tirsdag den 1. marts, onsdag den 13. april og<br />

tirsdag den 3. maj.


Langfredagsgudstjeneste<br />

langfredag den 22. april<br />

kl. 10.30 inviteres til en<br />

anderledes gudstjeneste<br />

i <strong>Holbæk</strong> kirke.<br />

Gudstjenesten vil bestå af fællessalmer,<br />

læsninger og meditationer.<br />

Fællesgudstjeneste for de 4 <strong>sogne</strong>.<br />

Kirkebil<br />

Kirkebilen til gudstjenester<br />

og <strong>sogne</strong>arrangementer kan<br />

bestilles på tlf. 86 48 81 19<br />

Årets minikonfirmander<br />

Sine Nedergaard Madsen, Niels Mejneche, Mikkel Keller Nejmann,<br />

Nicolai Bach Pedersen, Daniel Petersen, Kristina Dalsgaard Rasmussen.<br />

Sogneudflugt<br />

torsdag den 19. maj inviterer rougsø nord Menighedsråd<br />

på <strong>sogne</strong>udflugt til blicheregnen i kronjylland.<br />

Bus fra <strong>Udby</strong>høj kl. 8.30, <strong>Udby</strong> 8.35, <strong>Holbæk</strong> parkeringsplads<br />

8.40, Kare 8.45, <strong>Voer</strong> forsamlingshus 8.50 og Ørsted<br />

busstation 9.00.<br />

Vi kører til Spentrup kirke, hvor vi får kaffe og rundstykker i Sognegården. Helle<br />

Frisman fortæller i kirken om St.St.Blicher. Vi besøger Mindestuen for St.St. Blicher,<br />

Malvina hedder den, ligesom der bliver mulighed for at se Blicher’s gravsted og mindestenen<br />

for ham i præstegårdshaven. Dejlig middag på den idyllisk beliggende Purhus<br />

kro. Besøg i Asferg kirke, en middelalderkirke, kunstneren<br />

Erik Heide har udsmykket ud fra St.St. Blicher’s<br />

sang: Trækfuglene.<br />

Kaffe på Postgården i Mariager, hvor der bliver mulighed<br />

for at nyde torvet og gå en tur i gaderne i Rosernes<br />

by. Pris pr. deltager: 150 kr.<br />

Arrangementsoversigt<br />

Tilmelding senest 11. maj<br />

til Elsebeth Maarup<br />

tlf. 86 48 85 40<br />

eller Inge Langballe<br />

tlf. 86 48 55 01.<br />

Søndag d. 6. marts i <strong>Holbæk</strong> kirke kl. 14.00: Fastelavns-familiegudstjeneste<br />

Torsdag d. 10. marts i <strong>Holbæk</strong> Sognegård kl. 19.30: Blicheraften<br />

Mandag d. 28. marts i <strong>Udby</strong> kirke kl. 19.30: Forårskoncert m/Vivildkoret<br />

Mandag d. 4. april i <strong>Voer</strong> forsamlingshus kl. 19.30: Aften med Flemming<br />

Kofoed-Svendsen<br />

Torsdag d. 7. april i Allingåbrohallen: Sigurd fortæller bibelhistorie. Hent billet<br />

hos Bacheriet’s købmand i <strong>Holbæk</strong><br />

Søndag d. 10. april i <strong>Holbæk</strong> kirke kl. 9.15 og i <strong>Voer</strong> kirke kl. 11.00: Konfirmation<br />

Fredag d. 22. april i <strong>Holbæk</strong> kirke kl. 10.30: Langfredagsmeditationsgudstjeneste<br />

Torsdag d. 19. maj: Sogneudflugt fra kl. 8.30 – ca.17.30<br />

<strong>Holbæk</strong>, <strong>Udby</strong>, <strong>Voer</strong>, <strong>Estruplund</strong> Sogne / marts, april og maj 2011 5


fællesarrangement for<br />

<strong>Holbæk</strong> – <strong>Udby</strong> – <strong>Voer</strong> – estrUplUnd og Ørsted <strong>sogne</strong><br />

Sigurd fortæller flere bibelhistorier.....<br />

i Allingåbrohallen den 7. april kl. 15.30.<br />

Sigurd Barrett har skrevet en efterhånden ret berømt børnebibel,<br />

og udgivet en DVD, som udkom sidste forår. Her<br />

genfortæller han bibelens beretninger tilsat hans egne sange<br />

og musik. Det blev en stor succes, og derfor har han turneret<br />

rundt i flere danske kirker og optrådt med bibelen og sin<br />

uundværlige medhjælper Snapper. I år gentager de succesen<br />

med flere beretninger fra bibelen og i den anledning kommer<br />

han også til Allingåbrohallen den 7. april 2011 kl. 15.30.<br />

Udover Sigurd Barrett medvirker endnu engang tøjdyret<br />

Snapper, som indtager den centrale rolle i genfortællingen<br />

af bibelen, samt musikerne Martin Klausen og<br />

Bjarne Christensen.<br />

6 <strong>Holbæk</strong>, <strong>Udby</strong>, <strong>Voer</strong>, <strong>Estruplund</strong> Sogne / marts, april og maj 2011<br />

