2011 - Nørresundby Kirke

nrsundbykirke.dk

2011 - Nørresundby Kirke

Nørresundby Kirke

September

OktOber

At jeg er verdens midte · ArrAngementer

døbte og viede · HøstmArked · gudstjenester

NOvember

2011


”At jeg er verdens midte,

er ingen hasaderet dom;

for alt det andet i den

- det er jo udenom”

Sådan lyder et velkendt gruk af piet Hein. piet Hein havde en

fantastisk evne til med ganske få ord rammende at beskrive

et menneskeligt træk, sådan at vi samtidig føler os både genkendt

og afsløret.

Vi har en evne til at fylde rigtig meget i egne tanker - ja hele

verden kommer nemmest til at dreje sig om os; hvilket jo også

er helt naturligt; for vi er centrum i eget liv, når vi står og kigger

rundt – som grukket gør opmærksom på.

Men heldigvis kan vi korrigeres i denne synsvinkel - vi kan

opleve at der er noget, der er vigtigere end bare mig selv - det

kan være en sag, det er vigtig at kæmpe for - det kan være et

menneske, vi holder af, der er vigtig - i det hele taget kan kærligheden

sætte os på plads, så vi slipper for at betragte os selv

som verdens centrum. Og jeg mener virkelig sætte os på plads;

for det kan være en stor lettelse at slippe for selv at skulle være

centrum hele tiden. Det kan være en stor gave at glemme sig

selv i kærlighed til en sag eller til et menneske. Ofte oplever vi

denne lettelse for første gang, når vi bliver forældre - så er der

et lille livsvæsen, der kræver os fuldt og helt, men på en måde

så vi oplever det som en gave.

Det er det samme kristentroen kan - vi sættes fri af hele tiden

selv at skulle fylde hele pladsen ud. Der er en, der er langt større

end os – som også vil bære os, når vi ikke selv slår til.

Jeg kom til at tænke på grukket i forbindelse med denne sommers

rædselsoplevelse.

22. juli var vi vidne til en handling så rædselsfuld i vort naboland,

at ingen i sin vildeste fantasi havde kunnet forestille sig, at

noget sådan kunne ske.

Vi fulgte med rædsel med time for time, mens tabstallene voksede

i Norge i dagene derefter, og intet kunne vi fatte. Norge er

vores nærmeste familie i sprog og historie, så begivenhederne

kom tæt på os. Men midt i det forfærdelige voksede der også

en beundring frem for broderfolket mod nord. Det har været

fantastisk at følge den ro - den værdighed, som de kunne stå

gennem begivenhederne med.

Der var ikke en skinger tone af hævntørst eller forsøg på at

placere et ansvar hos de andre eller råb om politiske opstramninger.

Nej det umulige skete i Norge; men det man fremhævede

allermest var nødvendigheden af at stå sammen, af at værne om

demokratiet, af at lade Norge være et åbent, tillidsfuldt samfund.

Om Danmark kunne have bevaret samme ro i en tilsvarende situation

er et åbent spørgsmål, som vi ikke behøver konfrontere

os selv med svaret på; men jeg kom til at tænke på Piet Heins

gruk citeret ovenfor i dagene efter 22. juli.


Norge har den storslåede natur, den norske befolkning har altid

måttet leve i respekt for naturens kræfter - lige som folk ved

Vesterhavet har måttet det her til lands. De mennesker hvis liv

er afhængig af naturen - af noget, der ligger uden for dem selv,

- de mennesker kender også til at bøje hovedet - gerne med

stor værdighed, men med en nærmest medfødt forståelse af, at

der er noget, der er over dem - at de ikke selv er centrum i eget

liv - at sagen - kærligheden - Gud, om man vil - er langt vigtigere.

For det kan vise sig, at når vi har et andet centrum end os selv,

er vi langt bedre rustede til at klare modgang; for så står vi ikke

alene med ansvar og skyld. Vi kan bedre leve med det ukontrollable,

med det uafklarede - med de store spørgsmål.

