25.07.2013 Views

Rap og sang på NC Endelig kom legepladsen - Nivå Skole

Rap og sang på NC Endelig kom legepladsen - Nivå Skole

Rap og sang på NC Endelig kom legepladsen - Nivå Skole

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Skole</strong>bladet<br />

<strong>NC</strong> Posten<br />

<strong>Nivå</strong> Centralskole Nr. 78 juni 2010<br />

<strong>Rap</strong> <strong>og</strong> <strong>sang</strong><br />

<strong>på</strong> <strong>NC</strong><br />

Rejefiskeri<br />

diger <strong>og</strong><br />

skyttegrave<br />

<strong>Endelig</strong> <strong>kom</strong><br />

<strong>legepladsen</strong>


4<br />

INDHOLD<br />

7 Ny skolebestyrelse<br />

Se de nye medlemmer af bestyrelsen<br />

8 <strong>Endelig</strong> <strong>kom</strong> <strong>legepladsen</strong><br />

Den var lang tid undervejs, men glæden var<br />

enorm, da den nye legeplads blev indviet<br />

10 Godag-dag i børnehavklassen<br />

Goddag-dagen bød <strong>på</strong> saftevand <strong>og</strong> solskin<br />

Redaktør:<br />

Per Hjorth (HJ)<br />

Skribenter i dette nummer:<br />

Per Hjorth, 6. årgang, Mark Petersen 7.c, Elisabeth<br />

Bay Kønig, Anna Næsborg Andersen,<br />

Myrna Jensen<br />

<strong>NC</strong> Posten ud<strong>kom</strong>mer i oktober, december,<br />

april <strong>og</strong> juni måned. Bladet bliver trykt i 800<br />

eksemplarer <strong>og</strong> uddeles til skolens elever.<br />

Læs <strong>og</strong>så skolebladet <strong>på</strong>:<br />

www.si.nivaacentralskole.dk<br />

2<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

12 Rejefiskeri, diger <strong>og</strong> skyttegrave<br />

Med 6. årgang <strong>på</strong> lejrtur i Tønder<br />

14 <strong>Rap</strong> <strong>og</strong> <strong>sang</strong> <strong>på</strong> <strong>NC</strong><br />

Læs 7. årgangs bud <strong>på</strong> fede raptekster om<br />

menneskerettigheder<br />

16 Talenterne i Bruxelles<br />

EU-talentholdet har været i Bruxelles for at<br />

kigge nærmere <strong>på</strong> EU <strong>og</strong> NATO<br />

18<br />

Stof til næste nummer skal være redaktionen i<br />

hænde senest den 1. oktober 2010.<br />

Send dit bidrag til skolebladet <strong>på</strong> mail:<br />

hjorth9@gmail.com eller aflever det i HJ´s<br />

dueslag <strong>på</strong> lærerværelset.<br />

<strong>Nivå</strong> Centralskole<br />

Niverødvej 38<br />

2990 <strong>Nivå</strong><br />

Telefon: 7256 5670<br />

Mail: nivaacentralskole@fredensborg.dk


LEDELSEN HAR ORDET<br />

Finn Øland<br />

<strong>Skole</strong>inspektør<br />

Anne Lollike<br />

Souschef<br />

Tiden er fløjet af sted <strong>og</strong> det føles ikke som<br />

længe siden, da vi den 10. august stod under<br />

kastanjetræet <strong>og</strong> bød vel<strong>kom</strong>men til et nyt <strong>NC</strong>år.<br />

Med kalenderen som vidne må vi alligevel<br />

konstatere, at endnu et skoleår <strong>på</strong> <strong>Nivå</strong> Centralskole<br />

nærmer sig sin afslutning.<br />

Interessant, udfordrende <strong>og</strong> begivenhedsrigt -<br />

det har året uden tvivl været for både elever,<br />

lærere, ledelse <strong>og</strong> alle andre ansatte. Vi skød<br />

året i gang med at tage de nye smartboards i<br />

brug i alle klasser, hvilket har været til stor glæde<br />

for både lærere <strong>og</strong> elever. I september fejrede<br />

vi traditionen tro skolens fødselsdag med en<br />

festlig aften, hvor forældre, søskende <strong>og</strong> tidligere<br />

elever kunne hygge sig i de mange cafeer<br />

<strong>og</strong> prøve discodans, kartoffeldask, jazzmusik<br />

<strong>og</strong> mange andre fornøjelige ting. Sund kost,<br />

motion <strong>og</strong> læsning er n<strong>og</strong>et vi går op i her <strong>på</strong><br />

