Stage i kirken Ny præst på vej - dsuk.dk

dsuk.dk

Stage i kirken Ny præst på vej - dsuk.dk

Danes Worldwide


Lær dansk via

fjernundervisning

Danes Worldwide har siden 1919 gjort en stor

forskel for danskere i udlandet. Her skriver

generalsekretær Anne Marie Dalgaard om

organisationens tilbud om undervisning i

dansk

Tekst Anne Marie Dalgaard, generalsekretær. Danes Worldwide

Foto Danes Worldwide

Tiden Bruxelles har – heldigvis – ikke

forandret sig specielt meget, siden

jeg selv boede og arbejde i den belgiske

hovedstad for 15 år siden. Der er selvfølgelig

stadig masser af byggeaktivitet og

mange nye huse er kommet til, men byen

syder stadig af globalitet, og utallige tungemål

høres alle vegne.

Også dansk hører naturligvis også de

sprog, der tales i EUs hovedstad. Ikke

mindst blandt Danes Worldwides danske

samarbejdspartnere i Belgien – heriblandt

Den Danske Kirke – som jeg havde lejlighed

til at møde den 14. februar.

Det, der blandt andet binder danskere

i udlandet sammen, er det danske sprog.

Derfor er det ikke mindst vigtigt, at danske

børn holder deres dansk ved lige.

Stor erfaring med undervisning

I Danes Worldwide har vi over 20 års erfaring

med sprogundervisning til danske

børn og unge, bosat uden for Danmark, og

jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at

28

fortælle lidt om vores undervisningstilbud.

Danes Worldwides fjernundervisning

Danes Worldwide tilbyder fjernundervisning

i dansk fra børnehaveklasse til 9.

klasse. Undervisningen foregår via nettet

og er tilrettelagt, så børnene kan følge den

ved siden af deres almindelige skole.

Alt i alt drejer det sig om ca. halvanden

til to timers arbejde om ugen, og undervisningen

giver børnene kompetencer

folkeskoleniveau, så de – hvis de kommer

tilbage til Danmark – har danskkundskaber,

der svarer til deres alder.

Og for de mindste – de tre til fem-årige

– findes der sprogstimuleringspakker, som

en praktisk og simpel måde giver både

teoretisk baggrund og gode ideer til, hvordan

man kan styrke sproget gennem leg.

Man kan læse mere om fjernundervisningen

danes.dk

Sommerskolen

I over 30 år har Den Danske Sommerskole

for børn og unge mellem 9 og 17 år eksi-