25.07.2013 Views

disciplinen - Direct Gruppen

disciplinen - Direct Gruppen

disciplinen - Direct Gruppen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

gode råd om

Direct

disciplinen

En håndbog til dig, der arbejder med at skabe respons og salg!

2. uDgave

nu med direct-trends

+ 10 ekstra råd fra

google danmark

directgruppen


gode råd om

Direct

disciplinen

117 gode råd om Direct Disciplinen. 2. udgave 2011. Copyright © Direct Gruppen


4

Direct Gruppen er en stærk koalition af specialister inden for Direct. For os hænger tingene sammen, og

de største gevinster opnås gennem procesoptimering på tværs af de forskellige Direct discipliner.

Vores fokus er altid at skabe forbedrede resultater for vores kunder – gennem optimeringsgevinster og øget salg.


indhold

Velkommen .........................................................................................

Direct Trends ......................................................................................

Kom godt i gang ................................................................................

Målgruppen

Segmentering og emnegenerering .......................................

Online emnegenerering .............................................................

Direct mail ...........................................................................................

Salgsbrevet ...................................................................................

Konvolutten ..................................................................................

Brochuren ......................................................................................

Svarkortet ......................................................................................

Uadresseret mail ...............................................................................

E-mail markedsføring ......................................................................

Telemarketing ....................................................................................

Test og bliv klogere ........................................................................

Search Marketing – 10 råd fra Google .....................................

Om Direct Gruppen ..........................................................................

7

8

15

19

27

31

32

37

38

41

47

51

57

65

69

73

5


Velkommen

Først oplag af vores bog er allerede "udsolgt", og vi kommer nu med andet oplag og et udvidet indhold med Direct

Trends og råd om Search Marketing.

Med bogen inviterer vi dig inden for i vores Direct verden. Vi har valgt ordet ”Direct” som et samlet begreb for al

direkte markedsføring og direkte salg – uanset om det er offline eller online! Vi vil faktisk gå så langt som til at tale

om en egentlig Direct Disciplin og dermed understrege, at vi her har med et specialiseret håndværk at gøre. Et

håndværk, hvor målet er at skabe respons og salg – på tværs af mediakanaler. Direct Disciplinen er den del af

markedsføringen, der først og fremmest er karakteriseret ved "afregning ved kasse 1" hver gang. Din målgruppe

afgør på få sekunder, om du kan dit håndværk.

Inden for Direct Disciplinen kan man i høj grad tage ved lære, optimere sin indsats og dele erfaringer med andre

Directudøvere. Og det er lige præcis dét, vi gerne vil med denne bog: Dele vores erfaringer med dig.

I Direct Gruppen har vi arbejdet intenst og engageret med alle dele af Direct Disciplinen og har en kæmpe

erfaringsbase. Med bogen forsøger vi – i koncentreret og resultatorienteret form – at formidle essensen af vores

samlede erfaring i form af universelle og operationelle råd. Et praktisk opslagsværk, hvor du på få minutter får

overblik over forhold og detaljer, som erfaringsvis er afgørende for succes, når du skal eksekvere din næste direct

kampagne.

Search Marketing har vi oplevet som en effektiv direct kanal når mindsettet flyttes fra trafikskabende til

emnegenererende aktiviteter. Vi har derfor inviteret Jesper Eiby Christoffersen fra Google ind som gæsteskribent

med gode råd om Search Marketing i et direct perspektiv.

God fornøjelse med læsningen og held og lykke med din næste kampagne. Ring eller skriv til os, hvis du har

spørgsmål. Du kan også følge os på vores Facebook-side: ”117 gode råd om Direct”, hvor vi kontinuerligt publicerer

nye råd og inviterer til debat.

Du er altid velkommen!

Peter Nyemann

Adm. direktør

DM Partner A/S

– en del af Direct Gruppen

7


8

Direct trends

Hvor er direct markedet på vej hen? Hvilke tendenser udvikler sig til spændende konkrete muligheder?

gennem konferencer og erfaringsudveksling med kollegaer rundt om i verden, arbejder vi aktivt med at

være på forkant med udviklingen. på de næste sider præsenterer og kommenterer vi et udvalg af nye

interessante muligheder, som kan komme til at gøre en forskel. Udvalget er ikke udtømmende, men udtryk

for nogle af de trends, som vi synes er allermest spændende.

sociale netværk bliver en naturlig del af

virksomhedernes online tilstedeværelse.

Facebook er blevet det suverænt største sociale medie

i Danmark med en penetration, som er blandt de

højeste i verden. Og det er ikke kun de unge, der er på

Facebook. Der er over 2,5 mio. danskere på Facebook.

com, og tæt på halvdelen af dem er over 30 år.

• En så massiv tilslutning til et medie som Facebook

betyder, at flere og flere virksomheder ikke kan

undslå sig for at søge indsigt i, hvorvidt Facebook

kan og skal være en del af virksomhedens kommunikations-

og markedsføringsplatform. Vi vil

derfor se Facebook blive logisk integreret med flere

og flere virksomheders websites, kampagnesites,

nyhedsbreve, leadgenerering og e-mail marketing

programmer.

• For at få succes på Facebook handler det i første

omgang om at finde det naturlige link mellem virksomhedens

brand og produkter/services og Facebooks

brugere. Vi vil se virksomheder arbejde på

helt nye måder med markedsføring og kommunikation

i de sociale medier, hvor succesen ikke opnås

ved at tale til, men ved at tale med. Hos Facebook

taler man om egentlig ”engagement”, som en vigtig

nøgle til succes.

Direct Trends

• Trafikken på eksisterende websites vil blive brugt til

at skaffe de første kritiske Fans, og e-mail marketing

programmerne bliver kørt i stilling til at booste

fanskaren. Det helt afgørende bliver dog at komme

med i brugernes og kundernes samtale med deres

netværk (newsfeed). Story telling og brugergenereret

indhold vil indgå på nye kreative måder og

antallet af Facebook applikationer, som gør det

lettere for fans at interagere meningsfuldt med

virksomheden / brandet vil eksplodere.

• For dem, der forstår at betragte mulighederne med

Direct øjne, vil antallet af fans dog ikke blive målet

i selv - men snarere midlet til at nå målet. Målet vil

i stedet være, hvordan disse fans (leads) over tid

kan konverteres til loyale kunder.

• Det er sagt og skrevet mange gange før om de

sociale tjenester på nettet, og det vil fortsat være

relevant: Virksomhederne skal vænne sig til, at

kommunikation om deres brands, produkter og

services ikke længere kan ske suverænt indefra og

ud, men i høj grad autonomt på brugernes præmisser.

Virksomhederne kan ”byde sig til” og håbe,

at brugerne finder invitationen til dialog så tilpas

interessant, at de interagerer positivt. Der findes

allerede mange gode cases på velfungerende kampagner,

som man kan finde inspiration i.


• Bannerkampagner, som vi kender dem i dag, vil blive

erstattet af segmenterede, intelligente bannere,

som brugerne kan interagere med på en måde, der

kan følges af deres netværk. Interaktion, som tilfører

deres profil noget nyt og attraktivt. Banneret er

ikke mere blot en simpel trafikdriver, men en miniapplikation

med indbyggede oplevelser i sig selv, og

som leder brugeren til flere involverende oplevelser,

der inddrager venner og venners venner.

• Social Credit er på vej. Med en kontokredit understøttet

af f.eks. Facebook behøver brugerne ikke

forlade deres sociale univers for at købe en vare,

de har fået anbefalet her. Som e-handels butik skal

man forventeligt være parat til at se sig selv i en

helt ny kontekst – konteksten af det sociale netværk,

som vil overtage en stor andel af de transaktioner,

som tidligere lå på shopping-sitet. Bliver de

sociale netværk de nye storcentre? Og hvilken rolle

kommer Google til at spille som indekseringsmotor?

Mon ikke de to platforme kommer til at spille sammen

i løbet af kort tid!

• Det vil fortsat være en stor udfordring at styre

debatten sådan, at et lille antal ”brokkere” ikke får

lov til at fylde for meget og helt overtage dagsordenen.

Vi vil se nye og bedre monitoreringsværktøjer,

som hjælper virksomhederne med at følge med

i, hvad der bliver sagt om brandet og produkterne

i de sociale netværk. I løbet af de sidste par år er

det heldigvis blevet OK at tage til genmæle overfor

de kritiske røster. Erfaringen har vist, at en negativ

tråd bliver vendt til noget positivt, hvis man som

virksomhed går aktivt ind i debatten ■

9


10

Direct trends

e-mail marketing bliver mere og mere 1:1

Mere og mere støj i indbakken er medvirkende årsag til, at generelle kommercielle

e-mails hyppigere ender som slettede eller ulæste. Det bliver i stigende grad kritisk

for åbningsraten, at modtageren kender afsender, aktivt har accepteret dialog med

og i øvrigt finder budskabet i emnelinjen relevant. Internationale undersøgelser

viser at jo mere målrettet og relevant e-mail dialogen med kunderne er, jo mere

økonomisk overskud skaber aktiviteten i den sidste ende.

• SPAM er på vej til at udrydde sig selv – simpelthen

fordi relevans og accept går hen og bliver en

bedre forretning for afsender. Juristerne og den

teknologiske udvikling arbejder for at beskytte

forbrugerens indbakker, og det er godt nyt for dem,

som ønsker at arbejde fornuftigt og lovligt med

denne ultimative Direct kanal. Selv i lande, som ikke

har den omfattende forbrugerbeskyttelse, som vi

kender fra Danmark, arbejder man massivt på at

opbygge permission databaser. Simpelthen fordi,

det er en god forretning, når det gøres rigtigt.

