uge 17 - Kolding Senior

koldingsenior.dk

uge 17 - Kolding Senior

KOLDING SENIOR

Kolding Senior

Internetblad for borgere over 60 år UGE 17 APRIL 2012

Oplev Oplev Oplev skoven skoven med

med

børnebørnene børnebørnene som

som

postjægere postjægere - Side 16

Nekrolog Nekrolog over

over

fhv. fhv. fhv. fotohandler

fotohandler

fotohandler

Svend Svend Jensen

Jensen

Side 18


KOLDING SENIOR 2

Når kommuner snakker udenom

Vi skal spare, lyder det i mange kommuner, når de bebuder

nedskæringer. Og det argument bøjer mange sig for. Men er

det nu rigtigt, at der skal spares? Er det i virkeligheden ikke

kun et spørgsmål om, at kommuner bruger pengene forkert?

For en del år sparede man her i kommunen voldsomt på ældreomsorgen.

På et møde blev en højstående embedsmand

spurgt, hvor mange millioner kommunen fik i bloktilskud fra

staten til ældreområdet. Det oplyste han, og da han blev

spurgt, om alle disse millioner gik til de ældre, måtte han

medgive, at det gjorde de ikke.

Og det er jo sagen i en nøddeskal. Hvis staten øremærkede

sine bloktilskud, ville mange besparelser kunne undgås, og

mange unødvendige projekter kunne ikke gennemføres.

Lokalt ville man ikke bruge styrtende mange penge på planer

om et fejlprojekt i Marielundskoven eller skatebaner

midt i byen.

Men politikere kæmper med næb og kløer mod øremærkning.

De vil hellere tale om besparelser i stedet for at drøfte,

om pengene bruges rigtigt.

LGH

KOLDING SENIOR

Redaktion:

Lars Gregers Hansen (ansv.) 75502555@mail.dk

Hans-Jørgen Sindholt sindholt@paradis.dk

Olaf Hermansen olaf.hermansen@private.dk

Web-adresse:

www.koldingsenior.dk

Annoncer:

PR Centret 75502555@mail.dk tlf. 75 50 25 55

KOLDING SENIOR opdateres hver søndag


KOLDING SENIOR 3

Nyt Nyt låsesystem låsesystem til til hjemmehjæperne

hjemmehjæperne

hjemmehjæperne

Efter flere års arbejde og

forsøg er Kolding kommune

nu klar med en løsning, som

kan afløse de små brune

bokse, der sidder ved dørene

hos hjemmehjælpsmodtagerne.

Kolding Kommune har

gennem lang tid forsøgt at

finde et nøglesystem, som

er mere sikkert end de små

nøglebokse, og som ikke på

samme måde signalerer, at

her bor en svagelig borger.

Formanden for Seniorudvalget,

Søren Rasmussen, siger:

- Kommunen deltog sidste

år i et forsøg med et system,

hvor hjemmehjælperne kunne

låse dørene op med en

mobiltelefon. Men det viste

sig dog, at systemet ikke var

udviklet godt nok og havde

væsentlige fejl og mangler.

Nu er det så lykkedes, at

finde et smart og sikkert system

med en intelligent

nøgle, der minde om en moderne

bilnøgle. Den kan

programmeres til kun, at

kunne åbne de døre, som

den enkelte hjemmehjælper

skal besøge. Den kan også

programmeres til kun at

kunne bruges på bestemte

tidspunkter. Så skal den

bruges ved levering af mad,

så passer den kun til de døre,

chaufføren skal levere til,

og kun i det tidsrum som vi

leverer mad f.eks. kl. 10 til

13. Det øger sikkerheden betydeligt.

- Vigtigst af alt så afløser

den de brune nøglebokse,

som samvittighedsløse personer

kan bruge

til, at se hvor

der bor ældre ellerhandicappede

borgere. Men

også f.eks. hvis

en nøgle tabes.

Så vil den omgående

kunne

spærres og dermed

forhindre

misbrug. Det er

en rigtig god

løsning.

K o m m u n e n

har nu under-

skrevet kontrakten med leverandøren,

og udskiftningen

kan gå i gang hos de

mange hjemmehjælpsmodtagere.


KOLDING SENIOR 4

I I Seest Seest var var der der engang engang hele hele hele tre tre møller møller

møller

I sidste uge omtalte vi et

væltet træ ved Seest Møllebæk,

og det har rejst

spørgsmålet, om der har

været en mølle i Seest.

Svaret kan findes i Koldingbogen

1972, hvor Anders

Ravn bl.a. skriver:

Før 1600 omtales to vandmøller

i Seest: Seest vandmølle

og Vrannerup vandmølle.

Der var også en

vindmølle i Seest, den omtales

dog ikke i de gamle

beretninger. Den blev nedbrudt

ca. 1930. Seest vandmølle

omtales 1594 til lensmanden

Koldinghus.

Kongen har eftergivet møllen

landgildet. 1598 er møllen

brændt, og 1600 omtales

et øde og forladt møllested.

