Frederikskirken - Den danske Kirke i Paris

frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken - Den danske Kirke i Paris

Hilsen fra

Frederikskirken

Forår 2013 • marts-maj • www.frederikskirkenparis.dk

Den danske Kirke i Paris


adresser

Frederikskirken

Den danske Kirke i Paris

17, rue Lord Byron

75008 Paris

Præstepar

Marianne og Asger

Gyldenkærne

Tlf 01 42 56 12 84

E-mail dankirke@free.fr

Træffes bedst om formiddagen.

Ved personligt fremmøde

kontakt venligst præsten

inden. Mandag er fridag.

Ungdomsrådgiver

Gabriela Anna Cieploch

Tlf 09 51 13 82 31

E-mail ungkontor@free.fr

Kontortid

Tirsdag 10-15 samt 20-22

Torsdag 15-18

Fredag 10-15

Træffes iøvrigt efter aftale.

Mandag er fridag.

Kirkeassistent

Mimmi Bie

Organist

Rasmus Anthonisen

E-mail raslum@gmail.com

2

M

Økonomimedarbejder

Annegitte Jacobsen

Tlf 01 42 89 66 46

E-mail kirkeadm@free.fr

Kontortid: tirsdag, torsdag

og fredag kl. 10-15.30

Kirkerådet

Formand

Søren Eskildsen

Tlf +33 ( 0) 1 42 25 90 03

E-mail soren.eskildsen@

orange.fr

Næstformand

Lisbeth Alkjærsig

Tlf 01 45 90 35 60

E-mail lisbeth.broste@

orange.fr

Øvrige medlemmer

Ulla Smidt

Katja Dombernowsky

Birgit Piccirillo,

Marianne Papiau

Christian Geertsen

Christian Mourlaque

Klaus Ebbe

Suppleanter

Frederik Paulsen

Ib Pedersen

Avenue de Friedland


Avenue des Champs-Elysées

M

åbningstider

Mandag lukket

Tirsdag 10-22

Onsdag 15-21

Torsdag 15-22

Fredag 10-15

Lørdag 10-14

Søndag 10-14

Frederikskirken er tilknyttet

Danske Sømands- og

Udlandskirker, DSUK

• www.dsuk.dk


præsten skriver

Nu er det

endelig forår

Så kom foråret endelig og efter en kold vinter og så meget sne

i Paris, at skolebusserne ikke kunne køre og de mest ivrige

skiløbere så deres snit til at løbe langrend ned af Champs

Elyseés, nyder vi nu de små forårstegn. Man kunne så håbe, at

forårsstemningen ikke kun rammer naturen, men også ville

sætte sit præg på menneskers sind og tanker.

For når skyerne er tunge over Europa, og vi taler og taler om

krise, så har det en selvforstærkende effekt. Verdens problemer

må ikke fylde hele horisonten. Spørgsmålet er, hvordan vi tager

modgang i vort liv. For vi møder den før eller siden på den ene

eller anden måde. Men man skal ikke lade alle truende ting

fylde hele horisonten. Der er masser af andre ting, som man

kan se bag ved det truende. Vi må fokusere på dét, som er godt.

Mon ikke vi skulle sætte samtale, fællesskab og nærvær øverst

på dagsordenen og skænke livet en tanke. Og så ikke kun tale

om vækst for os selv, men hvordan vi skænker hinanden den

nødvendige opmærksomhed.

Troen skulle gerne få os til at turde give plads for hinanden

og være der for hinanden. Der er meget at ønske for hinanden,

vort liv og samfund.

Gid, at håbet om en bred horisont og høj himmel over vores

tanker og vort liv måtte være mere end et fromt nytårforsæt,

men blive til virkelighed for os og til en erfaring.

Tænk, om vi kunne være fælles om at bygge og bevare et

samfund, hvor kristendom, næstekærlighed, forsoning og

tilgivelse er grunden under og himlen over vores liv.

Det er godt med visioner og forårsagtige nytårsfortsætter,

der kunne holde i længden. Med fælles hjælp kunne vi måske

gøre 2013 endnu bedre for endnu flere.

Det er nok lidt sent at sige godt nytår, men så ønskes I et

godt forår.

› Af Marianne Nørgaard

Gyldenkærne, præst

FOTO BO NYGAARD LARSEN

3


kolofon

Hilsen fra

Frederikskirken

Forår 2013 • marts-maj • www.frederikskirkenparis.dk

Den danske Kirke i Paris

Hilsen fra Frederikskirken

udgives af kirkerådet

Den Danske Kirke i Paris

17, rue Lord Byron

75008 Paris

Ansvarshavende redaktør

Marianne Gyldenkærne

Tlf 01 42 56 12 84

E-mail dankirke@free.fr

Design & layout

Bo Nygaard Larsen

E-mail

bo@bonygardlarsen.dk

Tryk

Glumsø Bogtrykkeri

Oplag

1.000 eksemplarer

Næste nummer

Udkommer den 1.

juni 2013

Forsidefoto

Spejling i lampe i kirken

Foto Gabriela Cieploch

4

Handlinger

Døde

Inga Petersen døde den 5. november 2012. Hun blev bisat

fra Frederikskirken den 9. november 2012.

Æret være hendes minde.

Nyansat

Annegitte Jacobsen er ansat som ny økonomimedarbejder ved

Frederikskirken. Vi byder Annegitte velkommen til arbejdet.

undervisning i frederikskirken

Lørdagsskole

Cirka 12 lørdage om året kl.

10-13 fra og med børn i collegealderen.

Kontakt

Asger Gyldenkærne, leder

Onsdagsskole

Onsdag kl. 10-13 for børn fra

6 til 13 år

Kontakt

Asger Gyldenkærne, leder

Tlf 01 42 56 12 84

Børnehave

Onsdag kl. 9-16 for børn fra

3 til 6 år.

Kontakt

Maya Kokott, leder

Tlf 06 03 13 46 29

Vuggestue

Torsdag kl. 9-15 for børn fra

1 til 3 år.

Kontakt

Maya Kokott, leder

Tlf 06 03 13 46 29


Frederikskirkens

generalforsamling

Onsdag den 20. marts kl. 20.30

Den årlige generalforsamling for foreningen „Frederikskirken, Den danske

Kirke i Paris” afholdes ifølge vedtægterne den 20. marts

Generalforsamlingen er offentlig, men kun medlemmer har stemmeret.

Udover årsberetningen ved formand og præst vil der være valg til kirkerådet.

Det reviderede regnskab for 2012 og budget for 2013 vil blive gennemgået,

og mindstebidraget for medlemskab bliver fastsat på ny.

Kl. 19.30 lettere traktement

Kl. 20.30 Generalforsamling.

Regnskab og vedtægter kan rekvireres ved henvendelse til kirkekontoret.

Velkommen.

9


julebasaren 2012

Tak for støtten

Tak til alle, der støttede Frederikskirken i 2012.

Tak til sponsorer, firmaer, hoteller og restauranter, kunstnere og privat-

personer i både Frankrig og Danmark, som gjorde det muligt at afholde

en fantastisk julebasar.

Uden basaren ingen kirke. Uden sponsorer og gaver ingen julebasar.

Trods krisetider og sorte skyer over Europas økonomi var mange mennesker

med til at trodse pessimismen og styrke fællesskabet.

Tak til alle frivillige medarbejdere, personale og ikke mindst alle

kunder, som sikrede en flot omsætning.

