S-Posten november 2012 - Socialdemokraterne Albertslund

x.ved.a.dk

S-Posten november 2012 - Socialdemokraterne Albertslund

Nr. 10 november 2012 33. årgang

November

3. Sildemøde i Foyeren, kl. 11

13. Kommunalbestyrelsesmøde,

Rådhuset. Kl. 18.00

14. Møde for kommende kandidater

til kommunalbestyrelsen og

andre interesserede

Birkelundgård kl. 19-21.

14. Børnepolitisk gruppe, Herstedøster

skole l. 18.30

19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård

kl. 19.30

19. Deadline for s-posten

20. SUS-A møde., VICK, Oksens

Kvarter 12, kl. 19

27. S-posten udsendes, Birkelundgård,

kl. 17.30

Kongressen oplevet på

tæt hold

læs s. 3—6

Det kommunale budget for

2013 fylder rigtigt meget

og er vigtigt for vores

dagligdag og fremtid

som borgere i Albertslund

Læs hvad man blev enige

om i Kommunalbestyrelsessalen


Side 2

S-POSTEN

Medlemsblad for

Socialdemokraterne i Albertslund.

Redaktion:

Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)

Britta S. Jørgensen

Indlæg sendes eller mailes til:

Jette Kammer Jensen

Tranehusene 96, 2620, Albertslund

Tlf.: 43 64 54 94

e-mail: kammerjensen@webspeed.dk

Deadline - se kalenderen bagest i bladet

S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne,

ABA, Albertslund Posten m.fl.

S-posten findes på hjemmesiden

www.x-ved-a.dk.

Leveringsproblemer - kontakt:

Aage Jensen, tlf.. 43 62 24 74

Lay-out: Britta S. Jørgensen

Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk

Navn:

Adresse:

Postnr.:

E-mail:

Ønsker nedsat

kontingent

Indhold:

S-posten

Redaktion og bladets indhold ..... side 2

Et stærkt fællesskab .................... side 3

Bredt budgetforlig bryder

borgerlig front ............................. side 7

Set fra sidelinjen ......................... side 9

Sildemøde ................................... side 11

PIO—nyhedssite ......................... side 12

Majbritts tale til kongressen ........ side 12

Nyt fra EU .................................. side 14

Kvalitetsstyrelse uden kvalitet ..... side 16

Nyt fra formandinden .................. side 17

Kalenderen .................................. side 18

Arbejdsgrupper ........................... side 18

A-gruppen ................................ side 19

Partiforeningens bestyrelse ...... side 20

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet

By: Tlf.:

På grund af at være fyldt 60 år

Dato: / 2012 Underskrift:

Vi bygger fremtidens

samfund – og

vi bygger hele tiden om.

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund


S-posten

Et stærkt fællesskab

Socialdemokraternes kongres 2012

Oplevet af Karin Kring Jensen,

Steen Poulsen og Britta Jørgensen

Kongressen var en fantastisk

spændende og lærerig oplevelse.

Vi tog af sted med lidt sommerfugle

i maven - ville ledelsen

lytte til baglandets bekymringer

og ville debatten blive

konstruktiv eller ende i mudderkastning,

som kunne blive

guf for journalisterne. Dette

skete heldigvis ikke….

Helle Thornings tale gav inspiration

og energi til hele den

store sal. Vi hæftede os især

ved hendes opfordring til at

styrke fællesskabet -

opfordring til aktiv deltagelse

og inddragelse af alle - både på

Side 3

arbejdspladsen, i skolerne, i

fagforeningerne, i familierne og

udvise empati for alle, som i

hverdagen har udfordringer,

der kan være uoverkommelige

for den enkelte. Det var en tale

fyldt med respekt og ansvar for

de store opgaver, der ligger

foran os.

Hun sluttede sin tale med følgende

ord:

- Første halvleg er ved at være

slut. Og ja, vi er bagud på point.

- Men det er ikke ovre, før

blondinen stiller stiletterne.

Herefter kom der en 5 timers

lang debat med en masse indlæg

fra repræsentanter fra partiforeninger

godt fordelt over

hele landet.

Rundt omkring i partiforeningerne

har der været arbejdet

med vision 2032, hvor partimedlemmer

har været inddraget

i en spændende proces.

