juni 2009 nr. 83 - Bygningskultur Danmark

bygningskultur.dk

juni 2009 nr. 83 - Bygningskultur Danmark

Luftfoto af Carlsberg 2003, Carlsberg Arkiv

tidige byggerier for Novo og Toms Fabrikker, men ligger

tættest på SAS-Hotellet fra 1956-60.

Ny Tap blev udvidet 1967-69 ud mod Æresboligens

have for at give plads til en ekstra tappekolonne.

Formgivningen af tilbygningen, der er kendt som ”De

Hængende Haver”, blev forestået af Eske Kristensen.

1969-72 opførtes et fadølshus med en underliggende

lagerkælder i to etager ud til Gamle Carlsberg Vej. Projektet

blev udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling.

I stueetagen fandtes tappehal for tankbiler, der

transporterede øl til det britiske og belgiske marked.

Karakteristisk for tiden blev der endelig i 1969 etableret

en stor parkeringsplads for medarbejderne på

et areal, hvor der bl.a. havde været arbejderboliger.

1970-2008

I 1970 sluttede Carlsberg og Tuborg sig sammen.

Mens eksportens andel af den danske ølproduktion

var aftagende fra midten af 1970’erne, steg eksportandelen

af Carlsberg gruppens samlede produktion

fra 30 % i begyndelsen af 1970’erne til 80 % i midten

af 1990’erne. Baggrunden var, at Carlsberg og Tuborg

fra slutningen af 1960’erne begyndte at åbne egne

bryggerier i udlandet som f.eks. bryggeriet i Northampton

fra 1974, og at lade udenlandske bryggerier

brygge deres øl efter forskellige aftaler. Samtidig an-

lagdes også et nyt bryggeri i Fredericia 1976-79. Selvom

produktionen var vokset med ca. 20 % fra 1970

til midten af 1990’erne, blev arbejdsstyrken reduceret

til under det halve i samme periode. Det betød imidlertid

ikke, at produktiviteten var lige høj på alle anlæg.

Ifølge Carlsberg selv var produktiviteten fire-fem

gange så stor i det nye anlæg i Fredericia i forhold til

de moderniserede anlæg i København.

Tiden efter 1970 har således været præget af en først

relativ og senere absolut forskydning af Carlsbergs aktiviteter

bort fra København. Det kom også til udtryk

ved en meget behersket byggeaktivitet i Valby gennem

1970’erne, der tillige var præget af lavkonjunktur.

Der blev dog opført et nyt fritidshus, en sportshal,

der blev indviet i 1975. Kræfterne samledes om anlæggelsen

af det nye bryggeri i Fredericia, hvis arkitekt

var Steen Højby Rasmussen (1922-1993), der havde

været ansat hos Arne Jacobsen 1955-60, inden han

kom til Carlsberg i 1960. I 1980’erne gennemførtes

dog flere nybygninger i Valby, hvor fornyelserne fra

Fredericia blev udnyttet.

Tapperiet, Tap H1, blev opført 1982-84 med Højby

Rasmussen som arkitekt. Bygningen blev placeret ud

til Ny Carlsberg Vejs sydside. Tanken var, at der skulle

være plads til at udvide med yderligere to haller mel-

More magazines by this user
Similar magazines