juni 2009 nr. 83 - Bygningskultur Danmark

bygningskultur.dk

juni 2009 nr. 83 - Bygningskultur Danmark

kring istandsættelse af gården, så den ikke længere er

en skamplet på byen.

Blanding af boliger, erhverv og

fælleslokaler

Imidlertid drejer sig i det aktuelle tilfælde ikke bare

om at få indrettet en række almene boliger, men der

er tænkt helt nye kombinationer ind i projektet som

en usædvanlig helhedsløsning. Der skal nemlig også

laves fælleslokaler til gavn for landsbyens kulturliv og

skabes tidssvarende faciliteter til enmandsvirksomheder!

Det skal styrke det lille samfund både socialt,

kulturelt og erhvervsmæssigt – og dermed gøre det

endnu mere attraktivt at bo i Kare.

Tre af gårdens længer bliver indrettet til almene boliger,

mens østlængen, der ligger strategisk placeret ud

mod byens plads, og som antikvarisk set må siges at

være den mest interessante og samtidig mest sarte del

af komplekset, opført som den er i bindingsværk med

stråtag og uden vinduesåbninger mod landsbyen, indrettes

med fælleshus og fælleskontorer. Haveområdet

omkring Karbygaard skal bevare sin karakter af fællesjord,

hvortil alle i landsbyen fortsat får adgang.

Arkitektfirmaet Exners Tegnestue A/S, der har stor erfaring

i denne type opgaver, bl.a. fra netop Vestrup

og Lem, har udviklet idéforslaget til omdannelsen af

Karbygaard. Den samlede projektøkonomi for restaureringen

og omdannelsen af Karbygaard er på knap

15,6 mio. kr. Projektet støttes af Norddjurs Kommune

og Realdania.

Fremgang for landsbyen

”Vores ønske er at fastholde det positive i det gamle

landsbysamfund, nemlig en tradition, hvor generationerne

bor tæt sammen, hvor man holder hånden

under hinanden og samtidig giver plads til forskellighed.

Forudsætningen for det gode landsbyliv er en forankring

i historien og en åbenhed overfor fremtiden,”

siger Inger-Lise Maarup, formand for Foreningen til bevarelse

af Karbygaard, og fortsætter: Samarbejdet med

Randersegnens Boligforening og Realdania har gjort

det muligt at realisere de tanker, der udtrykkes i vores

arbejdsfilosofi: Vi bevarer fortiden for fremtiden.”

Christian Andersen, projektleder i Realdania, udtaler i

anledning af det ny projekt: ”Vi ser Karbygaard som

en videreudvikling af projektet med Skjødtgården i

Vestrup. Området omkring Randers Fjord vil med de

tre omdannede gårdanlæg nu kunne fungere som

”showcase” for genanvendelse af bevaringsværdige

gårdejendomme, og på den måde formidle erfaringer

til andre.”

Udvikling og bevaring

Dette ønske om, at ombygningen af snart tre gårde

på Randersegnen kan danne forbillede for lignende

initiativer andre steder i landet, kan man godt tilslutte

sig. Antallet af bevaringsværdige gårde og husmandssteder,

som ikke længere bruges til det oprindelige

formål, men ligger mere eller mindre ubenyttet hen,

er som bekendt et voldsomt stigende problem i disse

år, ligesom mange landsbyer som sådan i det hele taget

er truet af afvikling, og derfor er ethvert forsøg

på at give udtjente bygninger på landet en ny berettigelse

velkomment.

Imidlertid vil det altid være et relevant spørgsmål

om den måde, som bygningerne bliver bevaret på,

er vellykket eller ej, det vil sige om der i de konkrete

tilfælde tages tilstrækkelige hensyn til de særlige

bevaringsværdier, eller om de nye funktioner netop

forringer disse bevaringsværdier, som man hævder at

ville gøre det bedste for. Naturligvis må der i sådanne

sager indgås kompromisser, men et eller andet sted

går grænsen for, hvor stærk en forandring en bygning

kan undergå, hvis den fortsat skal kunne beholde sin

historiske identitet.

Denne diskussion kan tages allerede nu, ikke blot ud

fra de her nævnte eksempler, men også på grundlag

af mange andre ombygningssager landet over, hvor

udgangspunktet dog som regel har været af langt

mindre altruistisk karaktér end her. Redaktionen vil

hilse en debat herom i bladet velkommen!

For yderligere oplysninger i den

aktuelle sag:

Formand Inger-Lise Maarup, Foreningen til bevarelse

af Karbygaard, tlf. 86 48 51 28

Forretningsfører Svend Aage Nielsen,

Randersegnens Boligforening, tlf. 87 10 41 24

Borgmester Torben Jensen,

Norddjurs Kommune, tlf. 89 59 10 01

Projektleder Christian Andersen,

Realdania, tlf. 70 11 66 66

More magazines by this user
Similar magazines