Det er ikke angivet, hvor

møllen har ligget, men det

er mest sandsynligt, at den

har ligget ved Helligvadgård,

hvor den gamle kommunevej,

der går fra Seest

Østerskov til Seest by, passerer

åen - det er det nemmeste

sted at dæmme op

for vandet.

Vrannerup mølle — nu kaldet

Seest vandmølle — blev

sammen med Vrannerup

Hovgård lagt under Kolding

slot 1580. En stor del

af gårdene fik malepligt til

møllen. Der omtales ved

sammenlægningen, hvor

stor afgift, møllen skal betale

til slottet. I 1683 berettes

det, at møllen havde 2 overfaldskværne,

der blev drevet

af 2 hjul. Møllen drives

af Hylke bæk, der har et naturligt

fald til møllen — og


KOLDING SENIOR 5

den mangler vand, når stor

tørke eller frost påkommer. I

1762 omtales møllen på følgende

måde: Møllen har 2

kværne, der går på overfaldende

vand uden mangel til

sin næring. Den er også i god

stand på bygning og maleværk.

Møllen stod i jordebøgerne til

i landgilde at betale 16 Rdl. 64

skl.

Vrannerup mølle ligger ved

den gamle sognevej mellem

Vrannerup og Seest, der går

fra øst for Skovdrupgaard

(den gamle møllevej) og gennem

Seest vandmøllegård til

Vemgård i Vrannerup og derfra

til Lindegård i Vrannerup

by.

1878 opførtes møllebygningen

af kampesten, tækket med

tagpap, i 2 etagers højde. 1883

byggedes lade til Møllegården

efter en brand.

Der er flere gange sket brud på dæmningen

- sidste gang 1931. Da havde landmændene

fået elektricitet og havde selv

kværn. Dæmningen blev ikke istandsat,

møllen blev nedbrudt, og kampestensmurene

blev slået i skærver.


KOLDING SENIOR 6

Koldings private hjemmepleje

Tryghedsplejen er privat leverandør af personlig pleje og rengøring i Kolding Kommune. Vi er

godkendte af kommunen til at levere hjemmehjælp hele døgnet. Det er omkostningsfrit for dig at

vælge os som dit hjemmehjælps firma. Vi lytter til dine ønsker og respekterer dit hjem. Hos os

kan du få alle dine ydelser samlet et sted, så det er den samme hjælper der varetager alle dine

opgaver. Hvis du savner kvalitet og tryghed burde du vælge os som dit hjemmehjælps firma.

Personlig pleje & Rengøring

Faste dage og tidspunkter

Faste hjælpere

Fast kontaktperson

Tryghed i hverdagen

Professionel omsorg og pleje

*Ekstra ydelser

Ekstra pleje

Ekstra rengøring

Vinduespudsning

Indkøb

(*Købeydelser KUN til

Tryghedsplejens borgerer)

Personale

Vores hjælpere er:

Omsorgsfulde

Fagligt dygtige

Venlige

Mødestabile

*Pr 1.april 2012 tilbyder Tryghedsplejen alle vores borgere i Kolding kommune en ekstra

rengøring hver 6.uge i en time til kun 50kr samt vinduespudsning til 1 kr.

*Gælder kun borgere der vil modtage hjemmehjælp fra Tryghedsplejen

*Vinduespudsning gælder kun den indvendige side

TRYGHEDSPLEJEN-Tlf. 7026 22 27

God buffet til

din næste fest

Tlf. 74 65 92 06

Rejecocktail eller tarteletter

med høns i asparges

eller *dampet kold

laks med hummerdressing,

rejer, asparges og

kaviar.

3 X STEG: Mør glaseret

oksesteg, kryddermarineret

kalkunbryst

og helstegt svinekølle.

Kun

9950

Alt medfølger!

Forret, 3 x steg,

Salatbar og kartofler.

Dessert kun 10,00

Salatbar med 6 slags salat og

grønt, hjemmelavet kartoffelsalat

og flødeporrekartofler. Æbletærte

med cremefraiche eller islagkage.

Sælges kun i hele á 8 pers.

* Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert.

Flutes kr. 3,00 pr. kuvert. Mindste

antal 12 pers.

LEVERES GRATIS OVERALT

Blot De leverer emballagen tilbage inden 5

dage. Kontant betaling ved levering, og husk

dep. for emballagen kr. 350,00

WWW.GODBUFFET.DK


KOLDING SENIOR 7

Beboere skal have erstatning

LÆSERBREVE

På det seneste har der været en række

eksempler på, at ofte svage og

syge beboere på institutioner – plejehjem

m.m. har mistet penge, fordi

interne og eksterne ansatte eller ledere

uretmæssigt har trukket penge

på beboeres konti. Sådanne hændelser

bør naturligvis helt automatisk

udløse erstatning til beboerne, men

det er ikke tilfældet i dag. Derfor

har jeg bedt socialministeren redegøre

for reglerne på området. Ministerens

svar viser med al ønskelig

tydelighed, at beboernes retsstilling

er yderst kritisabel.