Ahlefeldt-Laurvig, Mette

Andreas Andresen Transport

Beauvais

Berg, Jacques

Bibelselskabet

Bisgaard, Lene

Bjerringfelt, Nils

B & O

Bo Concept

Bocksch-Juul, Carl

Bontemps, Daniel

Brandes, Peter

Broholm Slot

Brøste

Bækgaard, Jette

Cabinet Amaliegade 42

Carlsberg /Kronenbourg

Catamaran

Cercle Suédois

Château de Cayx

Château de Haut

Château d’Issan

Chteau Langoa et Leoville Barton

Cinéma Le Balzac

Clarins

6

Danes Worldwide

Danish Crown France

Dansk Møbelkunst

Den danske Ambassade i Paris

DJØF

Doky, Valentine

Domaine de Vaugouard (golf)

Doose, Torben

Dragsholm Slot

Dronninglund Slot

DSV Transport

ECCO Sko

Egenfeldt, Christian

Elmely Kro

Engelhart, Maja Lisa

Estée Lauder

Flora Danica Restaurant

Foldager, Svend (frisør)

Fuglsang, Anne

Galleri Dansk

Gatineau

G & C Interiors

Geertsen

Givaudin

Grovn, Camilla

Guerlain

Gyldendal

Gym suédoise

Hallbirk, Torben Bo

Hansen, Christian

Hejse Kro

Helmuth A. Jensen A/S

Hindkjær, Cecilia

HKH Prinsgemalens sekretariat

Jeppesen, Jeppe

Jyllandsposten / Politiken

Karmameju

Karolines Køkken

Konditori Antoinette

Kongehuset, Hofmarskallatet

Krogh, Grethe

Kronborg, Bjørn

KRD – Rosenfalck

La Chausette Noire

Lakrids (Johan v. Bülow)

Lancaster Coty

Le Drakkar


julebasaren 2012

L’Espace Dance Anna Bodil

L’Huillier, Jérôme

Louisiana Museumsbutik

Malte Haaning Plastic

Mikkelsen, Svend Ingvart

Moonjam

Mærsk

Nilfisk

Nivågaard Malerisamling

Nordfrim

L’Oréal

Ole Lynggaard Smykker

Olesen, Peter

OLSEN

Olsen, Jussi Adler

Overby, Lis

People’s Press

Philippine de Rothschild

Pilgrim

Politiken Weekly

Rahbek Fisk

Restaurant Brdr. Price

Restaurant Flora Danica / CPH

Restaurant La Petite Sirène

Restaurant L’Education Nationale

Revlon

Revil, Kirsten

RICE

H. Rubinstein

Saias, Lone – St.James Albany –

Hotel Spa

Salomonsen, Sanne

SAS

Schröder & Schÿler

Sivertsen, Jan

Skaarup, Michael

Statens Museum for Kunst

Strand, Knud

Søbogaard A/S

Sørensen, Lis

Uniset

Velux

Vertongen, Jean-Claude

Vita Living

Weihe Modern Art /

Jeppe Jeppesen

7


lørdagshøjskole

9

8

generationer

Frederikskirken

betænkt med arv

Lørdagshøjskole med foredrag og brunch

lørdag den 27. april kl. 10.30

9 generationer og lidt om den 10. Sådan

hedder det foredrag, som Asger Gyldenkærne

holder denne lørdag.

Der er tale om en historisk gennemgang

af tiden fra stavnsbåndets ophævelse og op

til vor tid med ophold ved, hvad der generelt

har præget hver generation eller måske mere,

hvordan hver generation har præget historien

og samfundet.

Velkommen til en spændende højskoledag

i Frederikskirken.

Foto Colourbox

I 2010 fik Frederikskirken meddelelse om, at Paula Charriot i sit

testamente havde betænkt Frederikskirken. Efter en ekstraordinær

generalforsamling og et stort papirarbejde er arvesagen nu endelig

afsluttet. Frederikskirken er meget taknemmelig over således at

være blevet betænkt af Paula Charriot.

Kirkerådet


De fleste af os kender Solkongens

regerings- og residenceslot i Versailles,

men de færreste kender slottet

i Marly-Le-Roi.

Slottet blev opført fra 1679 til 1686 midtvejs

mellem slottene i Saint Germain-en-Laye og

Versailles. Marly blev udformet i dens helhed

af Solkongens hovedarkitekt, Jules Hardouin

Mansart. Aldrig før havde Solkongen bestilt et

slot, som blev anlagt helt fra grunden, på et så

stort område: 1,5 kvadratkilometer.

Ser man på konstruktionsprisen, kostede

Versailles fra 1675-1715 i alt 81 milloner,

hvilket er billigere end Marlyslottet, som

kostede i perioden 1679-1715 kostede 90

millioner af datidens valuta.

Til sammenligning kunne et årsbudget til

krigsførelse løbe op på 125 millioner Livres.

Da Ludvig d. 14. i 1661 overtog tronen,

SOL

kongens

slot i

Marly-Le-Roi

Ludvig d. 14, Solkongen, er mest kendt for Versailles. Man han

byggede også et slot i Marly-Le-Roi. Kunsthistoriker

Henrik Harpsø skriver her om det ukendte – og dyrere – slot.

skabte han et krav om, at adelen til alle tider

skulle være tilstede ved det kongelige hof i

Saint Germain-en-Laye. Dermed etableredes

det, som senere blev kendt som centralhoffet.

Kongelige udflugter

Denne institution medførte sociale spændinger

blandt rigets adelige. For at vedligeholde

disse spændinger, indførte Solkongen små eksklusive

udflugter til sin fars tidligere jagtslot

i Versailles, kun otte kilometer fra Saint Germainslottet.

Udflugterne var ment som udmærkelser

til de adelige, som Solkongen ville favorisere.

Kun dem, som kunne opnå kongelig favør, var

sikker på karriere og anseelse. Da Versailles

godt tyve år senere, i 1682, blev officielt regeringshovedsæde,

var både Versailles og Marly

to af Frankrigs største byggepladser med op

9


historie

til 35.000 byggearbejdere. De to slotte opførtes

synkront bortset fra det afgørende aspekt:

at Versailles jo allerede besad et slot, nemlig

Solkongens fars jagtslot. Man havde foreslået

Ludvig d. 14 at rive det gamle vakkelvorne

jagtslot fra 1628 ned og skabe en monumental

facade istedet.

Det var Solkongen på sin vis også lydhør

overfor, og han tilføjede, at hvis hans fars jagtslot

skulle rives ned, ville han ligeså hurtigt

bestille et nyt jagtslot, opført identitsk med det

nedrevne samt de nødvendige udvidelser.

Adelens adgang til Marly

Det fædrene jagtslot er derfor den dag i dag

kernen i Versaillesslottet med en hyggelig lille

facade, helt ude af takt med den monumentale

»konvolut«, som den er omsluttet af. Spørgsmålet

til forståelsen af denne ulighed i Versaillesslottets

arkitektur bliver derfor ganske

simpel: Hvorfor hævder Solkongen sin fars

jagtslot som centrum for Versaillesslottet?

Ud fra synkroniciteten mellem Versailles og

Marly er de ubønhørligt knyttede til hinanden,

også i deres brug. Marly bliver Versailles‘

afløser i det favoriseringsspil, som Solkongen

havde eksperimenteret med, da hoffet endnu

var i Saint Germain.

Men med Marly institutionaliserede

Solkongen favoritismen ved at indføre et

invitationssystem, som indlemmes i den

protokolære hofceremoni i Versailles. Enhver

af høj adelig rang kunne, under kongens

aftentaffel, fremsætte ønske om adgang til

Marly. Hofkonventionen foreskrev, at man

henvendte sig direkte til Solkongen med

ordene: »Sire, Marly, Sire!”.

