sundhed på arbejdspladsen - Danish Design Association

danishdesignassociation.com

sundhed på arbejdspladsen - Danish Design Association

GODE RÅD OM...

sundhed arbejdspladsen


indhold

3 Indledning

3 Virksomhedens fokus sundhed

4 Kost og kantine

5 Motion og fysik

6 Sundhed som projekt i din virksomhed

7 Skatteforhold og arbejdsgiverbetalt sundhed

SIDE 2


GODE RÅD OM... sundhed arbejdspladsen

Det betaler sig at stille skarpt medarbejdernes sundhed. Hvis din virksomhed kan

forebygge sygdom og samtidig øge trivsel og produkti vitet gennem en sundere hverdag,

er der mange penge at spare.

Sygefravær koster årligt samfundet over 37 mia. kr. I en virksomhed med 200 ansatte

koster et gennemsnitligt sygefravær 4 procent ca. 1,7 mio. kr. om året.

Når virksomheder tilbyder sundhedsfremmende tiltag til de ansatte, er det fordi, øget

fokus sundhed forebygger og nedbringer sygefravær, skaber trivsel arbejdspladsen,

tiltrækker og fastholder kvalificeret arbejdskraft og fremmer produktiviteten.

I hvilken grad har de sundhedsfremmende

tiltag en positiv effekt følgende?

Figur 1. Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse om sundhed og trivsel, september 2008

Virksomhedens fokus sundhed

De klassiske arbejdsmiljøværktøjer fokuserer at afværge risici, undersøge og

anmelde arbejdsulykker og vurdere arbejdspladser (APV). Nyere forskning inden for

især muskel- og skeletbesværområdet viser store forebyggelsespotentialer ved at fokusere

motion og sundhed. Der kan således være store synergieffekter ved at supplere

arbejdsmiljøarbejdet med sundhedstiltag.

Sundhedsfremmende tiltag giver gode muligheder for at forebygge en klassisk arbejdsmiljørelateret

problemstilling som for eksempel ondt i ryggen. Det samme gælder de

nye og voksende problemer med smerter i nakke, skuldre og arme, som ofte er en følge

af stillesiddende arbejde.

SIDE 3

Medarbejdernes trivsel

Rekruttering og fastholdelse

Virksomhedens produktivitet

Sygefraværet

48

52

46

50

43

63

66

83

2008

2007

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 %


Erfaringer viser, at de bedste resultater med sundhedsfremme arbejdspladsen opstår

ved at kombinere flere forskellige sundhedsfremmende tiltag, og der findes i dag

en lang række forskellige muligheder for at indføre sundhed arbejdspladsen.

Har virksomheden særlige tiltag for medarbejdernes sundhed?

Figur 2. Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse om sundhed og trivsel 2008. Anm.: Det har

været muligt at afgive flere svar.

De sundhedsfremmende tiltag inddeles herunder i tre temaer med konkrete og praktiske

råd til, hvordan din virksomhed kan komme i gang med at anvende sundhedsfremmende

tiltag en god og håndgribelig måde.

Tema 1. Kost og kantine

En sund livsstil blandt de ansatte har direkte gavnlig effekt deres helbred, overskud

og arbejdsindsats. Virksomheden kan bakke op om den enkelte medarbejder ved at

gøre det let at vælge sundt. I kantinen kan man tilbyde sund, grøn og mere mager kost.

Og mellem måltiderne kan virksomheden tilbyde de ansatte frugt og grønt, så blodsukker,

energi og velvære holdes stabilt gennem hele dagen.

De 8 kostråd

• Spis frugt og grønt, 6 om dagen.

• Spis fisk og fiskelæg flere gange om ugen.

• Spis kartofler, ris eller pasta og fuldkornsbrød hver dag.

• Spar sukker, især sodavand, slik og kager.

SIDE 4

Frugtordning

Privat sundhedsforsikring

Sund mad i kantinen / frokostordning

Massageordning, fysioterapi eller lignende

Tilskud til rygeafvænning

Tilskud til motion

Har en formuleret holdning til sundhed

Tilskud til alkoholafvænning

Eget motionsrum til medarbejderne

Tilskud til kostvejledning / vægttab

4

22

18

12

8 11

31

28

24

44

41

39

35

37

39

38

61

61

55

0 10 20 30 40 50 60 70 80 %

73

2008

2007


• Spar fedtet, især fra mejeriprodukter og kød.

