25.07.2013 Views

11. aug. 2013 - KZ & Veteranfly Klubben

11. aug. 2013 - KZ & Veteranfly Klubben

11. aug. 2013 - KZ & Veteranfly Klubben

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1<br />

1 / <strong>2013</strong>


Redaktion oscar.yankee.redaktion@gmail.com (op til 25MB pr. mail)<br />

Morten Munkesø (ansvarsh. redaktør)<br />

Ved Kæret 17B, Hvedstrup, 4000 Roskilde · 3045 4655 · mmu@c.dk<br />

Thorbjørn Brunander Sund (lay-out)<br />

Søndervang 13, 6862 - Tistrup · 2290 1918 · brunander@gmail.com<br />

Kommerciel annoncering<br />

Materiale fremsendes som RGB eller usepareret CMYK i en PDF-fil (225 dpi) –<br />

eller efter aftale.<br />

Priser 2012 (ex. moms): 1 helside: 2500,- | ½ side (tværformat) 1380,-<br />

| ¼ side 775,00 | Farve tillæg 500,00 | Rabat ved 4 indrykninger i<br />

samme format: 10%<br />

Artikler og illustrationer<br />

Uopfordrede bidrag er velkomne. Fremsendes elektronisk – gerne ledsaget af<br />

illustrationer i digital form (vedhæftede JPEG-filer).<br />

Disclaimer<br />

Indholdet i artikler bragt i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for klubbens / bladets<br />

holdninger, men står for den enkelte forfatter / bidragyders egen regning.<br />

Vigtige datoer<br />

Nr 1 2 3 4<br />

Deadline 15/1 1/4 1/8 1/11<br />

Udgivelse 1/3 15/5 15/9 15/12<br />

Ældre eksemplarer<br />

kan læses på www.veteranflyklubben.dk<br />

veteranflyklubben.dk<br />

Bestyrelse<br />

Bent Esbensen formand<br />

Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg N · 5099 7007 · besbensen@gmail.com<br />

Martin Bech Olesen næstfmd. / rally<br />

Mannehøj 207, 6600 Vejen · 2088 8616 · martin_bech_olesen@hotmail.com<br />

Jacob Thordsen sekretær<br />

Mintebjerggyde 4, 6470 Sydals · +49 1755 609313 · jacobthordsen@gmail.com<br />

Henrik Gabs Pedersen<br />

Tornebakken 65, 2830 Virum · 2068 1585 · gabs@aeronautisk.dk<br />

Palle Jørgen Christensen<br />

Søbakken 14, 8800 Viborg · 2126 3674 · pallejc@mail.dk<br />

Morten Munkesø Oscar Yankee<br />

Ved Kæret 17B, Hvedstrup, 4000 Roskilde · 3045 4655 · mmu@c.dk<br />

Ib Bentzien kasserer<br />

Høstbuen 65, 2750 - Ballerup · 2073 3463 · ibb.kzv@gmail.com<br />

Medlemskab<br />

Medlemskab af <strong>KZ</strong> & <strong>Veteranfly</strong> <strong>Klubben</strong> opnås ved indbetaling som følger:<br />

Ordinære medlemmer (aktivt flyvende og/eller ejer af <strong>KZ</strong> eller andet veteranfly)<br />

- incl. KDA-medlemskab: kr. 540 p.a. (>65 år kr. 415)<br />

Andre medlemmer – passive og firmamedlemmer<br />

- excl. KDA-medlemskab: kr. 400 p.a. (>65 år kr. 275)<br />

Ordinære medlemmer, som er medlem af KDA i forvejen, behøver ikke at betale<br />

til KDA igennem <strong>KZ</strong> & V (oplys dit KDA medlemsnr. ved indmeldelse).<br />

INDBETALING - altid med angivelse af navn, adresse, telefonnr. og e-mail.<br />

- fra Danmark: kontonr 7670 000 207 1665<br />

- fra udlandet: IBAN: DK67 7670 0002 07 1665 BIC: RINGDK22<br />

2<br />

Vi producerer<br />

tryksager<br />

med omtanke<br />

... og det virker!<br />

Kontakt os på<br />

tlf. 96 800 700<br />

Svanemærket trykkeri 541-751<br />

PEFC/09-31-033<br />

Promoting Sustainable<br />

Forest Management<br />

www.pefc.org<br />

Tryk på Strandbygaard.dk<br />

Tryk - Strandbygaard Grafisk A/S, Skjern<br />

ISNN 1603-0494


Hilsen fra formanden<br />

Af BES<br />

Vær velkommen, Herrens År … sang vi nytårsaften. Vi glæder os<br />

til det nye år. Det har vi også al mulig grund til at gøre i <strong>KZ</strong> &<br />

<strong>Veteranfly</strong> <strong>Klubben</strong>. Sammen har vi opnået nogle gode resultater<br />

i 2012 og - i og med, at vejret bliver meget bedre i <strong>2013</strong> – vil det<br />