Med baggrund i denne vision

kom debatten helt naturligt ind

på tobinskatten og dagpenge-


Side 4

problematikken. Der var en tydelig

forskel på regeringsgrundlaget

og mange af kongresmedlemmernes

holdninger.

Der var spænding til det sidste

om, hvilke alliancer, der fik

fremført den endelige tekst til

2032. Drøftelserne foregik til

langt ud på natten - spændende

at se politik på tæt hold. På

enkelte tidspunkter kunne man

fornemme, at den største dialog

foregik ude blandt rygerne

(Der var forbavsende mange

rygere ude i den friske luft)

Diskussionen gik ud på at visionspolitikken

i 2032-teksten

helt sikkert ville blive udlagt til

at gælde for 2012. Hvad ville

journalisterne skrive om søndag

morgen, hvis vi i vores vision

2032 skrev, at vi ville have

forlænget dagpengeperioden og

optræningskravet ???

Det var jo kun en vision, men

journalisterne ville nok straks

gribe chancen for at skrive, at

S-posten

medlemmerne gik imod partitoppen.

Der var ingen i salen,

der ønskede at udstille partitoppen

og besværliggøre dens

arbejde med at igangsætte

akutpakken og andre tiltag for

at bedre situationen for rigtigt

mange arbejdsløse.

Men vi fornemmede, at de

mange intense forhandlinger

med forslagsstillerne klart viste

at forslagsstillerne –og de mange

der støttede forslagene blev

taget meget alvorlig. Der var

blevet lyttet……

Trods indbyrdes uenigheder om

detaljer i stort og småt kunne

man alligevel stærkt fornemme

fællesskabet - vi er alle socialdemokrater

og vi er stolte af at

være med i et fællesskab om at

forbedre fremtiden.

Vision 2032 blev vedtaget med

en del ændringer og alle kan

læse den på

www.socialdemokraterne.dk


S-posten

Poul Nyrups tale var fremragende.

Han startede med: "Alle

taler om det - taxachaufføren

siger det - lufthavnspersonalet

siger det også - Dupont og

Dupont siger det også: Helles

tale var god!" - og så blev der

leet højt og klappet. Poul kunne

sprede energi til salen. En

energi, som vi alle har brug for

og i særdeleshed vores Christiansborg

politikere, som har en

hektisk og udfordrende hverdag

på Borgen, som ikke kan misundes.

Poul Nyrup nævnte også, at det

ikke kun krævede sin mand at

være Statsminister med alt det,

som hun har været udsat for -

det krævede sin kvinde at kunne

modstå al den kritik, hun er

udsat for og i særdeleshed alt

det der er skrevet om hendes

privatliv.

Vi kan varmt anbefale Helle og

Pouls tale, som kan ses på

hjemmesiden

Side 5

www.socialdemokraterne.dk

under Kongres 2012.

Andre indslag:

Harald Børsting: "Vi er ikke forandringsparate

- vi er forandringsskabende".

Camilla Schwalbe: DSU´s nyvalgte

formand takkede for regeringens

tro på DSU.

Hun fremførte ønske om, at regeringen

udviser en skarpere

kant til finanssektoren og hun

udtrykte brændende visioner

om indførelse af en tobinskat.

På kongresfesten var der indslag

fra de to journalister på

Politikkens "At tænke sig" De

havde skrevet indslag med

mange fine hentydninger til

dagliglivet på Christiansborg. -

Puha, hvor der blev grinet.

Vi kan ikke her nævne alle de

andre øvrige gode taler. Vi

nød, at der er så mange gode

og dygtige retoriske begavede

mennesker med brændende


Side 6

visioner i vort parti, som kan

sprede en masse energi.

Søndag morgen blev vi vækket

blidt af Søs Fenger, der kunne

synge ind i alle vores hjerter.

"Nick & Jay" alias Nick Hækkerup

og Nicolaj Vammen blev

som næstformænd afløst af

"Jensen&Jensen" alias Frank

Jensen og Mogens Jensen og

Helle blev genvalgt som formand

med stor applaus.

Da hele salen sang med på

S-posten

"Kæden" gav arbejdet mening:

Alene er du kun en brik

i større magters rænkespil

Men samlet er vi stadigvæk

den største enhed, der er til.