Det hele arrangeres i et samarbejde mellem de 13 <strong>sogne</strong> i<br />

den vestre ende af provstiet, og billetter kan derfor afhentes<br />

GrATIS hos din lokale <strong>sogne</strong>præst eller på udvalgte<br />

steder fra den 7. marts. Se nedenfor.<br />

Så til alle jer, der har elsket<br />

Sigurds ”Bjørnetime”, skynd jer<br />

og tage jeres mor og far ved hånden,<br />

eller bedstemor og bedstefar,<br />

og kom og vær med!<br />

Hilsen<br />

Sognepræsterne!<br />

Billet kan hentes i <strong>Holbæk</strong> hos:<br />

Bacheriet’s købmand, <strong>Holbæk</strong>.<br />

I Ørsted hos:<br />

Sparekassen Kronjylland, Rougsøvej 93 i Ørsted,<br />

Djurslands Bank, Rougsøvej 97 i Ørsted,<br />

Biblioteket, Rougsøvej 73B. i Ørsted.<br />

I Nørager og Gjesing <strong>sogne</strong>:<br />

Hos Købmanden i Nørager, Munkhusevej 9 i Nørager,<br />

Præstegården i Gjesing, Auningvej 40 i Gjesing.<br />

I Vivild og Vejlby <strong>sogne</strong> kan billetter afhentes i:<br />

Djursland Banks filialer på Hovedgaden 8 i Allingåbro<br />

og Langgade 24 i Vivild.<br />

I Auning er det:<br />

Sparekassen Djursland, Centervej 8 i Auning,<br />

Djurslands Bank, Vestergade 1 i Auning og<br />

Sparekassen Kronjylland Vestergade 30 i Auning.


Ørsted sogn<br />

Sognepræst Jens Jørgen Refshauge<br />

Lillegade 30, 8950 Ørsted<br />

Tlf.: 86 48 80 43<br />

E-mail: jjr@km.dk<br />

Liv i kirken!<br />

Visionsaften for alle<br />

Torsdag den 3. marts kl. 19.30 i Sognegården<br />

Hvordan arbejder vi med livet i og omkring kirken?<br />

• Hvad kan få dig væk fra fjernsynet en hverdagsaften?<br />

• Hvordan er din yndlingsgudstjeneste?<br />

• Vil du høre flere foredrag, deltage i studiekredse,<br />

spise kirkefrokost eller komme til stille aftener i kirken?<br />

• Hvordan med traditionen – er den en rød tråd eller et snærende bånd?<br />

• Hvad skal bevares, fornys og udvikles?<br />

• Hvad skal ud til højre?<br />

• Har du nye ideer? - til børn? - familier? - ældre?<br />

• Eller vil du gerne høre om de andres ideer?<br />

Visionsaftenen begynder med et kort oplæg,<br />

hvorefter der vil blive lejlighed til at dele alle ønsker<br />

og synspunkter med hinanden.<br />

Så vidt muligt vil hele menighedsrådet<br />

deltage i debatten, og repræsentanter<br />

fra børnemenighedsrådet vil blive indbudt.<br />

Ørsted Sogn / marts, april og maj 2011 7


Ørsted sogn<br />

Sogneaften<br />

torsdag den 24. marts kl. 19.30<br />

Hospitalsklovnen,<br />

Fru Petunia<br />

Denne <strong>sogne</strong>aften bliver en oplevelse<br />

af de helt særlige. Vi får besøg af Pia<br />

Cisko, der bl.a. er hospitalsklovn. Om<br />

sit arbejde og drivkraften bag, siger<br />

hun: Hvad får os til at arbejde som<br />

hospitalsklovne: ”At vi ikke kan lade<br />

være”. Ganske enkelt derfor!<br />

”Arbejdet som hospitalsklovn giver<br />

stor mening for mig”, siger Pia Cisko,<br />

som udover at være hospitalsklovn,<br />

også har arbejdet som sygeplejerske<br />

i 15 år. ”Mit ønske om at være en<br />

nærværende, blev alt for sjældent opfyldt<br />

i mit arbejde som sygeplejerske.<br />

Kommunikationen blev tit meget<br />

opgaveorienteret fordi sygeplejersker<br />

ofte har meget travlt”. Men klovnen<br />

har tid! Klovnen har ingen dagsorden,<br />

skal ikke nå noget og kan være<br />

til stede i øjeblikket. Det giver et helt<br />

andet samvær med patienten, en helt<br />

anden kontakt.<br />

Påsken i Ørsted Kirke<br />

Tirsdag den 19. april, - midt i ”den stille uge”, - er der aftengudstjeneste<br />

i Kirken kl.19.30. Det er en speciel gudstjeneste, som vi kalder ”Vi synger<br />

