Fiskeringen 1-09.pdf

fiskeringen.dk

Fiskeringen 1-09.pdf

Ansvarshavende redaktør

Preben Meyer

Rothesgade 6, 4. th.

2100 København Ø

Tlf: 3526 7764/2728 5001

Email: redaktion@fiskeringen.dk

Redaktion

Preben Meyer

Email: redaktion@fiskeringen.dk

Kim Holm Boesen

Email: khb@fiskeringen.dk

Annoncer

Kim Holm Boesen

4093 9966

Email: khb@fiskeringen.dk

Layout/prepress/tryk

www.westring-welling.dk

Formand

Kim Holm Boesen

Jernbanegade 4 A, 3 tv. 1608

København V.

4093 9966

Email: khb@fiskeringen.dk

FR´s. sekretariat

Fiskeringen

Nordvejen 5, Vellerup

4050 Skibby

Tlf: 7025 9966

Email: fiskeringen@fiskeringen.dk

Næstformand

Tommy Lauritsen

Nordvejen 5, Vellerup

4050 Skibby

Tlf: 7025 9966

Email: Tommy@fiskeringen.dk

Kasserer

Karl Erik Strandesen

Ranunkelvej 1

3500 Værløse

Tlf: 7878 2338/2173 6917

Email: kasserer@fiskeringen.dk

Konto nr.: 0890-1017302

Øvrige bestyrelse

Bjørn Lund Hansen

Tlf: 4585 2401/2011 5501/

arb. 3957 0000

Email: bjoern@fiskeringen.dk

Kris Jeppesen

7025 9969

Email: krisj@fiskeringen.dk

Ole Madsen

Tlf: 4818 8632/2325 1277

Email: faciliteter@fiskeringen.dk

Preben Meyer

Tlf.: 3526 7764/2728 5001

Email: meyer@fiskeringen.dk

Claus Stahnke

Tlf: 4444 7172

Email: claus@fiskeringen.dk

Benny Østergaard

Tlf: 4484 8947

Email: benny@fiskeringen.dk

Suppleanter

Henning Hjuler

Tlf: 4918 0308/2174 9513

Email: vandpleje@fiskeringen.dk

Per Sjøgreen

Tlf: 4448 3036/2126 7106

Email: per@fiskeringen.dk

Thomas Fox Maule

Tlf.: 4848 2460/4030 0797

Email: thomas@fiskeringen.dk

Per S. Nielsen

4710 0104/2966 8184

Email: poganielsen@mail.tele.dk

Faciliteter

Bådfaciliteter

Ole Madsen

Stengårdsvej 3

3540 Lynge

Tlf: 4818 8632/2325 1277

Email: faciliteter@fiskeringen.dk

Tlf: 7025 9960: Fejlmelding

Strømvand

Benny Østergaard

Muskathaven 26, 3. th

2730 Herlev

Tlf: 4484 8947

Email: benny@fiskeringen.dk

Husene

Administration

Lone Fox Maule

Hegnsvej 78 B

2850 Nærum

Tlf.: 7025 9965

Email: husudvalg@fiskeringen.dk

Husudvalgsformand

Bjørn Lund Hansen

Hummeltoftevej 121

2830 Virum

Tlf: 4585 2401/2011 5501/

arb. 3957 0000

Email: bjoern@fiskeringen.dk

Inspektør

Jens Ryhl

Tlf: 4587 0571

Miljøudvalg

Henning Hjuler

Tlf: 4918 0308/2174 9513

Email: vandpleje@fiskeringen.dk

Webmaster

Claus Stahnke

Tlf: 4444 7172

E-mail: Webmaster@fiskeringen.dk.

Booking

www.fiskeringen.dk

Tlf: 7025 9969

Arrangementer og

PR-udvalg

Kim Holm Boesen

Email: khb@fiskeringen.dk

FISKERINGENS åbne MEDLEMSFORENINGER:

Den Gyldne Karpe:

Carl Ole Nielsen, Nyvej 14 B, 4 th., 1851 Frederiksberg C. tlf: 3324 2509

Esrum Ålaug:

Pelle Guldberg, Munkebakke 14, 3220 Græsted. tlf.: 4839 0424

Farum Lystfisker forening:

Morten Søndergaard, Nordtoftevej 27, 3520 Farum, tlf: 4499 1607

Sportsfiskerforeningen Gadevang 79 (G79):

