Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

Miljøpåvirkning

I det følgende beskrives, hvorledes jorden er sammensat,

hvordan jordstruktur opbygges og stabiliseres, samt hvilke

dyrkningsmetoder, der har størst betydning for at sikre en

god jordstruktur. Jordstrukturen diskuteres med det overordnede

jordkvalitetsbegreb in mente og det vurderes, om

økologisk landbrug fremmer jordkvaliteten.

Jordens opbygning

Frugtbarhed

Jordkvalitet

Sundhedspåvirkning

Jordens bestanddele

Jord består af en blanding af mineralske partikler som sand

og ler, organisk stof som humus og døde eller levende organismer

samt vand og luft. De mineralske partikler er små,

deres diameter ligger mellem under 1 mikrometer (1µm =

0,001 mm) og nogle cm (fi gur 1-2). Oftest er de imidlertid

bundet sammen i større enheder (fi gur 1-3) med organisk stof

eller elektrisk tiltrækning som det beskrives nærmere i næste

afsnit. De mindste af denne type enheder kaldes “fl okker”.

Flere fl okker kan bindes sammen til “klynger”, der kan danne

mikroaggregater (aggregat = krumme) og til sidst makroaggregater,

der er større end 250 mikrometer, og jordknolde.

Disse sammensatte partikler har meget stor betydning for

jordens funktioner og dermed for jordkvaliteten, som det vil

fremgå af det følgende.

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen 11

Figur 1-1

Jordkvalitet er en kompleks

størrelse, der omfatter alle

funktioner af betydning for

jordens produktivitet, dens

påvirkning af det omgivende

miljø og dens indfl ydelse på

menneskets sundhed.

More magazines by this user
Similar magazines