<strong>NC</strong>, så op til efterårsferien havde vi igen<br />

sundhedsuge med læsning om morgenen efterfulgt<br />

af en masse sjove aktiviteter, for så at<br />

slutte ugen af med motionsløb. Det store internationale<br />

klimatopmøde fik <strong>og</strong>så stor bevågenhed<br />

her <strong>på</strong> <strong>NC</strong>. Elever i 7. <strong>og</strong> 8. klasse delt<strong>og</strong> i<br />

Ungdommens Klimatopmøde, <strong>og</strong> eleverne var<br />

hos lokalpolitikerne med deres løsningsforslag<br />

<strong>på</strong> klimaproblemerne. Igen i år har vi haft elever<br />

<strong>på</strong> de særlige talenthold, hvor blandt andet<br />

elever fra 9. klasse var <strong>på</strong> studiebesøg i Bruxelles<br />

for at kigge nærmere <strong>på</strong> EU <strong>og</strong> NATO.<br />

Fire elever fra 8. årgang blev udvalgt til en særlig<br />

Master Class i engelsk <strong>og</strong> biol<strong>og</strong>i, <strong>og</strong> 8.a<br />

<strong>kom</strong> i finalen i Nordisk Matematikkonkurren-<br />

3<br />

Lisbet F<strong>og</strong>ed<br />

Afdelingsleder<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

Lars Rasmussen<br />

Afdelingsleder<br />

ce. For skolens yngste elever var den 23. april<br />

en stor dag. Her indviede vi nemlig den nye<br />

spændende legeplads, <strong>og</strong> det er en fornøjelse at<br />

se, når eleverne boltrer sig <strong>på</strong> gyngerne, går<br />

armgang eller kravler <strong>på</strong> miniklatrevæggen. I<br />

løbet af hele dette skoleår har vi haft stor fokus<br />

<strong>på</strong> evaluering af elevernes udbytte af undervisningen,<br />

projektarbejde, læsning samt vores<br />

tospr<strong>og</strong>ede elever. I den forbindelse er mange<br />

spændende tiltag sat i gang med blandt andet<br />

”læsebånd”, anvendelse af forskellige evalueringsmodeller<br />

<strong>og</strong> mange interessante projekter.<br />

De landsdækkende <strong>kom</strong>munale besparelser<br />

ramte beklageligvis <strong>og</strong>så <strong>NC</strong>, <strong>og</strong> det har betydet,<br />

at vi har måttet sige farvel til flere gode<br />

medarbejdere. Det er aldrig rart at være nødsaget<br />

til at afskedige dygtige ansatte <strong>på</strong> grund af<br />

besparelser, <strong>og</strong> vi ønsker de berørte personer<br />

alt mulig held <strong>og</strong> lykke i fremtiden.<br />

Debatten om en ny skolestruktur i Fredensborg<br />

Kommune er i fuld gang, <strong>og</strong> lokalpolitikernes<br />

strukturforslag er netop sat til høring.<br />

På ledelsesplan bliver der fra 1. august 2010<br />

foretaget ændringer i <strong>Nivå</strong> Bysamfund. Det<br />

betyder, at Finn Øland udlånes til Niverødgårdskolen,<br />

<strong>og</strong> Anne Lollike konstitueres som<br />

leder her <strong>på</strong> <strong>NC</strong>.<br />

Fredag den 25. juni træder <strong>NC</strong>´s elever deres<br />

sidste skoleskridt i dette skoleår <strong>og</strong> kan de efterfølgende<br />

seks uger nyde en dejlig ferie, inden<br />

et nyt <strong>og</strong> lige så spændende år begynder mandag<br />

den 9. august. Ledelsen <strong>på</strong> <strong>NC</strong> ønsker alle<br />

en velfortjent <strong>og</strong> oplevelsesrig sommerferie.