Der findes nemlig ikke særlige

regler om erstatning på området under

Social- og Integrationsministeriet.

Og en udtalelse fra justitsministeriet

bidrager ikke ligefrem til at

kaste lys over den uretfærdighed.

Det beror nemlig på en konkret

vurdering, om fuldmagtshavere

har

handlet korrekt. Og

så er det straffeloven

i øvrigt, der gælder.

Det havde været

smart i stedet at sige Karina Adsbøl

det helt firkantet:

Hvis en beboer på et opholdssted -

plejehjem mister penge på sin konto

som følge af institutionens ledelse

eller dens ansatte har taget af en beboers

penge, fuldmagt eller ej, skal

der falde erstatning.

Og så kan jurister, ministerier og

kommuner skændes om, hvem der

skal betale i den sidste ende. En beboer

på en institution skal under ingen

omstændigheder have udgifter i

sager, hvor beboerens penge er blevet

brugt uden tilladelse.

Karina Adsbøl

Handicapordfører

Dansk Folkeparti


KOLDING SENIOR 8


KOLDING SENIOR 9

Hvidsten Hvidsten Hvidsten Gruppen Gruppen hitter hitter hitter stadig

stadig

Over en halv million danskere

har indtil nu set filmen Hvidsten

Gruppen, som har fået succes ud

over alle grænser.

I Vamdrup

var filmen,

der uge efter

uge blev vist

for fulde huse,

taget af

plakaten. Men

på mange opfordringerbliver

der endnu

en forestilling.

Det sker

torsdag den

10. maj om

f o r m i d d d a -

gen, da der

bliver forestil-

ling med foredrag om modstandskampen

i Vamdrup og

ekstra vises en film om besættelse

og befrielse i Kolding.


KOLDING SENIOR 10

Kolding vil noget med kulturen

Af Hans-Jørgen Sindholt

Jubilæumskoncert, det lyder godt. Et lille amatørorkester, hvor

musikerne finder stor glæde ved at spille musik fra 1600-tallet og

frem mod vor egen tid. Det er ikke just nye og moderne toner,

men ikke desto mindre er det musik, der glæder ret så mange

mennesker.

Og så er der tale om rytmisk musik. Pas nu på, kære læser, ikke at

få kaffen galt i halsen. Et barokensemble spiller rytmisk musik.

Det lover ikke godt, vil De måske sige. Men sandheden er, at netop

megen musik fra 16-1700- tallene er præget af rytmen – tilmed

på flere planer. Her er blot ikke altid evindelige trommeslag, som

skal understrege musikkens puls og rytme.

Nogle ensembler spiller faktisk musik fra forne dage og for at

”peppe” herlighederne op, tilsætter man en regulær trommemaskine.

Vivaldi på diskotek. Det er sandelig hørt. Den gamle for

længst afdøde violinspillende præst fra Venedig kan sandsynligvis

fra sin himmel glæde sig over, at hans musik den dag i dag

”bruges” i alle mulige forbindelser. Ingen fine fornemmelser her.

Det lille amatørorkester, der netop har holdt 50 års jubilæumsfest

Koldinghus, er Kolding Kammerorkester.

Nu ligger landet sådan, at ophavsmanden til denne historie tilfældigvis

selv er medlem af orkestret. Han har placeret sig lige midt i

2.-violingruppen med sin gamle, men rigtig gode violin. Altså er

han ikke den rette til at anmelde koncerten. Det må overlades til

andre med lyst til den slags ting.

Solisten Cecilie Hjgård Nielsen og dirigenten Holger Thorborg. Foto:

Gitte Bjørg

Derimod kan denne 2.-violin-spiller udmærket skrive om sin oplevelse

set og hørt fra nodepulten.

Det var i riddersalen på Koldinghus – lørdag eftermiddag. Et talstærkt

publikum var mødt op, og det glædede selvsagt orkestrets

24 medlemmer samt dirigenten Holger Thorborg. Allerede fra begyndelsen

var der feststemning. Mindre fest blev der ikke, da den

unge fløjtenist Cecilie Højgård Nielsen trådte ind på podiet og

spillede musik af Christoph Willibald Gluck, som skrev Ӂndernes


KOLDING SENIOR 11

dans” i 1762.

Musikken stammer fra Glucks kendte og elskede opera ”Orpheus og

Eurydike”.

”Cecilie Højgård Nielsen spiller Bach på Koldinghus” stod der at

læse i annonceringen af kammerorkestret jubilæumskoncert. Og

der blev spillet musik af den gode barokkomponist, så det var en

fryd.

Måske ikke alle er helt klar over, hvornår Johann Sebastian Bach

udrundet af en kendt musikerfamilie i det tyske, levede, men det

rådes der lige bod på her. Han kom til verden i marts måned 1685 i

Eisenach, hvor hans far i øvrigt var bymusikant. Bach var gift to

gange og han opnåede at blive far til 11 sønner og 9 døtre. I juli

1750 døde han i Leipzig, hvor han havde været ansat som kantor

ved Thomaskirche i et kvart århundrede.