Efter endt taffel, redigerede kongen en

endelig invitationsliste blandt kandidaterne.

Det kunne vise sig skæbnesvangert at

blive fravalgt, for udover ydmygelsen,

var mulighederne for personlig vinding

10

forsvundet. Marly var en ambitionsbørs, hvor

muligheden for at komme tæt på Solkongen

kunne betyde opfyldelse af en lukrativ

militærkommission eller indfrielse af en

spillegæld eller at opnå kongens godkendelse

til at indgå ægteskab med en indflydselsrig

familie.

Til de nøgletal, der allerede er nævnt om

udgifterne til slotsanlæggelsen, kan det synes

underligt, at Versailles halter bagefter Marly.

Versailles overhaler dog Marly i møbler,

inventar og udstyr, og udover anlæggelsen,

som før nævnt, skal der tilføjes 100 milloner

Livres til Versaillesslottets indretning. Marly

havde til sammenligning et meget sparsomt

inventar og mest ombetrukne genbrugsmøbler

fra de kongelige lagre.

Fråsende byggeaktivitet

Kunsthistorisk set er Marlyslottet et hængselsværk

i den forstand, at den dyre anlæggelse

skyldtes en livlig og fråsende byggeaktivitet,

selv efter slottet for længst var færdigbygget.

Nye fontæner og kaskader afløste hinanden,

nogle gange med få ugers mellemrum, nye

skulpturer blev sideløbende bestilt, og et

patchwork af kongelig ikonografi udviklede

sig over tre årtier, og bevægede kunststilen fra

Versailles’ klassicisme mod en mere raffineret

kunst med finere betydningstoner, som

annoncerede rokokoen.

Marly blev et stillaboratorium, hvor alle

de unge kunstnere hjemvendt fra det franske

kunstakademi i Rom, fik bestillinger og blev

givet mulighed for at fortolke emner, fastsat i

samarbejde med arkitekten Mansart på måder,

som var i overensstemmelse med de nye

kunststrømninger fra Rom.

Den sprudlende kunstglæde, der var plads

til i Marly, var ikke til at få øje på i Versailles,

hvor den officielle kunst forblev i et konventionelt

og etableret leje.


historie

Arkitekturskemaet, Mansart anvendte i

Marly, var såre simpelt: to kompasorienterede

hovedakser. I centrum lå slottets hovedpavillon

flankeret på hver side af seks småpavilloner,

anlagt i et U-formet mønster.

Indskudt i en af Seinens dalsænkninger

gav Marly-terrænet mulighed for en

række terrasser, der gav udsigt mod St

Germainslottet.

Marly knyttede sig på den måde, i en

diagonal synsakse med det kongeslot, som

modsat noget andet slot var kommet til at

repræsentere de franske konger og deres

arvefølge.

Forankringen i historien

St Germain var forankret i fransk historie,

hvorfra der udsprang en logik om arveret.

Marly indskriver sig i selve sin anlæggelse og

sin U-formede favnen mod St Germain i en

større akse, en Kongeakse.

Denne Kongeakse løber gennem Marly og

forbinder det i et lige vejforløb med Versailles

og dermed det fædrene slot, som Solkongen

udødeliggjorde ved at ophøje dets status til

regerings- og residenceslot.

Marly, midtvejs mellem to slotte, som

symboliserede tilknyttelsen til kongerækken

og det fædrene ophav, bliver det selvhævdende

stærke led, der binder Solkongen til sin

legitime ret som fransk enevældig konge og

hans ret til sin personlige styreform.

De tre slotte indgår i et samlet geopolitisk

anlæg, hvorfra der udstråler indfartsveje,

kanaler og aquadukter, der udtrykker kongelig

tilstedeværelse. Men mest af alt vidner

paladsområdet om en overflod, som udstråler

fra kongen.

Hvis Marlyslottet havde så stor en betydning,

hvorfor har vi ikke hørt mere om det i

vores historieundervisning? Fordi slottet led

en lang og drøj ødelæggelse i kølvandet på den

økonomiske depression, som blev provokeret

af Napoleonskrigene.

Slottet blev revet ned, og rørene til fontænerne

gravet op og solgt som byggemateriale

for at afbetale et fallitbo. Med denne

forsvinden, gik slottet i glemmebogen, men

efter 30 års forskning og fire generationer af

internationale forskere fra USA til Tyskland

og Frankrig, er det blevet muligt at samle et

helhedsindtryk af Marlyslottet og dets plads i

historien.

I maj 2012 inviterede Versailles Forskningscenter

mig til at bringe mit netværk af

Marlyforskere til Versailles, hvor vi gennem et

tre dage langt program nåede et vigtigt delmål

for forståelsen af slottets betydning.

Læs og hør mit bidrag på

http://crcv.revues.org/11895.

SOLKONGEN, LUDVIG D. 14. SIDDENDE I AL SIN PRAGT.

11


det sker

også i kirken

Kristi Himmelfarts dag, torsdag den 9. maj kl. 12.00, er

menigheden i Frederikskirken inviteret til Den norske

Kirke i Le Vesinet le Pecq for at sammen med også Den

svenske Kirke at holde en fælles nordisk kristihimmelfartsgudstjeneste.

Den norske kirke er smukt beliggende i en villa i byen

Vesinet le pecq og omgivet af en flot have, hvor der efter

gudstjenesten vil være grill.

12

Kristi Himmelfart

i Den Norske Kirke

Adresse:

Den Norske Kirke

74, Route de Montesson

78110 Le Vesinet

RER A1 (retning St. Germain-en-Laye)

til Le Vésinet Le Pecq.

Klaverkoncert med Faure

Der er lagt op til en ganske sublim klaverkoncert, når pianisten

Julien Faure gæster Frederikskirken søndag den 26.

maj kl. 13.00. Han begyndte med at spille klaver, da han

var fem år, og er uddannet i både Paris, Genève og London.

Han optræder jævnligt, ligesom han komponerer sine egne

værker. På Myspace kan man se og høre eksempler på hans

spil, www.myspace.com/julienfaure.

Nice i Nice

Fra fredag den 5. til søndag

den 7. april er der konfirmandtur

til Nice. Frederikskirken

har et mangeårigt samarbejde

med Den Danske Kirke i Sydfrankrig.

Turen betyder, at der ikke er

gudstjeneste i Frederikskirken

søndag den 7. april.


Cellokoncert med Johanna Bolin

Få det sidste

først på

www.

frederikskirkenparis.dk

Påske i Frederikskirken

Søndag den 21. april kl. 13.00 er der koncert i

Frederikskirken. Her kommer den 22-årige cellist

Johanna Bolin på besøg for at spille værker af blandt

andre J.S. Bach og Debussy.

Johanna Bolin er født i Sverige, men er uddannet

ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i

København hos professor Morten Zeuthen samt Toke

Møldrup.

Nu studerer hun på École Normale de Musique de

Paris hos Professor Mme. Teulieres.

Velkommen til en spændende koncert med en

lige så spændende musiker.

I den stille uge – sådan hedder ugen fra Palmesøndag til Påskedag – markeres påsken på forskellig

vis. Palmesøndag den 24. marts er der gudstjeneste kl. 11. Skærtorsdag den 28. marts er der

påskemiddag efter gudstjenesten kl. 19. Langfredag d. 29. marts er der liturgisk gudstjeneste med

musik kl. 17. Påskedag den 31. marts er der gudstjeneste kl. 11.