En kæde smedes led for led.

Og hele kædens kraft beror

på din og min samhørighed

med mennesker på denne jord.

Vores ønske er, at fællesskabet

bliver endnu større og flere vil

deltage, så vi sammen kan gøre

kæden stærk - dette fornemmede

vi på årets kongres 2012.

Vores opfordring er, at gå ud og

få flere med i vores fællesskab

og gøre kæden endnu stærkere.


S-posten

Side 7

Bredt budgetforlig bryder borgerlig front

Bredt samarbejde

er godt for byens

udvikling, siger

borgmester Steen

Christiansen som

kommentar til budgetaftale

med SF og

Dansk Folkeparti

Af Gert Nielsen.

Budgetforliget for 2013 blev

overraskende indgået i en ny

aftale, hvor Dansk Folkeparti

tilsluttede sig hovedlinjerne i

den budgetaftale, som S og SF

oprindelig indgik i juni måned.

DF fik en markering omkring

skolestrategien med i den tillægsaftale,

som de tre partier

indgik forud for det afgørende

kommunalbestyrelsesmøde den

9. oktober.

Samtidig indebar tillægget til

aftalen bl.a. gennemførelse af

en skatteforhøjelse på 0,5 procentpoint,

som blev muliggjort

ved en dispensation efter gennemførelsen

af den nye udligningsreform,

der bl.a. kostede

Albertslund Kommune knap 13

mio. kr. årligt. Forhøjelsen skal

også være med til at sikre den

langsigtede holdbarhed i kommunens

økonomi.

Ikke mindst Dansk Folkepartis

accept af skatteforhøjelsen som

en nødvendighed viser nye takter

for samarbejdet i kommunalbestyrelsen,

som borgmester

Steen Christiansen er meget

glad for.

- Det er en meget vigtig markering,

at Dansk Folkeparti er

brudt ud af den negative afvisningslinje,

som Venstre og

Konservative har stået for i

budgetforhandlingerne.

Vi har dermed også demonstreret,

at vi mente det alvorligt,

når vi gentagne gange har indbudt

til et bredere samarbejde

om kommunens udvikling. Der

står nu 17 ud af 21 medlemmer

af kommunalbestyrelsen bag

budgettet, og det er meget flot,

siger borgmesteren, der også

kvitterer for SF´s gode og

ihærdige arbejde med budgettet

- ”Vi har et godt samarbejde”.

En ambitiøs strategi for byens

udvikling

- I anlægsbudgettet for 2013 er

der bl.a. afsat penge til et nyt

stærkt uddannelsescenter for

unge, som sigter på vores klare


Side 8

strategi om at få en større andel

af de unge i Albertslund

gennem en ungdomsuddannelse.

Og så tager vi for alvor fat på

den udfordring, som et stigende

antal ældre og sundhedsproblemerne

udgør.

Vi går nu i gang med udviklingen

af et nyt plejecenter og

sundhedshus i Albertslund

Centrum, og det sigter også på

det forhold, at kommunerne

har fået øgede forpligtelser på

sundhedsområdet.

Det bliver et spændende byggeri,

som også vil være med til

at give et markant løft til det

samlede centerområde.

Nybyggeriet og fornyelsen i

centret er samtidig en del af

det samlede fornyelsesprojekt i

S-posten

midtbyen, hvor vi også satser

på at få gang i planlægningen

af fængselsområdet, når Statsfængslet

forventes nedlagt i

2016.

Og fornyelsen af midtbyen skal

samtidig ses i lyset af de meget

omfattende renoveringer af

store dele af boligområderne i

Albertslund startende med den

stort planlagte renovering af

hele Albertslund Syd og de meget

spændende planer for udviklingen

af vores erhvervsområder

i forbindelse med det nye

letbaneprojekt langs Ring III.

Det er samlet set en meget

ambitiøs strategi for den fremtidige

udvikling af Albertslund,

og derfor er det så vigtigt, at

der er bred tilslutning til at sikre

den nødvendige økonomi

bag udviklingen, siger Steen

Christiansen i denne kommentar

til den nye budgetaftale.


