11. aug. 2013 - KZ & Veteranfly Klubben

veteranflyklubben.dk

11. aug. 2013 - KZ & Veteranfly Klubben

1

1 / 2013


Redaktion oscar.yankee.redaktion@gmail.com (op til 25MB pr. mail)

Morten Munkesø (ansvarsh. redaktør)

Ved Kæret 17B, Hvedstrup, 4000 Roskilde · 3045 4655 · mmu@c.dk

Thorbjørn Brunander Sund (lay-out)

Søndervang 13, 6862 - Tistrup · 2290 1918 · brunander@gmail.com

Kommerciel annoncering

Materiale fremsendes som RGB eller usepareret CMYK i en PDF-fil (225 dpi) –

eller efter aftale.

Priser 2012 (ex. moms): 1 helside: 2500,- | ½ side (tværformat) 1380,-

| ¼ side 775,00 | Farve tillæg 500,00 | Rabat ved 4 indrykninger i

samme format: 10%

Artikler og illustrationer

Uopfordrede bidrag er velkomne. Fremsendes elektronisk – gerne ledsaget af

illustrationer i digital form (vedhæftede JPEG-filer).

Disclaimer

Indholdet i artikler bragt i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for klubbens / bladets

holdninger, men står for den enkelte forfatter / bidragyders egen regning.

Vigtige datoer

Nr 1 2 3 4

Deadline 15/1 1/4 1/8 1/11

Udgivelse 1/3 15/5 15/9 15/12

Ældre eksemplarer

kan læses på www.veteranflyklubben.dk

veteranflyklubben.dk

Bestyrelse

Bent Esbensen formand

Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg N · 5099 7007 · besbensen@gmail.com

Martin Bech Olesen næstfmd. / rally

Mannehøj 207, 6600 Vejen · 2088 8616 · martin_bech_olesen@hotmail.com

Jacob Thordsen sekretær

Mintebjerggyde 4, 6470 Sydals · +49 1755 609313 · jacobthordsen@gmail.com

Henrik Gabs Pedersen

Tornebakken 65, 2830 Virum · 2068 1585 · gabs@aeronautisk.dk

Palle Jørgen Christensen

Søbakken 14, 8800 Viborg · 2126 3674 · pallejc@mail.dk

Morten Munkesø Oscar Yankee

Ved Kæret 17B, Hvedstrup, 4000 Roskilde · 3045 4655 · mmu@c.dk

Ib Bentzien kasserer

Høstbuen 65, 2750 - Ballerup · 2073 3463 · ibb.kzv@gmail.com

Medlemskab

Medlemskab af KZ & Veteranfly Klubben opnås ved indbetaling som følger:

Ordinære medlemmer (aktivt flyvende og/eller ejer af KZ eller andet veteranfly)

- incl. KDA-medlemskab: kr. 540 p.a. (>65 år kr. 415)

Andre medlemmer – passive og firmamedlemmer

- excl. KDA-medlemskab: kr. 400 p.a. (>65 år kr. 275)

Ordinære medlemmer, som er medlem af KDA i forvejen, behøver ikke at betale

til KDA igennem KZ & V (oplys dit KDA medlemsnr. ved indmeldelse).

INDBETALING - altid med angivelse af navn, adresse, telefonnr. og e-mail.

- fra Danmark: kontonr 7670 000 207 1665

- fra udlandet: IBAN: DK67 7670 0002 07 1665 BIC: RINGDK22

2

Vi producerer

tryksager

med omtanke

... og det virker!

Kontakt os på

tlf. 96 800 700

Svanemærket trykkeri 541-751

PEFC/09-31-033

Promoting Sustainable

Forest Management

www.pefc.org

Tryk på Strandbygaard.dk

Tryk - Strandbygaard Grafisk A/S, Skjern

ISNN 1603-0494


Hilsen fra formanden

Af BES

Vær velkommen, Herrens År … sang vi nytårsaften. Vi glæder os

til det nye år. Det har vi også al mulig grund til at gøre i KZ &

Veteranfly Klubben. Sammen har vi opnået nogle gode resultater

i 2012 og - i og med, at vejret bliver meget bedre i 2013 – vil det

nye år bringe endnu flere glæder for os, der flyver gamle eller

hjemmebyggede fly.

I 2012 kom der virkelig skred i forhandlingerne med Trafikstyrelsen

om lidt lempeligere vilkår for os. Som jeg skrev i mit nyhedsbrev

i december (hvis du ikke får det, men gerne vil ha’ det,

skal vi have din mailadresse), er vi blevet enige med TRS om en

række mærkesager:

• ’Puklen’ af gamle sager om udstedelse af National Flyvetilladelse.

Her blev vi enige om en vej fremad, så alle de gamle sager

er afsluttet og flyene synet før sommerferien 2013.

• Enklere regler for små fly. Vi talte om, hvordan TRS kan lette

lidt på bureaukratiet omkring de små fly. Vi aftalte, at vi fremsender

en ’ønskeseddel’ på tre konkrete emner, som vi gerne vil

have TRS til at kigge på.

• Accept af privatflyvning i Danmark med udenlandsk registrerede

Annex II fly. Dette emne er åbenbart meget svært for TRS

at administrere på samme måde som andre landes myndigheder

(de kigger den anden vej). Til gengæld hævder TRS, at det nu

er meget nemmere at få et udenlandsk Annex II fly importeret

til dansk register. Der er ikke længere et absolut krav om fuld

dokumentation. I stedet kan sagerne behandles individuelt, ud

fra den forhåndenværende dokumentation. Det er jo allerede et

skridt i den rigtige retning. Praksis må vise, om man kan fæste

lid til udmeldingen.

• Accept af mindre registreringsbogstaver på ex-militære fly, som

ønskes historisk korrekt restaureret. Vi blev enige om, at der –

efter ansøgning – kan gives accept af, at ex-militære fly kan nøjes

med 15 cm høje bogstaver, som f.eks. placeres under haleplanerne

på hver side af kroppen. Der skal ikke være registreringsbogstaver

under vingerne. I Sverige tillades en sådan praksis på

relevante fly, så TRS er indstillet på at følge samme praksis.

• Autorisation til støjmåling af BL2-2 fly iht. ICAO Annex 16,

kapitel 10. Der blev givet grønt lys til iværksættelse af støjmåling

af de fly, som står for tur. Så vi det sidste papirarbejde omkring

autorisationen blive lavet, når TRS har tid til det.

• Bortfald af forbud mod overflyvning af byer mm. TRS har udgivet

AIC B 37/12 hvoraf det fremgår, at det nu er tilladt at

overflyve bymæssig bebyggelse mm, med Annex II luftfartøjer,

som har en National Flyvetilladelse.

Så kom vi så vidt – men der er mange andre ting, der står for tur.

Improviserede udflugter

Trods det vådeste år i mands minde nåede vi da også en enkelt

udflugt eller to. Piper Cub’ens 75-års fødselsdag blev fejret med

manér på Endelave, som man kunne læse i sidste nummer af

bladet. Den lille udflugt fødte en tanke hos vort bestyrelsesmedlem

Martin: Hvorfor laver vi ikke en email- eller SMS- kæde, så

Forside: OY-BSS ”Snedronningen” lander med ski på. Foto - Ole Steen Hansen

3

vi med kort varsel kan arrangere en lille weekend-tur, når vejret

indbyder til det. Det behøver jo ikke at være en tur til Langtbortistan,

hver gang det gamle fly skal luftes. Det kunne også

være en lidt kortere, improviseret udflugt. Skriv en mail til Martin

med navn, fly-reg. mailadresse og mobilnummer, hvis du vil

være med på kæden. Så kan vi se, om idéen kan bruges i praksis.