nye år bringe endnu flere glæder for os, der flyver gamle eller<br />

hjemmebyggede fly.<br />

I 2012 kom der virkelig skred i forhandlingerne med Trafikstyrelsen<br />

om lidt lempeligere vilkår for os. Som jeg skrev i mit nyhedsbrev<br />

i december (hvis du ikke får det, men gerne vil ha’ det,<br />

skal vi have din mailadresse), er vi blevet enige med TRS om en<br />

række mærkesager:<br />

• ’Puklen’ af gamle sager om udstedelse af National Flyvetilladelse.<br />

Her blev vi enige om en vej fremad, så alle de gamle sager<br />

er afsluttet og flyene synet før sommerferien <strong>2013</strong>.<br />

• Enklere regler for små fly. Vi talte om, hvordan TRS kan lette<br />

lidt på bureaukratiet omkring de små fly. Vi aftalte, at vi fremsender<br />

en ’ønskeseddel’ på tre konkrete emner, som vi gerne vil<br />

have TRS til at kigge på.<br />

• Accept af privatflyvning i Danmark med udenlandsk registrerede<br />

Annex II fly. Dette emne er åbenbart meget svært for TRS<br />

at administrere på samme måde som andre landes myndigheder<br />

(de kigger den anden vej). Til gengæld hævder TRS, at det nu<br />

er meget nemmere at få et udenlandsk Annex II fly importeret<br />

til dansk register. Der er ikke længere et absolut krav om fuld<br />

dokumentation. I stedet kan sagerne behandles individuelt, ud<br />

fra den forhåndenværende dokumentation. Det er jo allerede et<br />

skridt i den rigtige retning. Praksis må vise, om man kan fæste<br />

lid til udmeldingen.<br />

• Accept af mindre registreringsbogstaver på ex-militære fly, som<br />

ønskes historisk korrekt restaureret. Vi blev enige om, at der –<br />

efter ansøgning – kan gives accept af, at ex-militære fly kan nøjes<br />

med 15 cm høje bogstaver, som f.eks. placeres under haleplanerne<br />

på hver side af kroppen. Der skal ikke være registreringsbogstaver<br />

under vingerne. I Sverige tillades en sådan praksis på<br />

relevante fly, så TRS er indstillet på at følge samme praksis.<br />

• Autorisation til støjmåling af BL2-2 fly iht. ICAO Annex 16,<br />

kapitel 10. Der blev givet grønt lys til iværksættelse af støjmåling<br />

af de fly, som står for tur. Så vi det sidste papirarbejde omkring<br />

autorisationen blive lavet, når TRS har tid til det.<br />

• Bortfald af forbud mod overflyvning af byer mm. TRS har udgivet<br />

AIC B 37/12 hvoraf det fremgår, at det nu er tilladt at<br />

overflyve bymæssig bebyggelse mm, med Annex II luftfartøjer,<br />

som har en National Flyvetilladelse.<br />

Så kom vi så vidt – men der er mange andre ting, der står for tur.<br />

Improviserede udflugter<br />

Trods det vådeste år i mands minde nåede vi da også en enkelt<br />

udflugt eller to. Piper Cub’ens 75-års fødselsdag blev fejret med<br />

manér på Endelave, som man kunne læse i sidste nummer af<br />

bladet. Den lille udflugt fødte en tanke hos vort bestyrelsesmedlem<br />

Martin: Hvorfor laver vi ikke en email- eller SMS- kæde, så<br />

Forside: OY-BSS ”Snedronningen” lander med ski på. Foto - Ole Steen Hansen<br />

3<br />

vi med kort varsel kan arrangere en lille weekend-tur, når vejret<br />

indbyder til det. Det behøver jo ikke at være en tur til Langtbortistan,<br />

hver gang det gamle fly skal luftes. Det kunne også<br />

være en lidt kortere, improviseret udflugt. Skriv en mail til Martin<br />

med navn, fly-reg. mailadresse og mobilnummer, hvis du vil<br />

være med på kæden. Så kan vi se, om idéen kan bruges i praksis.<br />

Ny formand for PU<br />

Projektudvalgets mangeårige formand Kai Christensen fra<br />

Rønne har, efter mere end 30 års utrættelig indsats for BL 2-2<br />

ordningens fødsel og fortsatte trivsel, ønsket at blive afløst af<br />

nye kræfter. Kai fortjener den allerstørste tak og anerkendelse<br />

for den kæmpeindsats, han har leveret gennem alle årene og det<br />

er næppe for meget at sige, at – uden Kai, havde der ikke været<br />

en BL 2-2 ordning.<br />

Kai’s afløser er Henrik Gabs-Pedersen. Henrik præsenterer sig<br />

selv inde i bladet, så det vil jeg ikke gøre, men blot nævne det,<br />

Henrik selv er for beskeden til, nemlig at han er et absolut jern<br />

til papirarbejde. Henrik har gennemgået Byggehåndbogen med<br />

tættekam og har ’opfundet’ en virkelig god og pragmatisk løsning<br />

på et problem, som har redet mange hjemmebyggere som<br />

en mare: Vedligholdelsesprogrammet og –redegørelsen. Nu indeholder<br />

Byggehåndbogen en særdeles enkel og fin løsning, som<br />

vi alle kan have megen glæde af at anvende. Godt gået, Henrik!<br />

Nye kræfter til Turudvalget søges<br />

Kirsten og John Andersen har givet udtryk for, at det er tiden<br />

at finde nye kræfter til klubbens turudvalg. Efter mange, meget<br />

velbesøgte, ture til det nære og ikke-så-nære udland, skal klubben<br />

finde nye tovholdere. Har du lyst til at prøve kræfter med at<br />

arrangere en lille tur – eller sommerturen – for dine klubkammerater,<br />

så ring til mig eller send mig en mail.<br />

Kirsten og John fortjener stor taknemmelighed fra alle de klubmedlemmer,<br />

som de har glædet ved at arrangere ture i efterhånden<br />

mange år.<br />

Air-Britain Fly-In<br />

Nu vi er ved det med turene: <strong>Klubben</strong> har modtaget en officiel<br />

indbydelse til at besøge Air-Britains fly-in på North Weald<br />

flyvepladsen nord for London i år. Som de skriver, er det 20 år<br />

siden, at <strong>KZ</strong> & V har været på besøg, så det er ved at være tiden.<br />

De vil endda forære os benzin for £ 500, hvis bare vi vil møde<br />

op. Vi er velkomne til at campere på pladsen – og både Duxford<br />

og Old Warden ligger jo ret tæt på, så der er også basis for et<br />

par udflugter. Fly-in’et finder sted d. 22. og 23. juni <strong>2013</strong>. Mere<br />

info kan ses på www.air-britain.com/flyin-about.html Hvem vil<br />

med??<br />

Rabat på landinger i Tyskland<br />

I forbindelse med ture i Tyskland, er der mulighed for at spare<br />

ret mange penge på landingsafgifter, hvis man køber et ’Lande-<br />

Gutscheinheft’ fra airShampoo. Hæftet indeholder kuponer til<br />

120 fri landinger på forskellige pladser over hele Nordtyskland<br />

og koster kun ca. kr. 400. Hæftet kan købes på www.airshampoo.<br />

de Faktisk er der også tre gratis landinger på Randers Flyveplads<br />

i hæftet. >


Hvad skal vi i <strong>2013</strong>?<br />

Som tidligere nævnt har vi mange ting, vi arbejder med. Det<br />

bliver spændende at lave de første støjmålinger i <strong>KZ</strong>&V-regi og<br />

det bliver rigtig dejligt at blive af med ’puklen’ af gamle sager om<br />

udstedelse af National Flyvetilladelse.<br />

Der er jo også <strong>KZ</strong> Rally, som flytter til 9-10-<strong>11.</strong> <strong>aug</strong>ust, i håb<br />

om bedre vejr. I år bliver det rigtig interessant at komme til rally.<br />

Martin og rallyudvalget har forhandlet nogle virkelig gode løsninger<br />

frem, som vil blive til fælles gavn og glæde for <strong>KZ</strong>&V,<br />

museet og Ringkøbing Fjord Jazzfestival, idet der er enighed om<br />

at arrangere ’Stauning Airshow’ lørdag d. 10. <strong>aug</strong>ust.<br />

Der arbejdes løbende med programmet, men det er allerede helt<br />

klart, at det bliver spændende, stort og flot. Med det nye koncept<br />

Kalender<br />

2.-3. november <strong>2013</strong> - DEBRIEFING <strong>2013</strong><br />

Fuglsøcentret på Mols, 8420 Knebel<br />

Arrangement og priser følger - se mere på hjemmesidens<br />

kalender hen over sæsonen.<br />

Arrangør: <strong>KZ</strong> & V ´s Seniorgruppe v/ Ilse & Karsten<br />

Hansen, Sortevej 6, Mundelstrup st. by, 8381 Tilst<br />

mobil 4046 5325 - mail karstenbh@webspeed.dk<br />

Ny film om <strong>KZ</strong> - du kan være med!<br />

Peter Zeuthen, Visual Story og Anders Dencker Christensen,<br />

Dansk AV Produktion vil producere en 40-45 min.<br />

dokumentarfilm om de danske <strong>KZ</strong>-fly og deres to konstruktører,<br />

Viggo Kramme og Carl Gustav Zeuthen.<br />

Filmen bliver til på basis af arkivfotos, originalt 16 mm<br />

filmmateriale samt nye luft-til-luft optagelser af flyene og<br />

scener fra <strong>KZ</strong>-miljøet. Filmen fortæller historien gennem<br />

interviews med konstruktørernes familie, <strong>KZ</strong>-piloter og<br />

andre relevante personer i miljøet omkring flyene.<br />

Handlingen i denne dokumentarfilm følger en tidslinje fra<br />

tilblivelsen af Skandinavisk Aero Industri i 1937 til afslutningen<br />

af produktionen i 1957. Historien knytter an til<br />

nutiden, hvor <strong>KZ</strong>-flyene er en vigtig del af en veteranflykultur,<br />

som hjælper med at bevare flyene i luftdygtig stand.<br />

Som en del af fortællingen kommer vi tæt på de to konstruktører,<br />

som drømte stort, arbejdede hårdt og oplevede<br />

succes og modgang i en omskiftelig periode. Mange af de<br />

smukke <strong>KZ</strong> fly er stadig på vingerne, hvilket er et vigtigt<br />

budskab i denne historie. Vi møder nogle af de mennesker,<br />

som arbejder med at vedligeholde de gamle fly i dag og<br />

dermed sikrer, at fremtidige generationer også vil opleve<br />

de smukke fly i luften.<br />

Filmen vil blive distribueret på DVD i danske, engelske<br />

4<br />

om rally fredag/lørdag er der lagt i kakkelovnen til en rigtig hyggelig<br />

weekend i selskab med de gamle og de hjemmebyggede fly<br />

og deres besætninger.<br />

Ny adresse på hjemmesiden<br />

Til sidst skal jeg nævne, at klubbens hjemmeside nu hedder<br />

www.veteranflyklubben.dk<br />

Det var alt for denne gang.<br />

Nyd bladet, som vores ny redaktør (Morten) har slidt i det med<br />

at lave sammen med vor trofaste lay-out’er og webmaster Thorbjørn.<br />

Jeg glæder mig til at nyde <strong>2013</strong> sammen med medlemmerne af<br />

<strong>KZ</strong> & V. Godt Nytår!<br />

”Nyt syn på fly”<br />

VK-kontrollant Jørgen Skov Nielsen meddeler:<br />

Trafikstyrelsen har endelig fået gang i syn af hjemmebyggede<br />

fly, for udstedelse af National Flyvetilladelse.<br />

30. november 2012 var Tom Kjeldsen fra TRS i Skive. Ole<br />

Jørgensens Pulsar blev godkendt uden anmærkninger. 22.<br />

januar <strong>2013</strong> var turen kommet til Arne Bæks Sirocco. Tom<br />

Kjeldsen var meget tilfreds med arbejdets høje kvalitet og<br />

godkendte OY-OIV uden anmærkninger.<br />

og tyske sprogversioner og vil desuden omfatte en lille bog<br />

med uddybende information om flyene.<br />

Finansieringen af filmprojektet, som forventes at koste<br />

ca. 400.000. kr, foregår utraditionelt ved hjælp af såkaldt<br />

”crowdfunding”. Det er en økonomisk metode til at indsamle<br />

penge til projekter gennem små og mellemstore bidrag<br />

fra individuelle personer og firmaer. Crowdfundingen<br />

til dette filmprojekt foregår fra filmens hjemmeside www.<br />

aircraftstory.org , hvor du kan holde dig orienteret om projektet<br />

og yde dit bidrag. <strong>KZ</strong> & <strong>Veteranfly</strong> <strong>Klubben</strong> bidrager<br />

ikke økonomisk, men støtter projektet PR-mæssigt og<br />

med praktisk bistand, da vi finder det meget værdifuldt.<br />

Hvis projektfolkene når at få bindende tilsagn om alle de<br />

nødvendige økonomiske midler inden deadline 1. juni<br />

<strong>2013</strong>, vil bidragydernes kreditkort blive debiteret for de lovede<br />

