VAISNAVA-FORHOLD - ISKCON Danmark

harekrishna.dk

VAISNAVA-FORHOLD - ISKCON Danmark

Srila Prabhupadas side Selvrealiseringens fuldkommenhed I denne artikel, der er baseret på en forelæsning og er hentet fra bogen Science of Self-realization, diskuterer Srila Prabhupada det endelige mål med selvrealisering – fuldstændig erkendelse det Højeste Selv, Krishna, Guddommens Højeste Personlighed. Selvrealisering starter med forståelsen af, at selvet ikke er materielt, men er ren åndelig energi. Dernæst erkender man, at det rene åndelige selv for evigt er en del af det Højeste Selv, Krishna. Til sidst lærer man, hvordan man fuldstændigt lever i dette evige, lyksalige, transcendentale forhold. Den, der har opnået dette stadie, har opnået livets højeste fuldkommenhed. Da Krishna var her på Jorden, elskede alle vara-dhari. Da Vrindavanas indbyggere holdt op Vrindavanas indbyggere Ham. Ja, de kendte med at udføre ofringer til Indra, himlens vigtig- ikke til andet end Krishna. De vidste ikke, om ste halvgud, bragte de sig selv i en meget farlig Krishna er Gud eller ej, og de var heller ikke situation. Indra blev vred og sendte voldsomme forstyrret af tanker som, ”Jeg vil elske Krishna, skyer, der regnede over Vrindavana uophørligt hvis Han er Gud.” Deres indstilling var en af ren i syv dage. Hele området blev oversvømmet, kærlighed, og de tænkte: ”Måske er Han Gud, og indbyggerne blev meget forstyrret. Selv om måske ikke, men det er lige meget. Vi elsker Krishna kun var syv år gammel, reddede han Krishna, det er alt.” Dette er således platformen Vrindavanas indbyggere ved at løfte bjerget af uforfalsket kærlighed. Hvis man tænker: Govardhana og holde det op som en paraply ”Hvis Krishna er Gud, vil jeg elske Ham,” må for at beskytte landsbyen. Herren Krishna lærte man forstå, at dette er ikke ren kærlighed, men således halvguden Indra, at hans forstyrrelser betinget kærlighed. kunne stoppes med Hans lillefinger alene. Da Krishna var på Jorden, demonstrerede Han Da Indra så dette, kom han og kastede sig en helt usædvanlig styrke, og vraja-vasierne, ned for Krishna. Det gjorde Krishna kendt Vrindavanas indbyggere, tænkte ofte: ”Ih, hvor som Gopijana-vallabha, som betyder, at Hans er Krishna et fantastisk barn! Måske er Han en eneste bestilling er at beskytte gopi-jana’erne. eller anden halvgud.” Sådan tænkte de, for folk Denne Krishna-bevidsthedsbevægelse stræber var generelt under det indtryk, at halvguderne efter at lære folk, hvordan de bliver gopi-jana er almægtige. Inden for den materielle verden eller rene elskere af Krishna. Når vi når det er halvguderne kraftfulde, men folk ved ikke, at stadie af ren kærlighed til Gud, redder Her- Krishna står over dem alle. Den største af halvren os fra enhver fare, selv hvis det betyder, guderne, Brahma, udtrykte sin mening i denne at Han skal løfte et bjerg. Krishna behøvede henseende i verset isvarah paramah krsnah ikke at praktisere noget yoga-system for at sac-cid-ananda-vigrahah [Bs. 5.1]: ”Krishna løfte bjerget Govardhana. Som Gud er Han er den Højeste Hersker, og Hans krop er fuld af almægtig, selv som barn. Han legede, at Han viden, lyksalighed og evighed.” Kun lidt kendte var et barn, og relaterede til andre som et Vrindavanas indbyggere til Krishnas magt som barn, men når der var brug for det, viste Han den højeste hersker og herre over alle halvguder. Sig Selv som Gud den Almægtige. Det er Det bemærkelsesværdige var, at deres kærlighed naturen af Krishna eller Gud. Han behøver til Ham ikke var underlagt sådanne overvejelser. ikke at praktisere meditation eller følge noget Ligesom Vrindavanas indbyggere elskede yoga-system for at blive Gud. Han er ikke en Krishna uforbeholdent, elskede Krishna også fabrikeret Gud, men Gud i al evighed. dem betingelsesløst. Vraja-jana-vallabha, giri- -4- Selv om Han er Gud, nyder han kærlig-

More magazines by this user
Similar magazines