Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

Figur 2-4

Jordbundens højdespringere: springhaler. Den bageste del er normalt

foldet op under kroppen, men den kan slås ned mod underlaget og

give dyret et ordentligt hop. På fotografi et i midten er denne del af

kroppen slået helt ud. Den viste art er 2-3 mm lang.

Foto: Jesper Grønne.

Figur 2-6

Forende med mund hos to forskellige rundorme. Hele ormen er ca.

0,2 mm lang.

Foto: Jonas Lekfeldt.

Regnorme indtager desuden store mængder jord, så

plantemateriale blandes grundigt med mineraljord, hvorved

jordens struktur forbedres (se kapitel 1). Den samme virkning

har regnormenes transport af plantemateriale fra overfl aden

og ned i jorden, samt deres modsatrettede transport af mineraljord

fra dybere jordlag til overfl aden. Endelig har regnormenes

lodrette gange stor betydning for dræning af jorden

efter regnskyl og for jordens luftudveksling med atmosfæren.

Planterødder kan udnytte gangene til ubesværet at vokse ned

gennem pløjesålen (fi gur 2-7).

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen 25

Figur 2-5

Rovmide på jagt efter springhaler.

Længden er 2 mm.

Foto: Jesper Grønne.

Figur 2-7

Planterødder, der er

vokset ned igennem

en regnormegang.

Foto: Martin Holmstrup.