Kirkeblad 4.indd - Skydebjerg Kirke

skydebjergkirke.dk

Kirkeblad 4.indd - Skydebjerg Kirke

KIRKEBLAD

SKYDEBJERG, ORTE OG KERTE

DECEMBER 2011, JANUAR, FEBRUAR 2012


SIDEN SIDST:

Skydebjerg Kirke:

Dåb:

Tollak Flöche Clementsen, Holmelund:

døbt i Skydebjerg Kirke d. 8. oktober 2011.

Vielser:

Birna Oskarsdóttir og Casper Flöche Andersen,

Holmelund: viet i Skydebjerg Kirke d. 8. oktober 2011.

Bisættelser/begravelser:

Anker Otto Rasmussen, Avernakøvænget, Odense:

bisat fra Skydebjerg Kirke d. 23. september 2011.

Orte Kirke:

Dåb:

Freja Schmidt Nissen, Aarupvej:

døbt i Orte Kirke d. 25. september 2011.

Liva Caroline Birkekjær Nielsen, Æblehaven:

døbt i Orte Kirke d. 30. oktober 2011.

Amalie Raasig Hofmann Hansen, Koelbjergvej:

døbt i Orte Kirke d. 5. november 2011.

Bisættelser/begravelser:

Poul Hansen, Toften: bisat fra Orte Kirke

d. 25. november 2011.

Kerte Kirke:

Dåb:

Freja Brandt Jacobsen, Gl. Hovedvej:

døbt i Kerte Kirke d. 22. oktober 2011.

Vielser:

Tine Serup Kronborg Pedersen og

Søren Kronborg Pedersen,

Kløvervænget, Munkebo:

viet i Kerte Kirke d. 11. november 2011.


NY KONFIRMANDSTUE PÅ VEJ VED ORTE KIRKE

Arealet inden for de stiplede linjer viser, hvor bygningen ønskes placeret

Der har været snakket meget frem og tilbage om, hvad der fremover ville ske med

Orte Præstegård, men de to menighedsråd i det gamle Skydebjerg-Orte Pastorat har

dog hele tiden været indstillet på, at en konfirmandstue skulle bevares i Orte enten i

den nuværende bygning eller ved et nyt hus bygget lige ved kirken.

Der har været ført nogle forhandlinger med Assens Provstiudvalg ud fra en ide om

at sælge Orte Byvej 4 og opføre en konfirmandstue tæt ved eller i forbindelse med

Graverhuset.

Den 8. september sendte provstiudvalget en skrivelse til menighedsrådene hvori der

blandt andet stod: ”Provstiudvalget har megen sympati for projektet med opførelse af

et nyt sognehus med graverfaciliteter ved kirken, men provstiudvalget er enigt om, at

et nybyggeri forudsætter salg af den tidligere præstebolig. Provenuet fra et salg kan

anvendes som en hel eller delvis finansiering af det nye hus”.

Det er et vigtigt skridt på vejen fremad, som der nu er taget. Menighedsrådene kan nu

gå i gang med at få Orte Byvej nr. 4 solgt, så der kan blive kapital til opførelsen af den

ønskede konfirmandstue.

Steen Kjær Jensen og Otto Clement


SKYDEBJERG KIRKE:

NY FACON PÅ KIRKEDIGET

Tungt maskineri op imod den gamle

kirke og præstegård i Skydebjerg

– hvad er nu det?

Joh, det var såmænd kirkediget ind

mod den gamle præstegård, der trængte

til opretning og stabilisering, og dét

fik det så. Og selvom maskinerne blev

taget til hjælp til det tunge arbejde med

sten og jord, så er der også meget af

arbejdet, der stadig er godt, gammelt

håndværk, som f.eks. fugningen.

NYE IDEER TIL ET GRAVSTEDS UDFORMNING

Et gravsted ved Alle Helgens tid.