Fotos Colourbox, PR-fotos

13


kalender marts-maj

marts

Søndag d. 3. kl. 11.00 Gudstjeneste. 3.s.i fasten

Tirsdag d. 5. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 7. kl. 20.00 Kor

Søndag d. 10. Ingen gudstjeneste

Tirsdag d. 12. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 14. kl. 15.00 Læsekreds

Torsdag d. 14. kl. 20.00 Kor

Søndag d. 17. kl. 11.00 Gudstjeneste. Mariæ bebudelses dag

Tirsdag d. 19. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Onsdag d. 20. kl. 19.30 Generalforsamling

Torsdag d. 21. kl. 20.00 Kor

Lørdag d. 23. kl. 10.00 Lørdagsskole og konfirmandforberedelse

Søndag d. 24. kl. 11.00 Gudstjeneste. Palmesøndag

Tirsdag d. 26. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 28. kl. 19.00 Gudstjeneste. Skærtorsdag. Efterfølgende spisning

Fredag d. 29. kl. 17.00 Gudstjeneste. Langfredag

Søndag d. 31. kl. 11.00 Gudstjeneste Påskedag

april

Tirsdag d. 2. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 4. kl. 20.00 Kor

Fre-søndag d. 5.-7. Konfirmandtur til Nice

Søndag d. 7. Ingen gudstjeneste

Tirsdag d. 9. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 11. kl. 15.00 Læsekreds

Torsdag d. 11. kl. 20.00 Kor

Lørdag d. 13. kl. 10.00 Lørdagsskole

Søndag d. 14. kl. 11.00 Gudstjeneste. 2. søndag efter påske. Kirkefrokost

Tirsdag d. 16. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 18. kl. 20.00 Kor

Lørdag d. 20. kl. 10.00 Lørdagsskole og konfirmandforberedelse

14


kalender marts-maj

april

Søndag d. 21. kl. 11.00 Gudstjeneste 3. søndag efter påske

Søndag d. 21. kl. 13.00 Cellokoncert.

Tirsdag d. 23. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 25. kl. 20.00 Kor

Lørdag d. 27. kl. 10.30 Kirkehøjskole. Foredrag og brunch

Søndag d. 28. kl. 11.00 Gudstjeneste. 4. søndag efter påske.

Søndag d. 28. kl. 13.00 Koncert med cellist Johanna Bolin

Tirsdag d. 30. kl. 20.00 Tirsdagsaften

maj

Torsdag d. 2. kl. 20.00 Kor

Søndag d. 5. Ingen gudstjeneste

Tirsdag d. 7. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 9. kl. 12.00 Kristi Himmelfartsdag. Fællesnordisk gudstjeneste

i Den norske Kirke

Lørdag d. 11. kl. 10.00 Konfirmandforberedelse

Søndag d. 12. kl. 11.00 Gudstjenste. 6. søndag efter påske

Tirsdag d. 14. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 16. kl. 20.00 Kor

Søndag d. 19. kl. 9 og 11.15 Pinsedag. Konfirmation

Tirsdag d. 21. kl 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 23. kl. 15.00 Læsekreds

Torsdag d. 23. kl. 20.00 Kor

Lørdag d. 25. kl. l0.00 Lørdagsskole

Søndag d. 26. kl. 11.00 Gudstjeneste. Trinitatis søndag

Søndag d. 26. kl. 13.00 klaverkoncert ved pianist Julien Faure

Tirsdag d. 28. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 30. kl. 20.00 Kor

Efter alle gudstjenester serveres der

kaffe med hjemmebagt kage.

15


svampetur

16

Med danske unge

på svampetur

I efteråret var en gruppe af danske unge

ved Frederikskirken på svampetur med

ungdomsrådgiver Gabriela Anna Cieploch

og Asger Gyldenkærne. Turen gik til Saint

Germain-en-Laye, hvor Asger var en særdeles

kyndig svampeguide.

»Dagen endte med ikke så mange svampe,

men alle var glade for at have tilbragt

dagen i naturen. Tilbage i kirken lavede

vi fællesspisning med mad af de svampe,

vi havde samlet – blandet op med frosne

svampe, som vi havde på køl i tilfælde af en

lidt fattig svampetur. Det var en hyggelig

dag,« siger Gabriela Anna Cieploch.


Taler din bank

samme sprog

som dig?

At købe bolig i Frankrig og flytte væk

for en kortere eller længere periode er et

stort skridt. Hos Nykredit sørger vi for, at

det bliver et skridt i den rigtige retning.

Vi er der i forvejen. Det kommer dig til

gavn, når du har brug for rådgivning om

forholdene i dit nye land.

Vi giver dig råd i dit nye land.

Læs mere på nykredit.dk/frankrig

Nykredit Representative Office Cannes

13, Rue des Etats-Unis, F-06400 Cannes

Tlf.: 0 493 39 10 10, cannes@nykredit.dk

Nykredit, International

Kalvebod Brygge 4, DK-1780 København V

Få de seneste nyheder

først på

www.frederikskirkenparis.dk

Skal du hjem til Danmark?

Dansk konsulent

i området uge 11 og

uge 40 for besigtigelse.

Ring og book tid.

Udlandsflytning er en tillidssag

I 50 år har vi sat en ære i at passe på vores kunders

ejendele og tilbyde gnidningsfrie, effektive flytninger.

Har du brug for flytning til/fra udlandet, kan vi hjælpe dig.

Vi har stor erfaring med:

• Rådgivning og planlægning

• Nedpakning og emballering

• Mærkning og inventarlister

DANSK BØRNETANDLÆGE

DR. JONA ANDERSEN

15, rue Freycinet

75116 Paris

dr.andersen@pedodontie.com

www.pedodontie.com

Tlf. 01 47 23 01 00

• Sikker transport

• Udpakning og placering

• Opbevaring på lagerhotel

+45 44 50 70 00 • www.bjflyt.dk

17


padam padam

Af Gabriela Anna Cieploch,

ungdomsrådgiver

18

Forårshilsen fra Ungkontoret

I

år vil vi forhåbentligt gå et varmt og chalereux Paris i

møde, med flere promenader ved Seinen, hyggelige

picnics i byens parker og dejlige lune aftener, som de

kun findes i Paris. Tirsdagsaftenerne vil vi nok også

snart kunne rykke ud på terrassen, og i slutningen

af april vil vi officielt kysse foråret velkommen i Monets

blomsterhave i Giverny. Mere om udflugten skal I nok høre om.

Nogle af jer er først kommet til Paris i det nye år, mens andre

har været her siden sommeren 2012.

De erfaringer, I har gjort jer, og de oplevelser, I allerede har

fået (på godt og ondt), vil nok først gå rigtigt op for jer når I

kommer hjem igen, og jeg tør påstå, at I vil føle jer ret så berigede

og klogere på jer selv efter jeres personlige pariseventyr.

Men inden, I vender snuden hjem, så håber jeg, at I

vil fylde jeres pariserforår med alle de oplevelser I stadig

mangler at krydse af listen, og at I får et mindeværdigt

forår som I vil huske for livet. I ungkalenderen kan I se en

oversigt over tirsdagsaftenerne i foråret, og vi får bl.a. besøg

af en kunsthistoriker fra Danmarkshuset, en skuespiller som

bruger Paris som sin inspirationskilde, en Pompidou-ekspert,

som vil indvie os i Paris’ kunstscener og mm. Har du en ide

til en tirsdagsaften, for eksempel en film du synes vi skal se,

fællessang eller noget helt tredje, så tag endelig fat i mig.

