Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

Konventionelt landbrug er meget mere forskelligartet end

det økologiske. I den ene ende af den konventionelle skala

har vi kvægbedrifter med varieret sædskifte og tilførsel af

store mængder husdyrgødning, dvs. landbrug der – bortset

fra pesticidanvendelsen – ligner de økologiske meget. I den

anden ende af skalaen fi nder man meget ensidigt kornsædskifte,

meget lav tilførsel af organisk stof og stort forbrug af

pesticider og kunstgødning. Det er klart, at enhver sammenligning

mellem økologisk og konventionelt landbrug afhænger

af, hvilken type konventionelt landbrug man vælger til

sin sammenligning. Et eksempel på dette ses i boks 2-3, hvor

svampebiomasse i økologisk jord sammenlignes med svampebiomasse

i to meget forskellige konventionelle jorde.

I boksen er der desuden vist et eksempel på, at der ofte

er stor variation i mikroorganismernes forekomst forskellige

steder på et areal. Det kan påvirke resultaterne kraftigt. Selv

Øko

bcd

a

dc

a

c

d

cd

Ergosterol

(mikrogram pr. gram jord)

cd

bc

cd

dc

bc

d

ac

Kon-H Kon-P

dc

ab

ab

Ergosterol

(mikrogram pr. gram jord)

bcd

0

1

0

2

1

3

2

5

4

3

5

4

ab

c

a

a

ab

ab

bc

bc

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen 29

Ergosterolmængden i tre forskellige jorde (se

teksten til venstre). For hver jordtype er vist

måleresultater for i alt 9 målepunkter (jorden

er udtaget i punkter i et net med 10 meter

mellem alle punkter). Søjler med samme bogstav

adskilte sig ikke med statistisk sikkerhed. Hvis

to søjler ikke har det samme bogstav, er det

statistisk sikkert, at de er forskellige.

Ergosterol

(mikrogram pr. gram jord)

bc

1

0

3

2

5

4

More magazines by this user
Similar magazines