S-posten

Af Jette Kammer Jensen

Skatten stiger med 0,5 skattepoint.

Albertslund blev ramt af den

nye udligningsreform, som betyder,

at vi får færre penge –

bl.a. derfor er det nødvendigt

at hæve skatten, og det har

kommunen så også fået lov til.

Borgmesterens syn på budget

2013 kan du læse i Gert Nielsens

interview med borgmesterens

andet sted i S-Posten,

men Steen gjorde i sin tale meget

ud af at fremhæve, at

Dansk Folkeparti nu er en del af

budgetforliget, og roste dem for

at tage ansvar.

Som bekendt blev der indgået

en budgetaftale mellem

Socialdemokraterne og SF

allerede den 26. juni, som

fokuserer på økonomi – også

på det lange sigt – 2024-planen

som i høj grad handler om de

fysiske forhold i kommunen.

Effektiviseringer samt jordkøb

og salg, hvor indtægterne ved

salg skal bruges til byens fysiske

udvikling.

Efter de seneste forhandlinger

er der kommet en tillægsaftale

til budgetaftalen, der bl.a.

indebærer, at parterne – som

Set fra sidelinjen

Side 9

altså nu inkluderer Dansk Folkeparti

– er enige om at forhøje

skatten med 0,5 procentpoint,

motiveret med, at den skal

kompensere kommunens tab

ved den nye udligning, et tab

som er på ca. 12,8 mio. kr., og

de stigende udgifter på ældreområdet,

fordi der bliver flere

ældre, samt understøtte byens

fysiske udvikling.

Tillægsaftalen indeholder

også:

* Et 3-årigt projekt, der

skal skabe kontakt med

ældre, der har ringe eller

ingen mulighed for at be

nytte øvrige ældretilbud

* Der igangsættes projekt

Fremtidens institution –

Albertslundkonceptet

* Der skal etableres en sko

l e m a d s o r d n i n g f r a

01.08.2014

* Herstedlundskole skal i

2014 have forbedret ude

områderne

* Matematik og/eller dansk

skal styrkes i indskolingen

* Sommer camp for byens

børn skal igangsættes

* Kulturudvalgets dispositi

ons beløb hæves varigt

med 50.000 kr.

* Skolerne skal have mulig

hed for at trække på soci

alrådgiver


Side 10

SF var naturligvis glad for budgetforliget

og ikke mindst: skolemad,

renoveringer af gamle

institutioner, mere tid til omsorg

og kontakt til ældre, flere

midler til sommerferiearrangementer,

og at der nu arbejdes

for solceller på de kommunale

bygninger.

Dansk Folkeparti var selvsagt

også tilfreds. De er gået med,

fordi de ønsker indflydelse på,

hvad skattestigningen skal bruges

til, men også fordi de nu er

med i maskinrummet, når beslutninger

skal træffes. Og så

rettede DF en særlig tak til

Steen Christiansen for selve

forhandlingerne.

Det undrer næppe nogen, at De

Konservative ville stemme

nej, alene fordi der er en skattestigning.

Det nej blev så garneret

bl.a. med:

Albertslund som borger

nes by, der kan tiltrække

flere skattebetalende bor

gere

• Øget inddragelse af frivilli

ges indsats

• Billigere integrationsind

sats

• Og så slagordet: ikke bor

gernes by – men byens

borgere

Men ikke et ord om, hvor de vil

skaffe de penge, som vi har mistet

på udligningen.

S-posten

Venstres budgettale lå i forlængelse

af de konservatives,

hvor overskriften var ekstra besparelser

eller ekstra skat.

Enhedslisten havde – som de

sagde – ingen bemærkninger til

budgetforliget. Det er vist første

gang nogensinde, at de ikke har

haft bemærkninger, men retfærdigvis

skal siges, at de havde

en suppleant inde omkring

den runde bord.

Debatten var hård mod de Konservative

og Venstre for ikke at

komme med deres forslag til,

hvordan de ville få budgettet til

at hænge sammen uden en

skattestigning – men det lød til,

at skolemaden var et af deres

forslag, men mankoen er på

12,8 mio. kr. !! Og så et par

mere spøjse forslag fra de konservative:

Kommunen skulle sælge veje

og stier i centret – gad vist

hvem der vil købe dem?