Med familiens tilladelse bringer Kirkebladet

her et eksempel på et nyanlagt

gravsted på Skydebjerg Kirkegård, udformet

efter en families egne ideer og

tanker for det sidste hvilested for et af

familiens medlemmer.

Det er den tidligere graver

Helge Jørgensen, der sammen

med sin søster Inger Rasmussen

har udtænkt og udformet dette

gravsted til Ingers mand Anker,

som døde i september i år.

Et gravsted må naturligvis ikke

være stødende udformet eller gå

imod kirkegårdsvedtægten, men

ellers er der ganske vide rammer

for et gravsteds udformning.

Kirkegårde har altid været mål

for spadsereture for mange mennesker,

og ”De Dødes Have”

rundt omkring i hele landet

kan være ramme om mange

trøsterige stunder for alle os

efterladte.


KYNDELMISSE

AFTENSANG MED WILLY KLÜVER PÅ HARMONIKA

SKYDEBJERG KIRKE

SØNDAG DEN 5. FEBRUAR 2012 KL 19.00

Konceptet er enkelt: man tager en (forhåbentlig) hel del sangglade mennesker

og placerer dem i Skydebjerg Kirke. Så tager man en, der kan

synge og spille harmonika og fortælle, og det er Willy Klüver.

Dernæst får man fat i kirkesanger, organist og kirketjener, som tager

hver deres del af den gode opgave at få sådan en aften til at fungere.

Menighedsrådet kommer med (kaffe)bønnerne, vinglassene eller hvad

de nu vælger at servere - og desudern kommer præsten ind i billedet og

tager sin del af dén dejlige opgave, det er at fortælle om salmer.

Summa summarum: en hyggelig aften i kirken med nye og gamle

salmer og sange, så der bliver både nogle, vi kender og forhåbentlig

også et par stykker, der er nye for os.

Mød trygt op med lyst til både at synge og lære om nyt og gammelt.

Under kirkekaffen efter Aftensangen vil meninghedsrådet give en orientering

om sit arbejde og planer for fremtiden


Musik i Kerte Kirke

JULEKONCERT DEN 14.DECEMBER KL 19.30

Kom i vidunderlig julestemning med skøn kormusik

sunget af Vor Frues Kantori fra Svendborg

Igennem de seneste 10 år har Vor Frues

Kantori markeret sig musikalsk med

smukke, anderledes og intense koncerter,

hvis kendetegn er en usædvanlig homogen

klang og et på een gang klassisk og

utraditionelt repertoire.

Med sit stærke hold af meget alsidige

sangere leverer kantoriet både solister og

ind imellem instrumentalister selv - og

dyrker såvel gamle klassiske kendinge

som nyskabende a cappella arrangementer

og moderne rytmiske korværker.

Kantoriet bliver ledet og dirigeret af Povl

Christian Balslev som er uddannet organist

fra det Kgl. danske Musikkonservatorium

i 1996. Han har spillet koncerter

som solist og kammermusiker i Danmark,

Sverige, Tyskland, Holland, Italien,

England og USA, og er ophavsmand til

orgelkoraler, salmemelodier, sange og

korværker. Desuden er Povl Christian

Balslev orgellærer ved Løgumkloster

Kirkemusikskole samt foredragsholder.

Siden 2002 organist, klokkenist og kantor

ved Vor Frue Kirke, Svendborg.

En del af satserne ved julekoncerten

i Kerte kirke vil være Maria-sange

– således synger koret bl.a Brittens:

Hymn to the virgin, Ola Gjeilo´s: Tota

Pulchra og Povl Chr. Balslev´s: Ave vera

virginitas. Udover de særlige satser

synger koret selvfølgelig også et par

afdelinger med mere kendte juletoner i

nyere arrangementer ligesom publikum

får lov at synge med på et par af julens

salmer og sange

En anmelder skrev fornylig efter

en koncert på Nyborg Slot:

Koret ”bakkede” diskret publikum

op i den fælles sang og efter

de stående ovationer til koret gik

alle fra koncerten i en form for

eufori –

en helt igennem fantastisk aften!