Jeg opdaterer jer som altid også på padam padam, og er du

ikke medlem af facebook, kan du give mig din emailadresse og

modtage et nyhedsbrev hver måned.

Husk, at du kan altid bruge ungkontoret til praktiske råd,

samtale eller anden form for vejledning.

Jeg glæder mig til et forår sammen med jer.

Mange hilsener, Gabriela


padam padam

ungkalender

marts

Tirsdag den. 5. Tirsdagsaften

Tirsdag den 12. Tirsdagsaften. Foredrag af kunsthistoriker

Rikke Jacobsen fra Danmarkshuset

Tirsdag den 19. Tirsdagsaften

Tirsdag den 26. Tirsdagsaften

april

Tirsdag den 2. Tirsdagsaften

Tirsdag den 9. Tirsdagsaften

Tirsdag den 16. Tirsdagsaften. Koncert med Søren

Gemmer

Tirsdag den 23. Tirsdagsaften. Foredrag af

Pompidou-ekspert Dorthe Skot-Hansen

Lørdag den 27. Ungudflugt til Monets Have i Giverny

Tirsdag den 30. Ingen tirsdagsaften

maj

Tirsdag den 7. Tirsdagsaften. Besøg af skuespiller

Birgitte Brun

Tirsdag den 14. Tirsdagsaften

Tirsdag den 21. Tirsdagsaften

Tirsdag den 28. Tirsdagsaften

Alle tirsdagsaftener begynder kl. 20.00.

tirsdagsaftener

Hver tirsdag klokken 20

mødes alle unge danskere i

Paris til hyggeligt samvær.

Nogle gange finder arrangementet

sted i kirken, andre

gange ude i byen. Hvis ikke

andet er oplyst, er aftenerne

gratis.

Har du ideer til en aktivitet,

skal du bare kontakte

Gabriela.

padam padam

Vi er selvfølgelig også på

facebook. Vores gruppe hedder

padam padam, og her

kan du hele tiden bliver opdateret

i seneste nyt og eventuelle

ændringer. Velkommen

til padam padam.

Gabriela

19


venskabsmenighed

Der blev udvekslet gaver og erfaringer,

da fire repræsentanter fra Taksigelseskirken

på Østerbro i København

fredag den 18. til søndag den 20. januar besøgte

Den Danske Kirke i Paris Frederikskirken.

Besøget var ikke tilfældigt.

De to kirker har netop knyttet en venskabsforbindelse

og er et godt eksempel på, hvordan

man kan bruge DSUKs projekt om venskabsmenigheder.

Glad for besøget

Med i delegationen fra København var menighedsrådsformand

Ingrid Gadager Jørgensen

og menighedsrådsmedlem Inger Margre-

20

TO FORMÆND. INGRID GADAGER

JØRGENSEN OG SØREN ESKILDSEN

Taksigelseskirken på Østerbro i København er blevet

venskabsmenighed med Den Danske Kirke i Paris.

I weekenden 18.-20. januar var repræsentanter fra

København på besøg i byernes by.

Tekst og foto Bo Nygaard Larsen

the Christensen samt sognepræsterne Lars

Petersen og Lars Obel.

»Det har været et godt besøg, som vi har

været meget glade for. Vi glæder os til det fortsatte

samarbejde med menigheden i Paris

siger Ingrid Gadager Jørgensen, der regner

med, at menighedsrådet vil arrangere en menighedstur

til Paris til oktober.

Også Søren Eskildsen, formand for kirkerådet

ved Frederikskirken, var begejstret.

»Vi fik et overordentligt godt indtryk af

besøget, og det er tydeligt, at der er mange ligheder

mellem vores menighed og menigheden

ved Taksigelseskirken,« siger Søren Eskildsen.


BLIV MEDLEM AF

FREDERIKSKIRKEN

Mindste årlige bidrag

pr. person er 35 euro

Hermed sendes årsbidraget _________________ Euro

Husk at betale medlemsbidrag inden

den 31. december , hvis I ønsker stemmeret

på generalforsamlingen i 2014

Sæt kryds her, hvis du ønsker kvittering til brug som dokumentaion for det franske

skattevæsen. Vedlæg venligst frankeret svarkuvert

EFTERNAVN

FORNAVN

GADE OG NR.

POSTNR.

BY

TLF

E-MAIL

Folkekirken har

fået et fælles logo

Efter længere tids tilløb har folkekirken fået et fælles

logo. Det er udviklet af Jacob Jensen Design, der

blandt andet er kendt for sine parkeringsskiver,

el-kedler og telefoner.

Logoet har et kors i midten, og rundt om er en

lang række symboler, der både henviser til kirkens

enhed og forskellighed. Logoet er lavet i

forskellige versioner og farvesnit, og det kan bruges

til tryk, web og andre medier.

I øjeblikket bliver der arbejdet på at udarbejde en

værktøjskasse, der vil indeholde konkrete redskaber i

forbindelse med brug af logoet. Danske Sømands- og

Udlandskirker, DSUK, som Frederikskirken er tilknyttet,

er med i dette arbejde. | Bo

21


konfirmationer

Pinsedag, den 19. maj, konfirmeres

følgende konfirmander I Frederikskirken:

Kl. 9.00

Alexander Johannes Aro

George Alexandre Aro

Amalie Krejberg Bak

Klara Pernille Julia Hallum

Louise Amalie Le Meur

Maya Soll

Kl. 11.15

Fabien Malthe Ramsing Escargueil

Joachim Lindberg Toft

Mathilde Jensby Thibeault-Jacobsen

Caroline Marie Scheel Ivsic

Mathilde Justine Petit

Caroline Louise Lahn Høyer

Sigbrit Eli Nørgaard Gyldenkærne

22

Mød andre

djøfere i

Paris

Constance Elisabeth Kirsten Ahlefeldt

Laurvig konfirmeres i Danmark den 28. april.

Er du medlem af Djøf og

bor i Frankrig, så kom og

deltag i vores netværk. Du

får mulighed for at møde

andre djøfere på tværs af

brancher, organisationer

og virksomheder, og vi

har en masse spændende

arrangementer af både

faglig og social karakter.

Læs mere om netværket

på djoef.dk/paris – og

meld dig ind i LinkedIngruppen

i Frankrig på

djoef.dk/verdenskortet.

djoef.dk/paris


Bryde samarbejder med

erfarne partnere fra

hele verdenen og tilbyder:

• Transit hotel

• Faste priser på ”dør-til-dør”

levering i Europa

• Emballering/pakning til eksport

• Ekspert rådgivning vedrørende

alle faser i flytningen

• FIDI/FAIM certificeret

internationalt flyttefirma

• Global service

INTERNATIONAL

Professionel

flytning

Bryde & Sønner

+45 44 53 20 00

www.bryde-as.dk

bryde@bryde-as.dk

PolitikenWeekly og Politikens e-avis

Bor du fast eller midlertidig i udlandet, har du stadig alle

muligheder for at få adgang til den levende avis.

Få PolitikenWeekly leveret hver uge

Som en rigtig avis giver PolitikenWeekly dig et pusterum i den myldrende strøm

af daglige nyheder og informationer. En rolig oase med baggrundsstof og

indblik fra livet i Danmark og det danske syn på begivenheder i udlandet.

PolitikenWeekly udkommer hver onsdag og sendes kun til adresser i udlandet.

Få Politikens e-avis hver dag

Nu kan du læse den daglige Politiken på din tablet, smartphone eller pc, alle

steder året rundt. Allerede kl. 23 dansk tid er avisen parat til at blive set

og læst. Med e-avis får du adgang til Politikens avisarkiv fra din pc.