S-posten

De konservative fremhævede

også, at det var tåbeligt, at der

var blevet lagt fliser i centret,

mon de dog tænkte på, at besparelsen

kunne være at tage

fliserne op?

Venstres forslag til besparelser

var også skolemaden og væk

med det økologiske….

Fokus på de, der falder ud af

dagpengesystemet

Regeringen har indgået en aftale

med LO, DA, AC, FTF, Akassernes

Samvirke og Kommunernes

Landsforening om en

særlig indsats for de ledige,

som nu falder ud af dagpengesystemet,

den såkaldte akutpakke.

Den indsats prioriterer Albertslund

også, og det kan betyde,

at den særlige indsats overfor

Velkommen til sildemøde

D. 3. november

Kl. 11-13 i Foyeren

Side 11

nyledige, som tidligere er besluttet,

nu først igangsættes,

når der er gjort, hvad muligt er,

for de, der falder ud af dagpengesystemet.

Pengene til akutpakken

kommer fra Staten.

Venstre stemte for, men syntes

dog, at man skulle prioritere de

nyledige, fordi de er lettere at

få i job, hertil replicerede Steen

Christiansen, at

”vi smider, hvad vi har i hænderne

for at hjælpe de, der falder

ud af dagpengesystemet –

Men det var jo den tidligere VK

-regering , der forkortede dagpengeperioden”.

Men det endte med, at alle tiltrådte

indstillingen.

Og så listede fru Jensen hjem.

Kom og spis en rød sild og få en snak med

medlemmer af kommunalbestyrelsen


Side 12

Nyheder—informationer— på socialdemokratisk !!!!!

http://piopio.dk/

Artikler, du kunne læse d. 16. oktober

'Det er for tidligt at spå om kommunalvalg' (Daniel Witt Jason)

Reformer er fremskridt – alternativet er klynkesocialisme (Henrik Sass Larsen )

Arbejdsgivernes bidrag nærmer sig nul (Christian Severin Larsen)

Den falske fortælling om den danske velstand (Jens Jonatan Steen)

Mögers millioner (Lasse Ryberg)

Claus Hjorts EU-henstilling forhindrer skabelsen af jobs (Mads Hersbøll)

Majbritts tale til kongressen

Jeg hedder Majbritt Brander.

Jeg har levet det meste af mit liv på Vestegnen, Albertslund.

Begge mine forældre er børn af bønder her fra omegnen

(Halvrimmen og Frejlev) og har ingen uddannelse.

S-posten

Jeg er opdraget efter tæring efter næring og aller vigtigst at få en

uddannelse.

Jeg er lærer på Vestegnen, med erfaring i alle klassetrin og næsten

alle fag.

Jeg er alene forældre til to hjemmeboende ”børn”, en datter på 16

og en søn på 18.

Dette er min baggrund for mit indlæg.

Helle sagde i går

”Rettigheder og pligter følges ad” citat slut.

Vi har ret til at sætte børn i verden, derefter pligt til at opfostre til

hele mennesker og gode samfundsborgere.


S-posten

Side 13

I samarbejde med dagplejemor, vuggestue og børnehave i den

daglige kontakt.

I samarbejde med folkeskolen, her især via INTRA.

Men hvad sker der med ret og pligt, når vores børn bliver unge og

forlader folkeskolen?

Helle sagde i går.

”Uddannelse er nøgle til et liv for vores unge” citat slut.

Forældrene har stadig pligt til at varetage opfostringen til at blive

hele mennesker og gode samfundsborgere.

Hvor blev retten til samarbejdet med ungdomsuddannelsesstedet?

Helle sagde i går.

”Man kan ikke få en ung 15 årig til at øve franske verber, hvis den

unge har øvet guitar til kl. 2 om natten” citat slut.

Men hvordan skal forældrene vide det?

Hvis man intet hører fra uddannelsesstedet, må alt jo være i orden.

Hvad med at videreføre den samarbejdsform der er opbygget i folkeskolen

til ungdomsuddannelsesstedet?

Så kan vi forældre opfylde vores PLIGT

og vores børn kan opfylde deres RET.