Påsken ind”. Det bliver en musikgudstjeneste i stil med ”Vi synger julen<br />

ind” med vekslende tekstlæsninger, fællessalmer, musikalske indslag af<br />

kor, solister og orgel. Vi gennemlever denne aften hele passionstidens og<br />

påskens drama i ord og musik.<br />

Skærtorsdag er der gudstjeneste kl. 17.00 med efterfølgende fællesspisning<br />

i Sognegården, og Langfredags gudstjenesten er en liturgisk gudstjeneste,<br />

dvs. uden prædiken og nadver, men hvor lidelseshistorien får pladsen.<br />

8 Ørsted Sogn / marts, april og maj 2011<br />

som privatpersonen<br />

pia Cisko, fortæller hun:<br />

F. 1963, mor til 4 børn hvoraf den<br />

ældste er døv. Derfor taler både jeg<br />

og Petunia tegnsprog. Jeg er uddannet<br />

sygeplejerske i ’90 og har arbejdet<br />

både med børn, voksne og gamle. I de<br />

år jeg var sygeplejerske på onkologisk<br />

børneafd. Skejby Sygehus, blev jeg<br />

inspireret til at tage uddannelsen som<br />

hospitalsklovn, og blev uddannet hospitalsklovn<br />

’04.<br />

Jeg er gift med gartner/ismejerist,<br />

og bosat i Andelssamfundet i Hjortshøj<br />

v. Århus. Ved siden af mine ugentlige<br />

klovnejobs på hhv. Viborg Sygehus<br />

og Århus Sygehus, har min mand og<br />

jeg is-caféen De Fire Istider i Århus.<br />

Jeg tror på økologi og kærlighed,<br />

og i mit arbejde som hospitalsklovn,<br />

bliver jeg hver dag bekræftet i, at livet<br />

er lige nu og her, ikke i går, ikke i morgen,<br />

men nu!<br />

Højskoleformiddag<br />

torsdag den 10. marts<br />

kl. 9.30:<br />

”Den sorte hund” og<br />

andre røverhistorier fra<br />

Norddjursland”.<br />

Karen Marianne<br />

Kristensen,<br />

der er Valgmenighedspræst<br />

i NorddjurslandsValgmenighed,<br />

kommer til<br />

Højskoleformiddag<br />

med<br />

en udvalgt<br />

buket af små<br />

fortællinger og<br />

røverhistorier,<br />

der alle, på<br />

hver deres måde har rødder på<br />

Norddjursland, og som gennem<br />

tiderne er blevet fortalt<br />

her på egnen.


Musik i kirken<br />

Ørsted kirke søndag den 20. marts kl. 13.30<br />

Spirituals og gospel<br />

Amazing Grace fortolker spirituals og gospel i et jazzrelateret tonesprog,<br />

inspireret af den musik, som blev spillet og sunget af de sorte<br />

i kirkerne i USA’s sydstater.<br />

Orkestret har ved utallige kirkekoncerter i Danmark, Tyskland og<br />

Sverige vist, at det forstår at få de swingende rytmer og den smittende musikglæde til at forplante sig langt ud<br />

over scenekanten – helt ud til de yderste bænkerækker.<br />

Publikum inviteres til en oplevelse ud over det sædvanlige. De medrivende toner ledsages af en spændende<br />

gennemgang af denne musikgenres historie, hvor publikum får mulighed for, selv at røre sangstemmerne i<br />

kendte spirituals, som lægger op til fællessang.<br />

Amazing Grace består af seks erfarne jazzmusikere: Inge Hagild Lund, sang, Børge Ehler, trombone, Verner<br />

Thomsen, saxofon og klarinet, Kjeld Lauritsen, klaver, Per Larsen, kontrabas og Henrik Lund, trommer, som<br />

siden 1996 har givet flere hundrede kirkekoncerter.<br />

Entré 75 kr.<br />

billetsalg fra 1. marts hos sparekassen kronjylland i grenaa, Auning og Ørsted.<br />

Nyt fra kirkegården<br />

I sidste udgave af <strong>Kirkebladet</strong> var der<br />

nyt om priser for pasning af gravsteder<br />

m.m. Vi har efterfølgende modtaget<br />

2 breve fra Norddjurs Provsti, med<br />

rettelser til den først udsendte, nye<br />

prisliste for 2011.<br />

I første omgang var det meldt ud,<br />

at begravelser og urnenedsættelser<br />

skulle være gratis. Der er nu kommet<br />

rettelse, således at gravning af en grav<br />

koster 1662,50 kr.<br />

I 2010 kostede gravning af en grav<br />

2112,60 kr. så en begravelse er blevet<br />

billigere, men ikke helt gratis. Det<br />

samme gælder for nedsættelse af en<br />

urne. I 2010 kostede en urnenedsættelse<br />

880,25 kr. og i 2011 koster samme<br />

ydelse 332,50 kr. Menighedsrådet har<br />

på sit møde i januar besluttet, at fastholde<br />

hidtil gældende, forhøjede pris<br />

på kistebegravelse om lørdagen på 50<br />

%. Denne ekstra pris skyldes højere<br />

lønudgifter til indkaldt<br />

personale om lørdagen.<br />

Betalingen for plantning<br />

af sommerblomster<br />

på gravsteder er også<br />

ændret. I første omgang<br />

var der meldt ud, at plantning af sommerblomster<br />

på feks. et to mands kistegravsted<br />

skulle koste 415,62 kr. incl.<br />

moms. Hidtil er der blevet opkrævet<br />

for det antal blomster der er plantet,<br />

typisk en pris på 150 kr. incl. moms på<br />

et alm. kistegravsted. Provstiudvalget<br />

har nu givet Menighedsrådet mulighed<br />

for at vælge hvilken afregningsform<br />

der anvendes. Ørsted Menighedsråd<br />

har besluttet at følge hidtidig praksis<br />

med afregning efter antal. Alle øvrige<br />

priser er reguleret som beskrevet i<br />

artiklen i sidste kirkeblad.<br />

Den nye prisliste for 2011 kan<br />

findes i kirkens våbenhus, på kirkens<br />

hjemmeside og man kan få prislisten<br />

udleveret hos graveren.<br />

Grandækningssæsonen har været<br />

besværlig i år, på grund af sne. Ca.<br />

20 gravsteder, ud af de 550 grave der<br />

grandækkes, nåede vi desværre ikke.<br />

Men bortset fra det, så går det meget<br />

godt. Jeg håber blot at Provstiudvalget<br />

ikke bliver ved med at udsende rettelser<br />

til den nye 2011 prisliste. Det<br />

er forvirrende og virker ikke godt<br />

forberedt. Jeg beklager meget den<br />

usikkerhed det må give kirkegårdens<br />

brugere.<br />

Graveren<br />

Ørsted Sogn / marts, april og maj 2011 9


Ørsted sogn<br />

SOGNEINDSAMLING<br />

søndag den 13. marts er der <strong>sogne</strong>indsamling i landets kirke<strong>sogne</strong>.<br />