• Spis varieret og bevar normalvægten.

• Sluk tørsten i vand.

• Vær fysisk aktiv i mindst 30 minutter om dagen.

Hvad kan virksomheden gøre?

• Tilbyd gratis frugt og grøntsager dagen igennem.

• Sørg for, at der er let adgang til gratis isvand.

• Indfør en aktiv alkoholpolitik arbejdspladsen.

• Indfør en aktiv rygepolitik arbejdspladsen.

Hvad kan kantinen gøre?

• Skær frugt og grønt i mundrette stykker, som tilbydes som supplement til frokost

og som mellemmåltider.

• Tilbyd altid salat eller råkost til frokost. Tilbyd fedtfattig dressing til.

• Server fisk som frokostret én gang om ugen og hver dag som læg.

• Tilbered kartofler uden eller med kun meget lidt fedt (planteolie), for eksempel

kogte eller ovnbagte.

• Tilbyd rugbrød og fuldkornsbrød.

• Tilbyd isvand, te og kaffe − gerne gratis. Giv også mulighed for køb af light sodavand.

• Begræns eller undlad kage og slik. Tilbyd frugt som alternativ.

• Vælg planteolier og flydende margarine i madlavningen. Spar fedtstoffet.

• Vælg magert kød. Undlad retter med paneret kød og fisk.

• Undgå (tand)smør i færdigtilberedte sandwich.

Tema 2. Motion og fysik

Fysisk aktivitet har en lang række gavnlige effektiver blandt andet hjerte, kredsløb,

muskler og stofskifte. Derudover har det at være fysisk aktiv en positiv effektiv

både humør, vitalitet og social trivsel en arbejdsplads.

Alle voksne har brug for mindst en halv times fysisk aktivitet hver dag. Aktiviteten skal

være af moderat intensitet, det vil sige med hurtigere puls, men du kan stadig snakke,

mens du udfører aktiviteten. Et eksempel er cykling og trappegang. Aktiviteten kan

uden problemer deles op i flere mindre sekvenser. Her er en række gode idéer til en

mere fysisk aktiv hverdag arbejdspladsen:

Hvad kan virksomheden gøre?

• Indret et træningsrum eller opstil evt. kondicykler, et bordtennisbord eller lignende.

• Tilbyd firmacykel i stedet for firmabil.

• I stedet for vingaver gives gaver, der understøtter den aktive livsstil, for eksempel

luksus regnsæt, træningstøj o.l.

• Indføj fysisk aktivitet i firmaarrangementer, for eksempel skovvandring eller

roning, i stedet for udelukkende spisning.

• Tilbyd gratis medlemskab af en fitnessklub som medarbejdergode.

SIDE 5


• Gør fysisk aktivitet og sund livsstil til emner, der kan tages op medarbejdermøder.

• Lad cheferne være gode forbilleder.

Hvad kan medarbejderen gøre?

• Tag cyklen til arbejde − eller noget af vejen.

• Hvis du tager bus, tog eller metro: Stå af et stoppested før, og gå resten af vejen.

• Tag trappen i stedet for elevatoren.

• Placer printeren et stykke væk fra din fysiske arbejdsplads.

• Hold walk-and-talk-møder.

• Tal i telefon stående eller gående.

• Hold korte pauser, hvor du laver små øvelser for ryg, nakke, arme mv.

• Rejs dig fra stolen, og gå hen til din kollega, i stedet for at sende en e-mail.

• Brug en skridttæller, og prøv om du kan komme op 5.000-10.000 skridt om dagen.

Behandlingsordninger som massage, zoneterapi, ergoterapi mv. kan forebygge og aflaste

de ansatte, så arbejdsskader forebygges, og sygdom undgås.

