Hvem skal overtage herlighederne? - LandboSyd

landbosyd.dk

Hvem skal overtage herlighederne? - LandboSyd

Hold dig fra spekulation

Husdyrproducenter, der har

brug for at indkøbe råvarer til

foder, skal kun afdække deres

nettobehov på futuresmarkedet.

Alt andet er spekulation

og dumt, lyder rådet.

Det er udelukkende nettodelen af landmandens

råvarebehov, der skal afdækkes

med futures. Alt andet er spekulation.

- Og vi spekulerer ikke. Vi laver risikoafdækning.

Det betyder, at vi køber vores

futures i et stigende marked, og vi sælger

dem i et faldende marked. Og vi køber og

sælger altid efter en fastlagt strategi, hvor vi

lader markedet bestemme, da det er markedet,

der afregner.

Det fastslår Jens Schjerning og John

Jensen, AgroMarkets.

Hvis landmandens strategi tager udgangspunkt

i, at han tror på stigende priser,

køber han sine nettovare – altså den

mængde råvare, han ikke selv producerer,

men som han skal bruge som foder - fysisk.

Typisk til 12 måneders forbrug. Mængden

dækkes af fysisk.

Landbrugets råvarer er blevet særdeles værdifulde i de senere år.

- Stiger råvareprisen, har landmanden

gjort en god handel på det fysiske marked.

Han har jo købt sine råvarer billigt. Skulle

markedet være imod landmanden, dvs. at

det begynder at falde, har han jo købt for

dyrt ind.

skal han ikke kigge på, at det falder,

men vise sig som en mand og agere. Dette

gøres ved at sælge futures, svarende til restmængde

af det fysiske. Derved minimeres

tabet, og landmanden har kontrol over situationen,

forklarer markedseksperterne.

Tror landmanden på et fald i råvarepri-

sen, køber han den fysiske netto-vare til tre

måneders forbrug og dækker resten af med

futures. Ved at købe og sælge efter sådan

en kontrolleret strategi, kan landmanden

vinde, når markedet er med ham og undgå

at tabe for meget, hvis markedet er imod

ham, fordi han er dækket af.

Hvis man kører en casino-strategi, hvor

man overlader situationen til tilfældighedernes

spil, risikerer man at tabe stort. Og

det er der alt for mange danske landmænd,

der har gjort på råvaresiden, vurderer John

Jensen og Jens Schjerning.

LandboSyd · juni 2008 19

More magazines by this user
Similar magazines