• Når det er sagt, at er det ikke længere nok at

segmentere. Decideret 1:1 dialog bliver et must for

at trænge igennem. ”Lyt mindst lige så meget, som

du taler” er et godt råd til dem, der udtænker og arbejder

med e-mail dialogen. Et relevant og tilpasset

budskab opfattes ikke forstyrrende men som god

service. Det handler basalt set om at gøre brugeren

”eksklusiv” – at få brugeren til at føle sig særbehandlet

på en god måde. At yde denne service at

tale 1:1 kræver at man har styr på sine data, ikke

blot stamdata med også adfærds- og transaktionsdata.

Der skal arbejdes med dialog og tilbud på

toppen af et opdateret datawarehouse.

Direct Trends

• Funktionalitet i intelligente indbokse, som Google

og Hotmail pt. arbejder med at udvikle og teste, vil

i fremtiden medføre, at afsendere, som typisk ikke

bliver åbnet eller slettet af deres forskellige modtagere

automatisk vil blive nedprioriteret. Og hvis

man først ender der som e-mail afsender, bliver det

svært at arbejde sig tilbage i toppen af indbakken.

• Vi vil se, at mange virksomheder begynder at

arbejde aktivt med afmeldingerne fra databasen.

Hvis 1 % afmelder i hver udsendelse på et månedligt

nyhedsbrev, vil der efter et år kun være 89 % af den

oprindelige database tilbage. Afmeldelserne kan

f.eks. begrænses ved at give modtageren mulighed

for selv at vælge frekvens eller pauser i udsendelsen.

• En ny KPI er på vej ind: Social Sharing Raten. Social

sharing vokser hurtigt, og integrationen mellem

web, e-mail og Social får stor betydning fremover.

Tests viser allerede i dag, at sharing af nyhedsbreve

har stor effekt. Åbner man for, at brugerne kan dele

elementer fra nyhedsbrevet – og ikke kun hele

nyhedsbrevet – vil man se højere Social Sharing

Rater ■


google bliver en endnu vigtigere

mediakanal til emnegenerering

Allerede i dag er Google med disciplinerne SEO/ SEM

en vigtig markedsføringskanal for virksomhederne.

Men vi ser mere og mere, at udviklingen går fra generelle

aktiviteter, som handler om at skaffe trafik til

websitet til mere dedikerede kampagner for at skaffe

nye kundeemner eller direkte salg.

• Search Marketing og E-mail Marketing er dokumenteret

som de kanaler, der giver den største ROI

på marketinginvesteringen. Search bliver fremover

en separat post på budgettet, når de rutinerede Direct

brugere sammensætter deres media/kampagneplaner.

Men det bliver ikke Search i den forstand,

som vi ser mest af i dag.

• Vi vil se aktiviteter, som er 100 % målrettet til

emnegenerering - og dermed også adskilt

fra Search aktiviteter i forhold til corperate

websites. Det bliver aktiviteter, som fanger

op på interesserede personer i søgemaskinen,

og fører dem videre til dedikerede

responssider, der er målrettet præcist til

brugerens aktuelle indgangsvinkel til

søgningen.

• Aktiviteterne vil blive monitoreret ned i mindste

detalje: Fra effekten af søgeordene, klikrater og

konverteringsrater til optimering af marketinginvesteringen

på de enkelte søgeord i forhold til

konverteringen. Præcis som vi er vant til fra traditionelle

direct kampagner, kommer vi til at arbejde

aktivt og kontinuerligt med optimering af udformning

af responssiderne.

• Den nære fremtid vil vise, hvordan Google og

Facebook kommer til at samarbejde om at give

brugerne den bedst mulige hjælp til det næste køb.

Facebook som repræsenterende den subjektive

vejledning og anbefaling fra netværket, og Google

som den objektive indekseringsmaskine. Man kan

næsten ikke forestille sig en fremtid uden en form

for sammensmeltning ■

11


12

Direct trends

crowdsourcing vil danne grundlaget for udvikling

og videre udvikling af flere produkter og tjenester

til emnegenerering

CrowdSourcing går ud på, at virksomheden oursourcer

opgaver, som normalt ville blive løst af medarbejdere

eller samarbejdspartnere, til en stor gruppe

af brugere/community/socialt netværk gennem en

”open source” platform. Det kan være alt fra design af

nye produkter over programmering til beslutningstagen

i afgørende situationer. Og hvad har det så med

Direct at gøre? Anknytningen skal ses i den 1:1 dialog-

og loyalitetsopbygning, der følger med processen.

Hvem vil ikke være fortaler for et produkt, man selv

har designet? Vil man ikke anbefale det til sine nærmeste

venner direkte?

Direct Trends

• For eksempel vil vi se, at brugerne oftere bliver

inviteret til at udvikle ny teknologi, nyt design, nyt

indhold, hjælpefunktioner, systematisere data,

udarbejde FAQ m.v. Eksempler på CrowdSourcing

er f.eks. udviklingen af Linux software platformen

og Google's Android, som er blevet store succeser.

Lego praktiserer også i vidt omfang systematiseret

brugerudvikling online og offline. Starbucks, Dell og

Colgate-Palmolive er andre eksempler. Virksomhederne

får ikke blot et anderledes produkt ud af

processen, de knytter også relationer til et stort

antal brugere og kunder. Det er i sig selv værdifuldt

i markedsføringsøjemed, men tænk også på den

store referencegruppe, som opstår.

• En anden fordel ved CrowdSourcing er, at produkter

kan komme langt hurtigere på markedet og dermed


få et afgørende forspring i forhold til konkurrenternes.

Tusindvis af brugere kan gøre et produkt færdigt

på langt kortere tid, end virksomheden selv vil

kunne. Og ofte med afgørende nuancer og variationer.

Hver bruger, som har deltaget - eller været

blandt de første brugere - bliver sit egne individuelle

Direct medie mellem virksomheden (produktet)

og omverdenen. Konkrete eksempler på produkter,

som udvikles og spredes hurtigt af brugeren/kunderne

er f.eks. applikationer til Apple-platformen

eller til Facebook.

• En anden og meget spændende vinkel på Crowd-

Sourcing er kollektiv problemløsning. Komplekse

problemer præsenteres for store befolknings- eller

brugergrupper, og resultatet kan være nærmest

geniale forslag. Et eksempel er det enorme Deepwater

Horizon olie udslip i Golfen. Staten Mexico

appellerede til befolkningen om hjælp til en løsning,

og fik mere end 20.000 forslag ind på meget

kort tid. Tænkt rigtigt kan disse 20.000 borgere

omdannes til en aktiv permission database, som

der kan holdes en løbende dialog med om f.eks. politiske

temaer eller andre samfundsmæssigt vigtige

forhold.

• Den meget store fordel ved at lade brugere, kunder

og potentielle kunder være med til at definere et

produkt, et design eller en service er, at det ejerskab,

som opstår hos de implicerede bygger en stor

loyalitet – og lyst til at anbefale produktet til andre.

Efterhånden som digitaliseringen gør det lettere for

virksomhederne at være i relevant dialog med rigtig

mange personer på én gang, vil vi se meget mere af

denne type tiltag ■

location Based marketing

location Based marketing

sTores

Noget af det, der arbejdes rigtig meget med rundt

omkring i verden er, at få Location Based Marketing

til at fungere godt. Ideen er, at man – oplagt på sin

telefon – modtager push reklamer fra de butikker,

restauranter, biografer, tankstationer m.v., som man

passerer på sin vej. Der findes i dag en hel del tjenester

af denne type, men alle baseret på en pull-funtion,

som brugeren selv initierer.

• Geografisk baserede pull/push beskeder med gode

tilbud kan oplagt kombineres med anden viden om

brugeren, end den geografiske placering. F.eks. køn,

alder, børn, bil o.s.v.

• Det bliver en helt naturlig del af fremtidens permission

tekst, at man som virksomhed søger accept

til at sende push beskeder, som baseres på en stor

samlet viden om demografi og konkret adfærd.

Altså ægte 1:1 direkte markedsføring i sin ypperste

form.

• Vi vil se Location Based Marketing kombineret med

information om, at en af dine venner befinder sig

lige i nærheden, og at I sammen kan opnå rabat på

en konkret restaurant, biograf eller butik.

• Generelt vil denne type ”her og nu” markedsføring

blive kombineret med time-rabatter, værdikuponer

m.m. Igen vil telefonen/smartphonen være det

bærende medie ■

13


Kom godt i gang

en vellykket direct kampagne kommer altid bedst fra start,

hvis planlægning og eksekvering tager udgangspunkt i en

række grundlæggende overvejelser om, hvad målet er.

med et klart defineret mål kan de forskellige kampagneideer,

kanaler og medier afvejes i forhold til hinanden og prioriteres

ud fra deres forventede evne til at levere det ønskede

resultat.

1.

Kvantitativ målsætning

Definer kvantitative mål for din kampagne. Målet skal være realistisk og kendt

af alle involverede parter. Det er almindeligt, at målsætningen udtrykkes som

ROI (Return on Investment). I mange tilfælde giver det mening at opstille både

kortsigtede kampagnemål og mere langsigtede målsætninger for kundeværdi.

2.

Find dit USP

USP betyder Unique Selling Proposition. Beskriv den unikke ting, der differentierer

din virksomheds produkt fra konkurrentens, på parametre, der er udslagsgivende

for målgruppens valg af leverandør! USP skal være et gennemgående

og bærende element i kommunikationen.

3.