Job i Det gamle Testamente er et andet godt eksempel på én,

der ikke bare bøjede af efter meningsmålinger eller folkerøst eller

hvad der forventedes, men fulgte sin tro på Gud om end

den blev modsagt af virkeligheden. Job var en lykkelig mand og

en from mand. Han havde alt i velstand, familie og sundhed;

3

men en skønne dag, blev han også ramt af ulykke. Lidt efter lidt

mistede han alt - velstanden, familien, helbreddet. Til sidst sad

han tilbage , syg, sulten og forladt. Hans få venner var overbeviste

om, at de kunne forklare hans ulykke - forklaringer er altid

godt, for så har vi kontrol - så kan vi bedre selv undgå ulykkerne.

Deres forklaring var, at Job havde syndet og derfor blev straffet

af Gud, så han skulle bare bede Gud om tilgivelse.

Men Job ville ikke; for han ville ikke acceptere deres forklaring.

Livets frygtelige tildragelser er ikke Guds straf. Men Job ville

gerne tale med Gud - og det kom han til. Han klagede sin nød

til Gud. Men han forstod også, at tingene bare sker - at der ikke

altid er en forklaring. Mennesker kan ikke lægge sin menneskelige

dom ned over Gud og Guds handlinger. Da Job forstod det,

fik han alt tilbage - ejendom, helbred og familie.

Det er godt at vide, når det uforklarlige sker, at der ikke altid

er en forklaring for os mennesker; men Gud vil være bag os -

uanset hvad.

karin kristensen


Højskoledage

en højskoledag består af en god blanding af foredrag, sang,

spisning og ikke mindst snak. Udførligt program med priser og

tilmelding er fremlagt i kirke, kirkecenter og på biblioteket.

13. september kl. 10.00: Gudstjeneste i Nørresundby kirke efterfulgt af foredrag kl. 11.00:

Hospitalsklovnene fru Ib og petunia:

”Humor for alvor”

Hospitalsklovnene fru Ib og Petunia kommer på flere sygehuses børneafdelinger.

Denne højskoledag vil de fortælle om deres arbejde som hospitalsklovne.

Foredraget krydres med historier fra deres hverdag med syge børn og voksne.

27. september kl. 10.30: Forfatter Anne Lise marstrand-Jørgensen:

”Hildegard af Bingen”

Anne Lise Marstrand-Jørgensen vil fortælle om sine to spændende bøger om Hildegard af

Bingen. Hildegard var nonne i 1100-tallet, men også musiker og komponist, lægekyndig,

forfatter og en intellektuel personlighed.

11. oktober kl. 10.30: biskop emeritus erik Norman Svendsen:

”Fra Nørrebro til Nørregade”

Fra 1992 til 2009 var Erik Norman Svendsen biskop over Københavns Stift. I de sidste år er

han tillige blevet kgl. konfessionarius, dvs. kongehusets præst. Ved denne højskoledag

fortæller han historier fra sit eget liv

25. oktober kl. 10.30: Journalist Jens Nauntofte:

”Det arabiske forår – og oprøret i Mellemøsten”

Jens Nauntofte har rejst og boet i de arabiske lande og Israel i flere årtier som korrespondent

for TV-Avisen og som forfatter. På denne højskoledag fortæller han om, hvad der har

gjort denne kæde af oprør så specielt for deltagerne og for arabisk nutidshistorie.

8. november kl. 10.30: redaktør/ Studievært Jørgen pyndt:

”Mennesker jeg mødte”

Jørgen Pyndt, der bl.a. er kendt fra sit arbejde som studievært på TV2 Nord, vil fortælle om

sit liv der begyndte på Lolland og førte ham med journalistfaget til Aalborg.

4


kulturnat

Fredag 2. september

- er der kulturnat i Aalborg og Nørresundby.

Kulturnattens tema er

Den røde tråd.

Nørresundby Kirke deltager som sædvanligt

med et anderledes arrangement:

»Herberg i kirken«

kl. 22 åbner kirken sine døre for dem,

der gerne vil have et øjebliks ro, nyde stille musik eller varme

sig ved en kop varm drikkelse.

Filmaften

tirsdag 1. november kl. 19.30

En af de nyere danske film med godt indhold vises denne

aften. Undervejs drikkes der kaffe, og der bliver anledning

til at tale om filmen.

musik- og adventsgudstjeneste

tirsdag 29. november, kl. 19.00

I samarbejde

med foreningen

af Aktive Kvinder

arrangeres der

adventsgudstjeneste.