Kan høres/ses på

http://socialdemokraterne.tv/?

mid=9DFABB9B&fb_source=message

se evt. også min tale fra

2011

http://

socialdemokraterne.tv/?


Side 14

Nu skaber vi fremtidens indre

marked

Nyt fra Eu—Christel Schaldemose

Vi går en spændende tid i møde. Kommissi-

onen har lige annonceret den længe vente-

de Single Market Act II/ strategien for det

S-posten

indre marked. Det er EU Kommissionens bud på hvordan vi igen får

rigtig gang i de europæiske hjul.

Siden oprettelsen af det indre marked i 1992, har området været

et af de vigtigste og mest omdiskuterede i EU. Igennem årene, har

det indre marked gjort rigtig mange gode ting for os danskere og

de øvrige europæiske borgere. Det har blandt andet betydet, at vi

kan vælge mellem mange forskellige varer til en rimelig lav pris,

når vi køber ind i Brugen, Netto eller andre steder.

Det indre marked har også skabt millioner af arbejdspladser og

øget væksten i Danmark og resten af Europa. Der er altså rigtig

mange ting at glæde sig over.

Men det betyder ikke, at vi kan hvile på laurbærrene. Der er stadig

masser at lave. Europa befinder sig i en økonomisk krise, som har

taget hårdt på alle landes økonomier og kostet tusindvis af danske

arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at vi gør det indre marked

endnu bedre, for det betyder nemlig nye arbejdspladser og grøn

vækst i Danmark.

Kommissionens nuværende forslag er dog meget stort og ukonkret.

Derfor kommer det til at kræve en del knofedt, før vi endelig er i


S-posten

Side 15

mål. Ikke mindst har vi et kæmpe arbejde foran os, for at sikre at

alle medlemslande også får gennemført de regler vi laver i fælles-

skab. Det indre marked er værd at kæmpe for, så jeg glæder mig

rigtig meget til at komme i gang med arbejdet.

Til kamp mod kosmetiske fupmagere

Nu skal det være slut. En ny undersøgelse viser, at producenter af

kosmetik snyder i stor stil med løfterne på deres varer. I øjeblikket

siger "dermatologisk testet" intet, hvorvidt om produktet er god

mod huden. Et produkt mærket med "ikke testet på dyr" kan inde-

holde masser af ingredienser, som er testet på dyr. Det kan sim-

pelthen ikke passe, at vi skal finde os i at blive vildledt på den må-

de. Det understreger endnu engang behovet for, at vi tager fat på

sagen fra politisk side og sikrer ordentlige forhold for forbrugeren.

Det er for vigtig en sag til, at vi kan overlade det til industriens

samvittighed. Det er helt legitimt at tjene penge på at sælge pro-

dukter, men ikke hvis vi bliver snydt til at tro vi får noget andet,

end vi gør. Derfor er det nødvendigt, at vi gør noget ved sagen her

i EU, hvor vi lovgiver om kosmetik.

Der skal strammere lovgivning til, så vi trygt kan stole på varers

emballage og der skal mere kontrol til, så industrien er tvunget til

at overholde lovgivningen. Vi socialdemokrater har et ansvar over

for forbrugeren. Vi har altid kæmpet de smås sag. På EU’s indre

marked er forbrugeren i dag "den lille mand". Det handler om at

skabe et samfund, hvor det er muligt at træffe sundt og oplyste

valg, og hvor vi kan have tillid til de informationer, vi får. Det kan

vi ikke i dag.


Side 16

Kvalitetsstyrelse – uden kvalitet.

S-posten

Hele uddannelsessystemet - både det formelle og det uformelle uddannelsessystem

- er fokuseret på kvalitet, og det er bestemt godt.

Vi skal sikre, at vi få den bedst mulige uddannelse for vores penge.

I Børne- og undervisningsministeriet blev oprettet en hel styrelse - Kvalitets-

og tilsynsstyrelsen - til at overvåge kvaliteten, og styrelsen har netop offentliggjort

sin rapport om deres arbejde.

Af uransagelige årsager har styrelsen så valgt at hænge 17 navngivne skoler i

12 kommuner ud, fordi styrelsen mener, at disse skoler har en vedvarende

dårlig kvalitet.