Her i Ørsted Sogn håber vi på igen i år at få indsamlere, der<br />

kan bruge et par timer på at gå en rute med indsamlingsbøssen.<br />

Det kunne være dejligt om vi kunne blive så mange, at<br />

vi når rundt over alt i <strong>sogne</strong>t.<br />

I år samles der ind til bekæmpelse af sult på verdensplan.<br />

Der menes at være 925 mio. mennesker som lever i<br />

daglig sult. Det er navnlig kvinder og børn i fattige lande,<br />

som rammes.<br />

når hjælpen frem til de rette?<br />

Ja, det tror jeg på den gør, jeg har ingen grund til andet. Jeg<br />

tror så meget på det, at jeg gerne giver et par timer af min<br />

tid på at støtte sagen.<br />

Derved kan jeg bidrage en lille smule til at give bedre<br />

livsbetingelser til den sultende del af verden, og samtidig<br />

møder jeg venlige mennesker som godt tør satse et stort<br />

eller lille beløb på sagen. Det er i sig selv en glæde.<br />

Som indsamler kan man naturligvis komme til at stå<br />

foran en lukket dør. Det kan der være mange grunde til.<br />

10 Ørsted Sogn / marts, april og maj 2011<br />

Så har vi mulighed for at lægge et girokort i postkassen, og<br />

håbe på forståelse og velvilje hos modtageren.<br />

Med denne lille appel, håber jeg at inspirere både unge<br />

og gamle til at melde sig som indsamler et par timer søndag<br />

den 13. marts. Indsamlingen forventes at strække sig fra<br />

kl. 10 til ca. 12.<br />

Jeg ved der sidder bidragydere som venter på vort besøg,<br />

dem skulle vi nødig skuffe. Alle som vil melde sig som indsamler,<br />

eller evt. høre nærmere, er velkommen til at henvende<br />

sig til mig, Grete Thomsen. Jeg har tlf. 86 48 89 70, eller mobil<br />

51 86 89 70, eller evt. til <strong>sogne</strong>præsten.<br />

Sogneudflugt<br />

Datoen for årets <strong>sogne</strong>udflugt er søndag den 22. maj.<br />

Der er afgang fra rutebilstationen kl. 13.00. Sæt allerede<br />

nu kryds i kalenderen og hold øje med annoncering<br />

og tilmelding i pressen.