Familien Pultz

står for de musikalske

indslag.

Arrangementer

5

Café

eftermiddag

tirsdag 4. oktober kl. 14.30

Slagtermester Ole Sørensen :

»Slagter Ole og Ghana!«

Ja, hvad har de med hinanden at gøre?

Kom og hør Slagter Ole fortælle om sit

engagement i Afrika.

tirsdag 18. oktober kl. 14.30

boghandler michael Clausen

»min bedste bog!«

Michael Clausen fra Bøger & papir i Nørresundby

fortæller om sit boghandlerliv, men også

om hvad der ellers optager ham.

tirsdag 15. november kl. 14.30

Optiker torben mersholm

»verdens bedste optiker,

siger min mor!«

Indehaveren af Brotorvets Optik fortæller om sin

metier og forretning. Torben Mersholm er

også autodidakt kunster.

Vi har bedt ham om at tage et par af sine sjove mænd

med og fortælle om dem.


Døbte

& viede

29.05.11

Alexander

Nicolas Hansen-Moe

05.06.11

Sarah

Kjærsgaard Christensen

13.06.11

Elias Kildahl Larsen

29.05.11

Ida Bach Mikkelsen

05.06.11

Zoë Amanda Charlton

26.06.11

Carl Johan Krøyer

15.05.11

Carl Christian Seehausen

02.06.11

Jonatan Laurits

Larsen Lynge

12.06.11

Annabell Hauberg Sommer

24.07.11

Melinda Markvardsen

6

15.05.11

Matthias Oliver Nøhr

Klemmensen Tomobile

04.06.11

Ida Marie Nygaard

12.06.11

Philip Rysholt Mortensen

24.07.11

Anna Beatrice Lira

Abildgaard

20.05.11

Theodor Emil

Borup Mosskov

05.06.11

Naja Quist Winther

12.06.11

Solveig Toksig Jespersen

31.07.11

Johanne Handberg Svendsen


31.07.11

Melanie Jensen

04.06.11

Lisa og Michael

Bak Rasmussen

16.07.11

Jeanett Marianne og Kim

Ellegaard Jacobsen

07.08.11

Carl Andreas

Nyborg Sørensen

09.07.11

Urda Nordvik og

Simon Klemmensen

29.07.11

Charlotte og Casper

Thrysøe Pihl

07.08.11

Kevin Cartli

30.07.11

Lone Gelardi Dietz Thomsen

og Lars Emil Thomsen

7

14.05.11

Rikke og Erik

Firring Thomsen

16.07.11

Saskia Isabell Diana Plewe-Hesse og Mario Hesse.

Dåb af Mara Josefine Hesse.

30.07.11

Louise Lydholm og Jens-

Christian Lydholm Jensen

04.06.11

Janni og Casper

Østergaard Nielsen

06.08.11

Lisa og Martin

Lundholm Petersen


Skumringsgudstjenester

Hver anden onsdag i vintermånederne, har du muligheden

for at finde stilheden i en stemningsfuld kirke - kun oplyst af

levende lys.

2011:

Onsdag 9. november kl. 17.00

Onsdag 23. november kl. 17.00

Onsdag 7. december kl. 17.00

Onsdag 21. december kl. 17.00

2012:

Onsdag 4. januar kl. 17.00

Onsdag 18. januar kl. 17.00

8

menighedsrådsmøder

i efteråret

menighedsrådsmøder i efteråret:

tirsdag 27. september kl. 19

i Nørresundby Kirkecenter

Onsdag 26. oktober kl. 19

i Nørresundby Kirkecenter

tirsdag 22. november kl. 19

i Nørresundby Kirkecenter

kirkekaffe i

præstegården

Søndag 9. oktober kl. 11

Der er tradition for kirkekaffe i præstegårdshaven Sankt Peders

Gade 20 en søndag i juli måned; men i år har præstegården

og haven været præget af renovering, og derfor er kirkekaffen

i Sankt Peders Gade 20 blevet udsat til oktober og vil i stedet

foregå indendøre. Så bliver der også lejlighed til at se hele den

nyrenoverede præstegård.