Glem ikke tilbuddet og Målgruppen

Tre elementer er bestemmende for den respons, du kan forvente at opnå

på din Direct aktivitet: Tilbuddet, Målgruppen og Den kreative udformning.

En god tommelfingerregel er, at de tre elementer påvirker responsen med

følgende fordeling: Tilbuddet 40 %, Målgruppen 40 %, Kreativ udformning

20 %. Husk derfor at bruge tid på Tilbuddet og Målgruppen!

15


16

4.

Vælg erfarne samarbejdspartnere

Danske forbrugere bombarderes i stigende grad med budskaber, og det er

ikke blevet nemmere at trænge igennem støjen. Lovgivningen skærpes, og der

kommer hele tiden nye aktører til. Alt i alt kan det være en smule uoverskueligt

for de marketing- og salgsansvarlige at fastholde det overblik, der kræves for

at arbejde effektivt med Direct Disciplinerne. Vælg derfor at samarbejde med

specialister på området. Del resultaterne med dem, og nyd godt af den erfaring

og opdaterede viden, de ligger inde med. Så kan du koncentrere dig om

at drive din forretning og udvikle gode tilbud til målgruppen.


en del af direct gruppen:

Henrik Hobel, Thomas Strauss

Grethe Berg, Malene Nymann

Lis Holgersen, Betina Svenstrup

17


18

Kampagnens relevans for

modtageren er afgørende for

respons og resultater.


Målgruppen:

Segmentering og

emnegenerering

For at ramme plet skal man kende skydeskiven. Korrekt

definition af målgruppen er uhyre vigtig i enhver direct

proces. måske ligger målgruppen allerede i virksomhedens

kundedatabase i form af aktive eller passive kunder?

er der tale om nysalg, er det muligt at indkøbe eller ind-

samle relevante kundeemner.

5.

Kundedatabasen er ét af de væsentligste

aktiver i virksomheden

Og det er ofte mest rentabelt at sælge mere til eksisterende kunder, frem for

at opdyrke nye! Responsen på en kampagne vil altid være bedst når det er dine

aktive kunder, der er målgruppen. Næstbedst er typisk tidligere kunder, som i

forvejen har en relation til virksomheden. Regn derfor på, om du kan realisere

dine økonomiske målsætninger via salg til aktive og passive kunder.

6.

Hold kundedatabasen opdateret

Afsæt altid penge til vedligeholdelse og ekstraordinære opdateringer af kundedata.

Før du igangsætter en Direct kampagne, bør du udnytte muligheden

for at få opdateret kontaktdata for målgruppen. Forbrugermålgrupper kan

med fordel CPR-vaskes, så dødsfald og adresserettelser bliver identificeret.

Opdatering med friske telefonnumre kan øge kontaktraten i en telemarketingkampagne

betydeligt. B2B-målgrupper kan CVR-vaskes, men bør typisk også

gennem ringes for indhentning eller tjek af relevante beslutningstagere.

19


20

7.

Brug flere penge på data end på software

Det er ikke kampagnesystemet, der skaber resultaterne. Det er de rigtige data

i den rigtige kvalitet. Udarbejd derfor en datapolitik med ansvar og klare regler

for dataindsamling og datavedligeholdelse. Så kender du altid kvaliteten af

dine data.

8.

Abonnér på løbende ændringsdata

Udnyt de muligheder, der findes for at få løbende ændringsdata leveret både

på personer og virksomheder i kundedatabasen. Så slipper du for at bruge

kræfter på den basale vedligeholdelse af kunde- og emnestamdata.

Et hurtigt regnestykke afslører ofte, at investeringen er tjent hjem allerede

inden for det første år.

9.

Undgå dubletter og stavefejl

Tjek allerede under oprettelsen af nye kunder/emner, om de pågældende personer

findes i databasen i forvejen. Brug en matchsoftware for at opnå bedre

og bredere match. Brug hjælpetabeller til postnumre, bynavne, titler, vejnavne

osv. Faktuelle fejl og redundante data resulterer i bedste fald blot i returpost,

men i værste fald forårsager fejlene stor irritation hos modtagerne med tab

af både penge og goodwill til følge.

10.

Dødevask – undgå ubehagelige situationer

Kundedatabasen kan renses for afdøde personer via CPR-registeret. Hvis

kampagnens målgruppe er 50 år+, anbefaler vi, at der gennemføres en såkaldt

dødevask på basen. Med den forholdsregel undgår du at såre potentielle eller

eksisterende kunder ved at skrive til en afdød ægtefælle. Er din virksomhed i

mediernes søgelys, er denne forholdsregel ekstra vigtig. Journalister er dygtige

til at opsnappe den type fejl.


22

11.

Segmentér og målret dit budskab

Kampagnens relevans for modtageren er afgørende for respons og resultater.

Det er derfor meget vigtigt at kunne målrette kampagnen til udvalgte segmenter

i kunde- og emnedatabasen. Relevante segmenteringskriterier kan være

geografi, demografi og/eller boligforhold. Findes denne type data ikke allerede

i basen på person- og husstandsniveau, kan variablene indkøbes. Danmarks

Statistik og OIS udbyder rigtig mange gode segmenteringsvariable. B2B data

leveres fx fra CVR-registret.

12.

Segmentér kundedata på

baggrund af adfærd

Købshistorik i form af transaktionsdata udgør et yderst relevant segmenteringsgrundlag.

Historikken beskriver, hvem der har købt hvad, hvor meget, til

hvilken pris og hvor tit. Viden om salgskanal, kampagnehistorik og andre påvirkninger

af kunder og emner er guld værd som input til segmenteringsmodel

og kommunikationsudvikling. Viden om eksisterende kunders profil og adfærd

er ligeledes vigtigt input til segmentering af nye kundeemner. Din næste gode

kunde ligner sandsynligvis dine nuværende gode kunder.

13.

Husk den obligatoriske robinsonvask

Jf. markedsføringsloven skal kampagnemålgrupper, der anvendes til adresseret

reklamepost, vaskes imod den seneste Robinsonliste. Robinsonlisten omfatter

alle reklamespærrede personer. Listen opdateres kvartalsvis og er tilgængelig

fra CPR-kontoret. Den skal ikke forveksles med de NEJ TAK-ordninger, som administreres

af Post Danmark, og som retter sig mod uadresserede forsendelser

og gratisaviser.


14.

Analysér før køb

Din næste gode kunde ligner sandsynligvis dine eksisterende bedste kunder.

Analysér derfor kunder og de nyeste respondenter med henblik på at skabe

en klar profil, som kan ”spejles” i forbindelse med emnegenerering. Det giver i

mange tilfælde god mening at arbejde med enslydende segmentering på kunder

og emner. Det gør det også lettere at systematisere og planlægge kommunikation,

tilbud og kampagner på tværs af kunder og ikke-kunder.

15.

Find det bedste segmenteringsværktøj

gennem test

Der findes et antal geodemografiske værktøjer til segmentering af privatadresser,

som alle har en segmenteringslogik baseret på input i form af navne og

adresser. Uanset denne fællesnævner foregår segmenteringen forskelligt fra

værktøj til værktøj, og det konkrete datagrundlag er også forskelligt. Test dig

frem til den løsning, der giver de bedste resultater i forhold til din målgruppe.

16.

Målopfyldelsen er afgørende for succes

Af forbrugerhensyn er det i Danmark ikke tilladt at anvende personhenførbare

oplysninger ved 1:1-segmentering. Det betyder konkret, at det ved adressekøb

ikke er muligt at segmentere 100 % præcist på variable som fx. økonomiske

forhold, boligforhold og familiemæssige forhold. Nøgleordet i denne sammenhæng

bliver dermed ”målopfyldelse”. Målopfyldelse betyder den andel af den

segmenterede målgruppe, som rent faktisk opfylder segmenteringskriteriet.

Segmenteringsmodellen skal optimeres til at levere så høj en målopfyldelse

på de mest afgørende kriterier som muligt. Det er værd at huske, når segmenterede

målgrupper indkøbes eksternt. Spørg derfor ind til målopfyldelse, og

sammenlign evt. data fra forskellige leverandører.

23


24

en del af direct gruppen:

Karina Strunge, Carsten Maisch Olsen

Peter Nyemann, Camilla Spliid

Hans K. Froschauer, Bjørn Maarupgaard, Henrik Saustrup


17.

interessedatabaser kan fungere godt

Vores erfaring viser, at interessedatabaser kan være en udmærket mulighed,

hvis den konkrete interesse findes i databasen. Handler kampagnen om salg af

golfudstyr, vil en segmentering på ”golf” fungere langt bedre end en segmentering

på fx ”udeliv og sport”. Undgå derfor at erstatte den præcise interesse

med andre ”afledte” interesser. Det fungerer sjældent.

25


Online emnegenerering

Hvis det passer med målgruppedefinitionen og formålet med

emnegenereringen, bør du overveje internettet som alternativ

eller supplement til de traditionelle emnegenereringskanaler.

internettet kan nemlig være en yderst omkostningseffektiv

vej til nye potentielle kunder.

18.

Forbrugerne opfatter internettet

som uforpligtende

Vær opmærksom på, hvem du tiltrækker med dine online kampagner! Online

kampagner bliver ofte frekventeret af de såkaldte ”tilbudsryttere”, som benytter

sig af ethvert godt tilbud. Internettet opleves af forbrugerne som nærmest

uforpligtende, og det kan få stor betydning for den langsigtede værdi af de

emner og kunder, som du rekrutterer online.

19.