Erling V. Jensen, Ørnevænget 56, Vellerup, 4050 Skibby tlf: 4752 6027

Helsingør Fluefisker Forening:

Kenneth Nilsson, Edvard Munchsvej 2. 3000 Helsingør. tlf: 4926 6288

Hørsholm & omegns Lystfisker forening:

Kenneth Nielsen, Ådalsparkvej 9, 3 th., 2970 Hørsholm. tlf: 4586 9456

Kajerød Sportsfisker forening:

Luis Monteriro, Byagervej 207, 3460 Birkerød. tlf: 4581 7362

ESRUM Å- og

SØØRREDCUP 2009

Siden 1991 har Esrum Ålaug, med Fiskeringens støtte, hvert år udsat smolt

i Esrum å, men også en mindre mængde søørredsmolt i Esrum sø. Det

giver resultater i form af flotte fangster af ørreder fra åen og søen.

I lighed med tidligere år ønsker Fiskeringen og Esrum Ålaug at få tilbagemeldinger

om fangster fra både Esrum Å- og sø igennem året.

Derfor indbydes du/I til at deltage i Esrum Å- og Søørredcup, der løber

gennem hele sæsonen fra 16. januar 2009 til 15. november 2009.

Præmierne bliver på 500 kroner til de, der fanger henholdsvis den største

å-ørred fra Esrum Å samt den største sø-ørred fra Esrum Sø. De uddeles

på ”Store Strygedag” sidst i november

Konkurrencereglerne:

- ALLE lystfiskere kan deltage.

- KUN ørreder (salmo trutta) fanget i Esrum å og -sø kan deltage i

konkurrencen.

- Der skal indsendes en detaljeret fangstberetning med vægt, længdemål

og fangststed/-metode, underskrevet af et vidne og medsendes et

billede, der viser fisk, fanger og fangststed.

- Samt et billede af fisk m/målebånd og en genstand der viser relativ

størrelse (f.eks. alm. æske tændstikker).

- Fangstindberetninger skal være Benny Østergård, Muskathaven 26, 3.th.

2730 Herlev. tlf.nr.: 4484 8947, email: benny@fiskeringen.dk i hænde

senest den 18. november 2009,

- Ved mistanke om snyd kan tilmeldinger afvises uden videre begrundelse.

Kokkedal-Nivå Lystfisker forening:

Bent Kallemose, Hjortevænget 222, 2980 Kokkedal. tlf: 4914 3525

Neptun Lystfisker forening:

Steen Brynov, Snebærvænget 11, 2830 Virum. tlf: 4585 9212

Nærum Fiske Klub:

Lone Fox Maule, Hegnsvej 78B, 2850 Nærum. tlf.: 4580 5148

Fiskeklubben Horns Herred:

Børge Pedersen, Østervej 8, 4050 Skibby, Tlf: 4752 8101

Salmo Salar:

Ulrik Nielsen, Astershaven 277, 2765 Smørum, tlf. 4465 4633

Sjælsø Lystfisker forening:

Lars Peter Jønsson, Thorsvej 18, 3300 Frederiksværk. tlf: 4087 3030

Værløse Fiskeklub:

Karl Erik Strandesen, Ranunkelvej 1, 3500 Værløse, tlf. 2173 6917

Egedal Fiskeklub

Leon la Fontaine, Fiskene 53, 3650 Ølstykke, tlf. 4717 5558

Østerbro Lystfisker klub:

Jan Kristoffersen, Petersborgvej 4 st.th., 2100 Kbh Ø.

tlf: 4636 3677/3526 8970

Fisketur.dk:

Kris Jeppesen, Sport Dres, Frederikssundvej 50 2400 NV.

tlf: 3888 4648

Næste trykte udgave af FISKERINGEN

udkommer 1. december 2009. Pris ved løssalg 20 kr., der

dækker portoen. Henvendelse redaktøren. Oplag 2000 stk.

Indlæg står for skribentens egen holdning. Hvor intet andet

er anført, må artikler citeres med kildeangivelse.Redaktionen

forbeholder sig ret til at forkorte og redigere breve og

artikler, der optages i bladet. For indsendt stof garanteres

Ved Kim Holm Boesen Foto: Preben Meyer

Man skal være lidt skør for at være lystfisker – jeg mener; stå

eller sidde og kaste et eller andet endegrej ud i noget vand,

time efter time. Og så fanger man tit ”ikke noget”, udover frisk

luft, observation af fugle og natur samt evt. en kammerats

mere eller mindre dybsindige betragtninger.