Ny formand for PU

Projektudvalgets mangeårige formand Kai Christensen fra

Rønne har, efter mere end 30 års utrættelig indsats for BL 2-2

ordningens fødsel og fortsatte trivsel, ønsket at blive afløst af

nye kræfter. Kai fortjener den allerstørste tak og anerkendelse

for den kæmpeindsats, han har leveret gennem alle årene og det

er næppe for meget at sige, at – uden Kai, havde der ikke været

en BL 2-2 ordning.

Kai’s afløser er Henrik Gabs-Pedersen. Henrik præsenterer sig

selv inde i bladet, så det vil jeg ikke gøre, men blot nævne det,

Henrik selv er for beskeden til, nemlig at han er et absolut jern

til papirarbejde. Henrik har gennemgået Byggehåndbogen med

tættekam og har ’opfundet’ en virkelig god og pragmatisk løsning

på et problem, som har redet mange hjemmebyggere som

en mare: Vedligholdelsesprogrammet og –redegørelsen. Nu indeholder

Byggehåndbogen en særdeles enkel og fin løsning, som

vi alle kan have megen glæde af at anvende. Godt gået, Henrik!

Nye kræfter til Turudvalget søges

Kirsten og John Andersen har givet udtryk for, at det er tiden

at finde nye kræfter til klubbens turudvalg. Efter mange, meget

velbesøgte, ture til det nære og ikke-så-nære udland, skal klubben

finde nye tovholdere. Har du lyst til at prøve kræfter med at

arrangere en lille tur – eller sommerturen – for dine klubkammerater,

så ring til mig eller send mig en mail.

Kirsten og John fortjener stor taknemmelighed fra alle de klubmedlemmer,

som de har glædet ved at arrangere ture i efterhånden

mange år.

Air-Britain Fly-In

Nu vi er ved det med turene: Klubben har modtaget en officiel

indbydelse til at besøge Air-Britains fly-in på North Weald

flyvepladsen nord for London i år. Som de skriver, er det 20 år

siden, at KZ & V har været på besøg, så det er ved at være tiden.

De vil endda forære os benzin for £ 500, hvis bare vi vil møde

op. Vi er velkomne til at campere på pladsen – og både Duxford

og Old Warden ligger jo ret tæt på, så der er også basis for et

par udflugter. Fly-in’et finder sted d. 22. og 23. juni 2013. Mere

info kan ses på www.air-britain.com/flyin-about.html Hvem vil

med??

Rabat på landinger i Tyskland

I forbindelse med ture i Tyskland, er der mulighed for at spare

ret mange penge på landingsafgifter, hvis man køber et ’Lande-

Gutscheinheft’ fra airShampoo. Hæftet indeholder kuponer til

120 fri landinger på forskellige pladser over hele Nordtyskland

og koster kun ca. kr. 400. Hæftet kan købes på www.airshampoo.

de Faktisk er der også tre gratis landinger på Randers Flyveplads

i hæftet. >


Hvad skal vi i 2013?

Som tidligere nævnt har vi mange ting, vi arbejder med. Det

bliver spændende at lave de første støjmålinger i KZ&V-regi og

det bliver rigtig dejligt at blive af med ’puklen’ af gamle sager om

udstedelse af National Flyvetilladelse.

Der er jo også KZ Rally, som flytter til 9-10-11. august, i håb

om bedre vejr. I år bliver det rigtig interessant at komme til rally.

Martin og rallyudvalget har forhandlet nogle virkelig gode løsninger

frem, som vil blive til fælles gavn og glæde for KZ&V,

museet og Ringkøbing Fjord Jazzfestival, idet der er enighed om

at arrangere ’Stauning Airshow’ lørdag d. 10. august.

Der arbejdes løbende med programmet, men det er allerede helt

klart, at det bliver spændende, stort og flot. Med det nye koncept

Kalender

2.-3. november 2013 - DEBRIEFING 2013

Fuglsøcentret på Mols, 8420 Knebel

Arrangement og priser følger - se mere på hjemmesidens

kalender hen over sæsonen.

Arrangør: KZ & V ´s Seniorgruppe v/ Ilse & Karsten

Hansen, Sortevej 6, Mundelstrup st. by, 8381 Tilst

mobil 4046 5325 - mail karstenbh@webspeed.dk

Ny film om KZ - du kan være med!

Peter Zeuthen, Visual Story og Anders Dencker Christensen,

Dansk AV Produktion vil producere en 40-45 min.

dokumentarfilm om de danske KZ-fly og deres to konstruktører,

Viggo Kramme og Carl Gustav Zeuthen.

Filmen bliver til på basis af arkivfotos, originalt 16 mm

filmmateriale samt nye luft-til-luft optagelser af flyene og

scener fra KZ-miljøet. Filmen fortæller historien gennem

interviews med konstruktørernes familie, KZ-piloter og

andre relevante personer i miljøet omkring flyene.

Handlingen i denne dokumentarfilm følger en tidslinje fra

tilblivelsen af Skandinavisk Aero Industri i 1937 til afslutningen

af produktionen i 1957. Historien knytter an til

nutiden, hvor KZ-flyene er en vigtig del af en veteranflykultur,

som hjælper med at bevare flyene i luftdygtig stand.

Som en del af fortællingen kommer vi tæt på de to konstruktører,

som drømte stort, arbejdede hårdt og oplevede

succes og modgang i en omskiftelig periode. Mange af de

smukke KZ fly er stadig på vingerne, hvilket er et vigtigt

budskab i denne historie. Vi møder nogle af de mennesker,

som arbejder med at vedligeholde de gamle fly i dag og

dermed sikrer, at fremtidige generationer også vil opleve

de smukke fly i luften.

Filmen vil blive distribueret på DVD i danske, engelske

4

om rally fredag/lørdag er der lagt i kakkelovnen til en rigtig hyggelig

weekend i selskab med de gamle og de hjemmebyggede fly

og deres besætninger.

Ny adresse på hjemmesiden

Til sidst skal jeg nævne, at klubbens hjemmeside nu hedder

www.veteranflyklubben.dk

Det var alt for denne gang.

Nyd bladet, som vores ny redaktør (Morten) har slidt i det med

at lave sammen med vor trofaste lay-out’er og webmaster Thorbjørn.

Jeg glæder mig til at nyde 2013 sammen med medlemmerne af

KZ & V. Godt Nytår!

”Nyt syn på fly”

VK-kontrollant Jørgen Skov Nielsen meddeler:

Trafikstyrelsen har endelig fået gang i syn af hjemmebyggede

fly, for udstedelse af National Flyvetilladelse.

30. november 2012 var Tom Kjeldsen fra TRS i Skive. Ole

Jørgensens Pulsar blev godkendt uden anmærkninger. 22.

januar 2013 var turen kommet til Arne Bæks Sirocco. Tom

Kjeldsen var meget tilfreds med arbejdets høje kvalitet og

godkendte OY-OIV uden anmærkninger.

og tyske sprogversioner og vil desuden omfatte en lille bog

med uddybende information om flyene.

Finansieringen af filmprojektet, som forventes at koste

ca. 400.000. kr, foregår utraditionelt ved hjælp af såkaldt

”crowdfunding”. Det er en økonomisk metode til at indsamle

penge til projekter gennem små og mellemstore bidrag

fra individuelle personer og firmaer. Crowdfundingen

til dette filmprojekt foregår fra filmens hjemmeside www.

aircraftstory.org , hvor du kan holde dig orienteret om projektet

og yde dit bidrag. KZ & Veteranfly Klubben bidrager

ikke økonomisk, men støtter projektet PR-mæssigt og

med praktisk bistand, da vi finder det meget værdifuldt.

Hvis projektfolkene når at få bindende tilsagn om alle de

nødvendige økonomiske midler inden deadline 1. juni

2013, vil bidragydernes kreditkort blive debiteret for de lovede

beløb ved fristens udløb. Hvis de ikke når i mål, bliver

ingen penge trukket.