Tema 3. Sundhed som projekt i din virksomhed

Virksomhedens arbejde med sundhed kan med fordel ses som et projekt bestående af

tre faser:

1. Forberedelse

2. Implementering

3. Måling

Virksomhedens forberedelse af sundhedsfremmende tiltag

Erfaringer viser, at en grundig forberedelse er med til at lette implementeringen og

sikre en øget positiv effekt. Erfaringer viser tillige, at en bred opbakning fra medarbejderne

er med til at sikre, at de sundhedsfremmende initiativer har den ønskede effekt.

Nedenfor kan du se, hvad en forberedelse kan dreje sig om.

Forberedelse

• Analyse af virksomhedens og de ansattes interesser, ønsker og behov for sundhed.

• Analyse af, hvilke sundhedsfremmende tiltag, der findes.

• Hvad kan virksomhedens afsætte af økonomiske ressourcer?

• Hvad kan virksomheden afsætte af personale- og tidsmæssige ressourcer til

administration?

Virksomhedens implementering af sundhedsfremmende tiltag

Efter forberedelsesfasen planlægges sundhedstiltagene, så de passer til virksom hedens

ressourcer, såvel økonomiske som fysiske og personalemæssige. Derefter er det tid til

implementering af tiltagene.

SIDE 6


Implementering

• Virksomheden beslutter, hvilke tiltag, der skal iværksættes.

• Der udarbejdes en tidsplan for implementering.

• Medarbejderne inddrages og orienteres løbende om tiltagene.

Effektmåling af virksomhedens sundhedsfremmende tiltag

Der er en række muligheder for at måle, hvorvidt de sundhedsfremmende initiativer

har en effekt. Nedenfor kan du se, hvilke parametre virksomheden kan måle .

Hvordan kan du som arbejdsgiver måle de sundhedsfremmende

initiativers effekt?

• Virksomheden evaluerer de enkelte tiltag og det generelle udbytte for

medarbejdere og virksomhed.

• Måle sygefraværet.

• Måle den overordnede trivsel gennem trivselsundersøgelser.

• Måle den individuelle trivsel gennem medarbejderudviklingssamtaler/MUS.

• Måle øget evne til at fastholde medarbejdere i virksomheden.

• Måle , om initiativerne virker tiltrækkende for jobansøgere.

Skatteforhold og arbejdsgiverbetalt sundhed

Arbejdsgivers finansiering af visse sundhedsfremmende tiltag er under visse forudsætninger

skattemæssigt begunstiget. Det kan eksempelvis dreje sig om: behandling af

akutte skader, forebyggelse af skader, herunder arbejdsskader i form af massageordninger,

kiropraktor, fysioterapeut, forskellige typer af misbrugsbehandling, psykologhjælp

og sundhedsforsikringer.

Visse ordninger kan endvidere kombineres med de såkaldte kontantlønsordninger,

hvor medarbejderen ved at opfylde visse skatteretlige krav har mulighed for at finansiere

sundhedstiltagene helt eller delvist via en fremadrettet aftale med arbejdsgiver

om en nedgang i kontantlønnen.

Mange ændringer er gratis

En stor del af de foreslåede ændringer er helt omkostningsneutrale, og kan således

implementeres, så snart der er opbakning i såvel ledelse som medarbejderstab. Det

gælder eksempelvis ændringer i kantinens vareudbud, indførelse af en aktiv alkoholpolitik

og en stor del af initiativerne til øget fysisk aktivitet, idet nye tiltag afløser tidligere

personalegoder (for eksempel vingaver, chokolade mv.).

Mere information

Medlemmer af Dansk Erhverv kan søge dybdegående virksomhedsspecifik rådgivning

om sundhed arbejdspladsen. Få yderligere information og materiale hos Dansk

Erhverv telefon 3374 6000 eller www.danskerhverv.dk.

SIDE 7


Vækstgrundlaget for dansk økonomi

udgøres i stadig stigende grad af virksomheder

inden for handel, rådgivning,

oplevelse, transport og service.

Dansk Erhverv er sat i verden for at

skabe optimale vilkår for netop disse

virksomheder og brancher, som

Danmark skal leve af i fremtiden.

Dansk Erhverv

Børsen

1217 København K

WWW.DANSKERHVERV.dk

SIDE 8

T. +45 3374 6000

F. +45 3374 6080


INFO@DANSKERHVERV.dk

More magazines by this user
Similar magazines