beløb ved fristens udløb. Hvis de ikke når i mål, bliver<br />

ingen penge trukket.<br />

Filmen i DVD-version med tilhørende booklet vil være<br />

klar til distribution i december <strong>2013</strong>, og bidragyderne vil<br />

modtage deres fordelspakke alt efter bidragets størrelse. Se<br />

mere om de forskellige bonus-pakker og følg projektet på<br />

www.aircraftstory.org


46. Int. <strong>KZ</strong> Rally<br />

9.-<strong>11.</strong> <strong>aug</strong>. <strong>2013</strong><br />

Så er der bestilt lækkert vejr til sidste weekend i de danske<br />

folkeskoleelevers sommerferie.<br />

Og kan du komme i tanker om en bedre måde at anvende<br />

dette smukke vejr end at deltage i det nydesignede<br />

og attraktive <strong>KZ</strong> Rally på Stauning Lufthavn?<br />

Rallyet arrangeres fortsat af <strong>KZ</strong> & <strong>Veteranfly</strong> <strong>Klubben</strong>,<br />

mens lørdagens Stauning Airshow organisatorisk og<br />

økonomisk har udvidet gruppen med Danmarks Flymuseum<br />

og Ringkøbing Fjord Jazz Festival. Vi byder de<br />

nye aktører velkomne og takker for deres velvilje.<br />

Rallyudvalget arbejder hårdt på at få aftaler i hus med<br />

udstillere, piloter, cateringudbydere, myndigheder o.l.<br />

På nuværende tidspunkt vil vi gerne gøre speciel reklame<br />

for vores gode samarbejde med Staunings lokale<br />

jazz-festival, som har tilbudt os billetsamarbejde og givet<br />

mulighed for væsentligt at forbedre pris- og kvalitetsniveauet<br />

på weekendens forplejning.<br />

Ud over muligheden for at høre kvalitetsjazz om aftenen<br />

får deltagerne også mulighed for at overvære et<br />

åbent Danmarksmesterskab i festfyrværkeri over Ringkøbing<br />

Fjord ved midnatstid.<br />

På nuværende tidspunkt kan vi præsentere en række<br />

spændende attraktioner under Airshowet lørdag eftermiddag:<br />

Flyvevåbnet har lovet at stille op med både en Fennec<br />

og EH-101 helikopter. Muligvis kan der også frigøres<br />

ressourcer til et F-16 solodisplay.<br />

CHIP-CHAPS viser deres Chipmunks frem, og den<br />

talentfulde kunstflyver Lars Najbjerg vil forsøge at sætte<br />

personlig rekord i rul på tid i sin Giles-202.<br />

DC-3 vennerne flyver rundflyvning i OY-BPB, og<br />

Vamdrup Air Service viser deres adrætte Cabri helikopter<br />

i luften.<br />

Fra Irland kommer Cub Crafters med en Carbon Cub,<br />

hvilket er skandinavisk premiere.<br />

Swedish Air Force Historic Flight ventes at foretage<br />

opvisning med 3 stk. T-6’ere, og kan der skaffes yderligere<br />

sponsormidler, har vi fået et suverænt godt tilbud<br />

på en YAK-3 demo fra Holland.<br />

Som noget helt nyt bliver der chance for at se flyslæb<br />

med veteran-svævefly.<br />

Desuden håber vi at kunne få opbygget nogle smukke<br />

type-formationer af Piper Cubs, RV’ere, <strong>KZ</strong>’ere og andre<br />

af klubbens fly.<br />

På jorden vil der være nogle udstillinger med relationer<br />

til 2. verdenskrig, hjemmebygning af fly og andre flyrelaterede<br />

emner.<br />

Følg med på www.kzrally.dk<br />

5


EFLEVA-møde<br />

af Hardy Vad, EFLEVA-delegeret for <strong>Veteranfly</strong> <strong>Klubben</strong><br />

Jeg deltog i EFLEVA’s ”Technical and Business Conference”<br />

og generalforsamling på Old Warden i England<br />

27.-28. okt. 2012.<br />

Den tekniske del af konferencen blev afholdt om lørdagen<br />

og havde flere rigtig gode indlæg og diskussioner, der i<br />

høj grad illustrerede forskelligheden af de interesser, som<br />

forsøges tilgodeset.<br />

Italienerne vil gerne have mere fokus på mulighederne for<br />

flyvning med ”alternative energikilder” - primært el-drift<br />

(flyvning på batterier suppleret med solceller på vingerne).<br />

Her fremførte jeg, at med den forgangne sommers vejr ville<br />

vi være mere interesseret i vandmøller på vingerne end<br />

solceller :-) Vi er mere interesseret i alternativt ”high energy-density<br />

fuel” frembragt med vedvarende energikilder!<br />

De tre”underkommisioner” (Light, Experimental og Vintage)<br />

fremlagde statusrapporter, uden at det gav anledning<br />

til mange kommentarer.<br />

Den tjekkiske repræsentant (en slags lobbyist for småflyindustrien<br />

i Tjekkiet) foreslog, at man kiggede mere på,<br />

hvordan de håndterede certificering og uddannelse hos<br />

dem. Hvis man kan få myndighederne til at bruge det<br />

råderum, der er i EASA-reglerne, til flyvningens gunst,<br />

vil man komme et stykke af vejen. Tjekkiet har en blomstrende<br />

småfly-industri (ELA/LSA/UL) med over 3000<br />

fly i landet.<br />

Certificeringsreglerne i næsten alle lande bliver trukket<br />

mod EASA-deadlines, og der er ikke meget afklaret.<br />

Et spændende indlæg kom fra Julian Scarfe, som redegjorde<br />

for EAS (Europe Air Sports) tiltag i forbindelse med<br />

forsøget på at få EU-kommisionen til at ændre reglerne<br />

(Part M) for fly under 5.700. kg, som ikke anvendes til<br />

kommerciel flyvning. Som jeg opfattede hans formidling,<br />

skulle vi ikke sætte forventningerne for højt på trods af de<br />

resultater, der er opnået, idet EU-systemet er meget stift.<br />

Hvis noget er kommet hele vejen igennem godkendelsessystemet,<br />

er det praktisk taget umuligt at få ændret, uanset<br />

hvor himmelråbende tåbeligt det er. Det var også tankevækkende,<br />

at ingen af de tilstedeværende organisationer<br />

havde været inddraget i beslutningsprocessen i EASA på<br />

trods af de mange luftrumsbrugere, de repræsenterer. De<br />

meget uheldige regler må således være opstået alene i samspillet<br />

mellem de nationale CAA’er og EASA.<br />

LAA’s øverste tekniske ansvarlige (Francis Donaldson) gav<br />

en præsentation af problemer med ”gamle fly” og viste billeder<br />

af forskellige problemområder, som man skulle være<br />

opmærksom på. Hans største bekymring var, at mange af<br />

UL-flyene nu var ved at nå en høj alder, og problemerne<br />

her var anderledes end med klassiske konstruktioner. Bl.a.<br />

kunne der være problemer med intergranular krystallisering<br />

i beslag, som ikke umiddelbart røbede sig på overfladen.<br />

Endelig gav pens. CAA inspector Jim McKenna en præsentation<br />

med titlen ”Being a Regulator”. Ad forskellige<br />

6<br />

omveje endte han med at komme frem til en pointe om,<br />

at opfattelsen af, at myndighederne typisk er meget restriktive<br />

i deres tilgang til frihedsrettigheder for luftrumsbrugere,<br />

er misforstået. Begrebet ”tredje mand” anvendtes<br />

ofte som én, der skal beskyttes mod aktiviteter, som han/<br />

hun ikke er en del af. Her trækker man f.eks. en parallel til<br />

kommerciel flyvning, hvor man kan sidde ind i flyet uden<br />

den mindste indflydelse på, hvad der sker! At tredje mand<br />

på jorden ikke er i fare i forbindelse med f.eks. flyvning<br />

med eksperimental-fly, viser statistikkerne tydeligt, og<br />

CAA-UK har som konsekvens heraf fjernet restriktionen<br />

om, at hjemmebyggede fly ikke må flyve over bymæssig<br />

bebyggelse.<br />

Fra Old Warden til hotellet i Sandy fik jeg lørdag et lift<br />

med Kjell Franzen fra Sverige, og han lavede en lille afstikker<br />

forbi ”The Cardington Hangers” - to store gamle<br />

luftskibshangarer fra 1916. Det var ganske imponerende.<br />

Lørdag aften var der fællesspisning på hotellet, og det<br />

gav anledning til at høre mere om, hvordan andre lande<br />

håndterede forskellige problemer. Jeg fik mig placeret i en<br />

gruppe med med en repræsentant for Finland (restaurerer<br />

en Spitfire), Irland (var næsten færdig med at bygge en<br />

RV-9, men havde hverken medical eller certifikat!), Norge<br />

og Sverige, og her blev komposit-teknik flittigt diskuteret.<br />

Søndag eftermiddag havde vi lidt tid til at se Shuttleworthsamlingen,<br />

og her havde jeg sammen med nordmændene<br />

(Svein Johnsen og Knut Brødreskift) en snak med Roger<br />

Hopkinson (LAA-UK) om håndtering af retssikkerhed<br />

for frivillige (kontrollanter og sagkyndige) i tilfælde af<br />

uheld, hvor måske efterladte sagsøger. Det har endnu ikke<br />

været et stort problem i UK, men det er noget de er blevet<br />

meget opmærksomme på hvor fænomenet ”ambulance jagere”<br />

(avokater, der leder efter uheld, hvor de kan få tilskadekomne<br />

eller efterladte til at tillade at de kører en sag for<br />

dem gratis mod at dele en evt. erstatning med dem). Det er<br />

også en problematik, som vi skal være opmærksomme på!<br />

Alt i alt en udmærket konference !<br />

EFLEVA – European Federation and Light, Experimental<br />

and Vintage Aircraft.<br />

Formålet med organisationen er, at fremme og beskytte lette,<br />

experimental- og veteranfly i Europa samt at støtte og repræsentere<br />

dets medlemmer på europæisk plan. EFLEVA er en organisation,<br />

der kan tale vores sag i EASA.