Filmen i DVD-version med tilhørende booklet vil være

klar til distribution i december 2013, og bidragyderne vil

modtage deres fordelspakke alt efter bidragets størrelse. Se

mere om de forskellige bonus-pakker og følg projektet på

www.aircraftstory.org


46. Int. KZ Rally

9.-11. aug. 2013

Så er der bestilt lækkert vejr til sidste weekend i de danske

folkeskoleelevers sommerferie.

Og kan du komme i tanker om en bedre måde at anvende

dette smukke vejr end at deltage i det nydesignede

og attraktive KZ Rally på Stauning Lufthavn?

Rallyet arrangeres fortsat af KZ & Veteranfly Klubben,

mens lørdagens Stauning Airshow organisatorisk og

økonomisk har udvidet gruppen med Danmarks Flymuseum

og Ringkøbing Fjord Jazz Festival. Vi byder de

nye aktører velkomne og takker for deres velvilje.

Rallyudvalget arbejder hårdt på at få aftaler i hus med

udstillere, piloter, cateringudbydere, myndigheder o.l.

På nuværende tidspunkt vil vi gerne gøre speciel reklame

for vores gode samarbejde med Staunings lokale

jazz-festival, som har tilbudt os billetsamarbejde og givet

mulighed for væsentligt at forbedre pris- og kvalitetsniveauet

på weekendens forplejning.

Ud over muligheden for at høre kvalitetsjazz om aftenen

får deltagerne også mulighed for at overvære et

åbent Danmarksmesterskab i festfyrværkeri over Ringkøbing

Fjord ved midnatstid.

På nuværende tidspunkt kan vi præsentere en række

spændende attraktioner under Airshowet lørdag eftermiddag:

Flyvevåbnet har lovet at stille op med både en Fennec

og EH-101 helikopter. Muligvis kan der også frigøres

ressourcer til et F-16 solodisplay.

CHIP-CHAPS viser deres Chipmunks frem, og den

talentfulde kunstflyver Lars Najbjerg vil forsøge at sætte

personlig rekord i rul på tid i sin Giles-202.

DC-3 vennerne flyver rundflyvning i OY-BPB, og

Vamdrup Air Service viser deres adrætte Cabri helikopter

i luften.

Fra Irland kommer Cub Crafters med en Carbon Cub,

hvilket er skandinavisk premiere.

Swedish Air Force Historic Flight ventes at foretage

opvisning med 3 stk. T-6’ere, og kan der skaffes yderligere

sponsormidler, har vi fået et suverænt godt tilbud

på en YAK-3 demo fra Holland.

Som noget helt nyt bliver der chance for at se flyslæb

med veteran-svævefly.

Desuden håber vi at kunne få opbygget nogle smukke

type-formationer af Piper Cubs, RV’ere, KZ’ere og andre

af klubbens fly.

På jorden vil der være nogle udstillinger med relationer

til 2. verdenskrig, hjemmebygning af fly og andre flyrelaterede

emner.

Følg med på www.kzrally.dk

5


EFLEVA-møde

af Hardy Vad, EFLEVA-delegeret for Veteranfly Klubben

Jeg deltog i EFLEVA’s ”Technical and Business Conference”

og generalforsamling på Old Warden i England

27.-28. okt. 2012.

Den tekniske del af konferencen blev afholdt om lørdagen

og havde flere rigtig gode indlæg og diskussioner, der i

høj grad illustrerede forskelligheden af de interesser, som

forsøges tilgodeset.

Italienerne vil gerne have mere fokus på mulighederne for

flyvning med ”alternative energikilder” - primært el-drift

(flyvning på batterier suppleret med solceller på vingerne).

Her fremførte jeg, at med den forgangne sommers vejr ville

vi være mere interesseret i vandmøller på vingerne end

solceller :-) Vi er mere interesseret i alternativt ”high energy-density

fuel” frembragt med vedvarende energikilder!

De tre”underkommisioner” (Light, Experimental og Vintage)

fremlagde statusrapporter, uden at det gav anledning

til mange kommentarer.

Den tjekkiske repræsentant (en slags lobbyist for småflyindustrien

i Tjekkiet) foreslog, at man kiggede mere på,

hvordan de håndterede certificering og uddannelse hos

dem. Hvis man kan få myndighederne til at bruge det

råderum, der er i EASA-reglerne, til flyvningens gunst,

vil man komme et stykke af vejen. Tjekkiet har en blomstrende

småfly-industri (ELA/LSA/UL) med over 3000

fly i landet.

Certificeringsreglerne i næsten alle lande bliver trukket

mod EASA-deadlines, og der er ikke meget afklaret.

Et spændende indlæg kom fra Julian Scarfe, som redegjorde

for EAS (Europe Air Sports) tiltag i forbindelse med

forsøget på at få EU-kommisionen til at ændre reglerne

(Part M) for fly under 5.700. kg, som ikke anvendes til

kommerciel flyvning. Som jeg opfattede hans formidling,

skulle vi ikke sætte forventningerne for højt på trods af de

resultater, der er opnået, idet EU-systemet er meget stift.

Hvis noget er kommet hele vejen igennem godkendelsessystemet,

er det praktisk taget umuligt at få ændret, uanset

hvor himmelråbende tåbeligt det er. Det var også tankevækkende,

at ingen af de tilstedeværende organisationer

havde været inddraget i beslutningsprocessen i EASA på

trods af de mange luftrumsbrugere, de repræsenterer. De

meget uheldige regler må således være opstået alene i samspillet

mellem de nationale CAA’er og EASA.

LAA’s øverste tekniske ansvarlige (Francis Donaldson) gav

en præsentation af problemer med ”gamle fly” og viste billeder

af forskellige problemområder, som man skulle være

opmærksom på. Hans største bekymring var, at mange af

UL-flyene nu var ved at nå en høj alder, og problemerne

her var anderledes end med klassiske konstruktioner. Bl.a.

kunne der være problemer med intergranular krystallisering

i beslag, som ikke umiddelbart røbede sig på overfladen.

Endelig gav pens. CAA inspector Jim McKenna en præsentation

med titlen ”Being a Regulator”. Ad forskellige

6

omveje endte han med at komme frem til en pointe om,

at opfattelsen af, at myndighederne typisk er meget restriktive

i deres tilgang til frihedsrettigheder for luftrumsbrugere,

er misforstået. Begrebet ”tredje mand” anvendtes

ofte som én, der skal beskyttes mod aktiviteter, som han/

hun ikke er en del af. Her trækker man f.eks. en parallel til

kommerciel flyvning, hvor man kan sidde ind i flyet uden

den mindste indflydelse på, hvad der sker! At tredje mand

på jorden ikke er i fare i forbindelse med f.eks. flyvning

med eksperimental-fly, viser statistikkerne tydeligt, og

CAA-UK har som konsekvens heraf fjernet restriktionen

om, at hjemmebyggede fly ikke må flyve over bymæssig

bebyggelse.

Fra Old Warden til hotellet i Sandy fik jeg lørdag et lift

med Kjell Franzen fra Sverige, og han lavede en lille afstikker

forbi ”The Cardington Hangers” - to store gamle

luftskibshangarer fra 1916. Det var ganske imponerende.

Lørdag aften var der fællesspisning på hotellet, og det

gav anledning til at høre mere om, hvordan andre lande

håndterede forskellige problemer. Jeg fik mig placeret i en

gruppe med med en repræsentant for Finland (restaurerer

en Spitfire), Irland (var næsten færdig med at bygge en

RV-9, men havde hverken medical eller certifikat!), Norge

og Sverige, og her blev komposit-teknik flittigt diskuteret.

Søndag eftermiddag havde vi lidt tid til at se Shuttleworthsamlingen,

og her havde jeg sammen med nordmændene

(Svein Johnsen og Knut Brødreskift) en snak med Roger

Hopkinson (LAA-UK) om håndtering af retssikkerhed

for frivillige (kontrollanter og sagkyndige) i tilfælde af

uheld, hvor måske efterladte sagsøger. Det har endnu ikke

været et stort problem i UK, men det er noget de er blevet

meget opmærksomme på hvor fænomenet ”ambulance jagere”

(avokater, der leder efter uheld, hvor de kan få tilskadekomne

eller efterladte til at tillade at de kører en sag for

dem gratis mod at dele en evt. erstatning med dem). Det er

også en problematik, som vi skal være opmærksomme på!

