Views
5 years ago

PET-CENTRETS ÅRSRAPPORT 2008 - Aarhus Universitetshospital

PET-CENTRETS ÅRSRAPPORT 2008 - Aarhus Universitetshospital

FORORD

FORORD PET-centrets medarbejdere har hermed fornøjelsen af at præsentere en redegørelse for vores arbejde i det forgangne år. Vi har endnu en gang øget vores antal af kliniske skanninger som en følge af statens kræftpakker. Med hensyn til forskning har vi fortsat gennemført et stort program med såvel humane forsøg såvel som dyreforsøg. Vedrørende lokaliteter kan vi nu se frem til at samle PET-centret under eet tag i 2009. Dette vil betyde helt nye muligheder for det daglige samarbejde og den fælles synergi i DNC huset. For PET-centret blev dette år præget af, at Albert Gjedde valgte at tage imod nye udfordringer i København, men vi er så heldige, at han stadig er tilknyttet Århus som adjungeret professor. Vi skylder alle Albert en stor tak for at have skabt PET-centret samt CFIN og DNC og dermed en fantastisk arbejdsplads, og personligt vil jeg gerne takke Albert for et fremragende makkerskab gennem 4 år. Den 1. april 2009 skal vi derfor sige velkommen til vores nye ledende overlæge Jørn Theil, og vi glæder os meget til samarbejdet. Jeg takker alle for et godt samarbejde i 2008 og ser frem til et nyt og spændende år i de nye omgivelser. Helle Jung Larsen PET-centret i Århus | Årsrapport 2008

PET-CENTRET TAKKER FØLGENDE FOR ØKONOMISK STØTTE I 2008 Augustinus Fonden. Det Jyske Musikkonservatorium. Fonden til Lægevidenskabens Fremme (A.P. Møller Fond). Forskningsapparaturfonden, Århus Sygehus. Forsknings-og Innovationsstyrelsen. Forsknings-og Innovationsstyrelsen, Ikke-ioniserende stråling. Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom. Forskningsstyrelsen, Forskeruddannelse. Helga og Peter Kornings Fond. Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Ludvig og Sara Elsass Fond. Lundbeckfonden. National Institutes of Health (NIH). Novo Nordisk Fonden. Petra og Niels Nielsens Mindefond. Region Midtjyllands forskningsfond. Siemens. T-cellic. Velux Fondene. Aarhus Universitets Forskningsfond. Aarhus Universitets Rejsekonto. Aase og Ejnar Danielsens Fond. PET-centret i Århus | Årsrapport 2008

Der forskes ...og dilemmaer opstår - Aarhus Universitetshospital
tilgængelighed - Aarhus Universitetshospital
CT, MR, PET, SPECT... Røntgen, ultralyd, - Aarhus Universitetshospital
Årsberetning 2012 - Aarhus Universitetshospital
Forskere krydser lande - Aarhus Universitetshospital
Universitetshospitalernes - Aarhus Universitet
Mikkel og Line får stråler - Aarhus Universitetshospital
Fusion: - Aarhus Universitetshospital
Studenterhåndbog 7. udgave - Aarhus Universitetshospital
Pulsen september 2011 som PDF - Aarhus Universitetshospital
Pulsen december 2011 som PDF - Aarhus Universitetshospital
Pulsen januar 2013 som PDF - Aarhus Universitetshospital
Dansk Medicinhistorisk Årbog 2011 - Aarhus Universitetshospital
Fokus på ernæring Side 4 – 5 - Aarhus Universitetshospital
der bliver skåret dybt side 4 - Aarhus Universitetshospital
Fokus på ernæring Side 4 – 5 - Aarhus Universitetshospital
Nanoteknologi - iNANO - Aarhus Universitet
Planstrategi 2008 og Agenda 21-redegørelse - Aarhus Kommune ...
Internt survey – spot på kvaliteten Side 6 - Aarhus Universitetshospital
Danmark som informationssamfund - Aarhus Universitetsforlag
Miljoefarlige stoffer - Info - Aarhus Universitet
Årsrapport 2005 - Arkitektskolen Aarhus
4000 gravide gør verden klogere på influenza A - Aarhus ...
Download Gratis e-bog (PDF) - Aarhus Universitetsforlag
Download Gratis e-bog (PDF) - Aarhus Universitetsforlag
PET-CENTRETS ÅRSBERETNING 2007 - Aarhus Universitetshospital
2005-2006 - Aarhus Universitetshospital
Download årsrapport her - Aarhus Universitetshospital
Hospitalsapoteket Aarhus - Aarhus Universitetshospital
Indkaldelse til FDG PET/CT skanning - Aarhus Universitetshospital