Johann Sebastian Bach var flittig med nodepennen og et af hans

kendte værker var netop på programmet med den unge fløjtenist

som solist. Det var en stor fornøjelse som amatørmusiker at spille

op imod en professionelt udøvende musiker, der har en stor fremtid

for sig. Præstationen fik publikum op af stolene og et ekstranummer

måtte til.

Orkestrets faste dirigent, Holger Thorborg, er i virkeligheden cellist

med en fortid i orkesterverdenen.

Nu fik publikum lejlighed til ikke blot at opleve denne fremragende

musiker som dirigent, men også som solist i et smukt stykke

musik af Sergej Rachmaninov. Og publikum kvitterede omgående.

At spille sammen er en glæde. Mindre er oplevelsen ikke, når tilhørerne

giver udtryk for at have fornøjet sig med musikernes bestræbelser

på at udføre musikken bedst muligt.

Fra receptionen efter koncerten. Foto:Gitte Bjørg

Efter koncerten blev publikum inviteret til reception, hvor museumsdirektør

Poul Dedenroth-Schou holdt en smuk tale til og om

orkestret og dets tilknytning til Koldinghus, idet orkestrets årlige

adventskoncerter foregår på det gamle kongeslot. Kulturchef Lone

Leth Larsen causerede på skønneste vis om den klassiske musik i

Kolding og hun glædede sig over, at medlemmerne af Kolding

Kammerorkester holder fanen højt for klassisk musik. Til slut talte

orkestrets formand, Anita Sindholt. Hun kom på kort tid vidt omkring

i orkestrets historie og udtrykte glæde og taknemmelighed

over, at orkestret kunne spille på Koldinghus – og at Kolding Kommune

vil noget med kulturen.


KOLDING SENIOR 12

Inger Kristensen,

92

år og stadig

frisk, har i

2011 skrevet

sine erindringer,

hvori hun

fortæller om hele sit liv.

Vi bringer her hendes erindringer

som føljeton. Hun

bor i dag plejecentret Kærdalen

i Vejen og glæder sig

over at kunne dele sine oplevelser

fra bl.a. Lunderskov

og Gesten med andre.

Jeg var hjemme på Tinghøjgård

og hjalp til i to år, og i

1943 fik jeg plads i huset hos

Gitte og Chr. Flugt, Gesten

Savværk.

I 1944 var jeg igen hjemme på

Tinghøjgård og hjælpe med

driften.

Min storebror var i 1943 - 1944

på Ladelund Landbrugsskole,

Ingers Ingers liv liv liv før, før, under under og og efter efter krigen krigen (6)

(6)

og man kunne jo godt få den

tanke, at her var mere spændende

at være netop nu, end

der var normalt, for unge landmænd.

Der var nemlig sket det, at tyskerne

havde taget Ollerup

Gymnastikhøjskole på Fyn til

indkvartering af soldater, og

forstanderen havde derfor lejet

sig ind på Ladelund Landbrugsskole,

hvor han uddannede

en flok unge piger, der

ønskede at blive gymnastikledere.

Tre landbrugselever blev

i løbet af skoleperioden bortvist

for at have en, efter forstanderens

mening, upassende

omgang med disse unge kvinder.

Min storebror kom derefter

tilbage til Tinghøjgård og

passede gården sammen med

min mor. En del år senere

overtog han gården og drev et

effektivt landbrug i mange år

indtil pensionsalderen.

Min lillebror var under krigen

en periode på højskole og var

derefter ansat på Drabæks

Mølle ved det landbrug, der

dengang hørte til møllen. Han

havde ord for at være en dygtig

og akkurat landbrugsmedhjælper.

Han købte senere en

gård lige ved siden af Tinghøjgård.

I de perioder, hvor ingen af os

tre var på gården, havde mor

naturligvis ansat fremmede

medhjælpere.

Nogle danske unge piger dannede

somme tider par sammen

med tyske soldater. Der kom

både gode og dårlige venskaber

ud af det. Men blandt mange

danskere var det meget

upopulært at have omgang

med tyskerne, og nogle piger

fik al håret klippet af som straf.

Nogle gange skete dette måske,

fordi der også var nogle

danskere, som ønskede at lave

ballade.


KOLDING SENIOR 13

I august 1944 overtog tyskerne

jo politiets arbejde,

og landet over blev politibetjente

arresteret, og nogle

gik under jorden.

I Lunderskov blev vor

landbetjent ikke arresteret,

men han lagde uniformen.

Jeg husker det ikke helt,

men han fik måske også et

andet navn. Han gik rundt i

byen i jakkesæt og foretog

sig ikke noget særligt, med

mindre han blev bedt om

det. Der var ikke noget

”normalt” tysk politi, som

jeg husker det. Det tyske SS

tog sig af nogle politiopgaver,

men dem holdt vi os, af

gode grunde, på stor afstand

fra.