Alt i alt en udmærket konference !

EFLEVA – European Federation and Light, Experimental

and Vintage Aircraft.

Formålet med organisationen er, at fremme og beskytte lette,

experimental- og veteranfly i Europa samt at støtte og repræsentere

dets medlemmer på europæisk plan. EFLEVA er en organisation,

der kan tale vores sag i EASA.


”Bessie” - snedronningen

En god historie er svær at skjule i den lille danske flyverfamilie – landet er simpelthen ikke stort nok og rygterne

løber hurtigt. Det var en af de sidste vintre, at mine nysgerrige flyverøren opfangede en historie om, at nogle

gæve gutter i det vestjyske mødtes på Ringkøbing fjord og drak kaffe i selskab med deres flyvemaskiner. Midt ude

på fjorden. Midt i den koldeste vinter. Og alt imens jeg var sneet inde - der lå et metertykt lag af det hvide stads

udenfor min hangar i Grenå og gjorde en hver form for flyvning umulig ...

tekst - Dieter Betz

fotos - Maria Petri, Dieter Betz og Ole Steen Hansen

Da jeg yderligere fik tilsendt et foto fra begivenheden,

kunne jeg ikke lade være med at afgive et kæmpesuk per

e-mail: hvor vil det være skønt at kunne spænde et par ski

på flyveren!

Denne slags suk skal man være forsigtig med - især i Danmark,

så længe der findes personer som Jens Toft. Han har

en særlig sans for at opfange ønske-suk fra sine flyvende

venner. Han ringede til mig dagen efter mit råb på hjælp i

cyberspace. "Du mangler et par ski?" råbte han i røret med

sin umiskendelige vestjyske accent og så højt at vi næsten

kunne klare det uden telefon. "Der står et par i Herning i

den originale kasse fra Flyvevåbnet! Det er nok de sidste i

Danmark. Du må hellere skynde dig!"

Jeg kørte til Herning samme dag. Og der lå de: som nye i

den solide trækasse fra Royal Danish Air Force. Med alt

hvad der skulle til af wirer og beslag. Lige til at sætte på en

Chipmunk eller en Piper Cub.

Da jeg kom hjem, havde min computer allerede modtaget

en lang mail med de tekniske detaljer om installationen

med tegninger og gode råd fra en, som har forstand på det.

Tænk, hvilke herlige kommunikationstider vi lever i!

OY-BSS "Bessie" får sutsko på

Men der er alligevel et stykke vej fra en e-mail til at sætte

et par ski på en flyvemaskine. Og jeg havde aldrig fløjet

med ski før. Men det kan man da læse sig til, og så må man

prøve sig frem. Og med god hjælp fra vennerne skal det

7

nok gå. Det er i grunden ikke anderledes end at flyve en

flyvemaskine med kun eet sæde for første gang. Installationen

var forbavsende simpel. Der skulle drejes et par kobberbøsninger

for at få skiene til at passe på flyets hjulaksler

og laves et par beslag til understellet.

Så kom det store øjeblik, hvor det hele skulle sættes på. Alt

passede, som om det var specielt lavet til "Bessie". Vi målte

og målte en gang til, men intet skulle justeres. Alt passede

perfekt til de tegninger, jeg havde, og det så oven i købet

rigtig ud! Stålwirer, gummistropper, vinklen af skiene med

og uden belastning.

Men da flyet først sad på sine nye sutter på hangargulvet,

opstod der et uventet, men meget indlysende problem: flyet

var ikke til at rokke ud af stedet! Vi måtte skovle sne ind

i hangaren og bygge to glidebaner bag flyet, før vi med megen

møje og besvær fik flyttet det hele udenfor i snevejret.

Vi havde ikke ski til halehjulet, og det viste sig, at det havde

de fleste andre heller ikke. Der skal bare anvendes en speciel

teknik til at dreje flyet på jorden: fuld power og pinden


FREM (hvilket man kun gør meget modstræbende i et

halehjulsfly), men skiene forhindrer flyet i at dyppe næsen

og propellen i sneen.

Det er den eneste måde at løfte halehjulet ud af sneen for

at kunne dreje flyet med fuldt siderorsudslag. Og så skal

der stadig masser af plads til. Det var absolut en fordel at

naboens mark lå lige ved siden af startbanen. Den måtte

lægge krop til flere store buer, som flyet måtte lave under

vendingerne.

Indianerdans i sneen

Skiflyvning er en sport i bevægelse. Man må helst ikke

holde stille alt for længe, så er aluminiums-skiene frosset

fast i sneen. Afhængig af sneens beskaffenhed kan man i

8

heldigste fald rokke sig selv løs igen med pumpebevægelser

både med styrepinden, sideroret og ikke mindst gashåndtaget

- samtidig!

Hvis det ikke er tilstrækkeligt med denne indianerdans på

stedet, skal flyet rykkes løs udefra ved at rokke vingerne

eller dreje halen. Når man forsøger at gøre det alene, er

det ikke sikkert, at man når tilbage til cockpittet, inden

det hele er frosset fast igen. Ingen skal komme og sige, at

flyvning er et stillesiddende job.

Accelerationen under start er ganske imponerende. Til

gengæld skal man huske, at der ingen bremser er, når man

lander igen. De ligger tilbage i hangaren. Men på den 800

meter lange bane i Grenå var det ikke noget problem.


På glatis

Lander man på is, er det en helt anden sag. Det skal helst

gøres på en tilfrossen sø, hvor der er masser af plads. Og

så bliver det sjovt, fordi der stort set ingen bremsevirkning

er, og landingsafløbet kan fortsætte i det uendelige. Så er

man kommet på glatis. Til gengæld behøver man ikke

være bange for et groundloop. Opskriften for at standse

flyet er: Fuldt udslag på sideroret, indtil flyet kurer baglæns,

så fuldt modsat sideror i tide efterfulgt af fuld power,

og flyet standser omgående. Det kaldes en "fattigmandsreversering".

Der var lang vej til den slags avancerede øvelser. Nu skulle

jeg først finde ud af, hvordan man "ruller" på jorden i den

dybe sne. Der skal en del power til for ikke at blive hængende,

og man skal planlægge sine drej i god tid. Jeg måtte

standse et par gange og vente på hjælp fra mine skævsmilende

venner for at få drejet Bessie i den rigtige retning

igen. Dertil kom, at i jeg i snetykningen ikke kunne se ret

langt frem.

Det første hop

Vejrguderne havde medlidenhed med mig. Opklaringen

kom, og jeg kunne lave det første hop på startbanen ligefrem.

Godt nok standsede motoren i tomgang på grund af

den uoverkommelige mængde karburatoris, men landingen

var den blødeste, jeg nogensinde havde oplevet. Som

at lande på et tæppe af dun.

Det er værd at nævne, at man altid bør checke sine ski før

landingen. Hvis gummistroppen knækker, som holder skienes

næse op, forhindrer en stålwire den i at klappe bagud.

Men den vil nu pege så meget nedad, at det kræver en

trepunktslanding med ekstrem høj næse. Og det skal helst

gøres på en hård bane. Det duer ikke i dyb sne. Landinger

Erik Frikkes klassiske KZ-billede, Viborg Flyveplads april 1975

9

med en brækket eller manglende ski skulle efter sigende

være yderst spektakulært.

Efter nogle hop på banen kom solen endelig frem. Så var

det tid til landingsrunder. Flyet føltes helt normalt. Det

virkede som om det fløj lidt hurtigere med ski på.