SIDSTE SKOLEDAG<br />

Masser af skum<br />

4<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

Så <strong>kom</strong> dagen endelig, hvor 9. klasserne kunne fejre<br />

deres sidste skoledag <strong>på</strong> <strong>Nivå</strong> Centralskole.<br />

Af Per Hjorth<br />

Dagen startede med, at 9. klasserne spiste<br />

morgenmad med deres lærere, mens resten af<br />

skolens elever sad i klasserne <strong>og</strong> med længsel<br />

ventede <strong>på</strong>, at karameluddelingen gik i gang.<br />

”Nu <strong>kom</strong>mer de,” blev der råbt <strong>på</strong> store gang,<br />

<strong>og</strong> i løbet af få sekunder var <strong>NC</strong>´s gange fyldt<br />

med festligt udklædte 9. klasses elever, der<br />

kastede karameller i grams.<br />

Mens børnene gumlede karameller gjorde 9.<br />

klasserne klar til det store underholdningsshow<br />

i Tigersalen. Klokken 10.30 gik tæppet<br />

<strong>og</strong> i en skøn blanding af sketches, prisuddelinger<br />

<strong>og</strong> dans blev samtlige elever <strong>og</strong> lærere<br />

underholdt i en times tid.


SIDSTE SKOLEDAG<br />

5<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

Det myldrede med kampklædte karamelkastere <strong>på</strong> skolens gange, da 9. klasserne kastede<br />

karameller i grams til de glade elever. (Foto: Per Hjorth)


SIDSTE SKOLEDAG<br />

Hele showet i Tigersalen sluttede med, at 9.<br />

klasserne i kor gjaldede: ” Vi ses <strong>på</strong> stadion.”<br />

Forude ventede nemlig dagens højdepunkt –<br />

skumbad <strong>på</strong> stadion.<br />

Duften af barberskum lagde sig hurtigt tæt<br />

over stadion, <strong>og</strong> adskillige elever blev smurt<br />

ind i hvidt skum fra top til tå. En del elever<br />

havde været forudseende <strong>og</strong> skiftet tøj, mens<br />

andre vovede sig <strong>på</strong> stadion i deres almindelige<br />

tøj.<br />

6<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

Det var ikke kun de små elever, der blev smurt ind i skum. Eleverne i 9. klasse fik <strong>og</strong>så lov til at smage<br />

det hvide skum. (Foto: Per Hjorth)<br />

For 9. klasserne sluttede dagen med frokost<br />

sammen med skolens ledelse <strong>og</strong> deres lærere<br />

inden den traditionelle Bakken-tur kunne<br />

begynde.


NY SKOLEBESTYRELSE<br />

7<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

Ny bestyrelse trækker i arbejdstøjet<br />

I starten af maj blev <strong>Nivå</strong> Centralskoles nye skolebestyrelse fundet ved et såkaldt fredsvalg.<br />

<strong>Skole</strong>bestyrelsen, der de næste fire år vil være med til at sætte dagsordenen <strong>på</strong> <strong>NC</strong>, tiltræder<br />

den 1. august 2010. Udover to medarbejderrepræsentanter, to elevrepræsentanter samt skoleinspektør<br />

Finn Øland er disse forældre valgt ind i bestyrelsen:<br />

Thomas Bernsen<br />

Dorthe Runge-Dalager<br />

Jesper Daugaard<br />

Lone Funder, suppleant<br />

Annemette Ottesen<br />

Jeppe Lilholt<br />

Sonja Olsen Karsten Engdahl<br />

Karsten Sørensen, suppleant


DE SMÅ<br />

Fredag den 23. april var en stor dag for skolens<br />

mindste elever. Den længe ventede legeplads<br />

for de små blev omsider åbnet.<br />

Hele indskolingen var samlet i den lille skolegård,<br />

da skoleinspektør Finn Øland foret<strong>og</strong><br />

den officielle indvielse af den nye flotte legeplads,<br />

der har kostet lige godt én million kroner.<br />

8<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

Legepladsen - endelig <strong>kom</strong> den<br />

<strong>Skole</strong>inspektør Finn Øland klippede snoren til <strong>Nivå</strong> Centralskoles<br />

nye legeplads, <strong>og</strong> 150 legepladshungrende børn<br />

indt<strong>og</strong> herlighederne med kæmpe entusiasme<br />

Af Per Hjorth<br />

"Legepladsen har været længe undervejs, <strong>og</strong><br />

den hårde vinter har gjort sit til at forsinke<br />

arbejdet. Derfor er det en stor glæde for mig<br />

at kunne åbne <strong>legepladsen</strong> for jer i dag, <strong>og</strong> jeg<br />

håber I vil passe rigtig godt <strong>på</strong> den," fortalte<br />

Finn Øland.


