Dec. 2006 - Sundby kirke

sundbykirke.dk

Dec. 2006 - Sundby kirke

SUNDBY SOGN

Nr. 1 December 2006, januar og februar 2007

Bænken

Instruktøren Per Fly har lavet filmen ”Bænken”.

Filmen handler om Kaj, som er dybt alkoholiseret,

på bistandshjælp og i aktivering. Han sidder sammen

med andre og drikker øl på bænken.

Bænke kan have mange udformninger.

Fra bænken i parken, til bænken af plastic ved busstoppestedet,

den fancy havebænk af hårdtræ og

mange andre….

Et medlem af vores menighed snakker tit med nogle

”Kajtyper”, som sidder og nyder en pilsner eller to på

bænkene udenfor Sundby kirke, på Amagerbrogade.

Hun spurgte dem, om de ikke havde lyst til at komme

med ind i kirken?

De svarede, at det havde de nok, men de var vist ikke

gode nok til det.

Det var reserveret for de almindelige mennesker!

Vi har nogle gode bænke i kirken, og der er altid plads

til en til….

Også til Kaj og hans venner, hvis de skulle komme

forbi, og til alle andre som vil se, hvad der foregår.

Se også andetsteds i bladet om Sundby kirke som

natkirke, hvor man kan komme og opleve kirken på en

anden måde.

Inger Michelsen


Gudstjenester

DECEMBER

Søndag den 3. december

(1. søndag i advent)

10.00: Peter Konggaard

(med efterfølgende gløgg og

æbleskiver)

Tirsdag den 5. december

17.00: De ni Læsninger ved

Birgitte Kallesøe

Søndag den 10. december

(2. søndag i advent)

10.00: Leo Kamstrup-Olesen

(med efterfølgende juletræs-

tur)

Tirsdag den 12. december

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Peter Konggaard

Søndag den 17. december

(3. søndag i advent)

10.00: Birgitte Kallesøe

Tirsdag den 19. december

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Leo Kamstrup-Olesen

Onsdag den 20. december

10.30: ”Jul for de mindste”

ved Birgitte Kallesøe. Alle

børn, der endnu ikke går i

skole er velkomne.

Søndag den 24. december

(4. søndag i advent/juleaften)

10.00: Peter Konggaard

16.00: Birgitte Kallesøe

Mandag den 25. december

(juledag)

10.00: Leo Kamstrup-Olesen

Tirsdag den 26. december

(2. juledag – Skt. Stefans

dag)

10.00: Birgitte Kallesøe

Søndag den 31. december

(julesøndag)

10.00: Peter Konggaard

JANUAR

Mandag den 1. januar

(nytårsdag)

10.00: Birgitte Kallesøe

Fredag den 5. januar

(helligtrekongers aften)

19.00: Ellen Gylling (med

efterfølgende arrangement)

Søndag den 7. januar

(1. søndag efter helligtrekonger)

10.00: Leo Kamstrup-Olesen

Tirsdag den 9. januar

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Peter Konggaard

Søndag den 14. januar

(2. søndag efter helligtrekonger)

10.00: Peter Konggaard

Tirsdag den 16. januar

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Leo Kamstrup-Olesen

Søndag den 21. januar

(3. søndag efter helligtrekonger)

10.00: Birgitte Kallesøe

Tirsdag den 23. januar

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Peter Konggaard

Søndag den 28. januar

(sidste søndag efter helligtrekonger)

10.00: Peter Konggaard

Tirsdag den 30. januar

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Birgitte Kallesøe

FEBRUAR

Søndag den 4. februar

(septuagesima)

10.00: Birgitte Kallesøe

Tirsdag den 6. februar

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Leo Kamstrup-Olesen

Søndag den 11. februar

(seksagesima)

10.00: Leo Kamstrup-Olesen

Tirsdag den 13. februar

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Birgitte Kallesøe

Søndag den 18. februar

(fastelavn)

10.00: Birgitte Kallesøe

Tirsdag den 20. februar

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Leo Kamstrup-Olesen

Søndag den 25. februar

(1. søndag i fasten)

10.00: Leo Kamstrup-Olesen

Tirsdag den 27. februar

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Peter Konggaard


Tirsdagsgudstjenester

Fra midten af december ændrer vores eftermiddagsgudstjenester

karakter. De bliver til altergangsgudstjenester

med forudgående tilsigelse af syndernes

forladelse på Jesu befaling. Dette sker ved, at præsten

lægger hånden på den knælendes hoved og tilsiger

ham/hende syndernes forladelse. Forud for dette har

præsten holdt en kort skriftetale over et stykke fra et

af brevene i Det Ny Testamente. Gudstjenesten sluttes

med altergang, som vi kender den.