Hjertet banker alligevel en smule hurtigere før enhver snelanding,

selv om det er den rene fornøjelse, at sætte de flade

sko ned på det glitrende hvide stof: først en hvislende, så

en mere hvæsende lyd og et blødt men overraskende kort

landingsafløb. Så gælder det om at holde flyet i gang, for

at kunne komme rundt henover nabomarken og tilbage til

startbanen - med løftet hale.

En kongelig leg

Vi fløj nogle dage i vindstille, frost og nysne. Det kan på

det varmeste anbefales, selv om det kan være en hundekold

oplevelse.

Men her en lille anmærkning fra en erfaren Bush-pilot i

Alaska: hold jer fra tøsne - især tøsne, som er frosset igen!

Det giver knivskarpe kanter af is, som kan skære gummistropperne

over. Desuden tager den ujævne, hårdfrosne

overflade meget hårdt på understellet. Det skal inspiceres

grundigt efter hver landing.

At stige op i den krystalrene, frostklare blå vinterhimmel

på en dag med tør og let nysne på banen og et par ski under

sig med bevidstheden om, at man kan sætte flyet ned hvor

som helst på de skinnende marker...

At kunne lande på en af de mange søer i den danske natur,

(om nødvendigt) eller bare lave en "touch and go"...

At kunne besøge venner, når de mindst regner med det -

eller mødes med de andre "fladsko-piloter" til en kop kaffe

på den tilfrosne fjord...

Det er en kongelig leg og de kolde tæer værd.

Nyt om www.veteranflyklubben.dk

Når der ellers ikke er et nyt Oscar Yankee i farvandet eller

rally-PR at skulle tages hånd om, pusler jeg med opdatering

af klubbens nye hjemmeside. Pt. har jeg ingen idé om,

hvor mange af Jer, der har været inde og tage et grundigt

kik på alle herlighederne, men ellers er I alle inviteret!

Sammen med Michael Andersen, Viborg har jeg de sidste

måneder arbejdet hårdt på at få styr på de to store registre

over alle KZ-flyene og et bredt udvalg af danske veteranfly.

Disse ca. 400 sider indeholder et væld af spændende infor-

mationer og seværdige billeder - og de råber efter, at alle

I tidligere og nuværende piloter sender/låner os mere stof

om de fly, som I har ejet/fløjet. Det kan være billeder, anekdoter,

avisklip, filmstumper, logbøger, links til internettet.

Vi lover at tage os godt af alle inputtene og sætte dem ind

i deres rigtige sammenhæng med kildeangivelse.

God fornøjelse på vores hjemmeside - og mail gerne med

ønsker/ideer/bidrag.

Hilsen Thorbjørn, webmaster (brunander@gmail.com)


- en flyvende legende

tekst - Henrik Hugger, redaktør, DC-3 NYT

foto - Thorbjørn Brunander Sund

DC-3 Vennerne og Foreningen for Flyvende Museumsfly

(FFFM) blev oprettet 5. november 1991.

”Vennernes” formål er at yde økonomisk støtte til FFFMs

drift og vedligeholdelse af OY-BPB. Entusiasmen og glæden

ved at beskæftige sig med vores kære, gamle DC-3’er

er fremherskende i begge foreninger. Selvom der er tale

om frivillig, ulønnet arbejdskraft, er piloter og teknikere

alle professionelle med mange års erfaring inden for enten

militær eller civil luftfart. Det samme gælder også for flere

af vores turledere og hjælpere, mens andre blot er ”bidt af

en gal flyver”!

DC-3’s karakteristiske silhuet og motorernes sagte brummen

er en årligt tilbagevendende begivenhed på den danske

himmel i sommerhalvåret.

Interessen for medlemskab af DC-3 Vennerne har lige fra

starten tilbage i 1991 været - og er stadig - stor. Foreningen

har i dag knap 2500 medlemmer, hvis støtte er med til

at bevare et klenodie - flyhistoriens mest legendariske fly,

der var i luften første gang den 17. december 1935. Vores

DC-3 (OY-BPB eller tidligere K-682) er dog noget yngre,

og rullede ud fra Douglas-fabrikken 3. april 1944.

I DC-3 Vennernes formålsparagraf hedder det bl.a., at foreningen

skal ”fremme interessen for og kendskabet til flytypens

betydning for udviklingen af dansk og international

luftfart”. Som medlem af DC-3 Vennerne har man mulighed

for at komme med på mange spændende og interessante

flyveture i sommerhalvåret, ligesom man modtager

foreningens medlemsblad, DC-3 NYT, fire gange om året.

Vores DC-3 blev bygget af Douglas i Long Beach, Californien.

Flyet var nr. 3406 på samlebåndet ud af mere

end 11.000 DC-3’ere produceret i USA. Det blev færdigmonteret

3. april 1944 og umiddelbart efter leveret til US

Air Force. I 1945 overtog det norske flyvevåben flyet, men

lod det allerede året efter overgå til Det Norske Luftfartsselskab,

der senere i 1946 indgik i Scandinavian Airlines

10

OY-BPB

System. Som trafikfly var flyet registreret som LN-IAT og

bar navnet ”Terje Viking”.

I 1953 købte det danske flyvevåben ”Terje Viking” og med

den militære registrering K-682 fløj det herefter i 29 år ud

fra Flyvestation Værløse. K-682 hørte hjemme i lufttransporteskadrille

ESK 721, sidste flyvning i flyvevåben-regi

fandt sted 30. juli 1982.

Forsvarsministeriet besluttede herefter, at K-682 skulle

anvendes til museale formål, hvorfor flyet blev overdraget

til Tøjhusmuseet i København. På grund af manglende,

egnede opbevaringsfaciliteter - og i erkendelse af, at et fly

trods alt bevares bedre ved at blive holdt flyvende end ved

at stå uvirksomt på jorden udendørs - blev K-682 i december

1984 overdraget til Bohnstedt-Petersen A/S, der

holdt K-682 flyvedygtig indtil 8. juni 1992, da flyet blev

leveret tilbage til Tøjhusmuseet. Dagen efter blev K-682

(civilt registreret som OY-BPB) overdraget til Foreningen

for Flyvende Museumsfly (FFFM).

FFFM og støtteforeningen DC-3 Vennernes erklærede

formål at holde den sidste DC-3 i Danmark flyvende, må

siges at være lykkedes ganske godt.

Om bare et par måneder vil flyet og - ikke mindst den

karakteristiske lyd af de to 14 cylindrede Pratt & Whitney

stjernemotorer - atter kunne ses og høres i dansk luftrum.

Følg os på www.dc3vennerne.dk

Tekniske data for OY-BPB/K-682

Spændvidde 28,96 m

Længde: 19,65 m

Højde: 5,16 m

Totalvægt: 12.200 kg

Motorer: Pratt & Whitney R 1830-92,

luftkølet stjernemotor 14 cylindre m/ kompressor

Ydelse: 1.200 HK

Rejsehastighed: ca. 230 km/t


Debriefing 2012

af Margit & Hans Jørgen, Aerodrome PØL

Den årlige debriefing blev i 2012 afholdt på Vallekilde

Højskole nær ved Fårevejle/Lammefjorden.

Denne gang stod sjællænderne for arrangementet i en dejlig

natur og gamle historiske omgivelser.

Vi var i alt 28 personer tilmeldte – de samme hyggelige,

trofaste deltagere, som altid møder op.

Forstanderen på skolen bød velkommen og fortalte om

skolens historie og drift. Skolen har været i brug i ca. 150

år og er blandt landets ældste. Det var yderst interessant

at lytte til. Bare det at være på Højskolen i de flotte omgivelser

med så mange flotte malerier og udsmykninger fra

skolen blev opført, var spændende.

Herefter så vi billeder og hørte om klubbens ture bl.a. til

Polen/Tjekkiet. God snak var der, og der var lejlighed til at

ytre sig lidt om KZ klubben. Især bemærkede vi, at hverken

formanden eller i det mindste én fra bestyrelsen var

til stede og kunne fortælle lidt foreningspolitik/arbejde –

ærgerligt.