E-avis tilbud til PolitikenWeekly abonnenter

Bestiller du nu, eller har du allerede, et PolitikenWeekly abonnement,

så tilbyder vi dig at få Politikens e-avis til specialpris. Du skal vælge

e-avis abonnementsperiode svarende til dit Weekly abonnement.

Bestil på politikenweekly.dk eller på +45 70 15 95 15

Svensk tandlæge i Paris

Dr Golsara Mehryar

Uddannet på Karolinska Instituttet i Stockholm

Børne- og voksentandlæge

Taler svensk, engelsk og fransk

14, rue Christophe Colomb, 75008 Paris

Tlf 01 47 20 73 25 / 06 62 88 49 06

Ny Ny Ny afgørelse afgørelse afgørelse betyder, betyder, betyder, at at at

udlandsdanskere udlandsdanskere udlandsdanskere fremfremfremoverover må må være være i i DanDanmarkmarkmark halvdelen halvdelen halvdelen af af af året året året

uden uden at at betale betale skat. skat.

miskemiske og og juridiske juridiske rådgivere rådgivere ifølge ifølge for for de de seneste seneste 12 12 måneder. måneder. Det Det har har merhusmerhus eller eller en en lejlighed lejlighed herhjemherhjem- ii i byer byer byer med med med høje høje høje boligomkostninger.

boligomkostninger.

boligomkostninger.

avisen. avisen. Det Det betyder betyder nemlig, nemlig, at at de de kan kan længe længe givet givet udlandsdanskerne udlandsdanskerne de de me,me, uden uden at at være være bopælspligtig.

bopælspligtig. På På På sigt sigt sigt kan kan kan det det det få få få den den den konsekvens,

konsekvens,

konsekvens,

besøge besøge deres deres børn børn og og børnebørn børnebørn ii

konsekvenser, konsekvenser, at at de de kun kun opholdt opholdt sig sig ii

»Men »Men der der er er dog dog tale tale om om en en konkon- at at at færre færre færre danskere danskere danskere bliver bliver bliver udstationeudstationeudstatione- Danmark Danmark væsentligt væsentligt længere, længere, end end deres deres sommerhus sommerhus eller eller lejlighed lejlighed ii

kretkret afgørelse. afgørelse. Vi Vi ved ved således således fortsat fortsat ret.ret.ret. »Når »Når »Når vores vores vores udstationerede udstationerede udstationerede skal skal skal

det det hidtil hidtil har har været været muligt. muligt.

Danmark Danmark tre tre måneder måneder om om året året for for ikik- ikke ikke reelt, reelt, hvor hvor korte korte ferieophold ferieophold ii

dobbelt dobbelt dobbelt bebyrdes, bebyrdes, bebyrdes, vil vil vil det det det få få få den den den konkonkon- Indtil Indtil nu nu er er udlandsdanskere udlandsdanskere på på keke at at komme komme på på kant kant med med loven. loven. For For udlandet udlandet Skat Skat vil vil acceptere, acceptere, uden uden at at sekvens,sekvens,sekvens, at at at 70-75 70-75 70-75 procent procent procent af af af vores vores vores ududud- uafbrudt uafbrudt ferie ferie i i Danmark Danmark i i op op til til tre tre at at udløse udløse en en ny ny tremåneders tremåneders periode periode tremåneders tremåneders reglen reglen overtrædes.

overtrædes. stationeringerstationeringerstationeringer fra fra fra Danmark Danmark Danmark ikke ikke ikke

måneder måneder blevet blevet rådet rådet til til at at rejse rejse skulle skulle de de nemlig nemlig rejse rejse hjem hjem til til bobo- Samtidig Samtidig er er det det vigtigt vigtigt at at notere notere sig sig længere længere længere finder finder finder sted«, sted«, sted«, siger siger siger Lars Lars Lars MarMarMar- hjem hjem til til deres deres bopælslande bopælslande i i typisk typisk pælslandetpælslandet i i mindst mindst en en måned, måned, hvis hvis reglen reglen om, om, at at man man sammenlagt sammenlagt kun kun cher,cher,cher, administrerende administrerende administrerende direktør direktør direktør i i i AmAmAm- mindst mindst en en måned. måned. På På den den måde måde er er de de ikke ikke de de ville ville modtage modtage en en ordentlig ordentlig må må opholde opholde sig sig her her i i landet landet i i 180 180 dadabububu A/S. A/S. A/S. »Det »Det »Det er er er ufatteligt ufatteligt ufatteligt sørgeligt, sørgeligt, sørgeligt, for for for

sluppet sluppet for for en en regning regning fra fra Skat. Skat. Ifølge Ifølge regning regning fra fra Skat. Skat.

gege inden inden for for de de sidste sidste 12 12 måneder, måneder, det det det har har har kæmpe kæmpe kæmpe værdi værdi værdi for for for Danmark, Danmark, Danmark,

skatteekspert skatteekspert Torben Torben Bagge, Bagge, advoadvo- Nu Nu åbner åbner Skatterådet Skatterådet dog dog op op for, for, hvis hvis ikke ikke man man vil vil anses anses for for fuldt fuldt skatskat- at at at medarbejderne medarbejderne medarbejderne får får får international

international

international

dlandsdanskere dlandsdanskere dlandsdanskere må må må fremfremfremkatfirmaetkatfirmaet Tommy Tommy V. V. Christiansen,

Christiansen, efter efter den den nye nye afgørelse, afgørelse, at at de de med med en en tepligtigtepligtig til til Danmark«, Danmark«, siger siger Jesper Jesper erfaring«, erfaring«, tilføjer tilføjer han. han.

overoverover bo bo bo seks seks seks måneder måneder måneder ad ad ad har har Skat Skat dermed dermed for for første første gang gang slået slået sviptur sviptur til til for for eksempel eksempel Sverige Sverige i i en en Demming, Demming, revisorfirmaet revisorfirmaet Deloitte. Deloitte. Hvor Hvor Hvor meget meget meget det det det dobbelte dobbelte dobbelte skatteskatteskatte- gangen gangen gangen i i i deres deres deres danske danske danske somsomsom- fast, fast, hvad hvad der der menes menes med med "kortvarigt "kortvarigt eller eller to to uger uger kan kan udløse udløse en en ny ny tremåtremåsmæksmæksmæk vil vil vil komme komme komme til til til at at at koste koste koste ererermerhusemerhusemerhuse eller eller eller lejligheder, lejligheder, lejligheder, uden uden uden at at at de de de ophold ophold pga. pga. ferie ferie og og lignende", lignende", skriskrinedersneders periode, periode, som som gør, gør, at at de de lovligt lovligt

hvervslivet,hvervslivet,hvervslivet, er er er endnu endnu endnu uvist, uvist, uvist, men men men på på på

bliver bliver bliver skattepligtige skattepligtige skattepligtige til til til Danmark, Danmark, Danmark, så så så verver avisen. avisen.