DE SMÅ<br />

Finn Ølands opfordring til de små elever om<br />

at passe godt <strong>på</strong> <strong>legepladsen</strong> blev modtaget<br />

af et rungende:<br />

"Jaaaaa."<br />

Snoren blev klippet <strong>og</strong> godt 150 børn indt<strong>og</strong><br />

herlighederne <strong>på</strong> én gang. Eleverne boltrede<br />

9<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

sig <strong>på</strong> gyngerne, klatrede <strong>på</strong> stativerne <strong>og</strong> gik<br />

armgang, som var de køer, der ikke havde set<br />

græs i flere måneder.<br />

Legepladsen er her godt to måneder senere<br />

stadig et kæmpe tilløbsstykke for de små,.<br />

Hver dag udnytter børnene de mange muligheder,<br />

der er for at få brugt kræfterne.<br />

Den store gynge er vældig populær. På indvielsesdagen blev den for alvor testet, da otte elever gyngede<br />

<strong>på</strong> samme tid. (Foto: Per Hjorth)


DE SMÅ<br />

10<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

Goddag-dag for de små<br />

Traditionen tro blev der i april igen i år holdt en<br />

vellykket goddag-dag for alle de nuværende <strong>og</strong><br />

<strong>kom</strong>mende børnehaveklasser<br />

Af Myrna Jensen<br />

I år var det d<strong>og</strong> lidt anderledes, fordi vi i alle<br />

områdets børnehaver, fritidshjem <strong>og</strong> børnehaveklasser<br />

havde arbejdet med børnene om at<br />

se ”B<strong>og</strong>staver i dyretegninger” <strong>og</strong> bagefter<br />

malet dem i smukke farver. Det blev til en<br />

meget forskellig <strong>og</strong> farverig udstilling i Tigersalen,<br />

hvor alle forældrene kunne se børnenes<br />

billeder. Vi holdt så en lille fernisering for alle<br />

børnene i starten af goddag-dagen inden vi alle<br />

gik ud <strong>på</strong> stadion <strong>og</strong> havde n<strong>og</strong>le gode timer<br />

sammen. Vi startede med at synge skole<strong>sang</strong>en,<br />

<strong>og</strong> bagefter gik alle børnene rundt i grup-<br />

per. Nuværende børnehaveklassebørn gik<br />

rundt med de <strong>kom</strong>mende <strong>og</strong> deres pædag<strong>og</strong>er.<br />

Vejrguderne var diskede op med strålende sol,<br />

da vi gik <strong>på</strong> stadion for at være aktive. På stadion<br />

var der i alt syv cirkelaktiviteter, som børnene<br />

skulle prøve kræfter med. Da aktiviteterne<br />

var vel overstået spiste vi frokost, legede <strong>og</strong><br />

snakkede for til sidst at synge farvel<strong>sang</strong>en<br />

inden alle gik hver til sit.<br />

Der var saftevand<br />

til alle <strong>på</strong> goddagdagen.<br />

(Foto: Per<br />

Hjorth)


DE SMÅ<br />

11<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

Børnene kiggede interesserede <strong>på</strong> de mange flotte tegninger <strong>og</strong> malerier. (Foto: Per Hjorth)<br />

På stadion blev der løbet, hoppet <strong>og</strong> leget til den store guldmedalje. (Foto: Per Hjorth)


DE MELLEMSTE<br />

Turen til Vadehavet<br />

Vi t<strong>og</strong> bussen til vadehavscenteret.<br />

Først så vi et billeddigt om fuglene, <strong>og</strong> området<br />

ved <strong>og</strong> i vadehavet.<br />

Rundviseren viste os en mini-model af en<br />

dige, lavet af sand, <strong>og</strong> fortalte hvad der sker<br />

hvis digerne ikke er bygget rigtigt. Efterfølgende<br />

så vi en film om de stormfloder, som<br />

har oversvømmet områderne ved vadehavet<br />

igennem tiderne. Vi fik lov til at kigge lidt <strong>på</strong><br />

udstillingerne i centeret. Derefter gik vi ud i et<br />

hus, <strong>og</strong> spiste vores frokost. Vi mødtes foran<br />

centeret, <strong>og</strong> gik mod vadehavet. Vi gik mod<br />

vadehavet <strong>og</strong> oplevede naturen <strong>og</strong> omgivelserne,<br />

