DAGSORDEN BM 18 Dato: 17. August 2010 Tid - Arkitekter Uden ...

arkitekterudengraenser.dk

DAGSORDEN BM 18 Dato: 17. August 2010 Tid - Arkitekter Uden ...

DAGSORDEN BM 18

Dato: 17. August 2010

Tid: kl. 19-21

Sted: Flæsketorvet 75, Kbh. V

Dirigent: RA

Tilstede: RA,JK, MS,SS, KJ, MK, SW

Fraværende: MF

18.1 Velkomst (SW)

18.2 Godkendelse af referat fra BM17 -ok

18.3 Gennemgang af dagsorden

3.1.1 Udarbejdelse af ny dagsorden efter ny organisationsstruktur

18.4 Godkendelse af dagsorden

18.5 Gennemgang af udarbejdede dokumenter

5.1.1 Forretningsorden (GL) GL ej tilstede, udskydes til næste gang

5.1.2 Organisationsdiagram

- udkast MF (GL),

- udkast SW,DL (SW) : Projektudvalget som styregruppe for de

tre fokusområder (Debat, Udvikling, Katastrofe)

Koordinatorer for de 3 nuværende udvalg er i diagrammet en del

Af administrationen.

Sofie fremlægger diagrammer. Diskussion omkring begreber.

Bestyrelse og ledelse er to forsk. ting i en professionel

organisation. Forretningsudvalg på lang sigt. Lige nu

overgangsfase. Adminstration servicerer men beslutter ikke.

Udvikling = projektudvalg (MF’s diagram) Revidering og

sammensmeltning af GL og MF’s diagrammer. RA samler op og

sender til MF.

Snak om Arkitektforeningen som mulig sponsor –med inspiration i

spansk model. MS kontakter Arkitektforeningen.

5.1.3 Fokusområder (Arbejdsprogram) (DL)

-Forslag på brug af navnet fokusområder i stedet for

Arbejdsprogrammer Sofie uddyber i Dorthe’s fravær. Vedtager

arbejdsprogram. Katastrofe, udvikling, debat. Gennemgang af

SW’s tekst til hjemmeside om arbejdsprogram. Samt tekst:

Ændring af vedtægter. Diskussion omkring at begrænse til fattige /

mest udsatte. (debat om begreberne på et tidspunkt) SW retter til

Forslag om brug af ikoner/pictugrammer.

5.1.4 Foretningsplan/prospekt (MBA) Udarbejdelse af Mie og Anton ?

Udsættes. Forretningsudvalg/SW tjekker op.

5.1.5 Aktivitetskalender (RA) Rune samler op til næste gang.

5.1.6 Roadmap Hvordan kommer vi fra A til B?

Planlægning af workshops til efteråret. Udskydes GL

Note- kristin 3 mdr praktik- overvejes- måske hun har lyst at være

med til arrangere dem.

5.1.7 Forslag til ændring af eksisterende vedtægter (GL) diskutere problematiske

ord/termer : som fx fattige,implementering, shelter and settlement) i

stedet bruge de tre arbejdsprogrammers navne. JK formulerer nyt

udkast til vedtægter.

18.6 Projekt (SW)

6.1.1. Siden sidst/ Marianne og Anton i Nairobi. Slumprojekt SW status:

– marianne kommet hjem i dag, Anton bliver, i samarbejde med

OVA,

6.1.2. Proces, produkt & præsentation: Udvikling, Emergency, Debat

6.1.3. Udvikling / Ghana: Samarbejdet med EVD revurderes

Masanga Staffhousing : Huse 1 frædigt. Ny protoptype efter

workshop.Bygges af Rasmus Hamann i Oktober/ kedelige

komplkationerChameleonSchool: Byggemanual og Udstilling

Kedelige komplkationer i forbindelse med Ghana-projektet.

hentydninger om at sløjfe AUG’s sidste rejse pga fejlbudgetering,

DL og SW skal have møde med dem torsdag d. 26. August.


Masanga: Rasmus skal derned til okt. Ny projektbeskrivelse.

2. Sept PUM for alle. SW_møde Mette Lange omkr. chameleon

school. Rune og Andreas –i færd med at udarbejde en

byggemanual. Muligvis udstilling til foråret på fx DAC.

6.1.4. Emergency Architecture / (GL)

- Nyt navn forslag: Katastrofe Gruppen / Disaster team .

- Opdelt i 2 undergrupper : Beredskab+Genopbygning. Nyhed:

samarbejde master of disaster på KU. Peter Kjær.

6.1.5. Debaterende: Event med focus på Katastrofe og klima (SW)

Nina Jensen, arkitekt (initiativtager til CO2penhagen) vil muligvis lave en/ indgå

i et samarbejde med AUG (vil kræve arb.legat).

18.7 Kommunikation (RA)

7.1.1. Siden sidst / ny koordinator -2 kandidater. Har valgt Kristoffer

Degn som koordinator. Desuden er arkitekt Lasse Bengtsson blevet en del af

udvalget. Jonathan fra usa, vil også gerne være en del af kommunikation,

7.1.2. Policy /

7.1.3. Presse/

7.1.4. Nyhedsbrev / Næste nyhedsbrev(MK) Kommer start sep.

7.1.5. Kampagne / Oplysningsfolder

7.1.6. Web (RA) / Opdatering af projekter på hjemmesiden- Hvem gør

Hvad? Engagere en som ved noget om wordpress. Flere billeder

til hjemmesiden.

7.1.7. Husfotograf / Harddisk til midlertidigt fotoarkiv, status (MD)

Harddisken er taget i brug. Alle udvalg/grupper har deres egen

mappe.

18.8 Fundraising (MBA) udvalget nyligt omstruktureret. Der er ikke sket noget siden

sidst, udover at det er besluttet, hvem der skal være med.

8.1.1. Siden sidst / Udvalgets sammensætning

8.1.2. Medlemmer /

8.1.3. Netværk / r

8.1.4. Sponsorer / Leo – Husleje + GA SW’s far sponsorerer husleje

8.1.5. Fonde og legater / Debatskabende event SW + Nina Jensen (SW)

se pkt 6.1.5

8.1.6. Drift /

8.1.7. Kontor / Nyt kontrakt til februar 2011

18.9 ASF-International / (RA)

9.1. Referat fra sidste BM

9.2. Det videre samarbejde med ASF INT Der er møde i næste måned-

vi hører mere til næste BM.

18.10 Eventuelt

18.11 Næste bestyrelsesmøde / Dato: 12 okt Tid: kl 19 Sted:

Kødbyen

Invitation:

Der blev til mødet talt om at lave et social arrangement.

Jakob Knudsen inviterer derfor bestyrelsen til middag d. 28. oktober kl

19.

Adressen er Nørre Søgade 9A.

Medbring egne drikkevarer.

More magazines by this user
Similar magazines