Hvem skal overtage herlighederne? - LandboSyd

landbosyd.dk

Hvem skal overtage herlighederne? - LandboSyd

Tak for et godt dyrskue

n Vi mødte mange af vore medlemmer

og kunder på vores dyrskuestand, og knap

400 af vore medlemmer, svarende til 40 %

af vores aktive medlemmer, var så venlige

at aflevere et spørgeskema, hvor vi havde

spurgt ind til vores medlemmers ønsker og

behov til rådgivningen og servicetilbudene

fra LandboSyd.

Resultatet fremgår af nedenstående skema.

7 trins karakterskalaen har afløst

13-skalaen:

12 gives for den fremragende præstation

10 gives for den fortrinlige præstation

7 gives for den gode præstation

4 gives for den jævne præstation

02 gives for den tilstrækkelige præstation

00 gives for den utilstrækkelige præstation

-3 gives for den ringe præstation

Direktørens klumme

Samtidig var der god plads på spørgeskemaet

til kommentarer og forslag. Det har

rigtig mange benyttet sig af, og de vil indgå

i vores arbejde og planer.

Lead user:

Lead user er et nyt begreb, som kan være

vanskeligt at oversætte til dansk.

Begrebet lead user dækker over de aktive

kunder/brugere, som er på forkant med

teknologien eller er blandt de første som tager

et nyt produkt eller en metode til sig.

Lead user begrebet er også én af de oftest

omtalte teorier indenfor brugerdreven innovation.

Vi kender også lead user’ere blandt vore

landmænd, og ved at studere dem, og undersøge

hvordan de arbejder, kan det give

et godt grundlag for at finde nye trends, og

på den baggrund udvikle nye fremadrettede

løsninger, som mange landmandskolleger

med fordel kan anvende til at forbedre deres

produktion og resultater..

F.eks. ved:

Øget produktionsomfang

Andre eller relaterede forretningsområder

Øget andel af værdikæden

Kort sagt vi vil gerne lære af lead user’ne,

for at gøre rådgivningen endnu bedre og

dermed til gavn for kolleger.

God sommer!

Venlig hilsen Gunnar Fink

-3 00 2 4 7 10 12 Gns

Hvordan opfatter du generelt serviceniveauet i LandboSyd? 4 41 116 197 28 8,52

Hvordan opfatter du vores telefonbetjening? 7 11 48 120 169 36 8,12

Hvordan er muligheden for at komme i kontakt med din konsulent/rådgiver?

Hvordan opfatter du vores skriftlige information, annoncer og

hjemmeside?

Hvordan opfatter du kvaliteten i rådgivnings- og serviceydelser

fra os?

I hvilket omfang føler du, at vi dækker dine behov for rådgivnings-

og serviceydelser?

Ringe Fremragende

3 6 18 49 127 139 42 7,82

1 2 12 42 118 171 35 8,26

Sydals · Tlf. 73 40 76 30

2 8 34 102 186 45 8,66

2 9 36 95 181 60 8,77

LandboSyd · juni 2008 7

More magazines by this user
Similar magazines