Har du set ”Bonderøven”?<br />

Mon ikke du har? Det er en af de mest<br />

populære udsendelser i TV. Historien<br />

om Frank og Therese og Johan<br />

på den lille ejendom ude på det østlige<br />

Djursland har grebet os om hjertet.<br />

Begrundelsen for at Frank og co. lever<br />

som de gør, er ikke at vende tilbage til<br />

nogen middelalderlig levevis, men at<br />

gøre tingene så enkelt som muligt, som<br />

Frank siger.<br />

Hvad han gør, er gennemskueligt<br />

og forståeligt, i modsætning til meget<br />

af det vi oplever i dagligdagen, hvor<br />

moderne teknologi har gjort processerne<br />

vanskelige at forstå. Jeg mener,<br />

de fleste af os kaster os dagligt over<br />

arbejdet med en computer og bruger<br />

mobiltelefon, uden at ane, hvorfor<br />

det virker.<br />

Men det er smart og det er hurtigt og<br />

nemt. Derfor kasserer vi det gamle.<br />

Det slidte. Det udtjente. Men det gør<br />

Bonderøven ikke nødvendigvis. Han<br />

skelner mellem guld og skrot, som<br />

han siger.<br />

Han tager en ting op i hånden, ser<br />

om den kan bruges, reparerer og renoverer,<br />

og står så med en brugbar ting<br />

i hånden. Det andre ville kalde skrot,<br />

kalder han guld. I det stykke ligner han<br />

Gud. Det med at se værdi i skrot, det<br />

er karakteristisk for Gud. At se værdi<br />

i noget, vi mennesker forkaster eller<br />

smider ud.<br />

Når vi ser på skrot, står vi normalt på<br />

afstand, ser måske ikke særligt godt<br />

efter men konstaterer, at det vil vi ikke<br />

røre med en ildtang, som vi siger. Vi<br />

ser kun overfladen. Men Gud ser ind<br />

bag facaden og ser hvilke værdier der<br />

skjuler sig bagved. Når Gud ser på os,<br />

er det med skrothandlerens kærlige<br />

øjne. Det er som skrothandleren, der<br />

skiller tingene ad, og glæder sig over<br />

værdien i hver eneste lille detalje.<br />

En af vore berømteste kunstnere,<br />

Robert Jacobsen, der har lavet mange<br />

skulpturer, har gennem tiden udsmykket<br />

flere kirker og altre. Når han skulle<br />

hente materialer til sin kirkeudsmykning,<br />

var det ofte affald, han benyttede.<br />

Jern fra lossepladsen, kasseret tov fra<br />

havnen, gamle tandhjul, i det hele taget<br />

rustent jern af enhver slags.<br />

På samme måde som den kunstner,<br />

der har lavet det nyindkøbte kors i Ørsted<br />

Kirke. I Robert Jacobsens kyndige<br />

hænder formedes tingene til kors og<br />

tornekrone, eller andre motiver, der<br />

belyser fortællinger fra historien om<br />

Jesus Kristus, og hans kærlighed til udstødte<br />

mennesker. Jeg har altid syntes<br />

det var en stærk prædiken om Guds<br />

kærlighed til det vi kasserer.<br />

Det vi kasserer skifter jo fra tid til<br />

anden. På Jesu tid var de udstødte<br />

fx børn, kvinder, syge, folk med et<br />

bestemt arbejde, folk fra andre lande,<br />

fattige. Netop disse mennesker tog<br />

Jesus sig af og knyttede sig til. Han så<br />

værdien i dem, fordi han havde Guds<br />

øjne at se med.<br />

I dag er det måske noget andet og<br />

nogle andre vi udstøder eller foragter,<br />

men stadig gælder det, at Jesus ser med<br />

kærlige øjne på særligt dem, der ikke<br />

bliver regnet for noget.<br />

Der er megen trøst og glæde i, at<br />

Guds kærlighed måske allermest er<br />

for mennesker, der ikke synes de har<br />

fortjent den. Guds kærlighed er altid<br />

ren gave, som vi skal tage imod. Vi skal<br />

simpelthen tro på at det er sandt, når<br />

Jesus siger at vi har Guds velbehag, hans<br />

kærlighed. Den tro forvandler vort liv<br />

og giver det en grundstemning af håb<br />

og glæde selv på mørke dage.<br />

Jens Jørgen Refshauge<br />

Menighedsrådsmøder:<br />

Tirsdag den 8. marts kl. 19.00<br />

Torsdag den 7. april kl. 19.00<br />

Torsdag den 12. maj kl. 19.00<br />

Kirkelige<br />

handlinger<br />

<br />

Døbte:<br />

Jonas Anker Overmark Andersen,<br />

Vestvej 6<br />

Magne Ljungberg Kristensen,<br />

Brønshøj<br />

Christian Friis Kristensen,<br />

Geneve, Schweiz<br />

Mille Vinge Steen, Bode Engvej 13<br />

Sarah Kühn Pedersen,<br />

Søndervangen 4<br />

Døde og begravede:<br />

Henrik Rou, Allingåbro<br />

Magnus Hove Østergaard.<br />

Nørre Alle 12<br />

Vagn Holm Rasmussen, Assentoft<br />

Niels Jørgen Glavind,<br />

Assens, Mariager<br />

Klaus Hansen, Sygehusvej 31<br />

Inger Amalie Rasmussen, Bakkely<br />

Grethe Jensen, Sygehusvej 16<br />

Anna Margrethe Kathrine<br />

Thomsen, Tingparken 66<br />

Niels Fritz Andersen,<br />

Toftevænge 10<br />

Betty Klitgaard, Farsøhthus<br />

Inge Gyldenløve Møller,<br />

Vestervænge 2<br />

Anna Bramming Pedersen,<br />

Anne Krabbes Vej 11<br />

Aksel Bæk Jensen, Auning<br />

Elsa Margrethe Rasmussen,<br />

Farsøhthus<br />

Ørsted Sogn / marts, april og maj 2011 11


Ørsted sogn<br />

Skærtorsdag<br />

Skærtorsdag spiste Jesus påskemåltidet sammen med sine disciple. Ved den<br />

lejlighed indstiftede han nadveren, der både er et måltid til minde om hans død<br />

og opstandelse, og samtidig et måltidsfællesskab blandt Jesu disciple.<br />

Det sidste vil vi følge op på ved at spise sammen i Sognegården efter gudstjenesten<br />

Skærtorsdag. Gudstjenesten finder sted<br />

kl. 17.00 i Kirken, og derefter ca. kl. 18.00 er alle<br />

velkomne til et festligt måltid og et godt fællesskab<br />

i Sognegården.<br />

Tilmelding er nødvendig af hensyn til<br />

bestilling af mad. Den kan ske til Ragna<br />

Dahl, 86 48 82 93, eller <strong>sogne</strong>præsten<br />

tlf. 86 48 80 43<br />

Pris for mad og drikkevarer kr. 100,-.<br />

Orientering fra Menighedsrådet<br />

I Ørsted Kirke findes der ikke et kors,<br />

og denne mangel har flere gange været<br />

drøftet mellem menighedsråd og<br />

ansatte. For et års tid siden blev der<br />

nedsat et udvalg på fire personer, der<br />

skulle undersøge markedet. Vi havde<br />

en idé om, at korset gerne måtte virke<br />

rustikt, f.eks. lavet af drivtømmer, og<br />

i sensommeren kom vi i forbindelse<br />

med billedkunstner og operationssy-<br />

Kombinationer<br />

og kontraster<br />

har altid fascineret mig –<br />

lys og mørke,<br />

det naturskabte og det<br />

menneskeskabte.<br />

Og på heldig vis møder jeg<br />

begge dele både på mit job<br />

på Hjertecentret og<br />

når jeg arbejder med<br />

det vaskede vragtræ og<br />

det rustne jern<br />

i mine krucifikser:<br />

det fantastiske, at forfald<br />

- når det lykkes –<br />

bliver til nyt liv.<br />

12 Ørsted Sogn / marts, april og maj 2011<br />

geplejerske Kirsten ruby, der velvilligt<br />

udlånte fire kors til Kirken. Disse kors<br />

har nu i nogle måneder været prøveophængt<br />

i henholdsvis kirkerummet<br />

og våbenhuset. Udvalget har nu besluttet<br />

sig for at købe ét af de udlånte<br />

kors. Kirsten Ruby, der er født i 1944,<br />

beskriver her selv begrundelsen for sit<br />

arbejde med vragtræ:<br />

Mine krucifikser er solgt til private, til institutioner og til kirker i ind- og udland.<br />