Englænderne var sammen

med amerikanerne begyndt

at bombe tyske installationer

i Danmark.

Der blev derfor opsat sirener

i alle store byer og i en

del mindre byer, og når disse

sirener hylede, var der

luftalarm, og folk skulle gå

i beskyttelsesrum.

I Lunderskov var der beskyttelsesrum

i kælderen

under hotellet.

Bomberne faldt ofte upræcist,

da vi jo havde mørklægning.

Vi var ude at gå en tur en

aften i måneskin, og pludselig

kom der flere bombefly,

”sorte fugle”, som vi ofte

kaldte dem, og de fløj så

lavt, at det så ud til, at de

ville ramme hustagene. Vi

stod ”i læ” ved en høj ladebygning,

indtil over flyvningen

var overstået.

I Sydjylland faldt der ikke

mange bomber, da det især

var tyske installationer i ho-

vedstadsområdet og andre steder,

som var interessante at bombe.

Da der jo ikke var noget politi, blev

der lavet en ordning med føl. Det

var unge mænd, der havde fået pålagt

opgaver, da de jo ikke blev indkaldt

til soldat. Opgaverne bestod

bl.a. i at møde op i hotellets kælder,

når der var luftalarm og hjælpe folk

til rette. De unge, der fungerede

som ”føl”, havde almindeligt arbejde

ved siden, bl.a. på de store gårde.

(Fortsættes næste uge)


KOLDING SENIOR 14

Sommer Sommer i i i Nicolai Nicolai – bildæk og blomster

I gården i Nicolai ligger der netop nu en stor bunke gamle dæk. Dæk i alle størrelser;

bildæk, lastbildæk og traktordæk. Lidt derfra ligger der en stor bunke jord. Det er de

første bestanddele i det, der skal blive årets sommeraktivitet i gården i Nicolai. Det

handler om ”Urban Gardening.”

Urban Gardening er et verdensompændende fænomen, der handler om at dyrke planter

i bymæssige omgivelser og skabe åndehuller i byens rum. Urban Gardening kan være

mange ting og foregå i mange størrelser. Det spænder fra blomster og urter i vindueskarmen

eller i altankassen til kolonihaver, tilplantede baggårde eller grønne tage. I Nicolai

kommer dæk fyldt op med jord til at udgøre blomster- og urtebede i en anderledes

og midlertidig have, der kommer til at fungere sommeren over.

Idéen med dækhaven i Nicolai er, at alle kan være med. Privatpersoner, foreninger, eller

hvem der har lyst, kan få deres eget bed at dyrke sommeren over. Ud over at urter

og blomster er både nyttige og smukke, bliver haven også et hyggeligt og fredfyldt

sted, hvor man kan slå sig ned med avisen eller frokosten.

Det er gratis at få et bed, og man forpligter sig blot til at passe bedet sommeren over.

Om man vil dyrke krydderurter, duftende blomster eller noget helt tredje, er helt op til

en selv. Man er også velkommen til at dekorere sit bed, f.eks. ved at male dækket eller

lave den udsmykning, man synes passer. Der er bede i flere forskellige størrelser, så

man kan selv vælge, hvor ambitiøs man vil være med havearbejdet. Hvis man ikke er

hjemme hele sommeren, kan man dele et bed med andre eller aftale med den, der har

nabobedet, at vedkommende vander, mens man selv er på ferie.

Dækkene skal fordeles, stables og fyldes op med jord, før havebruget kan gå i gang.

Derfor er der fælles arbejdsdag søndag d. 22. april kl. 13-15 for alle, der har lyst til at

give en hånd med. Alle er velkomne, og man behøver bare at dukke op. Nicolai sørger

for skovle, trillebør og selvfølgelig en forfriskning til alle.

Man kan reservere et bed i dækhaven ved at henvende sig på informationskontoret i Nicolai

på tlf. 79791031 eller mail tinh@kolding.dk.

Universitets

Universitets-byggeriet

Universitets byggeriet byggeriet

begynder begynder på på mandag

mandag

På mandag begynder byggeriet af det nye

SDU Kolding. I første omgang skal der bankes

1.000 pæle i jorden til pilotering. Der er

tale om betonpæle på op til 17 meter, der

skal skabe fundamentet for det nye universitet.

Entreprenøren Arkil vil i løbet af den næste

1½ måned banke de 1.000 pæle i jorden. Det

nye universitet kommer til at lægge ud til

åen, hvor jordbunden er blød. Derfor skal

pælene langt ned i jorden, for at kunne bære

det kommende universitet. Arbejdet vil stå

på mellem kl. 7-18, og naboerne er varslet

om, at det larmer mens pælene bankes i.

Efter planerne skal studerende og ansatte i

2014 flytte ind i et byggeri, der vil rejse sig

som en elegant trekant i seks etager mellem

bymidten og Kolding Å. Bygningen, der skal

huse cirka 1500 heltidsstuderende og 900

deltidsstuderende.


