Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

12

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen

Primær

partikler

Sammensatte

partikler

Porer

Organismer

10 -8

10 -7 10 -7

LER SILT

10 -6 10 -6

10 -5 10 -5

FIN-

SAND

FLOKKER KLYNGER MIKRO

AGG.

10 -4 10 -4

GROV-

SAND GRUS STEN

MAKRO

AGG. KNOLDE

MIKROPORER MELLEMPORER GROVPORER

Figur 1-2

Tilnærmede størrelser af

jordens partikler, porer

og levende organismer.

Bemærk, at størrelserne er

vist på en logaritmisk skala.

RODHÅR

BAKTERIER SVAMPE-

HYFER RØDDER ORME MULDVARPE

10 -3 10 -3

10 -2 10 -2

10 -1 10 -1

Mikrometer Millimeter Meter

Jordens porer

Hulrummene mellem partiklerne kaldes porer og svinger

tilsvarende i størrelse fra det mikroskopiske, som man har i

form af sprækker mellem enkelte lerpartikler, til fl ere centimeter,

som man kender fra muldvarpegange (fi gur 1-2).

Porerne er vand- eller luftfyldte. Når jorden er afdrænet

naturligt om foråret, er alle porer, som er mindre end ca. 30

mikrometer, stadig vandfyldte, mens større porer indeholder

luft. Og hvis en afgrøde har brugt alt det vand, den kan suge

ud af jorden, fi ndes der kun vand i porer, der er mindre end

0,2 mikrometer.

I dette kinesiske æskesystem af hulrum fi ndes en masse

livsformer i størrelse fra bakterier til muldvarpe.

Opbygning og stabilisering af jordstruktur

De kræfter, der får jordens mineralske bestanddele til at danne

partikler – og sikrer, at disse ikke falder fra hinanden igen – er

som nævnt dels elektrisk tiltrækning, dels organisk stof.

Lermineralerne, der udgør en vigtig del af jordens mineralske

bestanddele, har en negativt ladet overfl ade, som naturligt

får dem til at danne større enheder. Umiddelbart vil ens

1

More magazines by this user
Similar magazines