distrikt norddjurs vest<br />

Mandag den 28. marts kl. 14.30<br />

Forårsmøde i Vivild Sognehus<br />

”Mødestedet på Vesterbro”<br />

v. Thyra Schmidt<br />

driver danmission også<br />

mission i danmark?<br />

- Ja, Mødestedet på Vesterbro i København<br />

er Danmissions arbejde blandt<br />

indvandrere og flygtninge.<br />

Stedet fungerer som en dagligstue,<br />

hvor der foregår mange forskellige<br />

aktiviteter.<br />

Mandag den 28. marts kl. 14.30<br />

holder Danmission forårsmøde i Vivild<br />

Sognehus. Det er lykkedes at få<br />

den travle leder af Mødestedet, Thyra<br />

Schmidt, til Vivild.<br />

Hun vil delagtiggøre os i Mødestedets<br />

arbejde, der strækker sig fra gymnastik<br />

og fællesspisning til rådgivning<br />

og gudstjenester.<br />

Mødestedet, der har holdt 25 års<br />

jubilæum, får ugentlig besøg af indvandrerpræsten.<br />

Godt 8.000 kommer<br />

forbi Mødestedet om året; de repræsenterer<br />

omkring 60 nationaliteter.<br />

Kaffe/te serveres – og der skal nok<br />

blive lejlighed til at give en gave til<br />

Danmission.<br />

Alle er velkomne!<br />

Arrangør:<br />

Danmission Distrikt Norddjurs vest<br />

Kvindekredsen<br />

Onsdag den 2. marts kl. 14.30<br />

Tekst. Mattæus evangeliet kap. 10<br />

Onsdag den 6. april kl. 14.30<br />

Tekst: Mattæus evangeliet<br />

kap. 11, v.1-19<br />

Onsdag den 4. maj kl. 14.30<br />

Tekst: Mattæus evangeliet<br />

kap. 11, v.20-30<br />

kirkebil<br />

kirkebilen til<br />

gudstjenester<br />

og <strong>sogne</strong>arrangementer kan<br />

bestilles på tlf. 86 48 81 19


Konfirmandforældremøde<br />

Konfirmander der forventes konfirmeret<br />

søndag den 17. april 2011:<br />

kl. 09.30:<br />

Johanne Fur Boje, Østerbakken 36<br />

Sine Dyrhave Jakobsen, Tingparken 127<br />

Amalie Sand Sørensen, Skyttevej 7<br />

Maria Moldrup Sørensen, Løkkeagrene 5<br />

Kenneth Bendix Christensen, Kalkærsvej 5<br />

Morten Fremlev Fur Nielsen, Bondhøjvej 18<br />

Astrid Bjørn Pedersen, Kirkegade 6<br />

Benjamin Toustrup Krogh Larsen, Kalkærsvej 8<br />

Isabella Weinkouff Severinsen, Tingparken 143<br />

Lisa Cathrine Stuhr Thejll, Bendsvej 6<br />

Kasper Vitting Würtz, Rougsøvej 69<br />

Lærke Helene Elgaard Holst Jensen, Rougsøvej 78<br />

Laura Brath Høeg Hørning, Stenaltvej 2<br />

kl. 11.00:<br />

Jonas Kjær, Rougsøvej 59<br />

Mikkel Juul Larsen, Bondhøjvej 34<br />

Sara Maria Boe, Hollandsbjergvej 47<br />

Line Dybdal Olsen, Toftagervej 5, Skader<br />

Michelle Stenfeldt Søgaard, Tingparken 97<br />

Niels Hvid Greve, Bondhøjvej 36<br />

Katrine Jakobsen Thorngaard, Rougsøvej 123<br />

Arrangementsoversigt<br />

Tirsdag den 1. marts kl. 19.00 er der orienteringsmøde<br />

om konfirmationen i Ørsted Kirke den 17.<br />

april. Mødet kommer til at handle om alle de<br />

praktiske forhold omkring selve konfirmationen,<br />

og naturligvis også om noget af det vi har beskæftiget<br />

os med i undervisningen.<br />

Mødet slutter senest kl. 21.00 og det er kun<br />

forældrene der inviteres.<br />

Konfirmationsdatoer:<br />

2012: 22. april<br />

2013: 21. april<br />

2014: 27. april<br />

Torsdag den 24. februar kl. 19.00: ........................Åben studiekreds<br />

Torsdag den 3. marts kl. 19.30: ............................Visionsaften: ”Liv i kirken”<br />

Torsdag den 10. marts kl. 09.30: ..........................Højskoleformiddag<br />

Søndag den 13. marts kl. 10.00-12.00: ................Sogneindsamling<br />

Søndag den 20. marts kl. 13.30: ...........................Kulturraketten, koncert<br />

Torsdag den 24.marts kl. 19.30: ...........................Sogneaften<br />

Torsdag den 7. april kl. 15.30: ..............................Sigurd fortæller Bibelhistorie<br />

Tirsdag den 19. april kl. 19.30: .............................Vi synger påsken ind<br />