ADVENTSFEST I SKYDEBJERG

MED LUCIAOPTOG

MANDAG DEN 5. DECEMBER KL. 19.30

Menighedsrådet i Skydebjerg inviterer sognets beboere og alle andre, som kan

tænke sig at være med til en festlig aften, hvor det nye kirkeårs begyndelse

markeres med en adventsfest i kirken og i Den gamle Skole.

Ved gudstjenestens start dæmpes lyset i

kirken, og alene de levende lys i kirkebænkene

og lysene i de hvidklædte konfirmander

og korbørnenes hænder lyser

kirken op.Vi begynder med en gudstjeneste

i kirken, hvor sognepræst Susanne

Andersen prædiker.

Ved gudstjenesten medvirker børnekoret

fra Barløse-Sandager-Holevad kirker

under ledelse af Maria Elizabeth.

Maria Elizabeth Hersing er uddannet som

klassisk guitarist fra Det Jyske Musikkonservatorium,

men beskæftiger sig nu mere

med moderne musik.

Maria Elizabeth fungerer også som

organist ved kirkerne i Barløse, Sandager

og Holevad, hvor hun endvidere forestår

ledelsen af kirkernes børnekor.

Menighedsrådet inviterer på

kaffebord i Skydebjerg Gamle Skole

Susanne Andersen læser traditionen

tro en julehistorie.

Maria Elizabeth underholder

med musikalske indslag.

Kom og hør mere Maria Elizabeth, når hun giver koncert med sin Trio i

Skydebjerg Kirke d. 4. marts 2012 kl. 19.00


PASTORATETS SOGNEUDFLUGT

Udflugten søndag den 4. september var et nyt tiltag i pastoratet.

De tre menighedsråd ønskede at arrangere en udflugt for beboerne

i Skydebjerg, Orte og Kerte sogne.

Der var to formål med turen, dels

muligheden for at få en god oplevelse,

og dels muligheden for at

skabe et fællesskab mellem de

tre sogne, som nu er sammen i det

endnu nyoprettede pastorat.

En deltager på turen, Eva

Mortensen, der bor i Frøbjerg,

fortæller efterfølgende om sine

oplevelser på turen:

Turen startede med opsamling ved

de tre nævnte kirker. Kl 8.30 ved

Orte - derefter blev vi kørt til

Kerte Kirkes konfirmandstue, hvor

der var morgenkaffe og rundstykker

i den nye konfirmandstue. Siden

kørte vi til Fredericia - hvor der

var gudstjeneste i Chritianskirken

kl 10.00. Det var et flot kirkerum

- hvor altertavlen og glasmosaikker

var udført af kunstneren

Bjørn Nørgaard. Han er jo altid et

spændende bekendtskab, enten

man kan lide ham eller ej! Bagefter

var der kaffe og et foredrag om

hvordan det var lykkedes for kirken

at samle de mange penge ind til

restaureringen og ikke mindst en

På billedet her ses Eva Mortensen (tv) i

Christianskirken, hvor hun lytter intenst til

rundviserens fortælling om kirken.

gennemgang af de flotte glasmosaikker.

Derefter gik turen til Kolding

- det var tid for fast føde - en

flot buffet ventede i den Geografisk

Have. Godt forsynede gik vi en

tur rundt i haven - der var blomstermarked,

så vi var nogle stykker

der kom hjem med løg og et enkelt

træ! Dagen sluttede i Kerte Kirke

med aftensang - en fin afslutning på

en spændende dag. Tak til jer alle

der var med til at gøre dagen god.

Venlig hilsen Eva Mortensen


LUCIA GUDSTJENESTER

MED KONFIRMANDER OG TORØHUSE HERREKVARTET

SØNDAG D. 11. DECEMBER, 3. SØNDAG I ADVENT:

Alle er hjertelig velkomne ved de to gudstjenester,

som afsluttes med kirkekaffe.