Overvej, om din målgruppe

vil respondere online

I Danmark kan man møde stort set alle forbrugergrupper online. Det betyder

ikke automatisk, at netop din målgruppe hører til dem, som kan motiveres til at

interagere online og afgive tilsagn om kontakt. Internettet skal ofte være en

del af et mediemix for at komme hele vejen rundt om målgruppen.

20.

Brug virksomhedens egen hjemmeside aktivt

Der er ingen tvivl om, at de bedste leads kommer fra din egen hjemmeside! Men

hvis der ikke kan skabes den nødvendige volumen på hjemmesiden og/eller

egne kampagnesites, kan en udmærket løsning være at købe ind hos eksterne

online medier.

27


28

21.

Sammensæt dit online

medie-indkøb omhyggeligt

Ønsker du at drive trafik til hjemmesiden eller kampagnesider fra eksterne

medier, så udvælg nøje medier, som dokumenteret servicerer din målgruppe.

Dette er især vigtigt, hvis der skal afregnes i CPM (efter antal visninger)!

Køb fx affinitetsanalyser, der viser, hvilke sites din målgruppe frekventerer,

hvor meget og hvor ofte samt dobbeltdækning. Gå allerhelst efter dedikerede

affiliate-aftaler med performanceafregning.

22.

tænk i forskellige kanaler

Hvor fanger du bedst din målgruppes opmærksomhed i forhold til dit produkt?

Via søgeord på Google, bannere på relaterede sites eller måske via e-mail

kampagner? Her spiller målgruppen, produktet og kampagnens budskab ind.

Test dig frem til det rette mix.

23.

Gør det let for brugeren at respondere

Når du via en gennemtænkt medieplan og en godt eksekveret kampagne har

fået en bruger til at interagere med dit online materiale, så gør det nemt for

vedkommende at aflevere sine oplysninger til dig. Overvej eventuelt at implementere

en automatiseret formularudfyldning på sitet. Det er nemt og enkelt

for brugeren, og datakvaliteten bliver god fra begyndelsen.

24.

Anvend spørgeskemateknik

Lad din kampagne antage en spørgeskemaform – gerne drevet af en konkurrence

eller lodtrækning – og bed målgruppen besvare en række kvalificerende spørgsmål

om sig selv. Brug informationerne til at prioritere leads og målrette indsatsen.

25.

Udnyt muligheden for 100 % målopfyldelse

Online kan du indsamle og bruge enhver personhenførbar oplysning 1:1, så

længe forbrugeren har givet sit samtykke hertil – frivilligt, specifikt og informeret.

Tænk kreativt, og udnyt denne unikke mulighed for at komme helt tæt på

forbrugeren i segmenteringen. Tænk også i salgssituationen: Hvilke informationer

skal du optimalt set være i besiddelse af for at lykkes med salget?


26.

Skaf tilsagn om telefonisk kontakt

Lovgivningen begrænser i mange tilfælde anvendelse af telemarketing, SMS

og e-mail markedsføring. Via online emnegenerering kan du indsamle den

nødvendige tilladelse til kontakt fra den enkelte forbruger. Positivt tilsagn om

kontakt kombineret med den indsamlede viden om målgruppen gør online

emnegenerering interessant. Test mulighederne – fx kan telesalg på online

emner vise sig at være en meget positiv business case for din virksomhed.

27.

Online forbrugerundersøgelser er

effektive til emnegenerering

Det er blevet meget populært at anvende online forbrugerundersøgelser,

der primært eksekveres af de store annoncenetværk, som ”motor” til emnegenerering

uden for virksomhedens eget site. Det kan være en ekstremt

effektiv kanal, hvis den håndteres korrekt, og der sættes fuldt fokus på datakvaliteten.

Det er derfor altid en god ide at verificere adresser, som hentes

ind online mod eksterne kilder.

28.

Kvaliteten af dine online leads

er afgørende for succes

Anvend dine leads meget kort tid efter, at de er indsamlet, og sørg for at holde

dine nye kunder i kort snor mht. betaling. Vær i høj grad opmærksom på kvaliteten

af det, du får levereret, og få vasket og verificeret de leads, du køber ind,

før du afregner med mediet eller annoncenetværket.

29.

Nettoemner og performanceafregning

sikrer en god rOi

Sørg altid for at aftale afregning i nettoemner og optimalt til en fast pris pr.

emne. Det, som ser for godt ud til at være sandt, er det ofte. I sidste ende skal

prisen for emnerne altid afspejle udbyttet, så du opnår en konkurrencedygtig

ROI på den lange bane i form af gode kunder. Den fulde økonomiske sandhed

afdækkes ikke ved at regne på emneindkøbet og det første salg isoleret set.

29


Direct mail

den svære kunst at få størst respons, mest salg og maksimal

goodwill ud af sin direct mail. det er ikke nemt, men på den

anden side heller ikke umuligt. Brug vores råd som tjekliste.

30.

AiDA med fokus på Action

AIDA-modellen: Attention, Interest, Desire, Action. Modtagerne skal igennem

de fire trin, men det er en god idé at starte “baglæns”: Hvilken “Action”

ønsker du i sidste ende? Formålet er at skabe respons. Modtageren skal læse

og reagere på budskabet. Alt skal være call-to-action-orienteret. Eller sagt

på en anden måde: Det skal være så svært som muligt IKKE at reagere på din

direct mail.

31.

Det gode tilbud

Er du sikker på, at tilbuddet er det bedst mulige? Kan det formuleres eller prissættes

anderledes, så det lyder mere attraktivt? Prøv at sætte tilbuddet op på

forskellige måder, og find det mest fordelagtige. Test eventuelt dit tilbud og

dets forskellige formuleringer.

32.

Sæt dig i modtagerens sted

Forestil dig, at du er modtageren: Tænk som ham/hende. Hvad er udslagsgivende

for at opnå den ønskede respons? Det er ofte her, du finder omdrejningspunktet

for dit kreative koncept.

33.

tidspunktet er afgørende

Det er lettere at sælge dit produkt, når modtageren har et behov. Det er derfor

vigtigt, at du kommunikerer med modtageren på det rette tidspunkt. Kig på dine

kunders købsmønstre – er der tider på året, hvor de køber mere end andre?

31


32

34.

Udnyt formater og portogrænser optimalt

Arbejd kreativt med formatgrænser og vægtgrænser. Lav ikke en direct mail

3 cm bredere, hvis det betyder 1 kr. mere i porto, og du ikke er sikker på, at det

tjener sig hjem. Tjek hellere vægten en gang for meget end en gang for lidt.

35.

Brug reminder

Det øger responsen. Send en reminder til dem, der ikke har responderet. Vis

også, at du er dedikeret og send Tak-for-sidst eller Det-gik-du-glip-af-breve

efter afholdte arrangementer. Nogle gange skal der en ekstra påvirkning eller

to til, før et emne reagerer.

36.

Modtag selv alt materiale

Sæt alle relevante medarbejdere på modtagerlisten. Det er en god idé at have

kontrolmodtagere på samme niveau som modtagerne af din direct mail. Så ser

man på udsendelsen med friske øjne og bliver opmærksom på nye vinkler.

Salgsbrevet

det stiller store krav at skrive et godt salgsbrev, der giver

respons og goodwill. modtagerne afgør på få sekunder, om

budskabet er relevant og værd at beskæftige sig med.

37.

Personligt, relevant og vedkommende

Brug din viden, og få relevante emner ind i salgsbrevet. Medtag fx en per-

sonlig besked, og sæt modtager i relation til produktet, det styrker involveringen.

Hvor godt kender du modtagerne? Bør du adressere personen

Kære, Hej eller … ?


38.

Brug flere flettefelter til individualisering

Flet gerne modtagerens navn og andre individuelle oplysninger ind i brevet så

mange steder som muligt. Det personaliserer brevet og får modtageren bragt

tættere på. Det skal dog ikke kamme over og blive forceret.

39.

Stav modtagerens navn korrekt

Brug korrekt navn, adresse og titel. Hvis der er fejl i de faktuelle oplysninger,

er brevet kommet skidt fra start. Dels indikerer det sjusk og datafejl. Dels er der

ingen, der bryder sig om at få stavet deres navn forkert.

40.

Fokus på modtageren – ikke produktet

Fokus skal være på modtagerens udbytte. Det betyder ikke noget, om du

sælger gourmetkaffe, paraboler eller forbrugslån – folk vil hellere læse om,

hvad du kan gøre for dem, end om herlighederne ved dit produkt eller service.

41.

Skriv brevet i øjenhøjde

Brug du og dig. Vær personlig, hent læseren tættere på, skab en relation og få

bedre respons. Det ligefremme hverdagssprog, der hverken er højtideligt eller

slang, gør sig bedst. Skriv i øjenhøjde med modtageren.

42.

Kom tidligt med dit tilbud

Gem ikke det gode tilbud langt nede i brevet. Meld det ud hurtigst muligt,

så læseren ved, hvad du har at byde på.

43.

Gentagelse fremmer forståelsen

Vær ikke bange for at nævne det gode tilbud flere gange. Gentagelse fremmer

forståelsen, så formulér gerne tilbuddet på forskellige måder, og flet det ind i

teksten flere steder i salgsbrevet.

33


34

en del af direct gruppen:

Tinna V. Mærsk, Anders Houlind

Simon Etches, Nino J. Ekstrand, Jakob Kramhøft

Troels Fiig, Pernille S. Andersen


44.

Fem fokuspunkter

Opbyg brevet med fem fokuspunkter, som læseren kan scanne for at få et

indtryk af dit tilbud. Man starter ikke med at læse hele brevet, men kigger det

hurtigt igennem. Her skal opmærksomheden fanges med det samme.