omkring det.<br />

Da vi an<strong>kom</strong> til vadehavet så vi en høj pæl.<br />

Rundviseren fortalte at ringene, der var bundet<br />

om pælen viste hvor højt vandet har stået,<br />

da stormfloderne rasede. På ringene om pælen<br />

stod årstal, så man kunne se hvornår de<br />

12<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

Rejefiskeri, diger <strong>og</strong> skyttegrave<br />

Sjette klasserne har været <strong>på</strong> lejrskole i Tønder. Oplevelserne<br />

var mange <strong>og</strong> bød blandt andet <strong>på</strong> en tur til Vadehavet <strong>og</strong> <strong>på</strong><br />

1864-museet<br />

Af sjette årgang


DE MELLEMSTE<br />

Vi gravede efter muslinger i sandet. Vi samlede<br />

dem sammen <strong>og</strong> lagde dem <strong>på</strong> en lang<br />

række. Vi så hvordan de efter et stykke tid<br />

begyndte at grave sig ned, vi gik længere ud i<br />

vandet <strong>og</strong> mærkede hvordan vi sad fast i<br />

mudderet. Rundviseren gravede et kæmpe<br />

hul <strong>og</strong> fordelte sandet i små bunker imellem<br />

os. Vi brugte hænderne til at grave efter<br />

orme i sandet. Nu skulle vi bruge nettene, vi<br />

førte dem igennem vandet, <strong>på</strong> den måde<br />

fangede vi smådyr, vi samlede dem i en balje<br />

<strong>og</strong> n<strong>og</strong>le smagte rejerne.<br />

Så var turen slut <strong>og</strong> vi kørte hjem igen til<br />

tønder.<br />

1864 museet<br />

Efter den lange bus tur skulle vi have lidt<br />

frokost <strong>og</strong> når vi endelig var klar, skulle vi se<br />

en film.<br />

Efter den lille film, gik vi videre <strong>og</strong> så <strong>på</strong><br />

en skytte-grav, med forskellige ting/<br />

13<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

mennesker. Vi gik videre ud <strong>og</strong> skulle se der<br />

hvor de sov når de ikke var krig. Jan Ole fra<br />

6.c blev klædt ud som en dansk soldat, <strong>og</strong><br />

Emil Bloch fra 6.b blev klædt ud som en<br />

tysk soldat. Der mens de blev klædt ud fik vi<br />

en forklaring <strong>på</strong> hvordan det var at være<br />

soldat. Vi fik lov til at mærke hvor tunge<br />

riflerne var, <strong>og</strong> de danske soldaters tornknyster<br />

hvor de havde et ekstra par støvler<br />

Så marcherede vi op <strong>på</strong> bakke hvor vi blev<br />

introduceret for skytte-grave, <strong>og</strong> en bro der<br />

kunne trækkes tilbage, så tyskerne ikke kunne<br />

<strong>kom</strong>me over.<br />

Efter vi havde trukket broen over skulle vi<br />

spise vores frokost som vi havde lavet hjemme<br />

fra Tønder Lejrskole <strong>og</strong> de mættede ikke<br />

særlig meget.<br />

På lejrturen til Sønderjylland<br />

fik eleverne i 6.<br />

klasse set både Vadehavet<br />

<strong>og</strong> 1864 Museet,<br />

men der var <strong>og</strong>så tid til<br />

at hygge <strong>og</strong> tage sig et<br />

hvil <strong>på</strong> turene. (Foto: 6.<br />

klasse)


DE STORE<br />

Onsdag den 21. april mødtes <strong>NC</strong>´s elever fra<br />

syvende årgang med elever fra Langebjergskolen<br />

i Tigersalen til et foredrag af en fra Amnesty<br />

om menneskerettigheder.<br />

Efter pausen, hvor der blev slappet af med<br />

enten bordfodbold, airhockey eller bordtennis,<br />

<strong>kom</strong> rapperen Ali Sulfi <strong>og</strong> fortalte om sin baggrund<br />