Men, men - det viser sig, at det er kvaliteten i Kvalitets- og tilsynsstyrelsen,

der er problemet. Der har været fejl i styrelsens datagrundlag, hvilket har ført

til, at 4 folkeskoler skal tages ud af listen - det er fejlprocent på ca. 24 %!

Det kan for det første undre, at styrelsen mener, at der behov for at hænge

skoler ud offentligt, fremfor at søge at gå i dialog med skolerne om forbedringer

af kvaliteten.

For det andet er et meget snævert kvalitetsparameter, som styrelsen anvender:

kun fagene: dansk, matematik, engelsk samt fysik/kemi, livet er unægtelig

mere facetteret end som så.

Og endelig dømmes de nævnte skoler også på, om eleverne efterfølgende får

en ungdomsuddannelse - hvilket jo ikke alene er skolerne opgave, men også

UU'ernes.

Må vi bede om kvalitet i kvalitetsstyrelsen - og et bedre grundlag end

summariske datagrundlag, som så endda er forkerte.

Det er bare for dårligt, og det er godt at ministeren tager så klart afstand fra

såvel fejlene som selve metoden.

JKJ


S-posten

Nyt fra formandinden

Kære dig der enten har taget beslutningen eller

stadig går med overvejelsen om at stille op til

kommunalvalget 2013.

Side 17

D. 14. november kl 19 - 21 på Birkelundgård

vil Kandidatudvalget, Borgmesteren, nuværende

og tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer

mødes og fortælle om, hvad det vil sige

at være medlem af kommunalbestyrelsen og

hvad det indebærer at føre valgkamp.

Tillige vil opstillingsreglerne og papirer der skal

udfyldes blive gennemgået og uddelt.

Din opstillingspapirer skal være indleveret underskrevet til kandidatudvalget

senest 31. december.

Hilsen Kandidatudvalget (Britta Schneider Jørgensen, Else Boel,

Finn Stubtoft, Jørgen Lind og Majbritt Brander)

------------------------------------

Kommunalpolitisk program

Der arbejdes for tiden godt og ihærdigt med at skrive vores kommunalpolitiske

program til valgperioden 2013 -17.

De 4 grupper mødes jævnligt—Har du endnu ikke deltaget, men

gerne vil være med kan du stadig nå det. Du møder bare op, der er

ingen tilmelding. Det eneste det kræver, er at du er medlem af socialdemokraterne

i Albertslund.

Mødedatoerne får du af koordinatorerne:

Børnepolitisk gruppe: sp@steenpoulsen.dk

Social– og sundhedspolitisk gruppe: fj@miljoeogklima.dk

Byens udvikling/teknik og miljø: Steen.Christiansen@Albertslund.dk

Kultur– og fritidspolitik: lars.toft.simonsen@lbertslund.dk

Noter allerede ekstraordinær generalforsamling d. 4. februar

19 - 21 i kantinen på rådhuset. Her vil der bl.a. blive en præsentation

af kandidaterne til kommunalvalget før afstemningen til listepladsen

skal afholdes.


Side 18

KALENDER:

November

ARBEJDSGRUPPER

Børnepolitisk gruppe:

Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94

E-mail: sp@steenpoulsen..dk

IT-koordinator

(Hjemmeside)

Jan Kristensen, Miravænget 45, 43 62 88 17

E-mail: vang@image.dk

Sundheds– og socialpolitisk gruppe - SUS-A

Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 25 39 83 23

E-mail:: fj@miljoeogklima.dk

S-posten

3. Sildemøde i Foyeren, kl. 11

13. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset. Kl. 18.00

14. Møde for kommende kandidater til kommunalbestyrelsen og andre interesserede

Birkelundgård kl. 19-21.

