juni 2009 nr. 83 - Bygningskultur Danmark

bygningskultur.dk

juni 2009 nr. 83 - Bygningskultur Danmark

Bryghusets facade fra 1901 af akitekt Vilhelm Klein

er inspireret af Palazzo Bavilague i Verona. Foto: Ole

Akhøj.

holde konkurrencer og udarbejde lokalplanforslag for

efterfølgende at blive mødt med afslag fra fredningsmyndighedernes

side. Man ønskede med andre ord,

en ”omvendt Krøyer” – med klare referencer til forløbet

for van Egeraats projekt for højhuse på Krøyers

Plads på Christianshavn året før.

For Kulturarvsstyrelsen var invitationen en velkommen

lejlighed til at fremhæve både bygningers og de

grønne områders kvaliteter i en indledende fase. Vores

håb var, at det ville være muligt, at bevare alle de

bygninger, som har været væsentlige for stedets industrihistorie,

og samtidig give mulighed for at etablere

en nye bydel med den særlige identitet, som de historiske

bygninger ville kunne skabe.

Konkret foregik afdækningen af områdets værdier på

to halvdagsworkshops, hvor området kulturhistoriske

og arkitektoniske kvaliteter blev drøftet i en tværfaglig

sammensat gruppe inviteret af Carlsberg.

Denne tidlige dialog mellem parterne om de særlige

kulturhistoriske kvaliteter har i Kulturarvsstyrelsens

perspektiv beriget det efterfølgende forløb og dialogen

med bygherren. Styrelsen ser derfor meget gerne

sådanne tidlige samarbejder etableret i forbindelse

med større omdannelsesprocesser.

Konkurrencen var en succes. Der indkom 221 forslag,

og bevaringsaspektet indgik med stor vægt i de fleste

af forslagene. Det var den danske tegnestue Entasis,

som vandt 1. præmien med forslaget Vores Rum.

Idéen var at etablere en tæt, kompakt by omkring en

række forskellige torve, hvis afgrænsning var inspireret

af de underliggende kældre. Mange eksisterende

bygninger var bevaret og integreret i den ny by, som

desuden skulle indeholde ni tårne af forskellig højde.

Udvælgelse af fredningsemner

Det næste skridt var en gennemgang af området og

de enkelte bygninger for konkret at udpege, hvilke

der skulle bevares, og hvilke der kunne fjernes. Repræsentanter

fra Københavns Kommune og Københavns

Bymuseum deltog i besigtigelserne for i den

kommende rammelokalplan for området at kunne

udpege de bevaringsværdige bygninger og træer.

Kulturarvsstyrelsen deltog for at vurdere fredningsværdierne

med henblik på en forelæggelse af fredningsforslag

for Det særlige Bygningssyn. Og Carlsberg

og Entasis deltog både for at høre om bygningernes

frednings- og bevaringsværdier og for at vurdere

konsekvenserne af en opretholdelse af bygningerne

i forhold til idéerne om etablering af den ny bydel.

Alle bygninger blev drøftet og fotograferet, og mange

hundrede døre blev åbnet ind til skumle gange eller

nye overraskende rum.

Kulturarvsstyrelsens udgangspunkt for gennemgangen

var dels at få fredet de bygninger, som Bygningssynet

allerede i 1993 indstillede til fredning, men som alligevel

ikke blev fredet, dels at frede nogle af de nyere

produktionsbygninger, som repræsenterer Carlsbergs

senere industrihistorie og nyere arkitektur. Til den første

gruppe hører så markante bygninger som bl.a. Elefantporten,

Bryghuset, Stjerneporten, Den Snoede Skorsten,

Kraftværket og Kedelhuset. Blandt de andre hører

De Hængende Haver og Lagerkælder 3, begge fra

1960’erne, tegnet af arkitekt Svenn Eske Kristensen.

Samtidig forudsatte Kulturarvsstyrelsen, at de bygninger,

der skulle fredes, både skulle indeholde ind- som

More magazines by this user
Similar magazines