En smuk adventstradition er kommet for

at blive: Lucia gudstjenesterne.

Ved gudstjenestens start dæmpes lyset i

kirken, og alene de levende lys i kirkebænkene

og lysene i de hvidklædte

konfirmanders hænder lyser kirken op.

Bent Bach Sørensen, Bue Kristensen

H.C. Andersen og Bjørn Birkely

Forpremiere på Grundtvig Operaen ”Klimpe og Knold” – i Orte Kirke!

Onsdag d. 7. marts 2012 kl. 10.30

Trio Fabula har valgt Orte Kirke som skueplads

for deres nye forestilling ”Grundtvig – Klimpe og

Knold”. Fra Frøbjerg-Orte Friskole kommer elever

fra børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse som et

forventningsfuldt publikum.

Andre interesserede skal dog også være velkomne!

Operaen får egentlig premiere på Aalborg

Operafestival senere på året, og vi føler os meget

heldige og glade i Orte for at være udvalgt til

premierekirke!

Som en yderligere musikalsk oplevelse

kan vi i år byde velkommen til Torøhuse

Herrekvartet, som medvirker ved a cappella

sang i løbet af gudstjenesterne i

både Orte og Kerte Kirker.

Billedet her er af konfirmanderne i julen 2007


FASTELAVN I SKYDEBJERG

SØNDAG D. 19. FEBRUAR 2012 KL 13.00

FOR ALLE BØRN OG BARNLIGE SJÆLE.

I Skydebjerg Kirke kl. 13.00 med præsten

og Den hemmelige Gæst, og bagefter

tøndeslagning og fastelavnsfest i Den Gamle

Skole med Skydebjergforeningen.

De to seneste år har vi i Skydebjerg Kirke

til fastelavn haft besøg af henholdsvis Jytte

Abildstrøms Dukketeater (2010) og

Trylleklovnen Per (2011).

Mød op d. 19. februar 2012 kl. 13 og se,

hvad vi har fundet på i år!

Vi glæder os i hvert fald rigtig meget til

at byde velkommen til en masse festligt

udklædte børn og deres familier til en

børnevenlig fastelavn i kirken og bagefter i

Den Gl. Skole, i samarbejde med

Skydebjergforeningen.

Alle er meget velkomne!


EN KÆMPE FALDT I

PRÆSTEGÅRDSSKOVEN I KERTE

Et af de gamle kastanjetræer i randen af præstegårdsskoven havde det ikke

godt – ingen blade havde prydet det i denne sommer, og udsigten til en mulig

storm, som kunne vælte det ind over selve præstegården, fik menighedsrådet

til at beslutte, at træet måtte lade livet.

Fældningen foregik ved topkapning, hvorefter selve den store stamme blev

lagt ned. På dén måde var huset ikke i fare på noget tidspunkt.

Det er altid fascinerende at betragte et træs årringe og mønstre, når stammen

er blevet skåret igennem.Og inden i netop dette træ så tæt på Kerte Kirke var

der naturligvis de tydelige konturer af – en flyvende due! Helligåndens due,

forstås! Jeg håber, der er andre end mig, der kan se Duen i træet.

Selv inde i præstegårdsskovens træ flyver Helligåndens Due...


Det fik mig til at tænke på, hvor megen skønhed

vi har i naturen hver eneste dag, som vi kan SE.

Og så altså på, hvor megen skønhed, der findes i

verden, som vi IKKE kan se. Fordi det er skjult,

indtil vi gør noget for at få det frem i lyset.

Koraller, fisk og planter flere kilometer nede på

havets dyb. De blev ikke skabt, for at vi mennesker

skulle glæde os over synet (ikke før vi

opfandt kameraer, der kunne sænkes så dybt

ned...)

Men de blev skabt, fordi der er så fantastisk et

overskud i Skaberværket, at der endog skal være

skønhed i dét, som intet øje ser.

I hvert eneste træ i skoven findes en skjult skønhed

gemt i stammens indre – uanset om træet,

som dette, er vissent og dødt overfladisk set...