KOLDING SENIOR 15

Jeg Jeg er er ikke ikke ikke tilfreds, tilfreds, men men ovenud ovenud tilfreds tilfreds tilfreds med med maden

maden

- Du får ikke at vide, hvor

gammel jeg er, siger Aksel

Paaskesen, Kolding. Men jeg

kan godt fortælle dig, hvor

gammel min tvillingebror er.

Han er netop fyldt 88 år.

Bemærkningen falder, da vi

besøger en af de kunder, som

har valgt en privat leverandør

af mad. I dette tilfælde Det

Danske Madhus.

Fire ud af 10 ældre i Kolding

vælger nu privat hjemmepleje

som rengøring, og hvad maden

angår, så oplever det

kommunale Elbo Køkkenet

tilbagegang, mens private leverandører

har fremgang.

Aksel Paaskesen har boet i

Kolding i 16 år. Han kom hertil

fra Vestjylland, hvor han

drev landbrug og samtidig

var assurandør for Tryg.

Hans kone er ramt af demens

Aksel Paaskesen er ovenud tilfreds med sin mad

og er nu på plejecenter.

For et halvt år siden begyndte

de begge at få mad fra

Det Danske Madhus, og Aksel

Paaskesen kan ikke finde

ord nok, når han skal beskri-

ve sin glæde over maden.

Han beskriver sig som køkken-handicappet,

for han har

aldrig selv lavet mad, men

nyder et godt måltid.

- Jeg får mad til 14 dage ad

gangen, siger han. Og der er

meget at vælge imellem. Jeg

krydser blot af på en liste,

hvad jeg gerne vil have som

hovedret, og hvilke desserter,

jeg kan lide.

- I aftes fik jeg frikassé. Det

smagte virkelig godt, og derefter

rabarbergrød til dessert.

Tænk sig, til desserten hørte 2

dl. mælk.

- Jeg har faktisk en klage:

Jeg kan slet ikke finde noget

at klage over, for jeg er overmåde

godt tilfreds.

Men sin fremgang i Kolding

satser Det Danske Madhus på

endnu flere kunder, og derfor

har de udvidet deres introduktions-tilbud,

så man nu

kan få ikke blot to men hele

14 middage gratis for at prøve

en menu.


KOLDING SENIOR 16

Lad Lad Lad Lad børnebørnene børnebørnene børnebørnene børnebørnene vise vise vise vise de de de de gamle gamle gamle gamle brugen brugen brugen brugen af af af af moderne moderne moderne moderne telefoner

telefoner telefoner telefoner

Kolding er vært for et stort motionsarrangement

den 28. april i

forbindelse med den landsdækkende

Find vej i Danmark-dag.

Kolding Orienterings Klub indvier

ved samme lejlighed ’Find vej i

Kolding’.

’Find vej i Danmark’ er orienteringssportens

bud på en række

gratis motionstilbud til danskerne

i alle aldre, hvor de bevæger sig i

det fri og samtidig oplever lokale

seværdigheder på en ny måde.

Det første lokale ’Find vej i …’

blev indviet i 2009, og nu kommer

det også til Kolding. Det sker lørdag

den 28. april kl. 11 til 14 fra

Naturskolen ved Marielundsøen

på den landsdækkende Find vej i

Danmark-dag. Her fejres det, at

der nu er etableret over 100 ’Find

vej i …’ fordelt i hele landet.

’Find vej i …’ kan sammenlignes

med en avanceret skattejagt, hvor

man ved hjælp af et kort skal finde

frem til poster, der er placeret

tilgængelige steder i skoven, byen

eller parken. Posterne er fremme

hele året rundt, og orienteringskortene

kan downloades på nettet,

så man kan tage af sted, når

man har lyst til det.

Find vej i Kolding har sit udgangspunkt

tre steder i Kolding.

Fra p-pladsen på Bramdrupskovvej

midt i skoven samt fra Naturskolen

ved Marielundsøen. Fra

disse udgangspunkter vil der være

mulighed for, at gå eller løbe en

tur og følge de faste poster i Marielund

og Bramdrup skov. Samtidig

kan man lære noget om sko-

ven og dyrene. På ruten vil nogle

poster være markeret med QR koder,

som kan scannes via mobiltelefonen.

QR-koderne fortæller om

naturen ved de enkelte poster og

dens vekslen hen over året. Der

vil også være nogle poster væk fra

stierne som er lidt mere udfordrende

poster for dem, som ønsker

længere eller sværere løbeudfordringer.

- I foreningsidrætten er vi stolte

af Find vej i Danmark-projektet.

Det er et glimrende eksempel på,

hvordan et godt samarbejde mellem

foreninger og kommuner har

ført til, at danskere i alle aldre

over hele landet har fået et sundt

og inspirerende idrætstilbud. Det

er på sin plads at fejre, at vi har

rundet 100 projekter, og jeg håber,

at rigtig mange vil møde op og få

en hyggelig og aktiv lørdag, siger

Niels Nygaard, der er formand for

Danmarks Idræts-Forbund.