<strong>og</strong> om rap. Han rappede n<strong>og</strong>le af sine<br />

<strong>sang</strong>e, <strong>og</strong> bagefter var det vores tur til at skrive<br />

<strong>sang</strong>e. Sangene skulle indeholde n<strong>og</strong>et om det<br />

vi havde lært omkring menneskerettigheder,<br />

14<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

<strong>Rap</strong> <strong>og</strong> <strong>sang</strong> <strong>på</strong> <strong>NC</strong><br />

Der var godt gang i raprytmerne <strong>og</strong> kreative skriverier, da syvende<br />

årgang <strong>på</strong> <strong>NC</strong> <strong>og</strong> Langebjergskolen sammen med rapperen Ali Sulfi<br />

rappede om kap om menneskerettigheder<br />

Af Mark Petersen 7.c<br />

En helt normal mand<br />

På en helt normal dag<br />

Rejser fra Israel for at bo i USA<br />

I lufthavnen bliver han stoppet<br />

Af to hvide mænd<br />

Skubber ham til side<br />

”Du skal lige et andet sted hen”<br />

De smider ham i stolen<br />

Mon han n<strong>og</strong>ensinde ser solen igen<br />

Pludselig mærkes et stød<br />

Han tænker er jeg død?<br />

f.eks. tortur.<br />

Ali Sulfi hjalp os med at skrive n<strong>og</strong>le af teksterne<br />

til <strong>sang</strong>ene, der alle skulle have et omkvæd.<br />

Grupperne øvede sig <strong>på</strong> at præsentere<br />

deres <strong>sang</strong>e for resten af eleverne, <strong>og</strong> det hele<br />

sluttede med, at vi hørte hinandens <strong>sang</strong>e. Der<br />

var n<strong>og</strong>en, som havde valgt en baggrundsmelodi<br />

til deres rap<strong>sang</strong>, <strong>og</strong> teksterne var både<br />

spændende <strong>og</strong> sjove.<br />

Blodet drypper når kniven stikker<br />

Splinter flyver når armen brækker<br />

Ud de negle trækker<br />

Pinebænken ryggen strækker<br />

Tekst: Elever fra 7. årgang


DE STORE<br />

Vi bor i en verden<br />

Lever i et samfund<br />

Der er stoffer <strong>og</strong> problemer<br />

Vi er <strong>på</strong> kanten af en afgrund<br />

Man vil væk<br />

Starte livet om<br />

Jeg vil lave om <strong>på</strong> alt<br />

Men føler mig tom<br />

Vi har et håb<br />

Om en bedre fremtid<br />

Vi tror <strong>på</strong> det bedste<br />

Men der kan godt gå lang tid<br />

Gengæld<br />

Krigen går i gang<br />

Jeg er <strong>på</strong> flugt igen<br />

Det var lige som dengang<br />

Min mor blev slået ihjel<br />

Venner <strong>og</strong> familie<br />

Alt havde vi<br />

Vi så hinanden i øjnene<br />

Og vidste det var forbi<br />

Krigen går i gang<br />

Jeg er <strong>på</strong> flugt igen<br />

Min far var iskold<br />

Og blev slået ihjel<br />

Ensom er jeg selv<br />

Jeg ligger <strong>på</strong> lur<br />

Bag grene <strong>og</strong> buske<br />

Mens de får tortur<br />

Omkvæd:<br />

Hæng dig selv<br />

Så ved du hvad jeg mener<br />

Tårerne falder<br />

Mens du står <strong>og</strong> griner<br />

Krigen går i gang<br />

Jeg er <strong>på</strong> flugt igen<br />

Lyden af en pistol<br />

Dør min ven<br />

Lyden af skud<br />

Jeg stadig i live<br />

Aftrykkeren der går<br />

Får folk til at pive<br />

Pas <strong>på</strong> hinanden<br />

Lad vær´ at gør´ dem ondt<br />

Tag jer d<strong>og</strong> sammen<br />

Det er for dumt<br />

Livet er hårdt<br />

Tro det eller ej<br />

Lær at leve med det<br />

N<strong>og</strong>en gange får man nej<br />

Omkvæd:<br />

Vi skal være lige <strong>og</strong> frie<br />

I dette rige<br />

15<br />

Tekst: Elever fra 7. årgang<br />

Skridt uden for døren<br />

Hvor er jeg sikker?<br />

Alle er forklædt<br />

jeg ved ikke hvor jeg ligger<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