”Bessie” - snedronningen<br />

En god historie er svær at skjule i den lille danske flyverfamilie – landet er simpelthen ikke stort nok og rygterne<br />

løber hurtigt. Det var en af de sidste vintre, at mine nysgerrige flyverøren opfangede en historie om, at nogle<br />

gæve gutter i det vestjyske mødtes på Ringkøbing fjord og drak kaffe i selskab med deres flyvemaskiner. Midt ude<br />

på fjorden. Midt i den koldeste vinter. Og alt imens jeg var sneet inde - der lå et metertykt lag af det hvide stads<br />

udenfor min hangar i Grenå og gjorde en hver form for flyvning umulig ...<br />

tekst - Dieter Betz<br />

fotos - Maria Petri, Dieter Betz og Ole Steen Hansen<br />

Da jeg yderligere fik tilsendt et foto fra begivenheden,<br />

kunne jeg ikke lade være med at afgive et kæmpesuk per<br />

e-mail: hvor vil det være skønt at kunne spænde et par ski<br />

på flyveren!<br />

Denne slags suk skal man være forsigtig med - især i Danmark,<br />

så længe der findes personer som Jens Toft. Han har<br />

en særlig sans for at opfange ønske-suk fra sine flyvende<br />

venner. Han ringede til mig dagen efter mit råb på hjælp i<br />

cyberspace. "Du mangler et par ski?" råbte han i røret med<br />

sin umiskendelige vestjyske accent og så højt at vi næsten<br />

kunne klare det uden telefon. "Der står et par i Herning i<br />

den originale kasse fra Flyvevåbnet! Det er nok de sidste i<br />

Danmark. Du må hellere skynde dig!"<br />

Jeg kørte til Herning samme dag. Og der lå de: som nye i<br />

den solide trækasse fra Royal Danish Air Force. Med alt<br />

hvad der skulle til af wirer og beslag. Lige til at sætte på en<br />

Chipmunk eller en Piper Cub.<br />

Da jeg kom hjem, havde min computer allerede modtaget<br />

en lang mail med de tekniske detaljer om installationen<br />

med tegninger og gode råd fra en, som har forstand på det.<br />

Tænk, hvilke herlige kommunikationstider vi lever i!<br />

OY-BSS "Bessie" får sutsko på<br />

Men der er alligevel et stykke vej fra en e-mail til at sætte<br />

et par ski på en flyvemaskine. Og jeg havde aldrig fløjet<br />

med ski før. Men det kan man da læse sig til, og så må man<br />

prøve sig frem. Og med god hjælp fra vennerne skal det<br />

7<br />

nok gå. Det er i grunden ikke anderledes end at flyve en<br />

flyvemaskine med kun eet sæde for første gang. Installationen<br />

var forbavsende simpel. Der skulle drejes et par kobberbøsninger<br />

for at få skiene til at passe på flyets hjulaksler<br />

og laves et par beslag til understellet.<br />

Så kom det store øjeblik, hvor det hele skulle sættes på. Alt<br />

passede, som om det var specielt lavet til "Bessie". Vi målte<br />

og målte en gang til, men intet skulle justeres. Alt passede<br />

perfekt til de tegninger, jeg havde, og det så oven i købet<br />

rigtig ud! Stålwirer, gummistropper, vinklen af skiene med<br />

og uden belastning.<br />

Men da flyet først sad på sine nye sutter på hangargulvet,<br />

opstod der et uventet, men meget indlysende problem: flyet<br />

var ikke til at rokke ud af stedet! Vi måtte skovle sne ind<br />

i hangaren og bygge to glidebaner bag flyet, før vi med megen<br />

møje og besvær fik flyttet det hele udenfor i snevejret.<br />

Vi havde ikke ski til halehjulet, og det viste sig, at det havde<br />

de fleste andre heller ikke. Der skal bare anvendes en speciel<br />

teknik til at dreje flyet på jorden: fuld power og pinden


FREM (hvilket man kun gør meget modstræbende i et<br />

halehjulsfly), men skiene forhindrer flyet i at dyppe næsen<br />

og propellen i sneen.<br />

Det er den eneste måde at løfte halehjulet ud af sneen for<br />

at kunne dreje flyet med fuldt siderorsudslag. Og så skal<br />

der stadig masser af plads til. Det var absolut en fordel at<br />

naboens mark lå lige ved siden af startbanen. Den måtte<br />

lægge krop til flere store buer, som flyet måtte lave under<br />

vendingerne.<br />

Indianerdans i sneen<br />

Skiflyvning er en sport i bevægelse. Man må helst ikke<br />

holde stille alt for længe, så er aluminiums-skiene frosset<br />

fast i sneen. Afhængig af sneens beskaffenhed kan man i<br />

8<br />

heldigste fald rokke sig selv løs igen med pumpebevægelser<br />

både med styrepinden, sideroret og ikke mindst gashåndtaget<br />

- samtidig!<br />

Hvis det ikke er tilstrækkeligt med denne indianerdans på<br />

stedet, skal flyet rykkes løs udefra ved at rokke vingerne<br />

eller dreje halen. Når man forsøger at gøre det alene, er<br />

det ikke sikkert, at man når tilbage til cockpittet, inden<br />

det hele er frosset fast igen. Ingen skal komme og sige, at<br />

flyvning er et stillesiddende job.<br />

Accelerationen under start er ganske imponerende. Til<br />

gengæld skal man huske, at der ingen bremser er, når man<br />

lander igen. De ligger tilbage i hangaren. Men på den 800<br />

meter lange bane i Grenå var det ikke noget problem.


På glatis<br />

Lander man på is, er det en helt anden sag. Det skal helst<br />

gøres på en tilfrossen sø, hvor der er masser af plads. Og<br />

så bliver det sjovt, fordi der stort set ingen bremsevirkning<br />

er, og landingsafløbet kan fortsætte i det uendelige. Så er<br />

man kommet på glatis. Til gengæld behøver man ikke<br />

være bange for et groundloop. Opskriften for at standse<br />

flyet er: Fuldt udslag på sideroret, indtil flyet kurer baglæns,<br />

så fuldt modsat sideror i tide efterfulgt af fuld power,<br />

og flyet standser omgående. Det kaldes en "fattigmandsreversering".<br />

Der var lang vej til den slags avancerede øvelser. Nu skulle<br />

jeg først finde ud af, hvordan man "ruller" på jorden i den<br />

dybe sne. Der skal en del power til for ikke at blive hængende,<br />

og man skal planlægge sine drej i god tid. Jeg måtte<br />

standse et par gange og vente på hjælp fra mine skævsmilende<br />

venner for at få drejet Bessie i den rigtige retning<br />

igen. Dertil kom, at i jeg i snetykningen ikke kunne se ret<br />

langt frem.<br />

Det første hop<br />

Vejrguderne havde medlidenhed med mig. Opklaringen<br />

kom, og jeg kunne lave det første hop på startbanen ligefrem.<br />

Godt nok standsede motoren i tomgang på grund af<br />

den uoverkommelige mængde karburatoris, men landingen<br />

var den blødeste, jeg nogensinde havde oplevet. Som<br />

at lande på et tæppe af dun.<br />

Det er værd at nævne, at man altid bør checke sine ski før<br />

landingen. Hvis gummistroppen knækker, som holder skienes<br />

næse op, forhindrer en stålwire den i at klappe bagud.<br />

Men den vil nu pege så meget nedad, at det kræver en<br />

trepunktslanding med ekstrem høj næse. Og det skal helst<br />

gøres på en hård bane. Det duer ikke i dyb sne. Landinger<br />

Erik Frikkes klassiske <strong>KZ</strong>-billede, Viborg Flyveplads april 1975<br />