Skærtorsdag den 21. april efter gudstjenesten: ...fællesspisning<br />

Søndag den 22. maj kl. 13.00: ..............................Sogneudflugt<br />

Åben<br />

studiekreds i<br />

Sognegården<br />

Synes du det kan være svært at<br />

forstå den prædiketekst der læses<br />

om søndagen, eller er det måske<br />

den udlægning præsten kommer<br />

med fra prædikestolen, der volder<br />

besvær. Eller bliver du simpelthen<br />

væk fra gudstjenesten af disse<br />

grunde?<br />

Den åbne studiekreds tager<br />

livtag med den følgende søndags<br />

prædiketekst, og der bliver diskuteret<br />

på livet løs. Vi prøver at åbne<br />

for betydninger og tolkninger, og<br />

prøver at finde ud af hvad teksten<br />

kommer os ved.<br />

Næste gang er den 24. februar<br />

og døren er åben for alle.<br />

rougsø<br />

kFUM & kFUk<br />

MOK klub for børn fra 0 - 7 kl.<br />

i Genbrugsens klublokale<br />

I lige uger mandage fra kl. 19.00-21.00.<br />

Sæson afslutning den 11. april<br />

+ 80 årige hver fredag kl. 10.00 - 11.30<br />

i Genbrugsens mødelokale<br />

En uformel formiddag hvor der startes<br />

med kaffe og rundstykker, derefter en<br />

god fortælling. Slut den sidste fredag<br />

inden påske.<br />

Seniorarbejde i<br />

Genbrugsens mødelokale<br />

10. marts: stormøde i Distrikt Randers<br />

Djurs i Glesborg kl. 19.00<br />

24. marts: repræsentantskabsmøde i<br />

Genbrugsen Ørsted kl. 19.30<br />

13. april: fællesarrangement med<br />

Y’men’s . Fællespisning i Genbrugsen<br />

og derefter skal vi høre om Den Blå<br />

Paraply i Randers. Indbydelse følger 5.<br />

juni. Distrikt Randers Djurs’ Grundlovsmøde<br />

på Borgen kl. 14.30<br />

Ørsted Sogn / marts, april og maj 2011 13


Gudstjenester i Ørsted Kirke<br />

marts, april og maj 2011Bemærk: Kirkebil til alle gudstjenester!<br />

FebrUAr<br />

Søndag den 27. feb. kl. 10.00 Seksagesima Refshauge<br />

MArts<br />

Søndag den 6. marts kl. 10.00 Fastelavn Refshauge Kaffe i Sognegården.<br />

Søndag den 13. marts kl. 10.30 1. søndag i fasten Refshauge Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp<br />

Søndag den 20. marts kl. 10.30 2. søndag i fasten Refshauge<br />

Søndag den 27. marts kl. 10.00 3. søndag i fasten Refshauge Kaffe i Sognegården<br />

April<br />

Søndag den 3. april kl. 9.00 Midfaste Inga Søndergaard<br />

Søndag den 10. april kl. 10.00 Mariæ bebudelsesdag Refshauge<br />

Søndag den 17. april kl. 9.30 Palmesøndag Refshauge Konfirmation<br />

kl. 11.00 Refshauge Konfirmation<br />

Torsdag den 21. april kl. 17.00 Skærtorsdag Refshauge Efter gudstjenesten er der fællesspisning i<br />

Sognegården. Læs mere andetsteds i bladet.<br />

Fredag den 22. april kl. 10.00 Langfredag Refshauge Liturgisk gudstjeneste<br />

Søndag den 24. april kl. 10.00 Påskedag Refshauge<br />

Mandag den 25. april kl. 10.00 2. påskedag Annelise Hørning<br />

MAj<br />

Søndag den 1. maj kl. 10.00 1. søndag efter påske Refshauge<br />

Søndag den 8. maj kl. 9.00 2. søndag efter påske Inga Søndergaard<br />

Søndag den 15. maj kl. 10.00 3. søndag efter påske Refshauge Kaffe i Sognegården<br />

Fredag den 20. maj kl. 10.00 Bededag Refshauge<br />

Søndag den 22. maj kl. 10.00 4. søndag efter påske Refshauge Kl. 13 er der <strong>sogne</strong>udflugt<br />

Søndag den 29. maj kl. 10.30 5. søndag efter påske Refshauge<br />

Brug hjemmesiden, så er du godt orienteret!<br />

Salmer og tekster til søndagens gudstjeneste<br />

og omtaler af arrangementer kan findes på<br />

Ørsted kirkes hjemmeside: www.oerstedkirke.dk<br />

14


Gudstjenester i <strong>Holbæk</strong>, <strong>Udby</strong>, <strong>Voer</strong>, <strong>Estruplund</strong><br />

marts, april og maj 2011<br />

MArts<br />

Søndag den 6. marts <strong>Estruplund</strong> kl. 10.30 Fastelavnssøndag Inga Søndergaard<br />

<strong>Holbæk</strong> kl. 14.00 Inga Søndergaard Fastelavns-familiegudstjeneste<br />

Søndag den 13. marts <strong>Voer</strong> kl. 10.30 1. søndag i fasten Jens Jørgen Refshauge<br />

Søndag den 20. marts <strong>Udby</strong> kl. 9.00 2. søndag i fasten Jens Jørgen Refshauge<br />

Søndag den 27. marts <strong>Estruplund</strong> kl. 9.00 3. søndag i fasten Inga Søndergaard<br />

<strong>Holbæk</strong> kl. 10.30 Inga Søndergaard<br />

Mandag den 28. marts <strong>Udby</strong> kl. 19.30 Forårskoncert m/Vivildkoret<br />

April<br />

Søndag den 3. april <strong>Udby</strong> kl. 10.30 Midfaste Inga Søndergaard<br />

Søndag den 10. april <strong>Holbæk</strong> kl. 9.15 Inga Søndergaard Konfirmation<br />

