Hvem skal overtage herlighederne? - LandboSyd

landbosyd.dk

Hvem skal overtage herlighederne? - LandboSyd

Tilfredse dyrskuedeltagere

Flere af de fremmødte på LandboSyds dyrskuestand udtrykte optimisme og tro på fremtiden.

n Der skal tilsyneladende mere end høje

foderpriser og lave svinepriser til at tage

modet fra dyrskuedeltagerne på Det

Sønderjyske Fællesdyrskue.

De fleste af de gæster, LandboSyd Nyt

talte med på LandboSyds stand, var således

optimister, trods et til tider noget anstrengt

bytteforhold mellem indtægter og udgifter.

- Situationen gør, at vi lærer at tænke

anderledes, vurderede Michael Richelsen,

Ustrup ved Vojens.

- Vi skal lære at kunne håndtere de her

tilspidsede situationer. Og jeg tror, vi kan

komme styrket ud af det her, selvom det

selvfølgelig ikke er spændende lige nu, forklarede

38-årige Michael Richelsen, Ustrup

ved Vojens.

Han er netop ved at udvide fra 650 til

1.050 søer, ligesom han er i gang med at

opstarte en svineproduktion 50 km syd for

grænsen.

- Situationen gør, at vi lærer at tænke

anderledes. F.eks. bytter vi ikke bare kornet

for foder i høst. Vi fokuserer langt mere på

markedet end tidligere. Og jeg tror, at det,

vi går igennem nu, holder både os og vore

rådgivere helt oppe på tæerne, vurderede

han.

Tilfreds økolog

Også mink- og planteavler Christian Møller,

Brobøl, hører til optimisterne.

Jeg har mink og er økologisk planteavler.

Så jeg har været så heldig, at jeg har haft to

af de bedste driftsgrene i de senere år. Men

vi har også prøvet det stik modsatte. Derfor

ved jeg udmærket, hvor hårdt det er, når

økonomien ryger af sporet, forklarede han.

Som økolog og minkavler har Christian

Møller, Brobøl, en solid tro på fremtiden.

Christian Møller og hans hustru Lone

omlagde planteavlen i 1999. Og det har

parret ikke fortrudt.

- Jeg var tidligere en begejstret konventionel

planteavler, som værdsatte både

kunstgødning og sprøjte. I dag er jeg en

ligeså begejstret økolog. Og jeg glæder mig

selvfølgelig over, at vi i dag nyder respekt

hos forbrugerne, og i stigende omfang hos

vore kolleger i landbruget. Så jeg er bestemt

optimist, når jeg ser på vore fremtidsmuligheder,

fastslog Christian Møller.

»I får det ikke som industrien«

Fødevareministeren tror på, at danske landmænd står stærkt på fremtidens fødevaremarked.

n Danske landmænds evner til at omstille

sig og indstille sig på nye krav fra samfund

og kunder, bliver en fordel i det lange løb.

Det vurderer fødevareminister Eva Kjer

Hansen, som gæstede Det Sønderjyske

Fællesdyrskue i Aabenraa. Her slog hun

fast, at hun ikke er overrasket over, at der

trods lave svinepriser og høje foderpriser

fortsat er sønderjyske landmænd, der har

optimismen i behold.

- Jeg synes, optimisterne har noget at

have optimismen i. Jeg tror på, at danske

landmænd virkelig er blandt dem, der vil

kunne klare sig bedst på et mere frit, fremtidigt

marked. Og jeg synes, vi politikere giver

landbruget gode udfoldelsesmuligheder

til at indføre ny teknologi og ved at tillade

op til 950 dyreenheder, nævnte hun.

Forvalterrolle forpligter

Trods lempelserne skal landbruget imidlertid

ikke forvente en regulering som

industrien, fastslog ministeren over for

LandboSyd Nyt.

- Vi kommer til at stille flere miljøkrav

til landbruget i fremtiden. Og selvom man

på nogle områder nærmer sig en industrilignende

regulering, vil landbruget aldrig

kunne sidestilles med industrien. Der er

simpelthen nogle grundlæggende forudsætninger,

der er anderledes.

Ikke mindst landbrugets rolle som naturforvalter

betyder, at det at drive landbrug

hverken kan eller skal sidestilles med

en industrivirksomhed, pointerede Eva

Kjer Hansen.

- Landbruget er naturforvalter og vil aldrig

kunne sidestilles med industrien, pointerede

fødevareminister Eva Kjer Hansen på

dyrskuet.

LandboSyd · juni 2008 21

More magazines by this user
Similar magazines