15 råd du aldeles ikke skal følge som konsulent. - Shipley Nordic

shipleynordic.com

15 råd du aldeles ikke skal følge som konsulent. - Shipley Nordic

15 helt sikre måder

du mister kunder på

– en miniguide du ikke skal følge!


Kom for sent. Opfør dig som om mobiltelefonen

ikke er opfundet, og undlad at forsøge at give

besked om din forsinkelse. Vis din manglende

respekt for andre, og deres tid, ved at komme

for sent til møder og aftaler, og gør det gerne

konsekvent. Kom ind i (møde)lokalet som om

intet var hændt. Sørg for at alle ser og hører

dig komme, og lad dig dumpe nonchalant ned

på stolen.


2Vær uforberedt. Kom som du er, og lad

være med at spilde tiden på at sætte dig

ind i noget som helst. Du kan dit stof og

er EKSPERTEN, så må kunden altså selv

finde ud af, hvordan det har betydning for

vedkommende. Det er også kunden, der

kender sig selv bedst, så hvorfor skulle

du bruge din kostbare energi på at finde

ud af det?


Tal nedladende og brug en masse

fagudtryk. Slyng en masse herlige

fagtermer i hovedet på kunden, og brug

dem gerne i flæng og inkonsekvent.

Udtrykkene skal helst være på engelsk,

men hvis du lægger inde med gode

franske sætninger, eller udtryk på latin,

du endelig ikke holde dig tilbage.

Hvis kunden skulle finde på at spørge

om betydning, så sørg for at svare med

himmelvendte øjne og en let hovedrysten.

Hvis du kan svare med endnu et

indforstået fagudtryk,

har du givet den max gas!

3


4Se nusset ud. Det kan godt være, det

er en opgave til et par millioner kroner,

men du befinder dig altså bedst i din

blå cardigan med den manglende knap,

skæl på skulderen og de slidte ærmekanter.

Du er, som du er, og det må

kunderne leve med. Hvorfor i alverden

skulle du dog gøre dig umage – det er

jo dem der har brug for dig!


5Tal hele tiden om dine

egne fortræffeligheder

og sørg for at afbryde.

Lad ordet være dit og

udøv din ret til at tale

om det bedste i verden

– dig. Slå hårdt ned på

alle forsøg på at flytte

fokus til kunden ved

konsekvent at afbryde

alle, der måtte gøre

forsøget.


6Gør grin med kunden, kundens kunder,

eller andre du ikke kender. Du skal bare

fyre den af, også den om nonnen, sømanden

og elefanten. Humor er humor, og dem der

ikke griner med, er bare kedelige. Får kundens

krogede tud, vigende hårgrænse eller

store r*v dig til at le, må du endelig dele

dine tanker. Du kan også roligt gå ud fra,

at kunden opfatter sine egne kunder som

latterlige, så svin dem bare til, mens du er i

gang med at lufte dit store stand-up talent.


7Lyv om kundens egen indsats

eller dit forventede tidsforbrug.

Du ved godt, at du lover mere, end du

kan holde, men pyt. De skal nok få øje

på dig og dine kvaliteter undervejs.

Derfor betyder det ikke en pind, hvor

meget de selv skal lave, eller hvor

meget du skal have for din del.

Det bliver de ikke ret sure over.


8Bagtal konkurrenterne mest mulig. Der

er jo ingen konkurrenter, som når dig til

sokkeholderne, og det har kunden rigtig

meget brug for at vide. Dine udsagn behøver

på ingen måde at være sande, specifikke

eller dokumenterbare. Bare krydr

samtalen med små, spidse hentydninger,

eller god sladder om konkurrenterne, hvis

kunden skulle være så tåbelig at bringe

dem på banen. ”Nu kan jeg ikke sige så

meget, men jeg har hørt at ….”


9Påberåb dig kompetencer du ikke har.

Du kan så meget, og der er ingen grund

til at være unødig beskeden. Når du nu er

eksperten på et felt, kan du sikkert også

uden videre bevæge dig ind på andre,

mere eller mindre beslægtede felter.

Det kan godt være, at andre kalder sig

specialister, men helt ærligt – hvor svært

kan det være?


10

det pæne bord eller

Undgå øjenkontakt.

Det er jo ikke en iris

analyse, du er til, eller

en date du er på. Kig ned i

ud af vinduet, mens du,

eller kunden taler. Det

er helt sikkert både

sjovere og mere givtigt,

end at se på kunden.


1

Fortæl kunden, hvad der er det ”rigtige” at gøre, og gør

selv det stikmodsatte. Dine råd er de bedste, men det betyder

ikke, at du selv behøver at følge dem. Din troværdighed

som rådgiver, har intet at gøre med hvordan du selv gør, og du

skal på ingen måde føle dig forpligtet til at ”walk your talk”.


2Antag at kunden er idiot.

Du har svaret, og de har

spørgsmålene, så derfor

er det klart dig, der er den

eneste kompetente. Det

du gerne fremhæve så

meget som muligt, og helst

demonstrere det med dit

kropssprog, tonefald og

ordvalg.


Overskrid budgettet uden at orientere kunden. Det er

jo bare et tal, og kunden har garanteret masser af penge

alligevel. Det er jo kundens ansvar at sørge for den slags,

og det er helt sikkert ikke din skyld, hvis du bruger mere

end forventet. Det må kunden da selv kunne regne ud.

3


4Blæs på deadlines. Der er kun 24 timer i døgnet,

og du kan jo ikke gøre for at tiden går. Der er

sikkert ikke verdens ende, hvis du overskrider de

aftalte deadlines. Hvis det er vigtigt for kunden,

henvender den sig nok selv med et forslag til en ny.


15

Undgå faglig og personlig

udvikling. Det, du ikke ved, er

ikke værd at vide. Det, du ikke

allerede gør, er ikke værd at

gøre. Det, du er, er du, og sådan

er det. Stol på, at der aldrig

kommer nyt under solen, og at

det du engang har lært, aldrig

forældes, eller mister sin

aktualitet. Du behøver ikke

sætte dig ind i nyt stof, eller

flere teorier – det er garanteret

bare ny vin på gamle flasker.


Kærlig hilsen

Eva Holmark

Konsulentudvikling.dk

PS. Fik det smilet frem eller eftertanken i gang,

så del det med vennerne.

More magazines by this user