I Kolding vil repræsentant for

kommunen og Naturvejleder og

biolog Nanna Winbladh, fra Kol-

ding Ådal sende løberne af sted,

og der er plads til alle. Både dem,

der er vant til at løbe langt, og

dem, der vil gå en tur med barnevognen

foran sig.

- I Kolding Orienterings Klub

har vi i samarbejde med Naturskolen

og naturvejlederen i Kolding

Ådal forsøgt at gøre oplevelsen

alsidig og nutidig. Vi håber alle

vil tage godt imod vores tilbud

om en gratis form for ”skattejagt”

eller en spændende tur i naturen

og skoven med udfordringer for

alle.

Arrangører er Kolding Orienteringsklub,

Naturskolen og naturvejleder

i Kolding Ådal, Dansk

Orienterings-Forbund og Danmarks

Idræts-Forbund.

Praktisk information:

Naturskolen, Marielundskoven

Lørdag den 28. april kl. 11 – 14.

Vi opfordrer denne dag til at tage

cyklen i skoven, da vi forventer

mange folk, og parkeringsmuligheder

tæt på Naturskolen er begrænsede.


KOLDING SENIOR 17

Ny Ny cafe cafe i i Geografisk Geografisk Have

Have

1. maj får caféen i Geografisk Have

nye forpagtere, en nyskabende socialøkonomisk

profil og et nyt navn: Café

Geo

Café Geo vil medvirke til, at Geografisk

Have's gæster fortsat får en uforglemmelig

oplevelse.

Da Kolding Kommune skulle finde ny

forpagter til caféen i Geografisk Have,

valgte vi at byde ind på forpagtningen

af caféen ud fra en socialøkonomisk

tankegang siger Christel Sonne Rasmussen

og Claus Ron Dellgren.

- Med vores forpagtning vil vi etablere

en socialøkonomisk virksomhed,

SØV, som særligt tilgodeser beskæftigelse

af mennesker med fysiske handicaps

og ligeledes vil vi med forpagtningen

skabe muligheder for, at fysiske

handicappede bliver en aktiv del

af de aktiviteter som Café Geo vil være

vært for.

En del af vores koncept bliver etablering

af en støtteforening, som vil give

mennesker mulighed for, at deltage i

Café Geo´s aktiviteter og støtte op

omkring de fysisk handicappedes

hverdag i Café Geo.

Som socialøkonomisk virksomhed

forpligter vi os også til at reinvesterer

et evt. overskud i virksomheden.

Den socialøkonomiske fond i Kolding

Erhvervsråd, en fond som netop støtter

socialøkonomisk iværksætteri, har

leveret en fremragende rådgivning og

støtte os i forbindelse med udviklingen

af vores forretnings idé, og vi ser

frem til et fortsat tæt samarbejde omkring

udvikling af Café Geo og eventuelt

andre socialøkonomiske initiativer.

Café Geo vil tilbyde et varieret udbud

af små lune retter, tærter og sandwiches

til frokost, ligesom vi altid vil

være klar med kaffe og kage samt et

udvalg af grillretter og kioskvarer.

Derudover vil der blive mulighed for

at afholde arrangementer for både firmaer

og private i Væksthus 3. Samme

sted vil Café Geo i løbet af sæsonen

arrangere en række forskellige aktiviteter

– musik og foredrag.


KOLDING SENIOR 18

Dødsfald:

Dødsfald:

Fhv. Fhv. fotohandler

fotohandler

Svend Svend Jensen

Jensen

Gentleman, altid korrekt

klædt og med en fin sans for

humor. I så få ord kan man

beskrive Svend Jensen, som

døde den 16. april, 91 år

gammel.

Svend Jensen kom i 1936 i

lære som kommis hos købmand

Albert Hansen i Jernbanegade

i Kolding og fik i

1941 job hos N. B. Clemmensens

Tobaksoplag på

Haderslevvej.

I 1945 blev han repræsentant

for tobaksfirmaet Chr.

Augustinus i Esbjerg og i

1952 afdelingsleder ved

Skandinavisk Tobakskompagni

i Aalborg. Der var

Svend Jensen fotograferet i 2009, da han i Kolding Lokalhistoriske

Forening viste en film om det gamle Kolding. Filmen havde han overtaget

fra sin onkel, fotohandler Hans Lauridsen. (Foto: Kurt Nielsen)

han i 17 år, indtil hans onkel,

Hans Lauridsen, døde i

1969.

Svend Jensens moster bad

ham overtage forretningen,

Foto-Magasinet, som han

derpå drev i mange år, indtil

sønnen, Bjørn, tog over.

Svend Jensen markerede

sig i de hektiske 1960’ere og

1970’ere som en dygtig organisationsmand.

Han var en række år kasserer

i Jernbanegades Flagforening

og med til at stifte

Cityforeningen.