9<br />

med en brækket eller manglende ski skulle efter sigende<br />

være yderst spektakulært.<br />

Efter nogle hop på banen kom solen endelig frem. Så var<br />

det tid til landingsrunder. Flyet føltes helt normalt. Det<br />

virkede som om det fløj lidt hurtigere med ski på.<br />

Hjertet banker alligevel en smule hurtigere før enhver snelanding,<br />

selv om det er den rene fornøjelse, at sætte de flade<br />

sko ned på det glitrende hvide stof: først en hvislende, så<br />

en mere hvæsende lyd og et blødt men overraskende kort<br />

landingsafløb. Så gælder det om at holde flyet i gang, for<br />

at kunne komme rundt henover nabomarken og tilbage til<br />

startbanen - med løftet hale.<br />

En kongelig leg<br />

Vi fløj nogle dage i vindstille, frost og nysne. Det kan på<br />

det varmeste anbefales, selv om det kan være en hundekold<br />

oplevelse.<br />

Men her en lille anmærkning fra en erfaren Bush-pilot i<br />

Alaska: hold jer fra tøsne - især tøsne, som er frosset igen!<br />

Det giver knivskarpe kanter af is, som kan skære gummistropperne<br />

over. Desuden tager den ujævne, hårdfrosne<br />

overflade meget hårdt på understellet. Det skal inspiceres<br />

grundigt efter hver landing.<br />

At stige op i den krystalrene, frostklare blå vinterhimmel<br />

på en dag med tør og let nysne på banen og et par ski under<br />

sig med bevidstheden om, at man kan sætte flyet ned hvor<br />

som helst på de skinnende marker...<br />

At kunne lande på en af de mange søer i den danske natur,<br />

(om nødvendigt) eller bare lave en "touch and go"...<br />

At kunne besøge venner, når de mindst regner med det -<br />

eller mødes med de andre "fladsko-piloter" til en kop kaffe<br />

på den tilfrosne fjord...<br />

Det er en kongelig leg og de kolde tæer værd.<br />

Nyt om www.veteranflyklubben.dk<br />

Når der ellers ikke er et nyt Oscar Yankee i farvandet eller<br />

rally-PR at skulle tages hånd om, pusler jeg med opdatering<br />

af klubbens nye hjemmeside. Pt. har jeg ingen idé om,<br />

hvor mange af Jer, der har været inde og tage et grundigt<br />

kik på alle herlighederne, men ellers er I alle inviteret!<br />

Sammen med Michael Andersen, Viborg har jeg de sidste<br />

måneder arbejdet hårdt på at få styr på de to store registre<br />

over alle <strong>KZ</strong>-flyene og et bredt udvalg af danske veteranfly.<br />

Disse ca. 400 sider indeholder et væld af spændende infor-<br />

mationer og seværdige billeder - og de råber efter, at alle<br />

I tidligere og nuværende piloter sender/låner os mere stof<br />

om de fly, som I har ejet/fløjet. Det kan være billeder, anekdoter,<br />

avisklip, filmstumper, logbøger, links til internettet.<br />

Vi lover at tage os godt af alle inputtene og sætte dem ind<br />

i deres rigtige sammenhæng med kildeangivelse.<br />

God fornøjelse på vores hjemmeside - og mail gerne med<br />

ønsker/ideer/bidrag.<br />

Hilsen Thorbjørn, webmaster (brunander@gmail.com)


- en flyvende legende<br />

tekst - Henrik Hugger, redaktør, DC-3 NYT<br />

foto - Thorbjørn Brunander Sund<br />

DC-3 Vennerne og Foreningen for Flyvende Museumsfly<br />

(FFFM) blev oprettet 5. november 1991.<br />

”Vennernes” formål er at yde økonomisk støtte til FFFMs<br />

drift og vedligeholdelse af OY-BPB. Entusiasmen og glæden<br />

ved at beskæftige sig med vores kære, gamle DC-3’er<br />

er fremherskende i begge foreninger. Selvom der er tale<br />

om frivillig, ulønnet arbejdskraft, er piloter og teknikere<br />

alle professionelle med mange års erfaring inden for enten<br />

militær eller civil luftfart. Det samme gælder også for flere<br />

af vores turledere og hjælpere, mens andre blot er ”bidt af<br />

en gal flyver”!<br />

DC-3’s karakteristiske silhuet og motorernes sagte brummen<br />

er en årligt tilbagevendende begivenhed på den danske<br />

himmel i sommerhalvåret.<br />

Interessen for medlemskab af DC-3 Vennerne har lige fra<br />

starten tilbage i 1991 været - og er stadig - stor. Foreningen<br />

har i dag knap 2500 medlemmer, hvis støtte er med til<br />

at bevare et klenodie - flyhistoriens mest legendariske fly,<br />

der var i luften første gang den 17. december 1935. Vores<br />

DC-3 (OY-BPB eller tidligere K-682) er dog noget yngre,<br />

og rullede ud fra Douglas-fabrikken 3. april 1944.<br />

I DC-3 Vennernes formålsparagraf hedder det bl.a., at foreningen<br />

skal ”fremme interessen for og kendskabet til flytypens<br />

betydning for udviklingen af dansk og international<br />

luftfart”. Som medlem af DC-3 Vennerne har man mulighed<br />

for at komme med på mange spændende og interessante<br />

flyveture i sommerhalvåret, ligesom man modtager<br />

foreningens medlemsblad, DC-3 NYT, fire gange om året.<br />

Vores DC-3 blev bygget af Douglas i Long Beach, Californien.<br />

Flyet var nr. 3406 på samlebåndet ud af mere<br />

end <strong>11.</strong>000 DC-3’ere produceret i USA. Det blev færdigmonteret<br />

3. april 1944 og umiddelbart efter leveret til US<br />

Air Force. I 1945 overtog det norske flyvevåben flyet, men<br />

lod det allerede året efter overgå til Det Norske Luftfartsselskab,<br />

der senere i 1946 indgik i Scandinavian Airlines<br />

10<br />

OY-BPB<br />

System. Som trafikfly var flyet registreret som LN-IAT og<br />

bar navnet ”Terje Viking”.<br />

I 1953 købte det danske flyvevåben ”Terje Viking” og med<br />

den militære registrering K-682 fløj det herefter i 29 år ud<br />

fra Flyvestation Værløse. K-682 hørte hjemme i lufttransporteskadrille<br />

ESK 721, sidste flyvning i flyvevåben-regi<br />

fandt sted 30. juli 1982.<br />

Forsvarsministeriet besluttede herefter, at K-682 skulle<br />

anvendes til museale formål, hvorfor flyet blev overdraget<br />

til Tøjhusmuseet i København. På grund af manglende,<br />

egnede opbevaringsfaciliteter - og i erkendelse af, at et fly<br />

trods alt bevares bedre ved at blive holdt flyvende end ved<br />

at stå uvirksomt på jorden udendørs - blev K-682 i december<br />

1984 overdraget til Bohnstedt-Petersen A/S, der<br />

holdt K-682 flyvedygtig indtil 8. juni 1992, da flyet blev<br />

leveret tilbage til Tøjhusmuseet. Dagen efter blev K-682<br />

(civilt registreret som OY-BPB) overdraget til Foreningen<br />

for Flyvende Museumsfly (FFFM).<br />

FFFM og støtteforeningen DC-3 Vennernes erklærede<br />

formål at holde den sidste DC-3 i Danmark flyvende, må<br />

siges at være lykkedes ganske godt.<br />

Om bare et par måneder vil flyet og - ikke mindst den<br />

karakteristiske lyd af de to 14 cylindrede Pratt & Whitney<br />

stjernemotorer - atter kunne ses og høres i dansk luftrum.<br />

Følg os på www.dc3vennerne.dk<br />

Tekniske data for OY-BPB/K-682<br />

Spændvidde 28,96 m<br />

Længde: 19,65 m<br />

Højde: 5,16 m<br />

Totalvægt: 12.200 kg<br />

Motorer: Pratt & Whitney R 1830-92,<br />

luftkølet stjernemotor 14 cylindre m/ kompressor<br />

Ydelse: 1.200 HK<br />

Rejsehastighed: ca. 230 km/t


Debriefing 2012<br />

af Margit & Hans Jørgen, Aerodrome PØL<br />

Den årlige debriefing blev i 2012 afholdt på Vallekilde<br />

Højskole nær ved Fårevejle/Lammefjorden.<br />

Denne gang stod sjællænderne for arrangementet i en dejlig<br />

natur og gamle historiske omgivelser.<br />

Vi var i alt 28 personer tilmeldte – de samme hyggelige,<br />

trofaste deltagere, som altid møder op.<br />

Forstanderen på skolen bød velkommen og fortalte om<br />

skolens historie og drift. Skolen har været i brug i ca. 150<br />

år og er blandt landets ældste. Det var yderst interessant<br />

at lytte til. Bare det at være på Højskolen i de flotte omgivelser<br />

med så mange flotte malerier og udsmykninger fra<br />

skolen blev opført, var spændende.<br />

Herefter så vi billeder og hørte om klubbens ture bl.a. til<br />

Polen/Tjekkiet. God snak var der, og der var lejlighed til at<br />

ytre sig lidt om <strong>KZ</strong> klubben. Især bemærkede vi, at hverken<br />