45.

Brug understregninger

Understreg de vigtigste budskaber i brevet. Det tiltrækker læserens øje. Lav

understregninger blå og ”håndtegnede” for at give brevet et personligt præg.

Pas dog på ikke at overdrive det, så effekten bliver for gennemskuelig.

46.

Brug punktopstilling og faktabokse

Store mængder omløbende tekst kan hægte læserne af, før de overhovedet

finder ud af, hvad teksten handler om. Brug gerne punktopstilling og tekst i

separate bokse for at gøre brevet interessant, overskueligt og varieret.

47.

Hvem skal være afsender?

Afsender skal være relevant og troværdig. Er det medarbejderen med ansvar

for opgaven, er det nemt for læseren at forholde sig til det og vende tilbage.

Er det direktøren, kan det også booste responsen. Test forskellige varianter.

Sæt et foto af afsender sammen med underskriften. Det gør brevet mere

menneskeligt og personligt. Det giver samtidig troværdighed, at man gerne

– i bogstaveligste forstand – vil sætte ansigt på sit budskab.

48.

tilføj et effektfuldt PS

Næst efter overskriften, ser læseren typisk et PS som det næste. Derfor er det

en god idé at "gemme" et interessant budskab til brevets PS. Gentag gerne det

gode tilbud som en del af sætningen i dit PS, så alle får det med.

35


36

49.

Lad brevet ligne et brev

Et brev er hverken en brochure eller en annonce. Det er personligt og skal både

ligne og lyde som 1:1 kommunikation. Et salgsbrev i en direct mail er den eneste

form for reklame, der kan begynde med ordet "Kære".

50.

Brug afsnit i dit brev

Brevet skal sættes op i en tydelig og brevlignende skrifttype, så det er letlæseligt

og indbydende. Over halvdelen af alle voksne bruger briller. Sørg for at

bruge en stor skrift, fx 11 punkt, og gerne én med ”fødder”, der gør det lettere at

læse. Brug mellemoverskrifter, og inddel dit brev i afsnit for overskuelighedens

skyld. Som nævnt tidligere scanner man ofte et brev, før man læser det rigtigt.

Her kan dine mellemoverskrifter skabe variation, interesse og klarhed.

51.

Vis et billede af produktet/ydelsen

"WYSIWYG: What you see is what you get”. Uanset om det er et fysisk produkt

eller en serviceydelse, så vis, hvad du vil sælge. Læseren afkoder lettere billeder

end tekster. Så længe det stadig ligner et brev og ikke en brochure.

52.

Synliggør responsmulighederne

Husk at omtale alle responsmuligheder i brevet. Skær det ud i pap, hvordan

læseren kan respondere. Det skal være næsten umuligt at undgå at svare.

Et godt tilbud og mange responsmuligheder er vejen frem.

53.

Lav tuschprøven

Når den færdige direct mail ligger klar, så tag en tusch og slå en cirkel om hhv.

budskab, USP, pris, salgstrigger, afsender og responsmulighed. Er de klare og

tydelige? Ser man det vigtigste først? Kan man ikke lade være med at svare?


Konvolutten

den helt store opgave for konvolutten er at sikre, at den bliver

åbnet. ifølge analyser er det i gennemsnit kun 35 % af alle

direct mails på forbrugermarkedet, der rent faktisk bliver læst.

54.

Sørg for, at konvolutten skiller sig ud

Overvej alternative formater, udformninger og materialer, der skiller sig ud i

postkassen og øger opmærksomheden. Test dig selv og dine egen, daglige

postbunke. Hvilken konvolut griber du fat i som den første?

55.

test budskab, motiv og farve

Gennemfør en test, og find ud af, hvordan budskab, motiv og farver påvirker

responsen. Mange gode kampagner har brugt konvolutten aktivt, på både for-

og bagside, men der kan også være afdæmpede budskaber, hvor en neutral

konvolut virker bedre.

56.

Læg noget i konvolutten, man

mærker udenpå

Hvis modtageren kan se eller mærke, at der ligger noget i konvolutten, er der

større sandsynlighed for, at vedkommende åbner konvolutten. Tre julekort i

stedet for to får det til at virke som en pakke. En kuglepen er en billig mulighed.

Men det skal være relevant i forhold til dit budskab.

37


38

Brochuren

i modsætning til brevet er brochuren rendyrket reklame. Her

skal der sættes fuld styrke på salgsargumenter og fortræffeligheder,

meget gerne understøttet af billeder og/eller illustrationer.

der er dog stadig nogle ting, der er værd at huske.

57.

Vær visuel

Det er lettere at afkode visuelle elementer end tekst. Så brug diagrammer,

grafer, billeder og illustrationer til at understøtte tekst med mange tal og fakta.

Lav letlæseligt materiale, der ikke er for teksttungt, for at fastholde læserens

interesse.

58.

Fem grunde til at handle nu

Opsummer det hele i en faktaboks med ”Fem gode grunde til at handle nu”.

Det kan være et begrænset antal eller en begrænset periode. Det kan være

tilbud til udvalgte kunder. Eller måske ekstra rabat ved køb af flere produkter.

59.

Sæt billedtekster under alle billeder

Billedtekster er den mest læste del af teksten næst efter overskriften. Billedtekster

skal ikke kun benyttes til at beskrive billedet – et stærkt salgsbudskab skal

også indgå. Det er en vinderkombination.

60.

Brug billeder af mennesker

Vi vil gerne se på andre mennesker. Mænd relaterer til mænd, og kvinder til

kvinder. Og de skal helst være glade og smilende. Ikke mindst øjnene er effektfulde,

så sørg for at modellernes øjne er tydelige og ser lige frem, og at de har

et autentisk udtryk, som målgruppen kan identificere sig med.


40

61.

Skriv i positiv

Anvend sorte skrifttyper på lys baggrund. Det er mere læsevenligt end negativ

skrift – det vil sige lyse skrifttyper på mørk/farvet baggrund. Med positiv skrift

er der ganske enkelt flere, der får fat i dine budskaber.

62.

Opnå øget troværdighed

Brug resultater fra kundetilfredshedsanalyser til at dokumentere og synliggøre

dine mange glade kunder. Testimonials gør det desuden nemt at drage paralleller

til sin egen situation, og samtidig øger konkrete udtalelser fra autentiske

personer virksomhedens troværdighed. Lad gerne teksten ledsages af et

portrætfoto.

63.

Brug også responsmuligheder i brochuren

Brochuren i en direct mail er ofte det, som modtageren bruger mest tid på.

Derfor skal responsmulighederne også omtales her. Det skal være let at svare,

og derfor skal modtageren ikke være nødt til at kigge andre steder.


Svarkortet

der kan være god fornuft i at begynde det kreative arbejde

omkring en direct mail med at kigge på svarkortet. Her udkrystalliseres

det, som modtageren skal foretage sig. det er

et uhyre vigtigt element.

64.

Mål responsen præcist

Brug kampagnekoder i alle salgskanaler, så du præcist kan måle, hvor responsen

kommer fra. På den måde er det rimelig enkelt at finde frem til, hvad

der giver de bedste responsrater og dermed udgør den bedste kampagneinvestering.

65.

tilbyd altid flere responsmuligheder

Lad mange responsmuligheder komme i spil: Telefon, svarkort, e-mail, sms,

responssite m.fl. Jo flere muligheder, jo højere respons kan du forvente. Og husk

at have fokus på, hvilken responskanal målgruppen typisk anvender. Overvej

desuden PBS-tilmelding ved abonnementsbaserede produkter og ydelser,

da det højner genkøbsraten væsentligt.

66.

Porto betalt øger responsen

Det skal være let og gratis for modtageren at respondere. Anvend frankerede

svarkort eller konvolutter, så bliver henvendelsen ikke "glemt", blot fordi modtageren

ikke lige har et frimærke ved hånden.

67.

Salgsinformation på svarkortet

Hvis direct mailen blev åbnet, og kun svarkortet faldt ud: Ville det 1) give

modtager oplysninger nok til at reagere, og 2) give modtager grund nok til at

reagere? Er svaret ja, så er svarkortet rigtig godt.

41


42

en del af direct gruppen:

Jan Schaarup, Vibeke Monrath

Bjarke Andersen, Mads Gøttler, Mona Britt Nykjær

René Gade Mikkelsen, Henning Riber


68.

Brug ”sense of urgency”

Lav tilbud, der kun gælder i et givent tidsrum. På den måde ender tilbuddet ikke

i ”Det kigger jeg på senere” bunken. Anvend ”Køb inden den xx og få xx” eller

”Køb inden den xx og deltag i konkurrencen om xx”.

69.

Personliggør svarkortet

Modtagerens navn skal printes på adressekortet ved at bruge flettedata fra

kunde- og emnedatabasen. Det styrker individualiseringen i din henvendelse,

og gør det lettere for modtageren at respondere, fordi vedkommende ikke skal

bruge tid på at afgive oplysninger, din virksomhed allerede ligger inde med.

70.

tak læseren for at reagere

Mange studerer svarkortet, før de beslutter, om de vil reagere. Et simpelt "Tak!"

giver modtageren et skub til at handle og virker specielt godt, hvis det drejer sig

om bidrag eller medlemskab i forbindelse med fundraising.

71.

Giv modtageren flere tilbud at

vælge mellem

Hvis modtageren ikke umiddelbart vil reagere på dit primære tilbud eller budskab,

kan det være en fordel at have et ekstra tilbud med. Varierede tilbud giver

større sandsynlighed for at ramme modtagerens ønsker og smag.