kan kan opholde opholde sig sig i i Danmark. Danmark. Dermed Dermed Flere Flere tusinder tusinder af af udstationerede

udstationerede længere længere længere sigt sigt sigt kan kan kan det det det få få få større større større konsekonsekonse- længe længe længe de de de sørger sørger sørger for for for at at at tage tage tage en en en sviptur sviptur sviptur Hvis Hvis du du som som udlandsdansker udlandsdansker har har bliver bliver det det for for fremtiden fremtiden nemmere nemmere danskere danskere står står til til at at få få dobbelt dobbelt skatteskattekvenser.kvenser.kvenser. »Det »Det »Det har har har isoleret isoleret isoleret set set set både både både

til til til for for for eksempel eksempel eksempel Sverige Sverige Sverige i i i en en en uge uge uge eller eller eller ejendom ejendom i i Danmark, Danmark, så så er er du du sådan sådan for for danskere danskere med med bopæl bopæl i i udlandet udlandet smæksmæk med med store store konsekvenser konsekvenser for for konsekvenser konsekvenser konsekvenser for for for konkurrenceevkonkurrenceevkonkurrenceev-

to.

set set fuldt fuldt skattepligtig skattepligtig herhjemme,

herhjemme, at at tage tage hjem hjem for for at at besøge besøge venner venner og og erhvervslivet, erhvervslivet, skriver skriver Berlingske. Berlingske. De De nennennen og og og eksporten, eksporten, eksporten, fordi fordi fordi det det det skader skader skader

Det Det Det er er er resultatet resultatet resultatet af af af en en en ny ny ny afgørelse afgørelse afgørelse ii

i hvis hvis du du tager tager ophold ophold i i boligen. boligen. Med Med familie familie og og opholde opholde sig sig i i deres deres bolig bolig udsendtes udsendtes særlige særlige skattefritagelse

skattefritagelse relationen relationen relationen til til til fjerne fjerne fjerne markeder. markeder. markeder. Det Det Det

Skatterådet, Skatterådet, Skatterådet, skriver skriver skriver Morgenavisen

Morgenavisen

Morgenavisen mindre mindre du du bare bare er er i i landet landet på på grund grund længere længere tid tid ad ad gangen. gangen.

ophæves ophæves med med den den nye nye skattereform,

skattereform, kan kan kan betyde betyde betyde fald fald fald i i i beskæftigelsen«, beskæftigelsen«, beskæftigelsen«, sisisi- Jyllands-Posten.

af af ferie ferie eller eller andre andre kortvarige kortvarige ophold ophold Af Af de de godt godt 24.000 24.000 danskere, danskere, der der samtidig samtidig med med at at de de skal skal til til at at betale betale gergerger Bo Bo Bo Sandemann Sandemann Sandemann Rasmussen, Rasmussen, Rasmussen, propropro- Afgørelsen Afgørelsen Afgørelsen kan kan kan betyde, betyde, betyde, at at at tusinder tusinder tusinder af af maksimalt maksimalt tre tre måneder måneder i i træk. træk. har har flyttet flyttet bopæl bopæl til til enten enten Frankrig Frankrig skat skat af af deres deres frie frie boliger. boliger. Det Det betyder, betyder, fessorfessorfessor i i i økonomi økonomi økonomi ved ved ved Aarhus Aarhus Aarhus Univer- Univer- Univer-

af af af ældre ældre ældre vil vil vil få få få lyst lyst lyst til til til at at at flytte flytte flytte til til til varvarvar- Herudover Herudover må må du du sammenlagt sammenlagt opop- eller eller Spanien, Spanien, hvor hvor de de bor bor fast, fast, har har at at det det bliver bliver dyrere dyrere for for de de virksomhevirksomhesitet.sitet.meremeremere himmelstrøg, himmelstrøg, himmelstrøg, forudser forudser forudser økonoøkonoøkonoholdeholde dig dig i i Danmark Danmark 180 180 dage dage inden inden omkring omkring halvdelen halvdelen af af dem dem et et somsomder,der, der der har har udsendte udsendte medarbejdere

medarbejdere

skattelempelse

skattelempelse

U

Inkl.

Plus

...

avisen for danskere i udlandet

weekly

POLITIKEN19. sept. 2012

Årgang 103. Nr. 38

Pris 22 kr.

Abonnement

Service 70 15 95 15

www.politiken.dk

Børnenes talsmand

Danmarks børn får tidligere chefpolitiinspektør

Per Larsen (67) som ny talsmand.

Han er udpeget til posten som formand

for Børnerådet og skal dermed tale børnenes

sag både i medier og over for ministre

og Folketinget. Han afløser

Lisbeth Zornig Andersen.

Side 2

Skatterådet: Bopælsregler løsnes op

LYSERE TIDER. Udlandsdanskere får nu mulighed for at nyde herlighederne ’hjemme i Danmark’ i længere tid - uden at komme i karambolage med Skat. Foto: Thomas Borberg

Dobbelt Dobbelt skattesmæk

skattesmæk

Danmarks rigeste - side 8

Kultur med kant

Der har været perioder i dansk politik,

hvor kulturministeren har været så ligegyldig

og farveløs, at man har haft svært

ved at huske vedkommendes navn. Det

gælder dog ikke 1993-96, hvor den nu 70årige

Jytte Hilden sad på posten.

I de år var der ballade.

Ritzau Ritzau Ritzau

POLITIKENWEEKLY

Side 13

Udlandsdanskere Udlandsdanskere får får nu nu mulighed mulighed for for at at nyde nyde herlighederne herlighederne ’hjemme ’hjemme i i Danmark’ Danmark’ i i længere længere tid tid - - uden uden at at komme komme i i karambolage karambolage med med Sk Skat. Foto: Thomas Borberg

23


faste aktiviteter

24

Torsdagskoret

Torsdagskoret øver hver torsdag aften kl.

20 i Frederikskirkens læsesal.

Koret ledes af organist Rasmus Anthonisen.

Han træffes på mail: raslum@gmail.

com, hvis man ønsker flere informationer.

Du er velkommen.

Senior Modern Dance

Der bliver uden tvivl mulighed for

at bevæge arme og ben, når der

bliver afholdt Modern Dance i kirkens

læsesal. Det sker hver tirsdag

kl. 10.30 ved Anna Bodil Bjerg. Vi

arbejder med kropsplacering, balletøvelser,

dansetrin, rumbevisthed,

åndedræt, barre au sol og afslapning.

Kontakt Anna Bodil Bjerg, tlf.

01 47 31 38 91.

Sykredsen

Sykredsen syr og strikker til

håndarbejdsboden til årets julebasar.

Nærmere oplysninger hos

Jytte Nordfjeld

Tlf 01 79 56 47 79

Læsekredsen læser tre

bøger i løbet af foråret

Har du lyst til at diskutere en bog og få ny inspiration til

dansk og nordisk litteratur, så er du velkommen i kirkens

læsekreds. Der skiftes mellem nyere og klassisk litteratur.

Torsdag den 14. marts kl. 15: Rosa Candida af

Audur Ava Olafdottir.

Torsdag den 11. april kl. 15: Balladen om Marie af

Tonni Arnold.

Torsdag den 23. maj kl. 15: Hundrede år af Herbjørg

Wassmo.

Kontakt Marianne Gyldenkærne for tilmelding.

Dansk for voksne

Der undervises i dansk for voksne i Danmarkshuset

og i Frederikskirken. Det sker på hverdage

i aftentimerne 18-20 eller 20-22.Underviseren

er Lis Overby.

For nærmere information kontakt venligst

Lis Overby

Tlf 01 43 26 66 62

E-mail lisoverby@wanadoo.fr


NYTTIGE NETVÆRK

Danes Wordwide

Danes Wordwide – en forening for internationale danskere.

Nærmere oplysninger Charlotte Hickel

Tlf. 01 69 28 52 65

Vi er en forening for danske forældre og familier med tilknytning

til Danmark. Vi mødes privat og til fællesarrangementer

som skovtur, familiedag og juleklip.