Efter en dejlig middag med gode drikke til gik vi i gang

med den sædvanlige pakkeleg, hvor bølgerne gik højt inde

pakkerne var jævnt fordelt over bordene.

Lørdag var der afslutning for 75 unge som havde haft spiludviklingstema

som emne hele ugen.

Historiske KZ-billeder

fotos - Erik Frikke og Jørgen Hvid

11

Vi hørte stort set intet til deres fest (tværtimod). Det var

spændende at se deres spil.

Efter rigtig højskolemorgenmad søndag kørte vi i kortege

til det smukke Dragsholm slot hvor vi gik en rundtur og

kiggede ind i kirken. Herfra kørte vi over Lammefjorden

til Audebo Pumpestation der pumper vandet ud i Isefjorden.Vi

fik rundvisning og fortalt om Lammefjordens inddæmning

som startede i 1873. Vi fik en fin forelæsning

om egnens tilblivelse og alt det, man har måttet gennemgå

for at komme så langt, som man er i dag. Også museet var

meget imponerende.

Herfra kørte vi til Holbæk Flyveplads, hvor der var dækket

op til frokost, og fik pladsen vist frem.

Vejret var køligt med høj sol - godt for de 2 flyvere, der

skulle til Skive og Egens, og resten af deltagerne, der skulle

hjem i deres biler.

Det blev en dejlig og oplevelsesrig weekend.

Stor tak til arrangørerne.

Vi ses første weekend i november 2013 igen – HUSK nu

at sætte kryds i kalenderen (se dette blad side 4).

Efter dette arrangement trækker turudvalget – Kirsten og

John – sig fra turudvalget efter 7 spændende år. Nye kræfter

skal der til. Kunne du tænke dig at komme i Turudvalget,

så kontakt klubbens formand!

se mange flere i det nye KZ-register på

www.veteranflyklubben.dk


Flyvehistorisk Tidsskrift har venligst udlånt denne actionmættede artikel om vort medlem Gorm Christensen

12


af Knud Høgh Jørgensen, generalsekr. i RFSF

Der gøres rigtig meget for flyvesikkerheden i Europa. EU's

flyvesikkerhedsorganisation EASA (European Aviation Safety

Agency) har overtaget det meste af det, som de nationale luftfartsvæsener

plejede at tage sig af, herunder at udvikle love og

bestemmelser for luftfarten.

Under EASAs paraply finder vi ESSI (European Strategic Safety

Initiative), som har tre underafdelinger: ECAST – for commercial

flyvning, EHEST – for helikopterflyvning, og endelig

EGAST (European General Aviation Safety Team), og her er

det, at det bliver interessant for GA segmentet, altså også KZ &

Vs læsere.

Rådet For Større Flyvesikkerhed (RFSF) blev for nogle måneder

siden medlem af EGASTs styregruppe og er nu med til

at udvikle de tiltag, der gøres for at forbedre flyvesikkerheden i

Europa. EGAST ledes af Clément Audard, og adskillige landes

luftfartsmyndigheder, flyvesikkerhedsråd, Eurocontrol, IAOPA,

flyfabrikker, flyvemedicinere m.v. er repræsenteret i teamet. Der

Specialværktøj –

Gør Det Selv

af Knud Høgh Jørgensen

Jeg skulle montere en AN 823 fitting (45 gr.) til en oliekølerslange

i bagpladen på min Lycoming O-360 motor.

Ingen almindelig nøgle eller top kunne på nogen måde

finde plads dér mellem højre magnet og oliefilterkonsollen.

Jeg prøvede uden held at få en passende ”Weatherhead”

top. Nu kunne jeg selvfølgelig have skruet hele magneten

af - men alligevel.

Jeg anskaffede i stedet en ekstra lang 19 mm top og spændte

den forsvarligt fast i maskinskruestikken.

Så satte jeg en speciel skæreskive (til rustfri og hærdet stål)

på vinkelsliberen og skar først to langsgående spor i toppen

tilpas langt ind. Dernæst skar jeg i en passende vinkel

ned ovenfra i toppen, så der kun manglede et par mm i,

at affaldsstykket var fri. Dette blev så brækket af, og de

skårne kanter filet pænt runde.

Den bearbejdede top kan nu føres sidelæns ind over fittingen,

og jeg kan skrue denne ind i motoren, når kun oliefilteret

er fjernet.

NB. Lad skæreskiven arbejde ned i emnet, ellers kan den

risikere at trække dette ud af skruestikken.

20

afholdes fire årlige møder for denne styregruppe i EASA hovedkvarteret

i Köln. Her fastlægges strategien, og det besluttes, hvad

der skal udføres af arbejdsgrupperne i den kommende periode.

EGAST har udgivet værdifuld information om flyvesikkerhed

i forskellige foldere, og der vil blive mere og mere information

tilgængelig via nationale myndigheder og råd fremover.

Den 6. september var jeg sammen med RFSFs formand, Steen

Halvorsen, til mødet i Köln, og det var en glæde at se den iver og

entusiasme, der blev lagt for dagen på flyvesikkerhedens vegne.

Et interessant indlæg var med Claude Lelaie om stall/spin.

Claude Lelaie er identisk med cheftestpiloten, der var kaptajn på

den allerførste flyvning med megaflyet Airbus A380. Jeg fik en

god snak med ham bagefter.

RFSF er involveret i udvikling af processen med at få kommunikeret

budskaberne om flyvesikkerhed ud til de enkelte piloter - i

Danmark fortrinsvis gennem Trafikstyrelsen og Rådet i fællesskab

til instruktører og de enkelte piloter.

Der vil i vinterens løb (jan-mar) blive afholdt nogle GAP møder

(Good Aviation Practice) rundt om i landet, og her vil der være

mange ”guldkorn” at hente for piloter af alle kategorier.

Datoer og steder vil blive tilgængelige på Trafikstyrelsens og

RFSFs hjemmesider og også annonceret af de enkelte klubber.

Vi påregner at afholde møderne på lørdage mellem 10 og 14, så

folk har en chance for at nå frem og komme hjem igen efterpå.

EGASTs foldere vil efterhånden blive lagt ud på Rådets hjemmeside,

så de dér kan læses af flyverfolket.


Trækursus

af Gorm Christensen

2012 var et stort år i AAA. I juli gik vores KZ-VII OY-

ATI i luften for første gang efter restaureringen. Prøveflyvningerne

og papirarbejdet (!) er nu vel overstået, og flyet

kan nydes af klubbens medlemmer. Næste projekt står

klar i værkstedet. Vi overtog i sommeren 2011 familien

Skøtts KZ-2K med henblik på at færdiggøre restaureringen

af flyet. Projektet har ligget stille, mens ATI blev gjort

færdig, men nu er det tid til at starte op for alvor. Kupeen’s

vinger er bygget af træ med finer beklædning. Vi følte at

vores kompetencer på træ området var utilstrækkelige til at

binde an med det projekt, og arrangerede derfor et trækursus

i samarbejde med KZ & V. Vi havde samlet 6 medlemmer

fra AAA samt to udefrakommende, og Finn ”Snitter”

Sørensen var så venlig at tage til Avedøre den 10.-11. november

for at undervise os i den ædle træbygningskunst.

Vi havde 2 meget spændende dage med teori og praksis.

Kurset kulminerede med, at Finn hjalp os med at åbne den

ene KZ-II vinge, så vi kunne inspicere den indvendigt. Det

umiddelbare indtryk er at vingens tilstand er meget fin, og

det lover jo godt for det fortsatte arbejde. Der har hen over

efteråret været en del diskussion om hvilken lim type, der

skulle anvendes til flyet. Det er derfor med stor glæde, at

vi har kunnet konstatere, at der nu er åbnet op for brugen

af moderne lime, såfremt dette godkendes af projektudvalget.

Stor ros til KZ & V for at påvirke udviklingen på dette

område. Nu glæder vi os til godt vejr og varme i hangaren,

så vi kan komme videre med projekt DHK.