Tankerne kører<br />

Hvornår dør jeg?<br />

Ingen mor <strong>og</strong> far<br />

Jeg må bare være sej<br />

Kan om morgen<br />

Ikke huske hvad jeg lavede<br />

Kan ingengang huske<br />

Hvad vi havde<br />

Alt for meget død<br />

Mine øjne lukker<br />

Måske er det for sent<br />

Hvornår mon det slutter<br />

Tekst: Lærke, Mie, Camilla,<br />

Marc <strong>og</strong> Mikkel 7. årgang


DE STORE<br />

16<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

Med talentholdet i Bruxelles<br />

Vi har deltaget i EU <strong>og</strong> NATO talenthold sammen med Rebekka<br />

<strong>og</strong> Katrine fra 9.a, <strong>og</strong> i den forbindelse var vi <strong>på</strong> en dejlig<br />

tur til Bruxelles for at se begivenhedernes centrum<br />

Af Elisabeth Bay Kønig <strong>og</strong> Anna Næsborg Andersen


DE STORE<br />

Vi t<strong>og</strong> t<strong>og</strong>et 5:09 meget tidligt om morgenen,<br />

fordi vi skulle til Belgien, eller rettere<br />

sagt Bruxelles, hovedstaden for det fantastiske<br />

land af chokolade, men <strong>og</strong>så hjemstedet<br />

for EU <strong>og</strong> NATOs hovedkvarterer. Forinden<br />

havde vi deltaget i undervisning om EU<br />

<strong>og</strong> NATO siden december sidste år. Formålet<br />

med rejsen til Bruxelles var, at vi fik en<br />

mulighed for at <strong>kom</strong>me ned <strong>og</strong> se alle de<br />

steder <strong>og</strong> ting, vi havde lært om. Da vi an<strong>kom</strong><br />

med flyveren, t<strong>og</strong> vi direkte ind for at<br />

se EU Parlamentet. Vi mødte to danske<br />

politikere dernede, Morten Løkkegaard <strong>og</strong><br />

Emilie Turunen, som fortalte om deres arbejde<br />

for EU. Derefter t<strong>og</strong> vi hen <strong>på</strong> vores<br />

fantastiske hotel, hvor vi fik et værelse <strong>og</strong><br />

pakkede ud, <strong>og</strong> senere t<strong>og</strong> ud <strong>og</strong> spiste fælles<br />

aftensmad <strong>på</strong> ”Chez Leon”, en lokal restaurant.<br />

Vi var i alt 16 elever fra 4 skoler i Fredensborg<br />

Kommune. Næste dag stod vi<br />

tidligt op <strong>og</strong> besøgte DI <strong>og</strong> EU<strong>kom</strong>missionen.<br />

Vi hørte om lobbyvirksomhed<br />

<strong>og</strong> det daglige arbejde i <strong>kom</strong>missionen.<br />

Vi <strong>kom</strong> tilbage trætte <strong>og</strong> udmattede efter de<br />

17<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

spændende oplevelser <strong>og</strong> nye indtryk. Vi<br />

valgte at spise sammen igen den aften, <strong>og</strong> da<br />

vi <strong>kom</strong> tilbage efter maden, hyggede vi os<br />

alle sammen <strong>på</strong> et af værelserne, til vi skulle i<br />

seng. Indtil nu havde vi ikke set n<strong>og</strong>et til<br />

NATO dernede, så sidste dag stod besøg <strong>og</strong><br />

foredrag <strong>på</strong> engelsk.<br />

Det var spændende, når man <strong>på</strong> den måde<br />

an<strong>kom</strong>, <strong>og</strong> der var massevis af sikkerhedstjek<br />

<strong>og</strong> betydningsfulde mennesker. Vi hørte<br />

to foredrag begge sammen med tredje g’er,<br />

så det var en spændende, udfordrende <strong>og</strong><br />

lærerig dag. Og så endelig var det tid til at<br />

udforske gaderne i byen <strong>og</strong> tage <strong>på</strong> en ordentlig<br />

shoppingtur med alle pigerne. Turen<br />

var ved at være ved vejs ende, <strong>og</strong> vi skulle nå<br />

et fly tilbage til København, hvor vi an<strong>kom</strong><br />

trætte <strong>og</strong> med overfyldte kufferter sent fredag<br />

aften. Det var en fed tur med en masse<br />

sjove oplevelser <strong>og</strong> dejlige mennesker.