<strong>Voer</strong> kl. 11.00 Inga Søndergaard Konfirmation<br />

Søndag den17. april <strong>Estruplund</strong> kl. 10.30 Palmesøndag Inga Søndergaard<br />

Torsdag den 21. april <strong>Udby</strong> kl. 10.30 Skærtorsdag Inga Søndergaard<br />

<strong>Voer</strong> kl. 19.30 Inga Søndergaard<br />

Fredag den 22. april <strong>Holbæk</strong> kl. 10.30 Langfredag Inga Søndergaard Langfredagsmeditationer<br />

Søndag den 24. april <strong>Estruplund</strong> kl. 9.00 Påskedag Inga Søndergaard<br />

<strong>Voer</strong> kl. 10.30 Inga Søndergaard<br />

Søndag den 25. april <strong>Udby</strong> kl. 10.30 2. Påskedag Inga Søndergaard<br />

MAj<br />

Søndag den 1. maj <strong>Holbæk</strong> kl. 10.30 1. søndag efter påske Inga Søndergaard<br />

Onsdag den 4. maj <strong>Voer</strong> kl. 19.30 Inga Søndergaard Lysgudstjeneste<br />

Søndag den 8 maj <strong>Estruplund</strong> kl. 10.30 2. søndag efter påske Inga Søndergaard<br />

Søndag den 15. maj <strong>Udby</strong> kl. 9.00 3. søndag efter påske Inga Søndergaard<br />

<strong>Holbæk</strong> kl. 10.30 Inga Søndergaard<br />

Fredag den 20. maj <strong>Voer</strong> kl. 10.30 Bededag Inga Søndergaard<br />

Søndag den 22. maj <strong>Estruplund</strong> kl. 9.00 4. søndag efter påske Inga Søndergaard<br />

<strong>Udby</strong> kl. 10.30 Inga Søndergaard<br />

Søndag den 29. maj <strong>Holbæk</strong> kl. 9.00 5. søndag efter påske Jens Jørgen Refshauge<br />

Kirkebil til alle gudstjenester.<br />

Kirkekaffe efter 10.30 gudstjenester.<br />

15<br />

<strong>Holbæk</strong>, <strong>Udby</strong>, <strong>Voer</strong>, <strong>Estruplund</strong> Sogne / marts, april og maj 2011 15


<strong>Holbæk</strong><br />

Graver: John Kusk Simonsen, tlf. 21 45 99 70<br />

Kirkeværge: Inge Langballe, tlf. 86485501<br />

<strong>Voer</strong><br />

Graver: Kim Johansen,<br />

tlf. 86 48 91 25 - mobil 61 83 72 99<br />

Kirkeværge: Elsebeth Maarup, tlf. 86488540<br />

Nyttige oplysninger<br />

Ørsted sogn<br />

Sognepræst Jens Jørgen Refshauge<br />

Lillegade 30, 8950 Ørsted<br />

Tlf.: 86 48 80 43<br />

www.oerstedkirke.dk<br />

E-mail: jjr@km.dk<br />

Menighedsrådsformand:<br />

Ragna Dahl, tlf. 86 48 82 93<br />

ragnadahl@privat.dk<br />

<strong>Udby</strong><br />

Graver: Bente Klitgaard, tlf. 51 86 20 06<br />

Kirkeværge: Aase Aggergaard:, tlf. 86485357<br />

estruplund<br />

Graver: Kim Johansen,<br />

tlf. 86 48 91 25 - mobil 61 83 72 99<br />

Kirkeværge: Svend Åge Nielsen, tlf. 86489023<br />

FØdsel<br />

Fødsel skal ikke længere anmeldes af forældrene, men ugifte skal aflevere<br />

”Omsorgs- og Ansvarserklæring” til <strong>sogne</strong>præsten senest 14 dage efter fødslen.<br />

Hvis ikke dette sker overtager Statsforvaltningen faderskabssagen.<br />

dåb<br />

Aftales med præsten.<br />

bryllUp<br />

Aftales med præsten. Prøvelsesattest anskaffes fra kommunen.<br />

dØdsFAld<br />

Henvendelse til bedemand eller præst vedr. aftale om begravelse.<br />

Kirkegårdsleder:<br />

Frank Gjesing, tlf. 86 48 83 91<br />

mobil: 51 86 53 53<br />

oersted-kirkegaard@mail.dk<br />

Kirkeværge:<br />

Jonna Haslund, tlf. 86 48 88 46<br />

roUgsØ nord pAstorAt<br />

<strong>Holbæk</strong> – <strong>Udby</strong> – <strong>Voer</strong> –<br />

estruplund <strong>sogne</strong><br />

Sognepræst Inga Søndergaard<br />

<strong>Holbæk</strong>vej 17, <strong>Holbæk</strong>,<br />

8950 Ørsted<br />

tlf. 86 48 50 50<br />

E-mail: inms@km.dk<br />

Træffes bedst:<br />

tirsdag – fredag kl. 12-13.<br />

Mandag fridag<br />

Menighedsrådsformand:<br />

Karin Skouboe, tlf. 86 48 82 00<br />

Email: skouboe@voers.net.<br />

Sidste frist for meddelelser<br />

til næste kirkeblad skal<br />

afleveres til <strong>sogne</strong>præsterne<br />

i de 2 pastorater senest<br />

den 26. april 2011.<br />

Udgivet af menighedsrådene.<br />

Redigeret af <strong>sogne</strong>præsterne.<br />

Lay-out og tryk:<br />

NOTAT Grafisk, 86 48 16 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!