Info

for danskere i paris

Familiekredsen

Alette Wernberg Tlf 01 46 02 99 78,

alette@familiekredsen.com

Marianne Felsenburg Tlf 01 34 71 22 83,

marianne@familiekredsen.com

Lycée Lamartine - Paris 9

Dansk i gymnasiet, L.I. E

cours.danois@gmail.com

Bibliothèque

Nordique

6, rue Valette, 70005 Paris tlf

01 44 41 97 50.

Åbningstider man-lør 13-18.

Lycée International,

St. Germain en Laye

Den danske afdeling

Tlf 0033 - 1 34 51 86 63

Leder: Margrethe Rønnow

E-mail danskeafd@orange.

fr .

www.sectiondanoise.dk

Den danske

præst i Nice

Carl Bjarkam

Tlf +33 493290844

E-mail pastor@

rivierakirken.org

Association

France-Danemark

kontakt papiau@fondationdanoise.org

+25Klubben kontakt

25klubben@gmail.com

Cercle

Franco-Danois

142, avenue de Champs-

Elysées. 75008 Paris

cercle-franco-danois

@hotmail.com

Les Petites

Sirenes

Vi er mange danske

kvinder i Paris både på

gennemrejse og fastboende

der mødes hver

tredje torsdag til hyggeligt

og festligt samvær

Lotte Bassompierre

Tlf 01 42 96 00 34

Hanne Charalambous

Tlf 01 64 38 02 86

E-mail hannescheby@

gmail.com

Den danske

Ambassade

Tlf 01 44 31 21 21

77 Avenue Marceau

75016 Paris

Danmarkshuset

Tlf 01 56 59 17 40

142 avenue des

Champs-Elyseés

75008 Paris

25


interview

Hvorfor blev du au pair i Paris

og hvordan er det?

Jeg er au pair, fordi jeg gerne ville væk fra

Danmark og for at lære fransk. Før jeg tog

afsted, var jeg forholdsvis sikker på, hvad jeg

havde lyst til at studere, men alligevel havde

jeg ikke lyst til at læse videre med det samme.

Jeg følte at det var nu, jeg havde chancen for

at rejse ud i længere tid. Jeg vil også gerne forbedre

mit fransk.

Det er selvfølgelig lidt usædvanligt, at

mænd vælger at blive au pair, hvilket mine

venner hjemme i Danmark også brugte meget

tid på at forklare mig via diverse jokes, men

det har nu aldrig holdt mig væk, og jeg håber

heller ikke, at det vil holde andre fyre væk.

At være au pair er for mig en vidunderlig

oplevelse. Både det at flytte hjemmefra til udlandet

og lære en ny kultur at kende, men også

at opleve en storby som Paris jeg altid har haft

lyst til at besøge. Jeg har meget frihed hos min

au pair familie, hvilket er dejligt, men at jeg så

stadig har et ansvar, kan jeg rigtig godt lide.

Det er for mig, det der adskiller denne oplevelse

fra en ferierejse.

26

Jean Mai er au pair og frivillig i Paris

Der er bare noget ved

at være i Paris, der

giver mig lysten til

at prøve alt muligt nyt

Det at være babysitter (jeg passer en dreng

på ni år) er for mig ikke slemt. Jeg har selv to

mindre søskende hjemme i Danmark, så jeg

er lidt vant til hele tiden at skulle sige hvordan

ting skal og ikke skal gøres.

Hvad laver du her, som du ikke gjorde derhjemme?

For mig er den største forskel fra Paris og

derhjemme, at jeg hele tiden møder nye mennesker

og får nye venner. Det er både ved mit

frivillige arbejde og i fritiden, hvilket er super

spændende, da det er med mennesker fra hele

verden. At jeg arbejder frivilligt er også noget

helt nyt, som jeg håber at fortsætte med når

jeg kommer hjem igen. Ellers er det lysten til

hele tiden at opleve og se noget nyt, da alt i Paris

stort set er nyt for mig.

Hvor og hvorfor er du frivillig? Beskriv dit frivillige

arbejde?

Til at starte med blev jeg frivillig, fordi jeg

havde tid til overs, men eftersom jeg kom igen

og igen, lærte jeg de andre frivillige at kende,

og så var det ikke længere kun et arbejde for


19-ÅRIGE JEAN MAI NYDER LIVET SOM AU PAIR I PARIS. TEKST OG FOTO GABRIELA CIEPLOCH

mig, men et mødested hvor jeg lærte nye mennesker

at kende hele tiden. Det er den største

grund til, at jeg stadig i dag er frivillig. Jeg er

frivillig i La Chorba. Hos La Chorba er der

forskellige poster, som man kommer til at stå

ved, og de er alle sammen forholdsvis enkle,

men i bund og grund beskæftiger organisationen

sig med distribuering af varme måltider

til trængende. Der er uddeling af brød, dessert

og frugt, forberedelse af madbakker, opvask,

kaffe-, teservering og vandopfyldning. Til slut

hjælper alle til med oprydningen.

Hvordan hørte du om organisationen hvor

du er frivillig, og hvad inspirerede dig til at

arbejde for dem?

I folkeskolen havde jeg fransk, og der hørte jeg

for første gang om ordet solidaritet i sammenhæng

med Les Restos du Cœur, hvilket jeg

fandt interessant. Siden da har det altid rumsteret

i baghovedet.

Til at starte med kendte jeg intet til La

Jean Mai, 19-årig au

pair i Paris. Oprindeligt

er han fra Risskov

ved Aarhus.Han er

uddannet fra Teknisk

Gymnasium (HTX) og

frivillig medhjælper på

La Chorba i Paris, www.

lachorba.com

Chorba. Jeg ville rigtig gerne arbejde for Les

Restos du Cœur, men for at blive frivillig hos

dem skal man tilmelde sig på deres hjemmeside

og indsende CV og motiveret ansøgning, så

jeg slog bare adresserne på de forskellige Les

Restos du Cœur i Paris op, valgte den i det 19.

Arrondissement, gik derhen for at spørge om

frivilligt arbejde og tilfældigvis delte de lokale

med La Chorba.

I stedet for at spørge om frivilligt arbejde

hos Les Restos du Cœur, endte det med at jeg

faktisk spurgte La Chorba.

At udføre frivilligt arbejde giver mig ikke en

wow-følelse af, at jeg har hjulpet de hjemløse,

eller fattige. Jeg hjælper til, og det er jeg glad

for, men for mig er det også blevet et sted,

hvor jeg mødes med mennesker, som stort

set kun taler fransk og ikke har noget imod at

snakke med en ung 19-årig udlænding. Det

bedste ved det frivillige arbejde er dog når folk

siger tak, det er der alligevel intet, der slår.

27


Jazz i Frederikskirken

Koncert med Søren Gemmer

tirsdag den 16. april kl. 20

Tirsdag den 16. april kl. 20.00 er der koncert med komponisten

og jazzpianisten Søren Gemmer i Frederikskirken.

Denne aften giver han en soloklaverkoncert.

Koncerten er en del af en koncertrække, der markerer udgivelsen

af Søren Gemmers debutalbum At First, der netop er

udgivet ILK, der er et anerkendt pladeselskab for moderne

jazz og eksperimenterende musik.

Hans kompositioner er præget af hans mangeårige arbejde

med den klassiske klaverlitteratur, og de er

præget af hans intention om at skrive klare melodier iklædt

nuanceret harmonik og klanglig forståelse.

For mere information og eksempler på musikken på sorengemmer.com.

Søren Gemmer giver

koncert i Frederikskirken.

PR-FOTO

More magazines by this user
Similar magazines