72.

Store skrivefelter

Sørg for, at der er plads nok på kuponen, så modtageren uden problemer kan

udfylde felterne klart og tydeligt med blokbogstaver. Det er uhensigtsmæssigt

at få svarkort retur, der ikke kan læses.

43


44

73.

Overvej velkomstgaver og/eller

konkurrencer

Det øger responsen. Regn på, hvor meget en ny kunde må koste. Det giver et

fingerpeg om, hvilken type gave der kan indgå som velkomst til nye kunder

eller winback belønning til tidligere kunder. Gaven kan også være en del af et

konkurrenceelement.

74.

Svarkonvolut vs. svarkort

Test, om det har betydning for responsen, om der er en svarkonvolut, eller om

der blot bruges et åbent svarkort. Personlige oplysninger bør altid gemmes i en

lukket konvolut. For begge gælder, at responsen øges med porto betalt.

75.

test involverende muligheder

Klistermærker o. lign. vil normalt øge svarprocenten og er bestemt værd at

prøve. Alt, hvad der får modtagerne til at tilbringe blot tre ekstra sekunder med

direct mailen, vil øge responsen.

76.

registrér, hvornår responsen kommer ind

Registrér, om der er nogle mønstre i den måde, responsen kommer ind på.

Hvor hurtigt, bestemte tidspunkter, forskel i de forskellige responskanaler etc.

Mønstrene kan bruges til optimering af næste udsendelse.

77.

Mål effekt ud fra den endelige rOi

Det er ikke nok med en høj respons. Hold responsen op imod CPO, og mål kampagnens

effekt ud fra den endelige ROI. Husk den grundlæggende styrke ved

Direct Disciplinen: Du kan måle, veje og optimere indsatsen.


Uadresseret mail

en semiadresseret forsendelse koster kun cirka det halve af

almindelig porto. ofte tænker man på traditionel postdistribution,

når det gælder direct mails. men overvej forskellige

distributionsformer. sæt dig ind i mulighederne for at arbejde

med adresseløse udsendelser. måske er det et godt alternativ

til direct mail. Tjek varianter og priser.

78.

Vurderer adresseløs omdeling

som et alternativ

Adresseløs omdeling af en direct mail kan være et godt alternativ til indkøb af

eksterne adresser. Typisk giver en adresseløs kampagne lavere respons end en

adresseret, men omkostningen til porto og adresser er også meget lavere.

Den adresseløse kampagne kan derfor i visse tilfælde få en bedre kampagneøkonomi

– på trods af den lavere responsrate.

79.

Målretning og segmentering virker

De to distributører af uadresseret mail i Danmark, Post Danmark og Forbrugerkontakt,

har begge udviklet segmenteringsmetoder til at målrette den uadresserede

mail. Og segmentering virker og skaber ekstra respons. Det er bare ikke

altid, at den højere respons står mål med meromkostningen til segmenteringen.

Test derfor altid!

80.

Den højeste respons opnås, der

hvor de nuværende kunder bor

Der findes alternative segmenteringsmetoder, som kan tilpasses distributionen

hos både Post Danmark og Forbrugerkontakt. Metoder, som optimerer

segmenteringen i forhold til omkostningen. En meget simpel og velfungerende

segmenteringsmetode er fx at gå efter områder, hvor andelen af eksisterende

kunder er størst. Det giver i mange tilfælde den højeste respons.

47


48

81.

Vælg den rigtige omdelingsperiode

Mængden af forsendelser, som dit budskab skal kæmpe med, kan have betydning

for responsraten. Det kan give øget synlighed, og dermed højere svarprocent,

at vælge distributionsperioder med få andre forsendelser.

82.

Vær opmærksom på

semiadresserede muligheder

Semiadresserede udsendelser som fx Post Danmarks Husstands Direct kan

være et godt alternativ til en adresseløs eller en adresseret udsendelse. Segmenteringsmulighederne

er de samme som adresseret, men mailen modtages

af forbrugeren som uadresseret. Vær derfor opmærksom på, at forbrugeren

betragter forsendelsen på niveau med andre uadresserede henvendelser.


e-mail markedsføring

e-mail markedsføring udgør en stadig stigende andel af

medie- og marketingmixet. og anvendt rigtigt kan e-mailen

være et effektivt medie, som egner sig fortrinligt til den individualiserede

markedsføring. derudover gør e-markedsføring

det muligt at opnå stor effekt med relativt små budgetter.

Har du held til at konvertere en tilstrækkelig stor andel

af målgruppen til læsere, kan e-mailen også være en yderst

omkostningseffektiv kanal.

83.

Få styr på teknikken, før du går i gang

Når din virksomhed skal vælge e-marketingsystem, skal fokus være på en

løsning, som kan håndtere filtre og segmentering, så kommunikationen bliver

så relevant og målrettet som muligt. Det er også afgørende, at softwaren er

certificeret hos de vigtigste ISP’er, så virksomhedens e-mails ikke blot stemples

som spam, før de overhovedet når brugerne.

84.

indsamling af permissions og e-mail adresser

Det er naturligvis en forudsætning, at der indhentes den lovpligtige permission

til e-mail dialog. Hver enkelt modtager skal afgive permission frivilligt, specifikt

og informeret. Det betyder bl.a., at du ikke forud må udfylde ”fluebenet” i

tilmeldingsboksen. Det skal brugeren selv gøre. Modtager du derimod en e-mail

adresse i forbindelse med et salg, må du gerne e-maile vedkommende uden

at indhente permission først, men kun hvis din e-mail handler om tilsvarende

produkter fra din virksomhed. Køber du e-mail adresser via eksterne mediepartnere,

skal du være opmærksom på, at selvom alt juridisk er i orden, er der

fare for, at brugeren ikke er bevidst om tilmeldingen, og som resultat parkerer

din e-mail som spam.

51


52

85.

Markedsfør dit e-nyhedsbrev!

Oplagte steder at markedsføre dit nyhedsbrev er i medlemsblade, annoncer,

på hjemmesider generelt, i telefonen, i weblogs, ved PR – ja, faktisk alle mulige

steder, hvor man er i kontakt med målgruppen – online og offline. Den konkrete

fremgangsmåde afhænger naturligvis af, hvem man ønsker skal tilmelde sig –

eksisterende kunder eller kunde-emner.

86.

Opsamling af e-mail adresser på hjemmesiden

Indsæt en tilmeldingsformular tydeligt på forsiden og på relevante undersider

på jeres hjemmeside. Driv trafik til hjemmesiden via annoncering i relevante

medier/søgemaskiner. Konkurrencer, test og spil kan være med til at booste

permission databasen. Det er OK at være kreativ i tilmeldingsfasen, når blot

du kan levere den ægte vare i selve nyhedsbrevet.

8 7.

Undgå at blive betragtet som spam

Sørg for, at permission anvendes kort tid efter, at den er afgivet. Ellers har

brugerne glemt, hvad de har givet permission til, og vælger alligevel at parkere

din virksomheds e-mails som spam, når de lander i Indbakken.

8 8.

Gør det nemt at melde til og fra!

Gør det nemt at tilmelde og framelde sig e-mail information fra din virksomhed.

Det lyder banalt, men er meget, meget vigtigt! Loven tilsiger i øvrigt, at det skal

være nemt at framelde sig elektroniske nyhedsbreve.

89.

Kvalitet frem for kvantitet

Det er ikke nødvendigvis godt at have en lang mailingliste. Vær hellere alt for

de få, end lidt for de mange, så den lange liste af inaktive brugere ikke blot

bliver en omkostning.


90.

individualisering giver ekstra effekt

Det kan være udmærket at udsende nyhedsbreve til forskellige brugergrupper

segmenteret på fx produktinteresser eller demografiske data. Mere unikt og

involverende vil det dog være, hvis nyhedsbrevene sammensættes ud fra individuelle

handlinger og adfærd som fx klik eller købshistorik. Jo mere individuelt

nyhedsbrevet er, jo højere er sandsynligheden for, at nyhedsbrevet åbnes og

læses.

9 1.

Husk ”noget for noget”-princippet

Hvis en bruger skal oplyse noget om sig selv for at få lov til at modtage dit

nyhedsbrev, skal vedkommende belønnes med ekstra meget relevant og eksklusivt

indhold! Spændende indhold kan være unik information, unikke tilbud,

downloads, konkurrencer, tips og gode råd m.v. Brugerne er i dag så rutinerede,

at de ikke stiller sig tilfreds med at modtage et standardiseret nyhedsbrev, hvis

de indledningsvist har oplyst særlige produktinteresser.

92.

Din emnelinje er afgørende for åbningsraten

En kort emnelinje fungerer ofte bedre end en lang. Du har ca. et halvt sekund

til at fange modtagernes opmærksomhed – den korte, velvalgte overskrift

kan være stærkt medvirkende til, at modtagerne får åbnet din e-mail for at se

nærmere på indholdet. Sørg desuden for at skifte dine emnelinjer, så modtageren

oplever variation. Og undgå at anvende udråbstegn, store bogstaver,

ordet ”gratis” etc., som ofte vil give anledning til, at din e-mail bliver fanget

i spam-filtre.

93.

Optimer preview-feltet

Tænk over, hvad du placerer i preview-feltet. Det er den første og muligvis

eneste del af din e-mail, som modtageren ser. Det er derfor ekstremt vigtigt, at

modtageren med det samme bliver præsenteret for elementer, der kan fungere

som indtrækker til resten af din e-mail. Jo mere interessant og vedkommende,

jo højere åbnings- og læserate opnår du.

53


54

94.