Fra 1976 til 1978 var han

foreningens formand og i 12

år formand for turistforeningens

bestyrelse.

En række år var han medlem

af Kolding Træfkomiteen,

og derpå i mange

år formand for Jyfo, en sammenslutning

af jyske fotohandlere.

Svend Jensen bisættes tirsdag

den 24. april fra Sct. Nicolai

Kirke.

LGH


KOLDING SENIOR 19

Minibyens modelbyggere er nu ved at anlægge Markdanersgade. Yderst til højre ses lidt af Staldgården.

Bygningen dernæst til venstre med de buede vinduer er Børneasylet, som blev opført i 1867, og senere

blev asylet til børnehaven i Søgade. Foto: Kurt Nielsen


KOLDING SENIOR 20

Som i gamle dage Mange togglade fik sig i sidste weekend en særlig

oplevelse, da de kunne køre med veterantog fra Kolding Banegård til havnesporene.

Her gøres der klar til afgng fra banegården. (Foto: Pernille Qvist)


KOLDING SENIOR 21

Lokalhistorie

på DVD

PR Centret har produceret en

række lokalhistoriske DVD’er,

som kan lånes på biblioteket eller

købes på Kolding Stadsarkiv.

Befrielsen i maj 1945

Spilletid 21 min.

Kolding-Egtved Jernbane

Spilletid 28 min.

Historien om Kolding Folkeblad

Spilletid 45 min.

I frihed bag pigtråd

Spilletid 25 min.

Jernbanegade under besættelsen

Spilletid 32 min.

OK Klubben

Torsdag den 26. april kl. 14:

Opera og musik ved Operachef

Jesper Buhl

Uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium

og i New

York. Jesper Buhl har sunget

utallige roller i både ind- og udland,

hvoraf blandt andre kan

nævnes Papageno, Falstaff, Tonio,

Leporello, Alberich og

Georg den III. i ”Eight Songs for

a Mad King” – sidstnævnte er

han den sanger i verden, der har

sunget flest gange, og han opførte

værket i 2004 i Rom under

ledelse af Peter Maxwell Davies.

Jesper Buhl har givet koncerter i

Europa og USA, og han tiltrådte

som operachef for Den Fynske

Opera 1. juli 2007.

Et arrangement i samarbejde

med OK-Skolen


KOLDING SENIOR 22

Herbert von

Hörensagen

...har i dagspressen læst, at

politiet i Kolding har anholdt

en hoteltyv, som nu

er fængslet.

Det er godt politiarbejde,

men spørgsmålet er bare,

hvad der er blevet af det

hotel, der er blevet stjålet.

Bliv Bliv gratis gratis gratis abonnent

abonnent

Send en mail til

75502555@mail.dk

og vi sætter dig på listen, så

du får besked, når en ny

KOLDING SENIOR er på

nettet.

Børns guldkorn

Menigheden er dem, der holder

med præsten.

(Mie 8 år)

Hvis man lægger sig på knæ

oppe ved hegnet ind til præsten,

får man hundekiks.

(Frida 6 år)

De børn, der skal døbes, skal

have en lang kjole på, selv om

de er drenge. De er for små til

at grine ad det.

(Johnny 5 år)

Præster skal bl.a. være med til

fødsel og dåb og konspiration

og begravelse.

(Christoffer 8 år)

Hvis man ikke vil være gift

længere, fordi manden måske

var dummere, end man troede,

så kan man skilles som venner.

(Silje Marie 7 år)

BASAGERHUS

Nr. Bjertvej 89

76 31 87 70

EGEBO

Vesterløkke

Sdr. Bjert

KIRSEBÆRHA-

VEN

Kirsebærvej 4

76 32 54 40

KLØVERHØJ

Kløvervej 44

76 34 74 44

MIDTGÅRDEN

Nicolai Plads 10

50 43 09 88

MUNKENSDAM

Tøndervej 102

76 32 56 00

DREYERSHUS

Agtrupvej 22

76 34 30 00

PLEJECENTRE m.m. i KOLDING KOMMUNE

VONSILDHAVE

Hjarupvej 110

75 56 65 44

OLIVENHAVEN

Munkevænget 10

79 32 79 32

KONGSBJERG-

HJEMMET

Reinholdts Bakke

27

Lunderskov

75 58 54 37

BIRKEBO

Birkevej 22

Christiansfeld

73 56 12 36

SØNDERVANG

Gl. Kongevej 10

Christiansfeld

74 56 15 07

TOFTEGÅRDEN

Hovedgaden 28

Jordrup

75 55 60 44

VESTERLED

Ødis Byvej 6

Ødis

76 92 89 95

ELIM

Villagade 2

Vamdrup

75 58 19 33

TEGLGÅRDS-

PARKEN

Sankt Hedvigs Vej

5

76 97 40 60

KONGEBRO-

CENTRET

Kongebrocentret 1-

4

Christiansfeld

73 20 20 20

More magazines by this user
Similar magazines