formanden eller i det mindste én fra bestyrelsen var<br />

til stede og kunne fortælle lidt foreningspolitik/arbejde –<br />

ærgerligt.<br />

Efter en dejlig middag med gode drikke til gik vi i gang<br />

med den sædvanlige pakkeleg, hvor bølgerne gik højt inde<br />

pakkerne var jævnt fordelt over bordene.<br />

Lørdag var der afslutning for 75 unge som havde haft spiludviklingstema<br />

som emne hele ugen.<br />

Historiske <strong>KZ</strong>-billeder<br />

fotos - Erik Frikke og Jørgen Hvid<br />

11<br />

Vi hørte stort set intet til deres fest (tværtimod). Det var<br />

spændende at se deres spil.<br />

Efter rigtig højskolemorgenmad søndag kørte vi i kortege<br />

til det smukke Dragsholm slot hvor vi gik en rundtur og<br />

kiggede ind i kirken. Herfra kørte vi over Lammefjorden<br />

til Audebo Pumpestation der pumper vandet ud i Isefjorden.Vi<br />

fik rundvisning og fortalt om Lammefjordens inddæmning<br />

som startede i 1873. Vi fik en fin forelæsning<br />

om egnens tilblivelse og alt det, man har måttet gennemgå<br />

for at komme så langt, som man er i dag. Også museet var<br />

meget imponerende.<br />

Herfra kørte vi til Holbæk Flyveplads, hvor der var dækket<br />

op til frokost, og fik pladsen vist frem.<br />

Vejret var køligt med høj sol - godt for de 2 flyvere, der<br />

skulle til Skive og Egens, og resten af deltagerne, der skulle<br />

hjem i deres biler.<br />

Det blev en dejlig og oplevelsesrig weekend.<br />

Stor tak til arrangørerne.<br />

Vi ses første weekend i november <strong>2013</strong> igen – HUSK nu<br />

at sætte kryds i kalenderen (se dette blad side 4).<br />

Efter dette arrangement trækker turudvalget – Kirsten og<br />

John – sig fra turudvalget efter 7 spændende år. Nye kræfter<br />

skal der til. Kunne du tænke dig at komme i Turudvalget,<br />

så kontakt klubbens formand!<br />

se mange flere i det nye <strong>KZ</strong>-register på<br />

www.veteranflyklubben.dk


Flyvehistorisk Tidsskrift har venligst udlånt denne actionmættede artikel om vort medlem Gorm Christensen<br />

12


af Knud Høgh Jørgensen, generalsekr. i RFSF<br />

Der gøres rigtig meget for flyvesikkerheden i Europa. EU's<br />

flyvesikkerhedsorganisation EASA (European Aviation Safety<br />

Agency) har overtaget det meste af det, som de nationale luftfartsvæsener<br />

plejede at tage sig af, herunder at udvikle love og<br />

bestemmelser for luftfarten.<br />

Under EASAs paraply finder vi ESSI (European Strategic Safety<br />

Initiative), som har tre underafdelinger: ECAST – for commercial<br />

flyvning, EHEST – for helikopterflyvning, og endelig<br />

EGAST (European General Aviation Safety Team), og her er<br />

det, at det bliver interessant for GA segmentet, altså også <strong>KZ</strong> &<br />

Vs læsere.<br />

Rådet For Større Flyvesikkerhed (RFSF) blev for nogle måneder<br />

siden medlem af EGASTs styregruppe og er nu med til<br />

at udvikle de tiltag, der gøres for at forbedre flyvesikkerheden i<br />

Europa. EGAST ledes af Clément Audard, og adskillige landes<br />

luftfartsmyndigheder, flyvesikkerhedsråd, Eurocontrol, IAOPA,<br />

flyfabrikker, flyvemedicinere m.v. er repræsenteret i teamet. Der<br />

Specialværktøj –<br />

Gør Det Selv<br />

af Knud Høgh Jørgensen<br />

Jeg skulle montere en AN 823 fitting (45 gr.) til en oliekølerslange<br />

i bagpladen på min Lycoming O-360 motor.<br />

Ingen almindelig nøgle eller top kunne på nogen måde<br />

finde plads dér mellem højre magnet og oliefilterkonsollen.<br />

Jeg prøvede uden held at få en passende ”Weatherhead”<br />

top. Nu kunne jeg selvfølgelig have skruet hele magneten<br />

af - men alligevel.<br />

Jeg anskaffede i stedet en ekstra lang 19 mm top og spændte<br />

den forsvarligt fast i maskinskruestikken.<br />

Så satte jeg en speciel skæreskive (til rustfri og hærdet stål)<br />

på vinkelsliberen og skar først to langsgående spor i toppen<br />

tilpas langt ind. Dernæst skar jeg i en passende vinkel<br />

ned ovenfra i toppen, så der kun manglede et par mm i,<br />

at affaldsstykket var fri. Dette blev så brækket af, og de<br />

skårne kanter filet pænt runde.<br />

Den bearbejdede top kan nu føres sidelæns ind over fittingen,<br />

og jeg kan skrue denne ind i motoren, når kun oliefilteret<br />

er fjernet.<br />

NB. Lad skæreskiven arbejde ned i emnet, ellers kan den<br />

risikere at trække dette ud af skruestikken.<br />

20<br />

afholdes fire årlige møder for denne styregruppe i EASA hovedkvarteret<br />

i Köln. Her fastlægges strategien, og det besluttes, hvad<br />

der skal udføres af arbejdsgrupperne i den kommende periode.<br />

EGAST har udgivet værdifuld information om flyvesikkerhed<br />

i forskellige foldere, og der vil blive mere og mere information<br />

tilgængelig via nationale myndigheder og råd fremover.<br />

Den 6. september var jeg sammen med RFSFs formand, Steen<br />

Halvorsen, til mødet i Köln, og det var en glæde at se den iver og<br />

entusiasme, der blev lagt for dagen på flyvesikkerhedens vegne.<br />

Et interessant indlæg var med Claude Lelaie om stall/spin.<br />

Claude Lelaie er identisk med cheftestpiloten, der var kaptajn på<br />

den allerførste flyvning med megaflyet Airbus A380. Jeg fik en<br />

god snak med ham bagefter.<br />

RFSF er involveret i udvikling af processen med at få kommunikeret<br />

budskaberne om flyvesikkerhed ud til de enkelte piloter - i<br />

Danmark fortrinsvis gennem Trafikstyrelsen og Rådet i fællesskab<br />

til instruktører og de enkelte piloter.<br />

Der vil i vinterens løb (jan-mar) blive afholdt nogle GAP møder<br />

(Good Aviation Practice) rundt om i landet, og her vil der være<br />

mange ”guldkorn” at hente for piloter af alle kategorier.<br />

Datoer og steder vil blive tilgængelige på Trafikstyrelsens og<br />

RFSFs hjemmesider og også annonceret af de enkelte klubber.<br />

Vi påregner at afholde møderne på lørdage mellem 10 og 14, så<br />

folk har en chance for at nå frem og komme hjem igen efterpå.<br />

EGASTs foldere vil efterhånden blive lagt ud på Rådets hjemmeside,<br />

så de dér kan læses af flyverfolket.


Trækursus<br />

af Gorm Christensen<br />

2012 var et stort år i AAA. I juli gik vores <strong>KZ</strong>-VII OY-<br />

ATI i luften for første gang efter restaureringen. Prøveflyvningerne<br />

og papirarbejdet (!) er nu vel overstået, og flyet<br />

kan nydes af klubbens medlemmer. Næste projekt står<br />

klar i værkstedet. Vi overtog i sommeren 2011 familien<br />

Skøtts <strong>KZ</strong>-2K med henblik på at færdiggøre restaureringen<br />

af flyet. Projektet har ligget stille, mens ATI blev gjort<br />

færdig, men nu er det tid til at starte op for alvor. Kupeen’s<br />

vinger er bygget af træ med finer beklædning. Vi følte at<br />

vores kompetencer på træ området var utilstrækkelige til at<br />

binde an med det projekt, og arrangerede derfor et trækursus<br />

i samarbejde med <strong>KZ</strong> & V. Vi havde samlet 6 medlemmer<br />

fra AAA samt to udefrakommende, og Finn ”Snitter”<br />

Sørensen var så venlig at tage til Avedøre den 10.-<strong>11.</strong> november<br />

for at undervise os i den ædle træbygningskunst.<br />

Vi havde 2 meget spændende dage med teori og praksis.<br />

Kurset kulminerede med, at Finn hjalp os med at åbne den<br />

ene <strong>KZ</strong>-II vinge, så vi kunne inspicere den indvendigt. Det<br />

umiddelbare indtryk er at vingens tilstand er meget fin, og<br />

det lover jo godt for det fortsatte arbejde. Der har hen over<br />

efteråret været en del diskussion om hvilken lim type, der<br />

skulle anvendes til flyet. Det er derfor med stor glæde, at<br />

vi har kunnet konstatere, at der nu er åbnet op for brugen<br />

af moderne lime, såfremt dette godkendes af projektudvalget.<br />

Stor ros til <strong>KZ</strong> & V for at påvirke udviklingen på dette<br />

område. Nu glæder vi os til godt vejr og varme i hangaren,<br />

så vi kan komme videre med projekt DHK.<br />

21<br />

AAA nytårshilsen<br />

af Bjarne Gren, formand AAA<br />

Først bør nævnes færdiggørelsen og godkendelsen af OY-ATI,<br />

vores flotte <strong>KZ</strong>-VII, som på alle måder er blevet et vellykket projekt.<br />