Bygningen er fra 1916 og mange borgere i byen er gennem

tiden kommer i huset. , bl.a. var Skansevejens Skole taget af

tyskerne under krigen, og skolens elever fik undervisning rundt

i byen, bl.a. i præstegården i konfirmandstuen.

Vinduerne er blevet skiftet til rigtige vinduer, der kan åbnes magen

til de originale, det gamle trægulv er mange steder fundet

frem, elinstallationerne er gjort nutidige og den gamle stuk i

spisestuens loft er fundet frem igen.

Herlighederne vises frem og fortælles om i forbindelse med

kirkekaffen søndag 9. oktober.


HØStmArkeD

kom og vær med

til en hyggelig dag i den gode

sags tjeneste.

Søndag 11. september

Vi begynder i kirken med høstgudstjeneste

kl. 10.00

Børn må gerne tage frugt med.

Fra 11.30 - 15.00

vil kirkecenteret være omdannet til stemningsfuldt

høstmarked for hele familien med frokostbod, tombola,

underholdning, kaffebod, børneaktiviteter.

kl. 13.30

Cirkus Showie.

kig forbi

- alle er velkomne

Overskuddet fra dagens mange

aktiviteter går ubeskåret til indsamlingsprojekt,

»Fremtidens børn«.

9

Spaghettigudstjenester

Egentlig burde spaghettigudstjenesterne hedde

børnegudstjenester; for det er korte gudstjenester for

før-skolebørn og deres familier.

Til hver eneste gudstjeneste bliver der sunget,

fortalt og ofte er der også gode muligheder for at børnene

kommer til at bevæge sig.

Efter gudstjenesten er der børnevenlig

aftensmad i kirkecenteret.

Pris for mad: 15 kr. for voksne og 10 kr. for børn.

Onsdag 14. september, kl. 17.00

Sønnen der stak af

Jesus fortalte en historie om en dreng, der stak af fra sin far.

Mon faren blev vred? Elskede han sin søn alligevel?

mandag 3. oktober, kl. 17.00

David og Goliat

Kan en fårehyrde blive konge? Og kan en lille dreng vinde

over en stor kriger?

torsdag 10. november, kl. 17.00

vores alle sammens kirke

Kirken er et hus, som ikke ligner andre huse. Men hvad er

det der gør kirken til noget særligt?

medarbejdere

Sognemedhjælper og organist Tøkk Sondrup har fået en lille

dreng, som vi ønsker hende stort til lykke med.

Hendes arbejde varetages under barselsorloven hovedsagelig

af Musikpædagog Kirsten Stokholm, der bl.a skal undervise

juniorkonfirmander og have babysalmesang.

Kirsten træffes på tlf. 22 98 66 23 eller kirsten@kirkebillen.dk


ørn og unge Indremission

babysalmesang

Alle 3 - 9 måneder gamle babyer inviteres til babysalmesang

sammen med en forælder hver torsdag kl. 11.00.

Det er ikke nødvendigt at kunne synge.

Der er endnu ledige pladser på holdet, der begyndte 18.

august. Nyt hold begynder 27. oktober..

tilmelding nødvendig til kirsten Stokholm, tlf. 22 98 66 23

eller mail: kirsten@kirkebillen.dk

pris kr. 100,- betales første gang.

Legestuen myretuen

vi mødes hver mandag og onsdag i kirkecenteret

fra kl. 9.30-11.30

Alle børn og voksne er meget velkomne.

Der er ingen tilmelding, man møder bare op!

Man er velkommen til at tage en madpakke med,

kirken giver kaffe og te. Folder med program for

legestuen fåes hos sognemedhjælperen.

kFUm - spejderne Jens Høgs gruppe

KFUM spejderne

Gruppeleder: Anders Nielsen: 98192140

bæverne: Børnehaveklasse + 1. klasse

tirsdag fra kl. 18.00 - 19.15

Kontaktperson: Inge Merete: 98192140

Ulvene: 2. – 4. klasse

tirsdag fra kl. 18.00 - 19.15

Kontaktperson: Inge Merete 98192140

Spejderne fra 5 klasse og opefter

mandag kl. 18.30 - 20.00

Kontaktperson: Malene 28558349

børne og ungdomskoret

6. klasse og opefter øver hver søndag

kl. 13 - 14 i kirkecenteret.