Brug e-mail til relationsopbygning

Løbende e-nyhedsbreve forstærker og opbygger forholdet mellem afsender

og modtager. Det behøver ikke være kommercielle e-mails hver gang. Brug

nyhedsbrevet til at gøre en forskel for læseren ved at give adgang til særlig

relevant og involverende information. Væn modtagerne til, at dine e-mails er

værd at åbne.

95.

timing spiller ind

Husk, at timing kan være afgørende. Tænk over, hvornår på ugen og og dagen

e-mails sendes ud. Påvirkes målgruppen på et godt tidspunkt? Nogle dage kan

have lavere åbningsrater end andre. Test, hvad der virker bedst for målgruppen.

Og genudsend e-mails efter en uge til alle modtagere, der enten ikke har åbnet

e-mailen, eller hvor den er returneret. På den måde sikres en væsentligt øget

respons.

96.

evaluer og optimer til næste udsendelse

Med det rigtige e-marketingsystem er det relativt nemt at måle resultaterne

hurtigt og præcist ift. leveringsrater, åbningsrater og -tidspunkter, klikhistorik

etc. Målet er at opnå tilfredsstillende konverteringer fra antal udsendte mails

til antal køb eller klik i den anden ende. Det er relativt enkelt at teste nye tilbud,

layouts etc. Over tid opsamler man erfaringer om, hvad det skal til for at opnå

de bedste resultater. Og på baggrund af dine learnings kan du med fordel

udarbejde målrettede kampagnetilbud.

97.

Brug ikke no-reply mails

Det skal være let for modtageren at komme i kontakt med dig. Giv derfor

modtageren mulighed for at svare på den e-mail, du sender ud. En ”no-reply”

afsender er det samme som at lægge afstand til modtageren.


telemarketing

opringningen er den ultimative form for 1:1 dialog. denne

kanal giver dig øjeblikkelig svar på tiltale og direkte respons

fra målgruppen. Fungerer dialogen ikke, eller er produkt

og tilbud ikke stærke nok, er der kontant afregning. ligesom

med alle andre dele af direct disciplinen gælder det for

telemarketing også, at der skal testes meget for at opnå de

bedste resultater.

98.

Få styr på produktet som det første

Hvad skal sælges? Hvilke egenskaber og fordele er der ved produktet? Og hvilket

udbytte får kunden af produktet? Tænk i USP (Unique Selling Proposition)

og definer meget præcist, hvad der gør produktet og tilbuddet helt unikt.

Gør kunden eksklusiv.

99.

Koordiner budskabet og

undgå støj på linien

Telemarketingkampagner er typisk ikke enkeltstående aktiviteter, og det er

helt afgørende, at budskab og tilbud i telesalget koordineres med alle øvrige

aktiviteter for det samme produkt eller ydelse i kampagneperioden. Budskabet

i al dialog før og efter telesalget skal koordineres, så målgruppen oplever ét

ensartet tilbud i alle kontaktpunkter.

100.

Fleksibel respons

En telemarketingkampagne kan justeres med meget kort varsel. Brug muligheden

for løbende optimering af dialogen, tilbuddet og emnerne for at nå de

bedste salgsresultater. Resultaterne kan måles fra time til time, og det er vigtigt

at holde øje med alle nøgletal kontinuerligt.

57


101.

test forskellige varianter

Selvom kampagnens hovedvariant virker, bør alternativer hele tiden testes.

Sådan kan du sikre, at den næste hovedvariant altid er den mest optimale –

ikke bare en gentagelse af hovedvarianten fra sidste kampagne.

102.

PBS skaber længere levetid

Tilmelding til PBS øger betalingsgraden og kundens levetid. Få derfor tilsagn

om tilmeldingen allerede i telefonen, når det er muligt. Det er en myte, at

målgruppen er nervøse for at oplyse kontooplysninger m.v. over telefonen.

De fleste forbrugergrupper reagerer positivt på PBS og ser det som god

service fra din virksomhed.

103.

emnerne er afgørende for

graden af succes

Kvaliteten af emnerne er afgørende for succes. Der er en direkte sammenhæng

mellem emnekvalitet og den forretningsmodel, du kan aftale med telemarketingbureauet.

Ligeledes er der en direkte sammenhæng mellem kvaliteten af

emnerne og kvaliteten af de kunder, der vindes som resultat af indsatsen.

104.

test prækvalificering gennem andre

mediekanaler

Undersøg, om responsen bliver bedre, hvis målgruppen bearbejdes med et

brev, en SMS eller en e-mail før den telefoniske kontakt. Kan omkostningerne

til den forudgående forbedredelse tjenes hjem gennem en forbedret salgsrate

i telemarketingkampagnen?

105.

registrér afvisningsårsager

Telemarketing giver – modsat andre Direct kanaler – de potentielle kunder

mulighed for at ytre sig verbalt til et andet menneske her og nu. Registrér

afslagene og de konkrete afvisningsårsager, og brug denne viden til optimering

af emner, tilbud og dialog. I telemarketing er det marginalerne, der tæller.

Det vil du hurtigt opdage.

59


60

106.

involvér dig personligt i processen

Som kontaktperson på kampagnen personificerer du organisationen og

produktet. Sælgerne har brug for at se og høre dig præsentere produktet og

virksomheden og få en fornemmelse af den ånd, som produkterne skal sælges

i. Det betyder meget for, hvor hurtigt en kampagne kommer rigtig godt i gang.

107.

Bånd samtalerne

Ved at bånde samtalerne indsamles der værdifuld dokumentation af, hvad der

siges på din virksomheds vegne. Uden båndede samtaler ender klager påstand

mod påstand. Uanset hvordan samtalerne anvendes, sikrer de kvaliteten og

tilfører viden om, hvad der reelt siges og loves under samtalen, og hvordan

hver enkelt person i målgruppen reagerer på henvendelsen.

108.

Husk levetiden

Et salg er ikke altid et godt salg. Vilkår for det nye kundeforhold skal specificeres

i dialogen. Stil, tone og indhold i samtalen lægger grunden til en god

relation – eller påbegynder afviklingen!

109.

Sælg mere, når chancen byder sig

Et salg er godt, to er bedre! Hvis der er en god dialog i gang, skal dette udnyttes

til at få solgt mere. Lad sælgerne bygge samtalen op og hente mere end én

accept. Kunder, der køber, kender ofte andre personer med de samme behov.

Bed sælgerne spørge efter referencer, og udvid således emnepuljen i løbet af

salgsprocessen.


en del af direct gruppen:

Helene Jokumsen, Peter Rattleff

Nikolaj Andersen, Morten Korsholm, Mark Laursen

Joyce V. Strand, Karsten Romby Larsen

61


110.

Salgserfaring styrker dine resultater

Etabler telemarketingindsatsen som en fastforankret, løbende drift frem for

enkeltstående kampagner. Salgsteamets kompetencer øges, og kvaliteten

stiger med erfaringen over tid. Særligt hvis sælgerne er fuldtidsansatte og på

fast løn. Ud fra en kernestab kan du altid lave kampagnegearinger uden at gå

på kompromis med kvalitet og resultater. Evaluér løbende med sælgerne. De

har det bedste kendskab til kunderne og potentielle kunder, men deres viden er

flygtig og forsvinder, når fokus skifter til den næste kampagne.

111.

Logistik og levetid hænger sammen

Kvaliteten af et salg hænger tæt sammen med den tid, der går, fra salget er

indgået, og til kunden modtager produktet. Hvis der går lang tid, stiger risikoen

for opsigelse eller returnering af produktet. Bekræftelse via breve, e-mail eller

sms i direkte forlængelse af salgssamtalen er med til at fastholde kundens valg

og køb. Test, hvad der fungerer bedst i forhold til målgruppen.

112.

involver kundeservice

Den hurtige og professionelle opfølgning på salget sikrer relationen. Sørg for

at have kundeservice med i processen. Kundeservicemedarbejdernes input er

essentielle for den løbende kvalitetssikring, da disse medarbejdere kontinuerligt

opfanger reaktioner fra markedet. Det er bemærkelsesværdigt, hvor ofte netop

kunde- og medlemsservice ikke orienteres om nye kampagner. Husk det, og

opnå tilfredshed både internt og eksternt.

63


test og bliv klogere

Test skal dokumentere, at du får noget ud af dine markedsføringskroner.

og test er uundværlig til optimering og

tilpasning af segmenteringsmodel, kvantificering af mål,

prioritering af målgrupper, udvikling af tilbud, valg og

gearing af de bedste direct kanaler osv.

113.

test noget hver gang

Hvis du ikke tester, lærer du heller ikke noget om, hvad der virker på din virksomheds

marked. Det er ikke nødvendigt at teste på en stor mængde. Hold

hovedvarianten på det, du ved virker, og test nye ting i mindre oplag.

114.

Prætest giver en ekstra chance

Prætest er en god metode til at teste forsendelsen i et lille område, inden den

store kampagne ruller ud til hele målgruppen. Resultaterne fra prætesten kan

anvendes til at optimere kampagnen og budskaberne.

115.

Bliv klogere gennem effektmåling

Effektmåling i form af en posttest giver en dybere indsigt i, om forsendelsen

blev set, læst og/eller gemt. Og ikke mindst kan du komme i dialog med de personer

i målgruppen, som valgte IKKE at respondere eller købe. Informationerne

kan bruges til at planlægge opfølgning, udarbejde remindere og forstærke

kampagnematerialet til næste udsendelse.