ATI fløj første gang 7. juli, og efter ca. 10 timers prøveflyvning<br />

og ganske få tilpasninger fik flyet sin endelige godkendelse<br />

4. oktober 2012. Flyet står nu på Ringsted Flyveplads, hvor det<br />

er til rådighed for alle medlemmer i AAA, som kan anvende det<br />

efter de retningslinjer, klubben har udarbejdet. Det samme er<br />

naturligvis også gældende for klubbens <strong>KZ</strong>-III, OY-DVA.<br />

2012 bød også på, at vi endelig blev ejere af OY-AZZ - et andet<br />

spændende fly og en klassiker, der som OY- ATI har haft sin<br />

fortid i det danske forsvar. AZZ er en Piper Super Cub fra 1953,<br />

der kom til landet som en del af Marshall Hjælpen i 1957.<br />

Vi er nu i færd med at etablere et særligt område til dette projekt,<br />

således at vi kan påbegynde restaureringen, samtidig med at<br />

vi også arbejder på <strong>KZ</strong>-II projektet. Vi søger derfor efter nogle<br />

medlemmer til at være med (evt. delvist som aftenarbejde) for<br />

at imødekomme de af vore medlemmer, der endnu ikke har fået<br />

status som pensionister.<br />

I 2012 fik vi os markeret som en rigtig flyveklub - dels fordi vi<br />

fik OY-ATI med i billedet, men også fordi vi fik mulighed for at<br />

etablere os i en af de charmerende gamle hangarer på Ringsted<br />

Flyveplads, hvorfra alle medlemmer har mulighed for at komme<br />

en tur i luften som pilot eller passager. Vi ser frem til en god<br />

sæson i <strong>2013</strong>, med mange timer i luften.<br />

Vores gamle hangar har i 2012 været en del i fokus, idet et team<br />

af dygtige medlemmer har brugt mange timer på at give sidebygningen<br />

ny yderbeklædning samt isolering af lokalerne. Det er<br />

planen, at vi skal fortsætte med ny beklædning hele vejen rundt<br />

om hangaren, i takt med at økonomien tillader det.<br />

Træer og jordbunker ved landingsbanen i Avedøre har igen været<br />

under behandling af de ihærdige medlemmer, der lægger et<br />

stort stykke arbejde i denne opgave. Det er en stor, men nødvendigt<br />

opgave, hvis vi vil opretholde og om muligt forbedre<br />

indflyvnings- og sikkerhedsforholdene omkring landingsbanen.<br />

Endelig vil jeg nævne vore foredragsaftener, der igen i år har<br />

budt på spændende emner og foredragsholdere. I denne sæson<br />

har vi to spændende foredrag på programmet: 19. februar (Peter<br />

Madsen med raketten) og 19. marts (Niels Helmø fortæller om<br />

de mange oplevelser gennem 30 år som luftkaptajn i MaerskAir<br />

på bl.a. Færøerne).<br />

Vi ser nu frem til et nyt år, hvor vi bl.a. fortsat skal opleve -<br />

- Mange nye medlemmer i AAA<br />

- Mange timer i luften med ATI og DVA<br />

- To spændende restaureringsprojekter<br />

- En flot og nymalet hangar med velordnede forhold<br />

- Fine veltrimmede grønne områder<br />

- Udvidet samarbejde med Andelslandsbyen Nyvang, hvis nye<br />

og overordnede fremtidsplaner også indeholder en flyveaktivitet<br />

- Nye og spændende foredragsholdere<br />

- At den gode ånd der hersker i klubben må vare ved<br />

- En positiv udvikling for alle på Avedøre Flyveplads!


Piper<br />

Shortwing<br />

træf<br />

Kære alle Piper Shortwing entusiaster.<br />

Som tidligere vil vi igen i år samle de gamle Shortwing<br />

Pipers i Danmark. Vi mødes Store Bededag, som falder<br />

fredag d. 26/4.<br />

Vi inviterer dermed alle Colt’er, Tri-pacers, Pacers, Vagabonder<br />

og Clippers til at samles igen. Vejret er bestilt i god<br />

tid, så der skulle ikke komme overraskelser, og programmet<br />

lægger sig lidt op af hvad vi har set tidligere – dog med<br />

variationer over det kendte tema. Skulle der snige sig en<br />

enkelt Cub eller tilsvarende ind, er dette naturligvis ingen<br />

hindring.<br />

Arrangementet er samtidig en mulighed for os at få hilst<br />

på flyveenkerne, som ofte sidder derhjemme, når drengene<br />

er i luften. Tag dem endelig med.<br />

Turen hedder: Samsø (EKSS) – Endelave (EKEL) – FUR<br />

(EKFU). Og flyveplanlægningen kunne se ud som følger.<br />

Vi flyver hver især til Samsø og mødes dér.<br />

Ankomst til Samsø fre. 26/4. kl. 10:00.<br />

• EKSS. (Ank. ca. 10:00) Vi spiser vores morgenbrød og<br />

drikker kaffe på flyvepladsen. Rune Balle viser os rundt i<br />

alle terminalerne.<br />

• EKSS – EKEL (Afg. ca. kl. 12:30). Vi spiser frokost på<br />

Endelave kro ca. 13:30.<br />

• EKEL – EKFU (Afg. 16:00 – ank. ca. kl. 17:00). Aftensmad<br />

i Bryghuset på Fur ca. kl. 19:00. Overnatning fredag<br />

til lørdag for dem som har lyst. Overnatningsstedet vil<br />

blive meldt ud på et senere tidspunkt.<br />

Dagen derpå (lørdag d. 27/4) flyver vi hver til sit når det<br />

passer os. Der vil også være mulighed for at kigge nærmere<br />

på øens molér, som er specialieten fra Fur.<br />

Vi er klar over at flere Pa-22’ere har skiftet ejere i det sidste<br />

år, men vi vil gerne hilse på de nye, så meld jer endelig under<br />

fanerne. Andre fly naturligvis også velkomne!<br />

Meld jer gerne til hurtigst muligt - senest 1/4!<br />

Morten Munkesø / 30454655 / mmu@c.dk<br />

22<br />

NYT tilbud:<br />

El og instrumentkursus<br />

Der afholdes kursus med følgende emner:<br />

Grundlæggende elektriske systemer<br />

Batterisystemer, ledningssystemer og dimensionering<br />

Materialevalg og værktøj<br />

Instrumentering<br />

Primære flyveinstrumenter<br />

EFIS mv. samt skabelse af redundans mellem systemkomponenter<br />

Motorinstrumentering mv.<br />

Radio Transponder og GPS<br />

Krav til installerede komponenter.<br />

Antenner, fri udstråling, antennetyper<br />

Valg af installationsmaterialer.<br />

Kursusleder: Paul Harrison<br />

Varighed: 3 x 4 timer eller 2 x 6 timer.<br />

Kursusmateriale: Der vil i forbindelse med kurset blive<br />

udarbejdet et kompendie, som fremsendes til de tilmeldte<br />

inden kursets afholdelse.<br />

Tid og sted: Fastlægges, når deltagere har meddelt deres<br />

interesse til Paul Harrison. Kurset forventes gennemført<br />

inden sommerferien <strong>2013</strong><br />

Deltagerantal: Holdstørrelse vil ligge på ca. 10 personer.<br />

Foreløbig tilmelding: Paul Harrison inden 1. april <strong>2013</strong> på<br />

e-mail paul.hulme.harrison@gmail.com<br />

OY-AFD - Piper PA-22-108 Colt sælges<br />

Enmotoret to-sædet veteranfly fra 1962.<br />

1 stk. 108 hk. stempelmotor.<br />

Rejsehastighed: ca. 175 km/t.<br />

Et stabilt og enkelt veteranfly bygget af stålrør og beklædt<br />

med lærred.<br />

Pris: kr. 135.000,-<br />

Henv: Preben Rafn-Larsen - mobil 4017 1500


KØB & SALG<br />

Et væld Piper-dele<br />

er blevet til overs ved grundig oprydning hos klubformand<br />

Bent Esbensen, Esbjerg. Se www.veteranflyklubben.dk/<br />

da/flymarked/ for illustreret liste!<br />

Hangar plads lejes ud på EKHK<br />

GA fly, experimentalfly eller veteranfly med en lille ejerkreds<br />

vil være meget velkommen, idet vi gerne ønsker flere<br />

medlemmer i Holbæk Flyveklub.<br />

Lejen er 800,- pr. måned.<br />

Holbæk er en dejlig Ø/V-vendt flyveplads med fin drænet<br />

landingsbane. Egen meteorologisk station samt tankanlæg<br />

forefindes på pladsen.<br />

Henv. til redaktionen.<br />

OY-RVA - Van’s RV-6A sælges<br />

Enmotoret to-sædet privatfly på experimental med særlige<br />

flyveegenskaber - rejsehastighed: 300 km/t<br />

1 stk. 160 hk. stempelmotor.<br />

Pris: kr. 499.000,-<br />

Henv: Preben Rafn-Larsen - mobil 4017 1500<br />

OY-EEZ - Rutan Long-EZ sælges<br />

Enmotoret amerikansk to-sædet glasfiber-fly udviklet til<br />

privat produktion.<br />

1 stk. 120 hk. stempelmotor m/ skubbende propel.<br />

Rejsehastighed, ca. 235 km/t.<br />

Pris: kr. 284.000,-<br />

Henv: Preben Rafn-Larsen - mobil 4017 1500<br />

www.rafn-larsen.dk/news/flyvemaskiner-til-salg<br />

23<br />

Lækkert hus udlejes ved Fur Flyveplads<br />

Beliggende ved Fur Flyveplads for enden af hangar (plads<br />

til extra fly) - udlejes her til foråret <strong>2013</strong>. Stuehuset er gennemrenoveret<br />