21

AAA nytårshilsen

af Bjarne Gren, formand AAA

Først bør nævnes færdiggørelsen og godkendelsen af OY-ATI,

vores flotte KZ-VII, som på alle måder er blevet et vellykket projekt.

ATI fløj første gang 7. juli, og efter ca. 10 timers prøveflyvning

og ganske få tilpasninger fik flyet sin endelige godkendelse

4. oktober 2012. Flyet står nu på Ringsted Flyveplads, hvor det

er til rådighed for alle medlemmer i AAA, som kan anvende det

efter de retningslinjer, klubben har udarbejdet. Det samme er

naturligvis også gældende for klubbens KZ-III, OY-DVA.

2012 bød også på, at vi endelig blev ejere af OY-AZZ - et andet

spændende fly og en klassiker, der som OY- ATI har haft sin

fortid i det danske forsvar. AZZ er en Piper Super Cub fra 1953,

der kom til landet som en del af Marshall Hjælpen i 1957.

Vi er nu i færd med at etablere et særligt område til dette projekt,

således at vi kan påbegynde restaureringen, samtidig med at

vi også arbejder på KZ-II projektet. Vi søger derfor efter nogle

medlemmer til at være med (evt. delvist som aftenarbejde) for

at imødekomme de af vore medlemmer, der endnu ikke har fået

status som pensionister.

I 2012 fik vi os markeret som en rigtig flyveklub - dels fordi vi

fik OY-ATI med i billedet, men også fordi vi fik mulighed for at

etablere os i en af de charmerende gamle hangarer på Ringsted

Flyveplads, hvorfra alle medlemmer har mulighed for at komme

en tur i luften som pilot eller passager. Vi ser frem til en god

sæson i 2013, med mange timer i luften.

Vores gamle hangar har i 2012 været en del i fokus, idet et team

af dygtige medlemmer har brugt mange timer på at give sidebygningen

ny yderbeklædning samt isolering af lokalerne. Det er

planen, at vi skal fortsætte med ny beklædning hele vejen rundt

om hangaren, i takt med at økonomien tillader det.

Træer og jordbunker ved landingsbanen i Avedøre har igen været

under behandling af de ihærdige medlemmer, der lægger et

stort stykke arbejde i denne opgave. Det er en stor, men nødvendigt

opgave, hvis vi vil opretholde og om muligt forbedre

indflyvnings- og sikkerhedsforholdene omkring landingsbanen.

Endelig vil jeg nævne vore foredragsaftener, der igen i år har

budt på spændende emner og foredragsholdere. I denne sæson

har vi to spændende foredrag på programmet: 19. februar (Peter

Madsen med raketten) og 19. marts (Niels Helmø fortæller om

de mange oplevelser gennem 30 år som luftkaptajn i MaerskAir

på bl.a. Færøerne).

Vi ser nu frem til et nyt år, hvor vi bl.a. fortsat skal opleve -

- Mange nye medlemmer i AAA

- Mange timer i luften med ATI og DVA

- To spændende restaureringsprojekter

- En flot og nymalet hangar med velordnede forhold

- Fine veltrimmede grønne områder

- Udvidet samarbejde med Andelslandsbyen Nyvang, hvis nye

og overordnede fremtidsplaner også indeholder en flyveaktivitet

- Nye og spændende foredragsholdere

- At den gode ånd der hersker i klubben må vare ved

- En positiv udvikling for alle på Avedøre Flyveplads!


Piper

Shortwing

træf

Kære alle Piper Shortwing entusiaster.

Som tidligere vil vi igen i år samle de gamle Shortwing

Pipers i Danmark. Vi mødes Store Bededag, som falder

fredag d. 26/4.

Vi inviterer dermed alle Colt’er, Tri-pacers, Pacers, Vagabonder

og Clippers til at samles igen. Vejret er bestilt i god

tid, så der skulle ikke komme overraskelser, og programmet

lægger sig lidt op af hvad vi har set tidligere – dog med

variationer over det kendte tema. Skulle der snige sig en

enkelt Cub eller tilsvarende ind, er dette naturligvis ingen

hindring.

Arrangementet er samtidig en mulighed for os at få hilst

på flyveenkerne, som ofte sidder derhjemme, når drengene

er i luften. Tag dem endelig med.

Turen hedder: Samsø (EKSS) – Endelave (EKEL) – FUR

(EKFU). Og flyveplanlægningen kunne se ud som følger.

Vi flyver hver især til Samsø og mødes dér.

Ankomst til Samsø fre. 26/4. kl. 10:00.

• EKSS. (Ank. ca. 10:00) Vi spiser vores morgenbrød og

drikker kaffe på flyvepladsen. Rune Balle viser os rundt i

alle terminalerne.

• EKSS – EKEL (Afg. ca. kl. 12:30). Vi spiser frokost på

Endelave kro ca. 13:30.

• EKEL – EKFU (Afg. 16:00 – ank. ca. kl. 17:00). Aftensmad

i Bryghuset på Fur ca. kl. 19:00. Overnatning fredag

til lørdag for dem som har lyst. Overnatningsstedet vil

blive meldt ud på et senere tidspunkt.

Dagen derpå (lørdag d. 27/4) flyver vi hver til sit når det

passer os. Der vil også være mulighed for at kigge nærmere

på øens molér, som er specialieten fra Fur.

Vi er klar over at flere Pa-22’ere har skiftet ejere i det sidste

år, men vi vil gerne hilse på de nye, så meld jer endelig under

fanerne. Andre fly naturligvis også velkomne!

Meld jer gerne til hurtigst muligt - senest 1/4!

Morten Munkesø / 30454655 / mmu@c.dk

22

NYT tilbud:

El og instrumentkursus

Der afholdes kursus med følgende emner:

Grundlæggende elektriske systemer

Batterisystemer, ledningssystemer og dimensionering

Materialevalg og værktøj

Instrumentering

Primære flyveinstrumenter

EFIS mv. samt skabelse af redundans mellem systemkomponenter

Motorinstrumentering mv.

Radio Transponder og GPS

Krav til installerede komponenter.

Antenner, fri udstråling, antennetyper

Valg af installationsmaterialer.

Kursusleder: Paul Harrison

Varighed: 3 x 4 timer eller 2 x 6 timer.

Kursusmateriale: Der vil i forbindelse med kurset blive

udarbejdet et kompendie, som fremsendes til de tilmeldte

inden kursets afholdelse.

Tid og sted: Fastlægges, når deltagere har meddelt deres

interesse til Paul Harrison. Kurset forventes gennemført

inden sommerferien 2013

Deltagerantal: Holdstørrelse vil ligge på ca. 10 personer.

Foreløbig tilmelding: Paul Harrison inden 1. april 2013

e-mail paul.hulme.harrison@gmail.com

OY-AFD - Piper PA-22-108 Colt sælges

Enmotoret to-sædet veteranfly fra 1962.

1 stk. 108 hk. stempelmotor.

Rejsehastighed: ca. 175 km/t.

Et stabilt og enkelt veteranfly bygget af stålrør og beklædt

med lærred.

Pris: kr. 135.000,-

Henv: Preben Rafn-Larsen - mobil 4017 1500


KØB & SALG

Et væld Piper-dele

er blevet til overs ved grundig oprydning hos klubformand

Bent Esbensen, Esbjerg. Se www.veteranflyklubben.dk/

da/flymarked/ for illustreret liste!

Hangar plads lejes ud på EKHK

GA fly, experimentalfly eller veteranfly med en lille ejerkreds

vil være meget velkommen, idet vi gerne ønsker flere

medlemmer i Holbæk Flyveklub.

Lejen er 800,- pr. måned.

Holbæk er en dejlig Ø/V-vendt flyveplads med fin drænet

landingsbane. Egen meteorologisk station samt tankanlæg

forefindes på pladsen.

Henv. til redaktionen.