IDRÆTSDAG<br />

Stadion er spækket med løbende, springende<br />

<strong>og</strong> kastende elever, som alle gør deres bedste<br />

i bestræbelserne <strong>på</strong> at gennemføre de forskellige<br />

atletikøvelser.<br />

“På pladserne, færdige, løb…..” Starten er<br />

gået <strong>på</strong> femte klassernes 60 m løb. Fire elever<br />

kæmper om at <strong>kom</strong>me først over stregen,<br />

mens tidtagerne står i målområdet klar til at<br />

trykke <strong>på</strong> stopuret, så snart målstregen er<br />

passeret.<br />

I den anden ende af stadion kæmper tredjeklasserne<br />

om at <strong>kom</strong>me over stangen i højdespring.<br />

Det verdenskendte Fosbury Flop<br />

lever i bedste velgående, <strong>og</strong> enkelte elever<br />

eksperimenterer ligefrem med stilen med det<br />

eneste formål at klare højden.<br />

18<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

Idrætsdag for fuld solskin<br />

Vejrguderne viste sig fra deres milde side med sol<br />

<strong>og</strong> varme, da <strong>NC</strong> afviklede årets idrætsdag<br />

Af Per Hjorth<br />

I NKK hallen er syvende <strong>og</strong> ottende klasserne<br />

samlet til VM i indendørs fodbold. Der<br />

bliver scoret mål, grinet <strong>og</strong> svedt i kampen<br />

om at kunne kalde sig årets idrætsdagsvinder.<br />

Ottende klasserne trækker det længste strå<br />

i finalen, <strong>og</strong> årets vindere i indendørs fodbold<br />

bliver 8.c´s drenge <strong>og</strong> 8.b´s piger. Dagens<br />

myndige tidtager, Torben Elbro, overrækker<br />

de eftertragtede sliktrofæer til de jublende<br />

elever.<br />

Endnu en idrætsdag <strong>på</strong> <strong>NC</strong> er veloverstået,<br />

<strong>og</strong> vidner om at sommerferien ikke er langt<br />

borte.<br />

Der var smil <strong>og</strong> godt<br />

humør, da <strong>NC</strong> holdt<br />

idrætsdag i høj solskin.<br />

(Foto Per<br />

Hjorth)


IDRÆTSDAG<br />

19<br />

<strong>NC</strong> Posten Nr. 78 juni 2010<br />

Eleverne løb, kastede <strong>og</strong> sprang <strong>på</strong> liovet løs, <strong>og</strong> der blev sat mange nye rekorder. Rekorderne bliver<br />

sat op <strong>på</strong> skolen til skue for alle. (Foto: Per Hjorth)<br />

NKK-hallen syede af VM-stemning, da syvende <strong>og</strong> ottende klasse spillede indendørs fodbold. (Foto:<br />

Per Hjorth)


Sommer-konkurrencen<br />

Sommerferien venter lige om hjørnet, <strong>og</strong> det samme gør uden tvivl en masse sjove,<br />

spændende <strong>og</strong> interessante oplevelser for mange elever.<br />

Her <strong>på</strong> <strong>NC</strong>-Postens redaktion kunne vi godt tænke os at høre om jeres mange oplevelser.<br />

Konkurrencen i dette nummer handler derfor om, at I skal skrive til redaktionen om<br />

jeres sommerferie-oplevelser.<br />

I kan enten vælge at sende et postkort til skolen i løbet af ferien eller skrive en historie<br />

om jeres sommerferie. Historien skal I aflevere i HJ´s dueslag <strong>på</strong> lærerværelset senest<br />

den 15. september 2010.<br />

Der vil som altid blive fundet en vinder for både indskoling, mellemtrin <strong>og</strong> udskoling.<br />

Vindere af bagsidekonkurrencen<br />

Det er igen væltet ind med besvarelser <strong>på</strong> sidste nummers tipskupon <strong>og</strong> vinderne er<br />

nu fundet:<br />

2.b, 5,b <strong>og</strong> 7c kan hente deres præmie <strong>på</strong> kontoret.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!