Hvis nogen nu spørger, om jeg mon også taler

billedligt nu og i virkeligheden tænker på MEN-

NESKERS ydre og indre, ja, så kan dét meget

vel være!

Ved DU, hvad der mon gemmer sig inderst inde

hos et tilsyneladende vissent og lidt farveløst

menneske? Nej, vel? Ved du, hvad Gud har lagt

ind i netop dét menneske af indre skønhed?

Lad os bruge julens glædelige budskab om barnet

i krybben til at se et Guds barn i hvert eneste

medmenneske, vi møder på vor vej.

For hvem ved, om vi mon møder Guds evige

kærlighed og sandhed dér, hvor vi allermindst

venter det...

Himmerigs konge blandt os bor,

han juleglæden os bringer;

han favner hver barnesjæl på jord

og lover os englevinger...

(Den Danske Salmebog nr. 119)

En glædelig jul og et godt og

velsignet nytår ønskes alle

De venligste hilsener

Susanne Andersen.


Stillegudstjenester i Kerte Kirke

søndagene 29. januar og 25. marts

begge dage kl. 19.30

Vi har ofte så travlt, så travlt. Der er megen aktivitet omkring

os, og det er ofte både godt og givende. Men vi har midt i alt

ræset også brug for stilhed og ro.

I Kerte Kirke har vi bestemt at vi vil lade nogle søndag

aftener være inspiration til stilhed sammen. Kom og vær med

i en stille stund, som afrunding på weekenden, og optakt til en

ny ugestart.

I skæret fra de mange levende lys ned gennem kirken med de

smukke, gamle hvælvinger – og scenen er sat for, at kirken

vil genlyde af musik, sang, bøn, Bibelord. Og ro.

Der er indlagt ti minutters stilhed i løbet af gudstjenesten. Lidt tid hvor den

enkelte kirkegænger selv kan lade tankerne flyde og få ro, mens man kun kan høre

kirkerummets egne lyde. Somme tiden kan man opleve at Gud flytter ind med stilheden

og freden i hver enkelt når der bliver givet plads.

Blå Time for børn

I Kerte Kirke fredag den 10. februar kl 17...

er der også stillegudstjeneste specielt for børn. Vil skal høre

historier og synge. Og vi skal se billeder, mens mens vi lytter

til stille musik.

Bagefter går vi over

i konfirmandstuen og

spiser pandekager.

Måske er de blå?


ADRESSER:

Sognepræst: Susanne Andersen, Kertevej 56, Kerte, 5560 Aarup. tlf. 64 43 12 47

Mandag fri. e-mail: LSAN@km.dk

Skydebjerg Sogn: www.skydebjergkirke.dk

Formand: Steen Kjær Jensen, Kærlighedsstien 1, Skydebjerg, 5560 Aarup.

tlf. 64 43 18 39, e-mail: arkitektsteenkjaer@hotmail.com

Graver: Inge-Lise Madsen, Lærkevej 8, 5560 Aarup. tlf. 26 97 13 92.

Mandag fri. e-mail: skydebjergkirke-graver@hotmail.com

Kirkeværge: Kai Jensen, Dragebakken 19, 5560 Aarup, tlf. 50 54 87 99

e-mail: kr-hertzjen@jubii.dk

Orte Sogn: www.ortekirke.dk

Formand: Otto Clement, Brændholtvej 17, Brændholt, 5560 Aarup.

tlf. 64 45 12 56 / 29 61 34 80 e-mail: otto.clement@post2.tele.dk

Graver: vakant. Kontakt kirkeværgen.

Kirkeværge: Mogens Hansen, Orte Byvej 11, Orte, 5560 Aarup. tlf. 64 45 12 28

Kerte Sogn: www.kertekirke.dk

Formand: Lars Kr. Pedersen, Bjergevej 14, 5560 Aarup.

tlf. 64 49 17 18 / 20 80 23 89 e-mail: lkped@assens.dk

Graver: Frede Petersen, tlf. 21 76 88 99, e-mail: kertegraver@mail.dk

Kirketjener: Jørn Erik Pedersen, tlf. 40 20 99 47.