OY-RVA - Van’s RV-6A sælges

Enmotoret to-sædet privatfly på experimental med særlige

flyveegenskaber - rejsehastighed: 300 km/t

1 stk. 160 hk. stempelmotor.

Pris: kr. 499.000,-

Henv: Preben Rafn-Larsen - mobil 4017 1500

OY-EEZ - Rutan Long-EZ sælges

Enmotoret amerikansk to-sædet glasfiber-fly udviklet til

privat produktion.

1 stk. 120 hk. stempelmotor m/ skubbende propel.

Rejsehastighed, ca. 235 km/t.

Pris: kr. 284.000,-

Henv: Preben Rafn-Larsen - mobil 4017 1500

www.rafn-larsen.dk/news/flyvemaskiner-til-salg

23

Lækkert hus udlejes ved Fur Flyveplads

Beliggende ved Fur Flyveplads for enden af hangar (plads

til extra fly) - udlejes her til foråret 2013. Stuehuset er gennemrenoveret

- alt er nyt i en go' kvalitet.

Stueetagen er på ca. 120 m2, som er fordelt på 2 værelser,

et stort køkken/alrum med Morsø brændeovn, et grovkøkken

samt et badeværelse. Der er gulvvarme overalt.

Første sal er ca. 100 m2 og indeholder stor stue med udgang

til terrasse, - med en himmelsk udsigt til Sallingsundbroen

og Flyvepladsen, samt toilet og 2 værelser.

Nyanlagt have med terrasse.

Henv.: Poul-Erik Haubo 4058 3245

ekfu.haubo@gmail.com

www.fur-flyveplads.dk www.ekfu.dk

Hangarpladser på EKVD

900 kr + moms/md

Henv: Søren Andersen - tlf 2043 7907

Flydele sælges

Efter grounding af helbredsmæssige årsager sælges:

Splinternyt Sennheiser HMEC 250 Noiseguard ANR

headset. Ubrugt. Købt for 3400 kr. Sælges for 2600. +

fragt

Warp Drive prop, 3-bladet, manuelt indstillelige blade.

Flyvetid 250 timer. Protraktor til indstilling af propellen

medfølger. Købt for 4400,- Sælges for 3000,- + fragt

Europa Classic spinner m. kulfiberbagplade.

Købt for 1500,- Sælges for 800,- + fragt

Davtron digitalt V-meter + OAT

Købt for 1240,- Sælges for 700,- + fragt

VDO olietrykviser, ubrugt.

Købt for 465,- Sælges for 300,- + fragt

Desuden har jeg et Grand Rapids Technologies Engine

Information System, som jeg aldrig har fået til at fungere,

som det skal, men det er nok fordi jeg ikke er for knøw,

som man siger i Aalborg og nord derfor.

Det følger gratis med ved køb af en af de ovennævnte ting,

hvis man er interesseret.

Henv: Niels Kock 2812 7515


Gengivet med velvillig tilladelse fra Storm P-museet

Mit navn er Henrik Gabs-Pedersen. Jeg bor i Virum sammen

med min kone og 2 børn. Til dagligt arbejder jeg som

trafikflyver. Jeg har instruktørbevis og bruger det primært

til den 12. time samt omskoling til halehjul.

Fredag 2. november blev jeg godkendt af Trafikstyrelsen

og overtog dermed formelt posten som formand i KZ &

V’s Projektudvalg efter Kai S. Christensen. Klubben takker

ham for de mange års betydelige indsats. Han fortsætter

dog som VK-kontrollant og medlem af PU.

I forbindelse med min gang i Aeronautisk Aktivitetscenter

Avedøre (AAA) har jeg medvirket i udviklingen af et vedligeholdelsesprogram

til klubbens KZ III og min tidligere

Piper Cub. Jeg har været bygger af AAA’s KZ VII, hvor

min hovedopgave var papirarbejdet. Dette arbejde blev afsluttet

i oktober, og flyet er nu på National Flyvetilladelse.

I Projektudvalget er vi kommet i et godt og konstruktivt

samarbejde med Trafikstyrelsen omkring de manglende

syn samt udstedelse af National Flyvetilladelse af medlemmernes

fly. Trafikstyrelsen har afsat tid til at syne flyene

inden 10. maj. Problematikken omkring deres modstand

mod de for mange år siden indsendte papirer har nu fået

en blød mellemlanding. Vi har aftalt, at flyene bliver synet

med de nuværende papirer, mod at byggeren får udarbejdet

en vedligeholdelsesredegørelse inden næste syn (3 år).

Siden 2008 har det faktisk været et krav ifølge byggehåndbogen.

For at hjælpe klubbens medlemmer har jeg lavet en skabelon

til en vedligeholdelsesredegørelse. Trafikstyrelsen har

sagt god for opbygningen af den. Det nye er, at VK-kontrollanten

skal godkende den med underskrift og stempel

og ikke som tidligere blot se, at byggeren har lavet den.

På klubbens hjemmeside under byggehåndbogens tillæg

ligger der en redegørelse til download, som byggeren kan

hente og redigere i. Derudover ligger der også en vejledning

til at udfylde den med.

Nogle af jer er allerede blevet kontaktet med henblik på at

få synet jeres fly. Jeg er i gang med at kontakte de enkelte

byggere. Jeg kan nævne, at der bliver synet 4 RV’er på en

dag i starten af februar. Jeg vil opfordre Jer til at kontrollere,

at jeres papirer er i orden og være behjælpelig, når og

hvis I bliver kontaktet af Projektudvalget / TRS for nye

kopier. Noget dokumentation er forsvundet, både hos dem

og os.

Byggehåndbogen er blevet revideret (rev. 20), nu hvor BL

1-3 med tilhørende vejledning er udkommet ( AIC 18/12).

Alle reviderede sider er nu lagt op på klubbens hjemmeside,

bortset fra afsnit C, som jeg lige har afleveret til godkendelse

hos Trafikstyrelsen. Når jeg får det godkendte

afsnit C tilbage, bliver det lagt på hjemmesiden sammen

med en kontrolliste, der giver en kort beskrivelse af de ændringer,

der er blevet foretaget. Listen kommer til at ligge

under afsnit 0.

Jeg kan dog nævne en væsentlig ændring til afsnit C/00,

der blandt andet beskriver betaling til projektudvalget for

behandling af byggeansøgninger.

Byggeansøgning: Kr. 1.000,-

Det aktuelle gebyr indbetales på klubbens konto 7670-

2071665.

Herefter betales der et årligt ”BL 2-2 bidrag” på kr. 200,- i

den tid, hvor byggetilladelsen / luftfartøjet er opført under

klubbens register.

Beløbet opkræves sammen med det årlige kontingent.

I tilfælde af ny byggeansøgning i forbindelse med ændring

/ reparation, der kræver ny byggetilladelse, betales der kun

gebyr for byggeansøgning og ikke et ekstra årligt ”BL 2-2

bidrag”.

Afsnit H/2 er blevet ændret markant. Nu er det muligt,

at bruge andre lime end de 4 slags, der var nævnt i den nu

ophævede EFL.

Ligesom I skal indsende den årlige byggerapport, skal

I også indsende en årlig status rapport, mens I flyver på

prøveflyvetilladelse. Samme dokument F/5 anvendes. Når

I udfylder formularen, har vi samtidig chancen for at få

opdateret Jeres kontaktoplysninger.

Læs og følg nu byggehåndbogen slavisk. Det gør det nemmere

både for jer selv og Projektudvalget. Papirarbejdet

forsvinder ikke - snarere tværtimod. Kursen strammes op,

men vi er nødt til at sørge for et godt samarbejde med

Trafikstyrelsen.

Gode forslag og konstruktiv kritik modtages gerne, men

helst via email, så det ikke går i glemmebogen.

Henrik Gabs-Pedersen

Formand for Projektudvalget

Tornebakken 65

2830 Virum

20 68 15 85

gabs@aeronautisk.dk

More magazines by this user
Similar magazines