Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

ansvaret for planternes næringsstofforsyning og for sygdomsregulering

på mikroorganismerne.

De løser opgaven med at sikre planterne næringsstoffer

ved at nedbryde (mineralisere) plante- og dyrerester, så disses

indhold af f.eks. kvælstof, fosfor og kalium gøres tilgængeligt

for planterne. Nogle af mikroorganismerne kan desuden

optage luftens kvælstof på en måde, så det bliver brugbart for

planterne – hvad det ellers ikke er.

Med hensyn til at holde plantesygdomme nede forholder

det sig sådan, at mange mikroorganismer faktisk optræder

som antagonister over for andre, sygdomsfremkaldende mikro-

Boks 2-1

Jordens svampe og bakterier

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen 23

De fi re fotografi er til venstre viser nogle af de svampe, der er almindelige i jord. Man har

anbragt nogle få sporer af dem tre steder på en gelé i de små skåle, fotografi et viser. Efter

nogen tid spirer sporerne frem til svampetråde, der danner tæpper, som man kan se. Således

ser svampene ud, når de dyrkes i rene laboratoriekulturer. I jorden optræder de blandet og er

i øvrigt så små, at man sjældent ser dem.

Fotografi et øverst til højre viser nogle typiske svampehyfer, der er spiret frem fra en

spore; fotograferet i lysmikroskop ved 500 x forstørrelse. Fotografi et nederst til højre viser

nogle typiske, stavformede bakterier.

Fusarium culmorum

Alternaria infectoria

Cladosporium herbarum Mucor hiemalis

Fotos: Susanne Elmholt (tv), Jens H. Pedersen (ø.tv.) og Niels Birger Ramsing (n.th.)

spore

Svampespore

Bakterier

More magazines by this user
Similar magazines