14. Børnepolitisk gruppe, Herstedøster skole l. 18.30

19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30

19. Deadline for s-posten

20. SUS-A møde., VICK—Oksens Kvarter 12, kl. 19

27. S-posten udsendes, Birkelundgård, kl. 17.30

December

11. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset. Kl. 18.00

17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30

17. Deadline for s-posten

24. Juletræsfest, rundt omkring i de små hjem, ved 18-tiden

28. S-posten udsendes, Birkelundgård, kl. 17.30


S-posten

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Borgmester,

Økonomiudvalg (F)

Teknisk udvalg (F)

Miljø- og planudvalg

Miljø- og planudvalg

Børneudvalg

Folkeoplysn.udvalg (F)

Kulturudvalg

Socialudvalg

Børneudvalg (F),

Økonomiudvalg

Arbm.udvalg

Børne- ungeudvalg (F)

Tekn. udvalg,

Økonomiudvalg,

Arbm.udvalg

Miljø– og planudvalg

Socialudvalg (F),

Teknisk udvalg

Arbm.udvalg

Arbm. udvalg

Kulturudvalg

Folkeoplysningsudvalg

Kulturudvalg (F)

Børneudvalg

1. suppleant

Steen Christiansen

Præstehusene 59

Finn Aaberg

Bymosevej 8

Dogan Polat

Topperne 20,2. dør 23

Susanne Storm Lind

Randager 100

Jens Mikkelsen

Porsager 89

Michelle Baadsgaard

Kratager 1

Nils Jensen

Rytterhusene 25

Paw Østergaard Jensen

Kærgården 4. 2. th

Lars Toft Simonsen

Pilehusene 110

2600 Glostrup

Jakob Storm

Robinievej 102

Side 19

Tlf.: 40 50 85 07

E-mail:

Steen.Christiansen@albertslund.dk

Tlf.: 43 96 64 96

E-mail:

finn.aaberg@markgaarden.dk

Tlf.: 61 79 05 76

E-mail:

Trustdogan@yahoo.dk

Tlf.: 43 62 14 79

E-mail:

lindrandager@gmail.com

Tlf.: 43 62 41 40

E-mail:

Jens.Mikkelsen@albertslund.dk

Tlf.: 43 62 21 68

E-mail:

michelle@fam-baadsgaard.dk

Tlf.: 43 62 18 49

E-mail:

nilsulla@yahoo.dk

Tlf.: 21 64 93 50

E-mail:

pawjensen950@hotmail.com

Tlf.: 31 60 72 15

E-mail:

toftsimonsen@hotmail.com

Tlf. 6160 4149

E-mail:

jakobengelstorm@gmail.com

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.

Regionsrådsformand

Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21 mail: vstorm@regionh.dk

Folketingsmedlem:

Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34

E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk


Partiforeningens bestyrelse

Formand Majbritt Brander (f)

Faklens Kvt. 8 A

Tlf.: 42 29 26 20

Næstformand Karin Kring Jensen

Præstehusene 56

Tlf.: 53 57 01 90

Kasserer: Else Boel (f)

Stjernens Kvt. 5 C

Tlf.: .52 30 78 09

Sekretær: Steen Poulsen (f)

Rytterhusene 50

Tlf..: 43 64 65 94

Bestyrelsesmedlemmer:

(label)

Britta S. Jørgensen

Snebærhaven 48

Tlf..: 43 42 01 64

Claus Heje (f)

Pilehusene 104

Tlf.: 35 36 37 89

Flemming Jørgensen

Snebærhaven 48

Tlf.: 25 39 83 23

Gert Nielsen

Galgebakken Vester 1 –8A

Tlf.: 43 64 88 52

Tine Hansen

Vibens kvarter 14c.

Tlf .: 27 59 17 74

Suppleanter: Nikolaj K. Carlsen

Morbærhaven 5-88

Aage B. Jensen

Nyvej 69 1. mf

Tlf.: 43 62 24 74

Jane Nannberg

Svanens kvt.. 3 B

Tlf. 61310603

E-mail:

Majbritt.Brander@skolekom.dk

E-mail:

Karin.Kring@mail.dk

E-mail:

elseboel@stofanet.dk

E-mail:

sp@steenpoulsen.dk

E-mail:

Britta.Schneider.Joergensen

@skolekom.dk

E-mail:

Ch_dk@hotmail.com

E-mail:

fj@miljoeogklima.dk

E-mail:

gn@bl.dk

E-mail:

tineolivia16@gmail.dk

E-mail:

Nikolajkristiancarlsen@gmail.com

E-mail:

aage_bj@hotmail.com

E-mail:

jnannberg@yahoo.dk

(F) betyder medlem af forretningsudvalget

More magazines by this user
Similar magazines