Birgitte Kallesøe

Eftermiddagsmøder

Vores møder om eftermiddagen har holdt flyttedag fra

fredag til tirsdag kl. 15.

Den 2. tirsdag i måneden ved en af kirkens præster og

den 4. tirsdag ved Lene Moth.

Tirsdag d. 12. december: Julemøde ved kirkens

præster

Tirsdag d. 9. januar: Peter Konggaard fortæller om

sin sejltur på Nilen

Tirsdag d. 23. januar: Hyggemøde ved Lene Moth

Tirsdag d. 13. februar: Blicher i ord og toner ved

operasanger Erik Harbo.

Tirsdag d. 27. februar: Hyggemøde ved Lene Moth

Julehjælp 2006

Julehjælp kan søges til og med lørdag den 9. december.

Kun medlemmer af folkekirken, der bor i sognet,

kommer i betragtning og i første række enlige forsørgere

med hjemmeboende børn. Årsopgørelsen fra

2005 samt dokumentation for hjemmeboende børn under

18 år medbringes. Man henvender sig til distriktets

præst (se andetsteds) i dennes træffetid.

Sundby Sogns Menighedspleje

Peter Konggaard, fmd.

Juletræstur

Vi kører søndag d. 10. december vores efterhånden

traditionsbundne juletræstur. Vi begynder med kirkegang

kl. 10, derefter håndmadder i menighedshuset.

Afgang mod Midtsjælland 11.45 til juletræskøb og

julemiddag. Hjemkomst til kirken ca. kl. 17.

Billetter à 25 kr. kan købes på kordegnekontoret frem

til onsdag d. 6 dec. Børn kan deltage gratis, men skal

være i følge med en voksen.

Kom og syng julen ind

Søndag den 17. december kl. 14.00 i menighedshuset

Sammen vil vi synge julesalmer og hygge os med

kaffe og julebag. Organist Tom Ernst vil sørge for

salmetonerne.


KONCERTER

i december, januar og februar

TIRSDAG DEN 5. DECEMBER Kl 17.00

De ni læsninger.

Liturg: Birgitte Kallesøe.

Medvirkende: Sundby kirkes kor, Henrik Svitzer

- fløjte og Tom Ernst - orgel.

TORSDAG DEN 7. DECEMBER KL 19.30

Julekoncert med Tårnbykoret i kirken

Dirigent: Michael Due

Medvirkende: Tom Ernst - orgel

Der fremføres kendte julesalmer og sange,

bl.a. Glade jul, Away in a manger, Jingle Bell

og Her kommer, Jesus, dine små.

Udover korets program bliver der fællessalmer.

Tårnbykoret består af ca. 50 medlemmer. Korets

dirigent Michael Due er organist i Sankt

Pauls kirke.

ONSDAG DEN 24. JANUAR KL 19.30

Koncert i menighedshuset

Medvirkende: Docent Tove Lønskovs klaverstuderende

ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Værker af bl. a. Mozart og Brahms.

ONSDAG DEN 7. FEBRUAR KL 19.30

Koncert i kirken

Medvirkende: Thomas Krakowsky - guitar og

Tom Ernst - orgel.

Værker af Bach, Dowland og Ib Nørholm.

Thomas Krakowsky - norsk guitarist, født

1962 i Stavanger, uddannet på Det Kgl. Danske

Musikkonservatorium og Musikhögskolan

i Malmö hos professor Per-Olof Johnson samt

studier i Spanien hos José Tomás. Thomas

Krakowsky har vundet priser ved internationale

guitarkonkurrencer, og han har modtaget en

række store legater og udmærkelser. Han har

koncerteret flittigt og indspillet guitarværker

for pladeselskabet Kontrapunkt. I dag er Thomas

Krakowsky musikkonsulent i Rundetaarn.


Natkirken - set fra bøfhuset

Det var en meget opmuntret medarbejderflok, der sent

søndag den 8/10 forlod Sundby Kirke, efter at cirka 50

personer havde deltaget i premieren på natåbent kirke.

Mit første møde med initiativgruppen var i Mødested

Amager, som otte sogne står bag. Jeg fik en inspirerende

orientering af Charlotte Strandgaard (Sundby),

Rajesh David, og kollegerne Ellen M. Gylling (Nathanael)

og Peter Buch (Højdevang). Vi kunne glæde os

over, at fhv. kirketjener Frode Johansen, Klaus Jørn

Nielsen og Lene Moth Andersen, alle medlemmer af

Sundby menighedsråd, også ville være medarbejdere.