Korleder: Helena Klausen, tlf. 22 76 95 88

man er velkommen til bare at møde op

til en korprøve.

10

September

torsdag 1. kl 19.30 Filmaften i Nørresundby

missionshus

Fredag 2. kl. 19.00 Kulturnat i Bethesda Aalborg

Onsdag 7. kl. 19.30 Selvhjulpen, eller Kristus-afhængig?

- Ole Dahl, Kredsens

efterårsmøde i Bethesda

Lørdag 10. kl. 10-15 Åbent hus - Indre mission holder

150 års jubilæum,

torsdag 15. kl. 19.30 Tro, tvivl og kriser i troslivet

- Ulrik Petersen

torsdag 20. kl. 19.30 Åbne døre - Klaus Dahl - Fællesmøde

Onsdag 28. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde

torsdag 29. kl. 19.30 Bibelstudie i hjemmene *

OktOber

torsdag 6. kl. 19:30 ”I Herrens tjeneste” - Mogens Nørgaard ”

tirsdag 11. kl. 19:30 ”De sidste tider i bibelsk perspektiv”

- Robert Svendsen - Fællesmøde ”

Onsdag 19. kl. 14:30 Eftermiddagsmøde

torsdag 20. Bibelstudie i hjemmene *

Fredag 28. Fælleslejr 28-30 Oktober

- der kommer særskilt program)

NOvember

torsdag 17. kl. 19:30 ”Hvordan møder vi de homoseksuelle”

- Johan Smidth Larsen

tirsdag 23. kl. 19:30 Bibelkursus i Bethesda

torsdag 24. kl. 19:30 Bibelkursus i Bethesda

Onsdag 30. kl. 14:30 Eftermiddagsmøde

DeCember

torsdag 1. Bibelstudie i hjemmene *

tirsdag 6. kl. 19:30 ”Adventsfest”- Preben Hansen

(Medbring en pakke til 20 kr -

Til bankospil) ”

torsdag 15. kl. 19:30 Lovsangs- og vidne-møde

* Bibelstudie i hjemmene (kontakt Feta hvis du vil med i en

gruppe -tlf.26 33 48 24)

Bethesda, Jernbanegade 16, 9000 Aalborg


kordegnekontor - kapelvej 2

Kontortid: Mandag- fredag

kl. 9-13, torsdag kl. 17-18.

Lørdag kl. 10-12 (kun tlf. henv.)

noerresundby.sogn@km.dk

Kordegn

Susanne kjær Sørensen

Tlf. 98 17 29 45

kirkegårdskontor

Kirkegårdsleder

tinna Schmidt petersen

Tlf. 98 17 07 10

Kontortid:

Mandag- fredag kl. 11-13.

Torsdag kl. 17-18 (kun tlf. henv.)

tinna@nrsundbykirke.dk

præster

Sognepræst

karin kristensen

Sankt Peders Gade 20.

Tlf. 98 17 07 18

Træffes bedst kl. 11.30-12.30 (fred. undt.)

kak@km.dk

Sognepræst

peder Skamris pedersen

Lille Borgergade 6.

Tlf. 98 17 00 14

Træffes bedst kl. 11.30-12.30 (man. undt.)

psp@km.dk

Adresser

kirken

- Sankt peders Gade 36

Tlf. 98 17 58 22. Træffes kl. 11.00-11.30

kirketjener@live.dk

Kirketjener

Inge La Cour

Kirketjener

peter Flyger

Organist

peter Gawol

Privat tlf. 98 20 48 38

organist@nrsundbykirke.dk

kirkecenter - kapelvej 2

Sognemedhjælpervikar

kirsten Stokholm

Tlf. 22 98 66 23

kirsten@kirkebillen.dk

Køkken og rengøring

Lidia kristensen

Tlf. 98 17 93 14

Forrmand for menighedsrådet

Henrik bidstrup

Klitrosevej 12,

tlf. 98 17 33 94

hbid@km.dk

11

Kirkelig vejviser

Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der

ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.

I det tilfælde skal anmeldelsen være

kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter

barnets fødsel.

Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet

registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs-

og ansvarserklæring til kirkekontoret,

så den er kirkekontoret i hænde senest 14

dage efter barnets fødsel.

Dåb

Henvendelse til kordegnekontoret. Derpå

bedes barnets forældre rette personlig henvendelse

til den præst, der skal døbe barnet.

bryllup

Efter at ægteskabspapirerne er ordnet på

vielseskontoret afleveres prøvelsesattest,

dåbsattester og evt. andre papirer på kordegnekontoret,

hvor man træffer aftale om

vielsen. Derpå aftaler man tidspunkt for

samtale med den præst, der skal foretage

vielsen.

Dødsfald

Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden

om begravelse eller

ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet.

Dette gælder uanset, om afdøde var medlem

af folkekirken eller ej. Den lægelige dødsattest

skal følge med anmeldelsen.

Blanketter m.m. findes på www.personregistrering.dk

og www.borger.dk.

begravelse

Når dag og klokkeslæt for begravelse er

fastlagt rettes personlig henvendelse til den

præst, der skal forrette begravelsen.

redaktionen

Karin Kristensen

Peder Skamris Pedersen

Tinna Schmidt Petersen.


Gudstjenester

i Nørresundby Kirke

September

Søndag 4. 10.00 11. s. e. trin. peder Skamris p.

Søndag 11. 10.00 12. s. e. trin. - Høstgudstjeneste begge præster

tirsdag 13. 10.00 Gudstjeneste i forb. m. Højskoledage

Onsdag 14. 17.00 Spaghettigudstjeneste karin kristensen

Søndag 18. 10.00 13. s. e. trin. karin kristensen

Søndag 25. 10.00 14. s. e. trin. peder Skamris p.

OktOber

Lørdag 1. 10.00 Lørdagsdåb karin kristensen

Søndag 2. 10.00 15. s. e. trin. peder Skamris p.

mandag 3. 17.00 Spaghettigudstjeneste karin kristensen

Søndag 9. 10.00 16. s. e. trin. karin kristensen

Søndag 16. 10.00 17. s. e. trin. peder Skamris p.

Søndag 23. 10.00 18. s. e. trin. peder Skamris p.

Søndag 30. 10.00 19. s. e. trin. karin kristensen

NOvember

Søndag 6. 10.00 Alle helgens dag begge præster

Onsdag 9. 17.00 Skumringsgudstjeneste karin kristensen

torsdag 10. 17.00 Spaghettigudstjeneste karin kristensen

Søndag 13. 10.00 21. s. e. trin. peder Skamris p.

Søndag 20. 10.00 Sidste søndag i kirkeåret karin kristensen

Onsdag 23. 17.00 Skumringsgudstjeneste peder Skamris p.

Søndag 27. 10.00 1. søndag i advent karin kristensen

DeCember

Lørdag 3. 10.00 Lørdagsdåb peder Skamris p.

Søndag 4. 10.00 2. søndag i advent peder Skamris p.

Onsdag 7. 17.00 Skumringsgudstjeneste karin kristensen

Søndag 11. 10.00 3. søndag i advent karin kristensen

Søndag 18. 10.00 4. søndag i advent peder Skamris p.

Onsdag 21. 17.00 Skumringsgudstjeneste peder Skamris p.

Gudstjenester

på plejehjem

eLmeLy

September 2011

tirsdag 6. kl. 14.30 peder Skamris p.

tirsdag 20. kl. 14.30 karin kristensen.

OktOber 2011

tirsdag 4. kl. 14.30 karin kristensen

tirsdag 18. kl. 14.30 peder Skamris p.

NOvember 2011

tirsdag 1. kl. 14.30 karin kristensen

tirsdag 15. kl. 14.30 peder Skamris p.

GAbrIeLSværk

September 2011

Onsdag 14. kl. 14.30 karin kristensen

OktOber 2011

Onsdag 12 kl. 14.30 peder Skamris p.

NOvember 2011

Onsdag 9. kl. 14.30 karin kristensen

Lørdagsdåb

Der er mulighed for at holde dåb

i Nørresundby kirke følgende

lørdage kl. 10.00:

Lørdag 1. oktober

Lørdag 3. december

More magazines by this user
Similar magazines