- alt er nyt i en go' kvalitet.<br />

Stueetagen er på ca. 120 m2, som er fordelt på 2 værelser,<br />

et stort køkken/alrum med Morsø brændeovn, et grovkøkken<br />

samt et badeværelse. Der er gulvvarme overalt.<br />

Første sal er ca. 100 m2 og indeholder stor stue med udgang<br />

til terrasse, - med en himmelsk udsigt til Sallingsundbroen<br />

og Flyvepladsen, samt toilet og 2 værelser.<br />

Nyanlagt have med terrasse.<br />

Henv.: Poul-Erik Haubo 4058 3245<br />

ekfu.haubo@gmail.com<br />

www.fur-flyveplads.dk www.ekfu.dk<br />

Hangarpladser på EKVD<br />

900 kr + moms/md<br />

Henv: Søren Andersen - tlf 2043 7907<br />

Flydele sælges<br />

Efter grounding af helbredsmæssige årsager sælges:<br />

Splinternyt Sennheiser HMEC 250 Noiseguard ANR<br />

headset. Ubrugt. Købt for 3400 kr. Sælges for 2600. +<br />

fragt<br />

Warp Drive prop, 3-bladet, manuelt indstillelige blade.<br />

Flyvetid 250 timer. Protraktor til indstilling af propellen<br />

medfølger. Købt for 4400,- Sælges for 3000,- + fragt<br />

Europa Classic spinner m. kulfiberbagplade.<br />

Købt for 1500,- Sælges for 800,- + fragt<br />

Davtron digitalt V-meter + OAT<br />

Købt for 1240,- Sælges for 700,- + fragt<br />

VDO olietrykviser, ubrugt.<br />

Købt for 465,- Sælges for 300,- + fragt<br />

Desuden har jeg et Grand Rapids Technologies Engine<br />

Information System, som jeg aldrig har fået til at fungere,<br />

som det skal, men det er nok fordi jeg ikke er for knøw,<br />

som man siger i Aalborg og nord derfor.<br />

Det følger gratis med ved køb af en af de ovennævnte ting,<br />

hvis man er interesseret.<br />

Henv: Niels Kock 2812 7515


Gengivet med velvillig tilladelse fra Storm P-museet<br />

Mit navn er Henrik Gabs-Pedersen. Jeg bor i Virum sammen<br />

med min kone og 2 børn. Til dagligt arbejder jeg som<br />

trafikflyver. Jeg har instruktørbevis og bruger det primært<br />

til den 12. time samt omskoling til halehjul.<br />

Fredag 2. november blev jeg godkendt af Trafikstyrelsen<br />

og overtog dermed formelt posten som formand i <strong>KZ</strong> &<br />

V’s Projektudvalg efter Kai S. Christensen. <strong>Klubben</strong> takker<br />

ham for de mange års betydelige indsats. Han fortsætter<br />

dog som VK-kontrollant og medlem af PU.<br />

I forbindelse med min gang i Aeronautisk Aktivitetscenter<br />

Avedøre (AAA) har jeg medvirket i udviklingen af et vedligeholdelsesprogram<br />

til klubbens <strong>KZ</strong> III og min tidligere<br />

Piper Cub. Jeg har været bygger af AAA’s <strong>KZ</strong> VII, hvor<br />

min hovedopgave var papirarbejdet. Dette arbejde blev afsluttet<br />

i oktober, og flyet er nu på National Flyvetilladelse.<br />

I Projektudvalget er vi kommet i et godt og konstruktivt<br />

samarbejde med Trafikstyrelsen omkring de manglende<br />

syn samt udstedelse af National Flyvetilladelse af medlemmernes<br />

fly. Trafikstyrelsen har afsat tid til at syne flyene<br />

inden 10. maj. Problematikken omkring deres modstand<br />

mod de for mange år siden indsendte papirer har nu fået<br />

en blød mellemlanding. Vi har aftalt, at flyene bliver synet<br />

med de nuværende papirer, mod at byggeren får udarbejdet<br />

en vedligeholdelsesredegørelse inden næste syn (3 år).<br />

Siden 2008 har det faktisk været et krav ifølge byggehåndbogen.<br />

For at hjælpe klubbens medlemmer har jeg lavet en skabelon<br />

til en vedligeholdelsesredegørelse. Trafikstyrelsen har<br />

sagt god for opbygningen af den. Det nye er, at VK-kontrollanten<br />

skal godkende den med underskrift og stempel<br />

og ikke som tidligere blot se, at byggeren har lavet den.<br />

På klubbens hjemmeside under byggehåndbogens tillæg<br />

ligger der en redegørelse til download, som byggeren kan<br />

hente og redigere i. Derudover ligger der også en vejledning<br />

til at udfylde den med.<br />

Nogle af jer er allerede blevet kontaktet med henblik på at<br />

få synet jeres fly. Jeg er i gang med at kontakte de enkelte<br />

byggere. Jeg kan nævne, at der bliver synet 4 RV’er på en<br />

dag i starten af februar. Jeg vil opfordre Jer til at kontrollere,<br />

at jeres papirer er i orden og være behjælpelig, når og<br />

hvis I bliver kontaktet af Projektudvalget / TRS for nye<br />

kopier. Noget dokumentation er forsvundet, både hos dem<br />

og os.<br />

Byggehåndbogen er blevet revideret (rev. 20), nu hvor BL<br />

1-3 med tilhørende vejledning er udkommet ( AIC 18/12).<br />

Alle reviderede sider er nu lagt op på klubbens hjemmeside,<br />

bortset fra afsnit C, som jeg lige har afleveret til godkendelse<br />

hos Trafikstyrelsen. Når jeg får det godkendte<br />

afsnit C tilbage, bliver det lagt på hjemmesiden sammen<br />

med en kontrolliste, der giver en kort beskrivelse af de ændringer,<br />

der er blevet foretaget. Listen kommer til at ligge<br />

under afsnit 0.<br />

Jeg kan dog nævne en væsentlig ændring til afsnit C/00,<br />

der blandt andet beskriver betaling til projektudvalget for<br />

behandling af byggeansøgninger.<br />

Byggeansøgning: Kr. 1.000,-<br />

Det aktuelle gebyr indbetales på klubbens konto 7670-<br />

2071665.<br />

Herefter betales der et årligt ”BL 2-2 bidrag” på kr. 200,- i<br />

den tid, hvor byggetilladelsen / luftfartøjet er opført under<br />

klubbens register.<br />

Beløbet opkræves sammen med det årlige kontingent.<br />

I tilfælde af ny byggeansøgning i forbindelse med ændring<br />

/ reparation, der kræver ny byggetilladelse, betales der kun<br />

gebyr for byggeansøgning og ikke et ekstra årligt ”BL 2-2<br />

bidrag”.<br />

Afsnit H/2 er blevet ændret markant. Nu er det muligt,<br />

at bruge andre lime end de 4 slags, der var nævnt i den nu<br />

ophævede EFL.<br />

Ligesom I skal indsende den årlige byggerapport, skal<br />

I også indsende en årlig status rapport, mens I flyver på<br />

prøveflyvetilladelse. Samme dokument F/5 anvendes. Når<br />

I udfylder formularen, har vi samtidig chancen for at få<br />

opdateret Jeres kontaktoplysninger.<br />

Læs og følg nu byggehåndbogen slavisk. Det gør det nemmere<br />

både for jer selv og Projektudvalget. Papirarbejdet<br />

forsvinder ikke - snarere tværtimod. Kursen strammes op,<br />

men vi er nødt til at sørge for et godt samarbejde med<br />

Trafikstyrelsen.<br />

Gode forslag og konstruktiv kritik modtages gerne, men<br />

helst via email, så det ikke går i glemmebogen.<br />

Henrik Gabs-Pedersen<br />

Formand for Projektudvalget<br />

Tornebakken 65<br />

2830 Virum<br />

20 68 15 85<br />

gabs@aeronautisk.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!