Vi fik talt om menneskers basale behov for stilhed, om

lyskors, om en krukke med bibelord til fri afbenyttelse

og en krukke til de bønner, som besøgende kunne skrive

og aflevere til senere oplæsning. Et hjørne i kirken

skulle opkaldes efter Job i Bibelen, der følte trang til

at tale med store bogstaver til Gud. Anklagerne mod

Gud om selvoplevede uretfærdigheder kunne hænges

op på et kors.

I et andet hjørne kunne man få en samtale med en

præst.

Endnu før kl. 20 på premiereaftenen kom de første

- tiltrukket af Peters fakkelallé og hans konfirmanders

flotte transparent, der også blev set fra Jensen’s Bøfhus.

”Ja, vi sad i bøfhuset og så, at noget spændende

var i gang ovre i kirken”, sagde et par besøgende. Et

par drenge havde blot brug for noget varme, men da

der blev indbudt til altergang, var de blandt deltagerne

– måske i deres livs første nadver. De besøgende,

der var i alle aldre, fik et velkomstark med bønner,

og Charlotte orienterede om de stille muligheder i

kirkerummet. Der blev skrevet mange bønner. Vi fik

også mange opmuntringer om endelig at fortsætte med

forsøgsprojektet - og mange samtaler. Flest fik Lene

ved det hyggelige kaffetraktement i våbenhuset.

Enhver er velkommen til selv at opleve den aktive

stilhed i natkirken den 2. søndag i måneden mellem kl.

20 og 22.30.

Poul Erik Bechmann,

natkirkepræst.

Krucifikset, der hænger i Sundby kirkes dåbsværelse,

er udført i 2005 af menighedsrådets næstformand

Lisbet Zitcdonia Vinding og skænket til kirken. Lisbet

Zitcdonia Vinding har gennem flere år studeret og selv

udført ikoner. Krucifikset er udført på samme måde

som ikoner ved brug af ægtempera og farvepigmenter

samt pålægning af bladguld. Træet til det stammer fra

bjælker, som blev udskiftet ved ombygningen af menighedshuset

i 2002


Helligtrekongers aften i Sundby

kirke og menighedshus

Helligtrekongers aften, fredag den 5. januar, indledes

med gudstjeneste kl. 19 i kirken. Prædikant er mødestedspræst

Ellen Gylling, Nathanaels kirke.

Gudstjenesten er en stemningsfuld måde at afslutte

juletiden på, og en meget gammel tradition har det

været, at man ved samme lejlighed også talte om ydre

mission - de tre vise mænd kom jo fra fremmede egne

af jorden for at tilbede den nyfødte himmelkonge.

Efter gudstjenesten fortsætter vi aftenen med møde i

menighedshuset med musikalsk underholdning ved

organist Tom Ernst og kirkens kor.

Aftenens taler er cand. theol., ph.d. studerende Jonas

P. Adelin Jørgensen, Københavns Universitet, der vil

tale om Jesus i hinduismen.

Jesus er ikke en af de klassiske guder i hinduismen -

men det betyder ikke, at hinduer ikke kender til Jesus.

Faktisk kan man på gaden i Sydindien købe klistermærker,

som forestiller hinduguden Ganesh side om

side med Jesus. Disse klistermærker ses på scootere

og i taxaer. Jesus er med andre ord både kendt og rimeligt

populær. Men hvilken forståelse af Jesus er det,

nutidige hinduer har? Kan vi som kristne lære noget

om Jesus ved at se ham gennem ’hinduøjne’ som en

inkarnationen af det absolutte guddommelige?

Alle er velkomne til gudstjeneste og møde.

Ældre og gangbesværede kan bestille kirkebil ved

henvendelse til kirkens kontor senest samme dag kl.

13.

Gudstjenesten og aftenen er et samarbejde mellem

Sundby kirke og Danmission på Amager.

Ny kordegneassistent

Trine Charlotte Parbo Hansen er pr. 1. nov. 2006 ansat

som kordegneassistent. Trine er allerede et kendt ansigt

i Sundby kirke, da hun siden 2004 har været ansat

hos os som kordegnemedhjælper.


Kirkelig vejviser for Sundby sogn

og kirke

Fødsel

Anmeldes til kordegnekontoret senest 2 hverdage efter

fødslen. Er forældrene ikke gift, men ønsker fælles

forældremyndighed, afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring

sammen med fødselsanmeldelsen. Blanketterne

kan hentes på www.personregistrering.dk. Forældre

født i udlandet bedes vedlægge dokumentation på

deres navn.

Navn

Inden barnet er ½ år skal det have navn. Vejledning

herom gives i forbindelse med anmeldelse af fødslen.