Kirkeværge: Erling Andersen, tlf. 64 43 23 34

Kasserer: Lise Hansen Kaslundvej 22, Ørsbjerg, 5560 Aarup tlf. 64 43 12 03

Konfirmationer i Skydebjerg,

Orte og Kerte fremover:

2012: Skydebjerg 6. maj

Orte 29. apr

Kerte 13. maj

2013 Skydebjerg 28. apr

Orte 5. maj

Kerte 12. maj

2014: Skydebjerg 4. maj

Orte 27. april

Kerte 11. maj

2015: Skydebjerg 26. apr

Orte 3. maj

Kerte 10. maj

2016: Skydebjerg 1. maj

Orte 24. april

Kerte 8. maj

2017: Skydebjerg 30. apr

Orte 7. maj

Kerte 14. maj

Kirkebladet bliver udgivet fire gange

om året i 1400 eksemplarer ogtrykt

hos Fair Reklame, Odense.

Redaktionen er:

Sognepræst Susanne Andersen

Kai Jensen, Skydebjerg

Inger Engsbro, Orte

Lars Kr Pedersen, Kerte

Eva Østergaard, Kerte


Skydebjerg Orte Kerte

Lø 3. dec. Lørdag 10.00 Dåbsgudstj.

Sø 4. dec 2. s. i advent 9.00 altergang 10.30

Ma 5. dec Mandag 19.30 Adventsgudstj., Lucia

Maria Elizabeth og kaffebord

Sø 11. dec. 3. s. i advent 16.00 Lucia

Med konf. og Torøhuse

Herrekvartet. Kirkekaffe

19.30 Lucia

Med konf. og Torøhuse

Herrekvartet

On 14. dec. Onsdag 19.30 Julekoncert

Vor Frues Kantori, Svendborg

To 15. dec. Torsdag 10.00 krybbespil

generalprøve

Fre 16. dec. Fredag 10.00 Krybbespil

Skoleafslutning

Sø 18. dec. 4. s. i advent 10.15 Rikke Knudsen

Lø. 24. dec. Juleaften 11.00 Flensted-Jensen

16.30

15.15 14.00

23.00

Sø. 25. dec. Juledag 9.00 Altergang 10.15 11.30 Altergang

Ma. 26. dec. 2. juledag 10.30 Juleønskesang

Lø. 31. dec. Nytårsaften 16.30 Nytårsgudstj. med

champagne

Sø. 1. jan. Nytårsdag 15.15 Nytårsgudstj.

med champagne

16.30 Nytårsgudstj.

med champagne

Sø 8. jan. 1. s. e. H3K 9.00 Rikke Knudsen

Sø 15. jan 2. s. e. H3K 10.15

Lø 21. jan. Lørdag 12.15 Dåbsgudstj. 11.00 Dåbsgudstj.

Sø 22. jan. 3. s. e. H3K 10.15 9.00 Altergang

Sø 29. jan. Sidste s.e.H3K 10.15 19.30 Meditation

Sø 5. feb. Septuagesima 19.00 Kyndelmisse-

Aftensang m. Willy Klüver og

efterfølgende sognemøde

10.30

Fre 10. feb. Fredag 17.00 Blå time for børn

Sø 12. feb. Seksagesima 9.00 Rikke Knudsen

Sø 19. feb. Fastelavn 13.00 Fastelavn for børn m.

efterflg. fest i Den Gl. Skole

Sø 26. feb. 1. s. i fasten 10.15

Sø 4. marts 2. s. i fasten 19.00 Koncert

Maria Elizabeth Hersing m. trio

10.15 9.00

Ons 7. marts Onsdag 10.30 Forpremiere:

Grundtvig Opera for børn

10.30

Similar magazines