65


66

116.

test kun én ting ad gangen

Brug splittest til at teste to eller flere varianter, fx forskellige kreative udformninger,

priser, tilbud, målgruppe etc. Det giver indsigt i, hvad målgruppen

responderer bedst på. Test kun én ting ad gangen pr. variant, og test kun

ting eller forhold, som du er overbevist om, har en betydning for resultatet.

Det er ikke gratis at teste, så test kun ting, der i den sidste ende må for-

ventes at kunne øge responsen.

117.

Husk tilstrækkeligt store testgrupper

Målgruppen til en testkampagne må ikke være for lille – selvom det kan være

fristende at arbejde med små tests af hensyn til omkostningerne. Testmålgruppen

skal være stor nok til at skabe signifikante resultater. Sikre tendenser kan

identificeres, hvis der er mindst 100 respondenter fra hver testmålgruppe.


Search Marketing

google er blevet et effektivt og målbart direct medie, som er

blevet en integreret del af forbrugeres informationssøgning,

når det gælder indkøb af både varer og tjenester. google er

simpelthen blevet et af de allerstørste online medier. som

annoncør bør man derfor kigge nærmere på, hvilke resultater

din virksomhed kan opnå ved at anvende google på den mest

optimale måde. ligesom det gælder for andre direct medier,

gælder det også for anvendelsen af google, at de bedste

resultater opnås, når man har lært sig håndværket. Til at give

de bedst mulige råd omkring brugen af sem (search engine

marketing, altså betalte placeringer) til direkte markedsføring,

har vi bedt Jesper eiby christoffersen, marketingansvarlig

hos google, om at bidrage med sine erfaringer.

118.

relevans er vigtigt, når du

arbejder med AdWords

Google belønner relevant annoncering med en højere position på søgesiden

og lavere priser, så det er yderst vigtigt at sørge for, at dine annoncer indeholder

relevant kommerciel information. Relevans opnås ved at have en klar

sammenhæng mellem søgeordene, annoncernes indhold og landingssiden.

119.

Optimer dine AdWords-kampagner med

brugen af kampagner og annoncegrupper

Effektiv strukturering af din AdWords konto kan have en afgørende indflydelse

på dine AdWords-kampagners succes. Find inspiration i strukturen af dit websted,

når du beslutter, hvilke kampagner og annoncegrupper der skal oprettes.

Se, hvordan du har struktureret dit websted, og sørg for, at det afspejles i din

AdWords-konto. Organisering vil gøre det meget nemmere at oprette målrettede

annoncer og det hjælper dig til at vurdere, hvad der giver værdi, så du kan

bygge videre på dine mest succesrige kampagner og redigere dem, der ikke

fungerer så godt.

Gæsteskribent

Jesper Eiby Christoffersen,

Country Marketing Manager

hos Google, Danmark.

69


70

120.

Vælg de rigtige søgeord for at

nå ud til de rigtige kunder

Søgeord er rødderne i din annoncekampagne. De sætter hele annonceringsprocessen

i bevægelse. Når dine potentielle kunder søger efter dit produkt eller

din tjeneste, finder de dig hurtigere, hvis du har valgt relevante søgeord.

121.

Brug tid på at skrive annoncer,

der fanger øjet

Dine kunder vælger din annonce i stedet for konkurrenternes udelukkende

på basis af dét, de ser i dine annoncer. Hvis dine annoncer ikke fanger deres

opmærksomhed, risikerer du at gå glip af værdifuldt salg. Så fokuser på at

generere kvalitetsklik til dit websted når du skriver og undgå at folk som er

usandsynlige kunder klikker på din annoncer - og sidst, men ikke mindst, opfyld

dine potentielle kunders forventninger på landingssiden.

122.

Bestem hvor og hvornår du

vil vise dine annoncer

Du kan vælge at oprette en Adwords konto, bruge alle standardindstillinger og

så krydse fingre for, at du har ramt rigtigt. Eller du kan vælge at bruge tid på at

vælge hvordan dine annoncer bliver leveret. I AdWords kan du blandt andet

vælge hvornår på dagen du vil have dine annoncer vist, om du vil annoncere

lokalt, regionalt eller globalt eller vælge positioner for, hvor på Googles søgeside,

du vil have dine annoncer til at blive vist.

123.

Optimer dine kampagner ved at

bruge kampagners statistik aktivt

Der er mange tal i din konto, men en af de vigtigste er din klikfrekvens (CTR).

Den viser om din annonce opfattes som relevant, og er en vigtig del af bedømmelsen

af dine kampagners kvalitet. I din konto kan du både se klikfrekvensen

for dine søgeord og dine annoncer, og det er en god ide at slette de annoncer

eller søgeord som viser sig at have en lav klikfrekvens.


124.

Mål hvad der virker og hvad der ikke gør

Med direkte markedsføring via Google AdWords er det resultatet, der tæller.

Hvis du vil sikre, at du får de bedst mulige resultater, bør du regelmæssigt overvåge

din kontoeffektivitet. Google Adwords giver dig også mulighed for at læse

statistikker på dine kampagners præstation. Hvis du følger anvisningerne kan

du skrue op for, hvad der virker og tilsvarende ned for det, der ikke virker.

125.

Nå ud til kunderne på relevante

websteder med Google Displaynetværk

Udover at vise dine AdWords-annoncer ved Google-søgninger, kan du også

vise dem på relevante websteder, som dine kunder besøger. Google Displaynetværk

er et stort netværk af forskellige websteder, der viser annoncer

oprettet med Google AdWords. På dette netværk kan du vise din annonce til

potentielle kunder når de besøger websteder, der handler om dine produkter

eller tjenester.

126.

Følg op på dine kundeemner og mist

ikke kontakten til dine besøgende

Selvom du har verdens bedste landingsside, vil mange af dine besøgende

forlade dit websted igen. Derfor er det vigtigt, at du vækker deres interesse. Så

forsøg at få tilladelse til at kontakte dem, bed om deres kontaktoplysninger,

tilbyd et nyhedsbrev eller lignende, så du har en relation med dine besøgende.

På den måde kan du senere konvertere dine besøgende til kunder.

127.

eksperimenter med dit webdesign med

henblik på at optimere din landingside

Du bør spore, hvor effektivt indholdet på din landingside er til at få konverteringer.

Og den eneste måde at finde ud af, hvilket indhold der virker bedst

på siden, er ved afprøve forskelligt indhold. Google Analytics-værktøjet er et

gratis måleværktøj, der hjælper dig med at teste effekten af forskelligt indhold

på dine brugere. Eksperimenter vil gøre det muligt for dig at identificere, hvad

brugere reagerer bedst på, så du kan gøre din landingsside mere effektiv.

71


Om Direct Gruppen

Direct Gruppen er en stærk koalition af specialister inden for Direct. For os hænger

tingene sammen, og de største gevinster opnås altid gennem procesoptimering på

tværs af de forskellige Direct discipliner.

Vores fokus er at skabe forbedrede resultater for vores kunder. Og fordi de største

gevinster opnås gennem procesoptimering på tværs af discipliner, har vi altid en

holistisk tilgang, når vi skal løse konkrete opgaver for dig.

Læs mere på directgruppen.dk

DM Partner er et direct mediabureau

med speciale i on- og

offline emnegenerering samt

Data Management

Director er et prisbelønnet kreativt

direct bureau med fokus på on- og

offline responsmarkedsføring og

kampagneeksekvering

TM Partner er et call center

med spidskompetence inden

for direkte salg, fundraising

og mødebooking

73


74

1. analyse

Det bedste udgangspunkt

er en analyse af den eksisterende

kundedatabase,

virksomhedens problemstilling

og markedssituation.

resultater gennem

procesoptimering

Udvikling og eksekvering af Direct kampagner tager hos Direct Gruppen

altid udgangspunkt i en struktureret og gennemprøvet arbejdsproces.

Processen sikrer behandling af alle relevante problemstillinger i et kampagneforløb

og skaber grundlaget for de bedste resultater. Vi vejleder vores

kunder på alle trin af Direct processen og sikrer maksimal effekt og succes.

Direct Gruppens arbejde er baseret på langvarige kunderelationer og høj

kvalitet i opgaveløsningen. Vores kunder hører til landets bedste og mest

krævende brugere af data, direct marketing og telemarketing.

2. Strategi

På baggrund af analysen lægger

vi strategien for kampagnen

og kommer med forslag til

medie- eller kanalvalg.

3. Segmentering

Kundedata segmenteres

og eventuelt nye kundeemner

indkøbes eller indhentes.

4. Datavask og

- berigelse

Data samles, renses og

verificeres. Der matches mod

eksisterende kunder, reklamespærrede

og evt. afdøde

personer.

5. Kampagne

Her begynder den kreative

udvikling, produktion og

endelige eksekvering, uanset

om det er offline, online eller

pr. telefon.

6. responsanalyse

Når responsen kommer ind,

analyseres den, og dermed

skaber vi grundlaget for

løben de optimering i en rullende

selvlærende proces.

75


”…halvdelen af markedsføringskronerne er spildt – det er

bare ikke til at vide, hvilken halvdel det drejer sig om…”

Sådan er det ikke med Direct – her er man aldrig i tvivl. Her kommer svaret

hurtigt og nådeløst i form af respons eller mangel på samme. Og det er netop

det fascinerende ved denne form for markedsføring – du ved meget hurtigt,

om du er en succes – eller om der er plads til forbedring.

direct gruppen

e-mail:

info@directgruppen.dk

www.directgruppen.dk

København:

Østerbrogade 135

2100 København Ø

Telefon: 39 97 10 20/30

århus:

Ryesgade 3

8000 Århus C

Telefon: 86 20 69 69

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!