Dåb

Aftale herom træffes med kordegnekontoret eller en af

præsterne. Der er ingen aldersgrænse for at blive døbt

– afhængig af alder vil der inden være et forberedende

forløb, som man aftaler nærmere med præsten.

Konfirmation

Konfirmationsforberedelse foregår på 7. klassetrin.

Vielse

Aftale herom træffes med kordegnekontoret eller en af

præsterne.

Dødsfald

Anmeldes til kirkens kontor senest 2 hverdage efter

det er sket. Det kan ske via en bedemand eller direkte

til kontoret. Blanket kan hentes på www.personregistrering.dk

Bisættelse eller begravelse

Aftale om tidspunkt kan træffes direkte med en præst,

eller via kirkens kontor eller en bedemand.

Attester, navneændringer m.v.

Al henvendelse herom kan ske til kirkens kontor. På

www.personregistrering.dk kan man finde diverse

blanketter, der skal bruges. De udleveres også af kontoret.


Adresser m.m.

Provst Leo Kamstrup-Olesen

Frankrigsgade 1, tlf. 3258 5785/2121 4298, E-post: lko@km.dk

Træffes tirsdag-fredag kl. 10-11, torsdag tillige kl. 17-18,

lørdag efter aftale. Mandag fri.

Sognepræst Peter Konggaard

Ny Mæglergårds Allé 37, 2660 Brøndby Strand, tlf 4353 7560.

Træffes i kirken mandag og tirsdag kl.16-17, onsdag og torsdag

kl. 12-13, tlf. i kirken 3259 7253. Fredag fri.

Sognepræst Birgitte Kallesøe

Gyldenlakvej 20, tlf. 3255 6510, E-post: bika@km.dk

Træffes i kirken mandag - torsdag kl. 10-11 samt onsdag kl.

16-17, tlf. i kirken 3259 7253. Fredag fri.

Kordegnekontoret, Oliebladsgade 2, tlf. 3259 0902,

fax 3297 8679, E-post: sundby.sogn@km.dk

Åbent mandag-fredag 9-13, onsdag tillige 16-18, lørdag 10-12

samt efter aftale.

Kordegn Hanne Koch, kordegneassistent Trine Parbo Hansen.

1. kirketjener Johnny Rohwedder, tlf. 4016 0334. Fri mandag.

2. kirketjener Pernille Wilby, tlf. 4016 0338. Fri fredag.

Organist Tom Ernst, tlf. 2422 0942,

E-post: tom_ernst@hotmail.com. Fri mandag.

Menighedsrådet, formand: Rolf Kallesøe, Gyldenlakvej 20, tlf.

3255 6510, E-post: rk@ens.dk

Kirkeværge Svend-Erik Fangel Pedersen, tlf. 3251 5294.

SUNDBY SOGNS MENIGHEDSPLEJE

Formand: Peter Konggaard

KFUM og KFUK i Sundbyerne

Oliebladsgade 7, tlf. 3259 0023

E-post: info@amager.kfum-kfuk.dk

KIRKEN PÅ NETTET

Besøg kirkens hjemmeside på: www.sundbykirke.dk

Præsternes distrikter

Området øst for Amagerbrogade betjenes af provst Leo

Kamstrup-Olesen. Vest for Amagerbrogade går grænsen midt i

Kurlandsgade og Brydes Allé. Området nord for denne grænse

betjenes af pastor Peter Konggaard og syd for af pastor Birgitte

Kallesøe.

Sognets arbejdsgrene

Tirsdagsmøder Leder: Birgitte Kallesøe.

Nørkleklubben Hver onsdag kl. 10-12. Leder: Birthe Krogh

Claussen, Kastrupvej 158A, st. tv., 3259 9627.

Sundby Sogns Integrerede Børneinstitution Oliebladsgade 9,

tlf. 3258 5201. Leder: Käte Dorph Andersen

Sundby Menighedsfritidshjem Oliebladsgade 9,

tlf. 3258 6338. Leder: Tonny Skriverbank Møller.

Plejecentret Øselsgården Øselsgade 10, tlf. 3257 2797.

Forstander: Birgitte Jensen.

Kirkebil

Ældre og gangbesværede, der bor i sognet, og som ikke selv

kan klare at komme til kirken, kan blive kørt gratis til gudstjenester

og sognearrangementer. De skal blot ringe til kordegnekontoret

i åbningstiden. Bemærk venligst, at det ikke er nok at

lægge besked på telefonsvareren.

Sidste frist for stof til næste nummer er ultimo januar.

Udgivet af menighedsrådet. Redaktør Inger Michelsen.

Layout og tryk: Agnete-Grafik ApS, København S.

Fotos: Johnny Rohwedder og Peter Konggaard.

More magazines by this user
Similar magazines