Fiskeringen 1-09.pdf

fiskeringen.dk

Fiskeringen 1-09.pdf

FURESØENS ROVFISK:

GEDDE, ABORRE, SANDART

Det kan se uoverskueligt ud, når man skal i gang med fiskeriet

på Fure-Havet. Her får du en guide, der forhåbentlig

kan hjælpe dig i gang på Danmarks dybeste sø.

Af Lars Henning Nielsen

I disse år gennemgår Furesøen en rivende

udvikling. Engang var den én af

de reneste søer i Europa, omhyggeligt

studeret og beskrevet af ferskvandsbiologiens

foregangsmand Carl Wesenberg-Lund,

senere blev søen brugt som

kloak og groede til i alger og iltsvind.

Nu er den restaureret, og i sommeren

2008 fremtrådte Furesøen med en

vandkvalitet, som man skal mere end 50

år tilbage i tiden for at finde magen til.

I dette nummer gennemgår vi fiskeriet

4 Fiskeringen

efter Furesøens gedder, sandarter og

aborrer.

Vi bliver guidet af Lars Frø der har

fisket på Danmarks Dybeste Sø gennem

25 år. Han bor ”en spytklat” fra søen,

som han har følt sig fascineret af gennem

hele sit liv. Udover at være aktiv

fisker på søen, passer Lars også 10 af

Fiskeringens både i hhv. Stavnsholt,

Furesøbad og Farum Sø og er medlem

af bestyrelsen i Farum Lystfiskerforening.

Stavnsholt, Lars' facilitet.

9,5 kg majgedde. Det er forfatteren, der holder den.

GEDDERNE

Sæsonen på Furesøen

starter, ligesom

på de fleste andre søer,

med geddepremieren den 1.

maj. Efter en lang vintersæson

er jeg meget sulten efter at få

luftet stængerne og har forberedt

premierefiskeriet med en pæn

stak skaller hjemme i akvariet.

Ofte har jeg også bundet en stribe

nye rigs, så jeg er helt opdateret med

de seneste forfangsmaterialer. Det er

en dyr fornøjelse, og ofte vender jeg

alligevel tilbage til mine sædvanlige

forfang efter nogle få ture.

Sultne maj-gedder

I april går gedderne på leg i den lavvandede

Store Kalv, og efter legen trækker

de meget hurtigt ud i storsøen igen,

hvor de færdes med masser af vand

både over og under sig. De opholder

sig nede i søen, et eller andet sted midt

i vandmasserne, hvor de trisser rundt

og fordøjer. Når de bliver sultne, trækker

de op i vandoverfladen, hvor de kan

fange byttefiskene ved at trænge dem

op mod overfladen, og ofte ses gedder

der slår i overfladen, eller som glider op

over vandskorpen med hele kroppen fri.

I starten af maj er der mange tydelige

hugperioder, hvor man kan iagttage at

lystfiskere, i hele afsnit af søen, får fisk

samtidigt. Disse perioder ligger jævnt

fordelt henover dagen, men der er dog

markant flest hug i de tidligste morgentimer.

Når gedderne går og slår mave

nede i dybet, kan de stadig lokkes til at

hugge. Det kræver bare at de får agnen

serveret lige for næsen, i stille og roligt

tempo.

Furesøen

tømt for vand.

Jeg fisker næsten kun med skaller

som agn, og i maj måned er de dejligt

nemme at skaffe. De kan fanges ved alle

søens større broanlæg, men man kan

også finde dem ved alle bredderne lige

uden for sivbæltet.

Hvis det ikke blæser for meget, er

min favoritmetode at trække stille og

roligt rundt med 2 til 3 stænger med

flådfisket skalle. Hvis det blæser, må jeg

ligge for anker på en plads som jeg har

en særlig tiltro til. Jeg sætter flåddene

til at fiske mellem 3 og 12 meter nede,

alt efter om jeg fisker efter aktive eller

passive gedder.

Hvor skal jeg fiske:

Man kan fange gedder i alle områder af

stor-søen, men nogle pladser er langt

mere søgte end andre. Det skyldes nok,

at når lystfiskere skal beslutte sig for

hvor de vil fiske, så vælger de ofte at

starte i nærheden af nogle af de andre

lystfiskere. Og så løber man ind i det

selvforstærkende fænomen, at dér hvor

de fleste fisker, dér fanges de fleste fisk,

og så tror vi alle at disse bestemte pladser

holder flest gedder.

Dette skal man ikke lade sig vildlede

af, for der er gedder overalt i Furesøen.

En bedre måde at vælge fiskeplads på,

er at fiske dér hvor man fisker mest effektivt,

og det gør de fleste, dér hvor der

er mest læ. Så det er rigtigt fornuftigt

at finde søkortet frem og udse sig alternative

muligheder så man altid har en

plads med læ for dagens vindretning.

Det er også smart at undgå for megen

transporttid. Rigtigt mange fiskere

starter med at sejle tværs over søen in-

Fiskeringen 5

Copyright Claus Stahnke Farum LF

More magazines by this user
Similar magazines