Men niveauet af ”skørhed” må siges at mangedobles når man

ser på EU-Kommissionens forslag om, at din og min fangst

løbende skal indberettes, at vores fangst skal underlægges kvoter

og vores joller indregistreres før vi tager ud – den såkaldte

Artikel 47 i EU-Kommissionens forslag til en ny rådsforordning,

der vil harmonisere fiskerikontrolordningerne med henblik på

at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. Kun

den sidste del af forslaget, et EU-omsætningsforbud for fisk

fanget under rekreativt fiskeri, kan jeg se en fin pointe i, og det

har vi jo allerede i Danmark.

EU-kommissæren for fiskeri, Joe Borg fik åbenbart et chok

over reaktionen fra borgere og ministre inklusive vores egen

Eva Kjer Hansen, et højlydt NEJ TAK, så han fik travlt med at

bortforklare forslaget med, ”at det fejlagtigt er blevet fortolket

således, at Kommissionen vil indføre kontrol af millioner af

lystfiskere og indfører kvoter for dem. Det er naturligvis en

vanvittig ting at gøre, og det er slet ikke hensigten med forslaget,

at indføre et så latterligt system”.

Men det stopper nu ikke en ægte EU-bureaukrat: ”Imidlertid

er der masser af data, der viser, at visse former for såkaldt

rekreativt fiskeri har en betydelig negativ indvirkning på sårbare

fiskebestande. Vi kan ikke bare lave restriktioner overfor

erhvervsfiskeriet og samtidig lade det rekreative fiskeri køre

med på frihjul. Det rekreative fiskeri må også være med til at

yde deres til at sikre bestandenes bevarelse. Det er ihukommende

den balance, at Kommissionen vil arbejde med denne

del af forslaget i forbindelse med de kommende forhandlinger”.

Oversat til normalt dansk betyder det, at Joe Borg

insisterer på, at vi lyst- og fritidsfiskere SKAL underlægges

EU's fiskekvotesystem, han har bare endnu ikke fundet ud af,

hvordan kagen skal skæres, så han kan få de nationale fiskeriministre

til at stemme for. Vi må håbe for lystfiskeriet, at Eva

Kjer Hansen står fast i denne sag, lige så fast som hun står på

genopretningsplanen for Kattegattorsken, til Gillelejefiskernes

store fortrydelse.

”Heldigvis” kan Gillelejefiskerne så bare tage loven i egen

hånd. Hvis torskefiskeriet er lukket i visse områder nord for

Øresund, så tager man bare en trawltur ned i selve Øresund i

ly af januar mørket – selvom Øresunds-trawlfiskeriet har været

forbudt siden midten af 1930'erne – en lokal erhvervsgarnfisker

blev dog ”lidt” muggen over sit ødelagte garn til en værdi

af 15.000 kr., mens andre erhvervsfiskere bifaldt raidet.

Samme Eva Kjer Hansen har dog stadig en svaghed for erhversfiskerne

– nærmere bestemt den halve snes Bornholmske

laksefiskere, der igennem nogle år ikke har opfisket deres

kvote, fordi de større laks (over 4 kg) er dioxinaffald og uegnet

til menneskeføde indenfor EU. Men ”keine hexerei”, der laves

bare en bekendtgørelse, hvorefter dioxinaffaldet kan eksporteres

til 3. lande, ”såfremt disse landes myndigheder godkender

importen”. Skal vi gætte på, at dioxinaffaldet, undskyld – fisken

nok skal finde en aftager i et eller andet 3. verdens land, der

har mangel på proteiner - BON APPETIT!

Vi i Fiskeringens bestyrelse prøver at gøre en forskel på nogle

af disse områder, bl.a. ved at indsende protester og høringssvar,

så også lystfiskernes stemme bliver hørt. Nogle gange

virker det (Artikel 47), andre gange er det for døve øren (dioxin-laks).

Så du må MEGET gerne kontakte os, hvis du hører

om sager, hvor der skal markeres lystfiskerinteresser.

Og så vil jeg slutte med at opfordre dig til at komme ud i foråret,

og bruge vores allesammens fede faciliteter, samt ikke

mindst – prale med dem overfor ikke-medlemmer. Der er

plads til flere i Fiskeringen.

Knæk & bræk, vi ses derude

2 Fiskeringen Fiskeringen 3

More magazines by this user
Similar magazines